Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

Asociacijos „Linava“ XV kongresas:

situacija rinkoje, verslo problemos ir perspektyvos

Gegužės 6 d. „Le Meridien Villon“ viešbutyje įvyko asociacijos „Linava“ XV kongresas. Jame dalyvavo per 300 balsavimo teisę turinčių vežėjų įmonių atstovų, nemažai kolegų iš kitų asociacijų, svečių iš krovininių transporto priemonių gamintojų atstovybių Lietuvoje ir valstybės institucijų. Asociacijos „Linava“ XV kongrese apžvelgta kelių transporto verslo situacija, apsvarstyta asociacijos veikla ir jos perspektyvos, patvirtinta revizijos komisijos ataskaita bei 2005 m. asociacijos „Linava“ biudžetas, priimta kongreso rezoliucija.

Pokyčiai rinkoje

ir asociacijos veikla

Asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius pirmiausia apžvelgė vežėjų verslo situacijos rinkoje pokyčius, pateikė išsamiа asociacijos veiklos per ataskaitinį laikotarpį ataskaitа ir naujas jos darbo perspektyvas.

Po 2004 m. gegužės 1 d. į ES įsijungę dešimt naujų valstybių, papildė bendros ekonominės erdvės automobilių parkа 140 tūkstančių transporto priemonių. Mūsų šalies vežėjai pajuto ne tik sienų režimo pasikeitimа ir muitinės postų panaikinimа, bet ir ne mažiau reikšmingа krovinių bei keleivių gabenimo rinkos susijungimа. ES bendrojoje rinkoje krovinių gabenimas automobilių transportu užima dominuojančiа pozicijа - juo vežama apie 76 proc. visų krovinių. Todėl svarbiausias vežėjų verslo išorinis veiksnys - išlaikyti konkurencinę pozicijа ir Rytų Europos, ir Europos Sаjungos bendrojoje rinkoje. Mūsų vežėjai kol kas sugeba išlaikyti konkurencijos pranašumа prieš ES senbuvių šalių vežėjus dėl vis dar pigesnės darbo jėgos bei geresnio Rytų šalių rinkos išmanymo.

š. m. sausio 1 d. Lietuvoje dirbo 2 151 įmonė, turinti Europos Bendrijos leidimus, t.y. 71 proc., palyginti su 2003 m. tuo pačiu laikotarpiu. Lietuvai tapus ES nare, galiojančios licencijos buvo pakeistos Bendrijos leidimais, todėl liko tik realiai rinkoje dirbančios įmonės.

Krovininių transporto priemonių, turinčių licencijos korteles, skaičius per analizuojamа laikotarpį didėjo: 2001 m. padidėjo 16 proc., o 2002-2003 m. dėl asociacijos inicijuoto ir Susisiekimo ministerijos palaikomo apribojimo transporto priemonių skaičiaus augimo tempas sulėtėjo ir atitinkamai sudarė tik 3 ir 0,15 proc. Panaikinus minėtа apribojimа, krovininių automobilių skaičius vėl pradėjo didėti ir 2005 m. pradžioje didėjo apie 7 proc., palyginti su 2004 m. Mažėjant rinkos dalyvių skaičiui bei didėjant automobilių parkui, pastebima vežėjų įmonių stambėjimo tendencija.

Krovininis ir keleivinis

transportas

šiuo metu asociacijai „Linava“ priklauso 1 266 vežėjų įmonės - 67 iš jų keleivinio transporto, kurios turi 3 000 autobusų ir apie 13 000 tarptautiniams kroviniams gabenti skirtų transporto priemonių.

Per pastaruosius penkerius metus asociacijos narių skaičius mažėjo. Tai vyko dėl bendros rinkos dalyvių skaičiaus mažėjimo tendencijos Lietuvoje, verslo sаlygų pokyčių ir aštrios konkurencijos tarp transporto įmonių. Daugiausia asociacijai priklausančių vežėjų yra Vilniaus regione - 30 proc., Kauno regione - 19 proc., Klaipėdos regione - 16 proc.

šiuo metu 77 proc. visų Lietuvoje dirbančių autobusų ir troleibusų sudaro senesnės nei 10 metų transporto priemonės. Situacija šiek tiek gerėja, nes pernai tokios transporto priemonės sudarė apie 80 proc. Ypač tai pastebima Vilniaus ir Kauno miestuose, kurių gatvėmis važinėja nemažai naujų autobusų ir troleibusų. Daugiau kaip 95 proc. senesnių nei 10 metų autobusų tebevažinėja Biržų, Pasvalio, Joniškio ir kitų rajonų keliais.

Gerokai kitokia padėtis krovininių transporto priemonių parkuose. šiuo metu krovinius tarptautiniais maršrutais gabena per 97 proc. vakarietiškų sunkvežimių. Pasiteisino prieš keletа metų asociacijos „Linava“ inicijuota ir Susisiekimo ministerijos paremta iniciatyva automobilių parkus atnaujinti tik transporto priemonėmis, atitinkančiomis aukščiausius ekologijos ir saugumo reikalavimus. Dažnai tai būdavo labai svarus argumentas, dalyvaujant derybose dėl didesnio užsienio šalių leidimų kvotų kiekio. šiuo metu vežėjai turi apie 10 000 ekologiškų ir sertifikuotų automobilių arba apie 70 proc. visų automobilių, gabenančių krovinius tarptautiniais maršrutais.

Vežėjų įmonių, turinčių 6-20 automobilių, skaičius rodo įmonių stambėjimа. Tokios įmonės sudaro daugiau nei 40 proc., prieš trejus metus jų buvo tik 28 proc. Stambiausios įmonės, turinčios per 20 transporto priemonių, sudaro apie 10 proc. asociacijos nariams priklausančio automobilių parko.

Finansiniai rodikliai

2004 m. vienos transporto įmonės sаnaudos vidutiniškai padidėjo 15 proc., iš jų: išlaidos degalams - iki 28,9 proc., darbo jėgos kaina - iki 22,5 proc. Panaši ir keleivinio transporto sektoriaus padėtis. Nors bendrosios šio sektoriaus pajamos 2004 m. išaugo 4 proc., bet dėl pabrangusių degalų bendrosios išlaidos padidėjo 6,6 proc. ir keleivių vežėjai patyrė 26,9 mln. Lt nuostolių.

Kaip rodo asociacijos atliktas narių finansinių rodiklių tyrimas, krovininio transporto įmonių vidutinis bendrasis pelningumas per 2002-2004 m. mažėjo. Tam didžiausiа įtakа 2004 m. turėjo degalų brangimas ir darbo jėgos kainos didėjimas.

Vidutinė mažmeninė dyzelino kaina Lietuvoje nuo 2002 iki 2004 m. padidėjo apie 23 proc.: 2003 m. - 9,6 proc., 2004 m. - 12,5 proc. Didžiausias kainų šuolis įvyko 2004 m. rugsėjo-lapkričio mėn. Dyzelino kainos didėjo ne tik Lietuvoje, bet ir beveik visose Europos valstybėse.

Krovininio ir keleivinio transporto įmonių darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis didėjo: 2004 m. padidėjo apie 12 proc. palyginti su 2003 m. Ypač spartus darbo užmokesčio augimo tempas - apie 22 proc. užfiksuotas pernai krovininio transporto įmonėse.

Mokesčių ir kitų veiksnių įtaka vežėjų konkurencingumui

Susidariusias išlaidas vežėjui turėtų padengti klientas, nes normalus verslas, teoriškai vertinant, įmanomas tik tada, kai kiekvienas padidėjusių išlaidų procentas frachto kainа padidina 0,3 proc. Tačiau didelė kitų šalių vežėjų ir vidaus konkurencija neleidžia kelti paslaugų kainos. Be to, asociacijos prezidentas A. Kondrusevičius atkreipė dėmesį ir į dar vienа labai svarbiа vežėjams problemа - vis didėjantį atsiskaitymo už suteiktas paslaugas laikotarpį. Vis dažnesni atvejai, kai atsiskaitymas su vežėjais užsitęsia 40-90 dienų. Tai neigiamai atsiliepia transporto įmonių apyvartinių lėšų kaupimui, o vežėjai tampa savotiškais kitų verslo subjektų kreditoriais.

Blogėjantiems vežėjų finansiniams rodikliams įtakа daro ir didėjantys infrastruktūros mokesčiai. Nuo 2005 m. liepos 1 d. Lietuvoje panaikinus mokestį nuo apyvartos, o nuo 2006 m. pradžios įvedus „solidarumo“ ar „verslo“ mokestį, prognozuojama, kad mokesčiai (kartu su padidėjusiu naudotojo mokesčiu) vežėjams išaugs apie 24 proc., palyginti su šiais metais. Pasak asociacijos prezidento A. Kondrusevičiaus, jeigu įvyktų taip, jog mokestis nuo pajamų bus „naujai“ įvestas nuo 2006 m., asociacija sieks, kad naudotojo mokesčio dydžiai būtų peržiūrėti.

Prezidiumo veikla, asociacijos vaidmuo ir uždaviniai

Per ataskaitinį laikotarpį prezidiumas daug dėmesio skyrė asociacijos veiklos pertvarkymo, sekretoriato darbo reorganizavimo procesams, asociacijos komercinės veiklos perspektyvai: PVM grаžinimo, dukterinių įmonių veiklos skatinimui ir kitiems aktualiausiems klausimams. Nuo XIV asociacijos kongreso prezidiumas surengė 11 prezidiumo posėdžių, priėmė 36 nutarimus, 55 protokolinius sprendimus. Aktyviai dirbo krovininio ir keleivinio transporto tarybos, vežėjams aktualius klausimus sprendė ir kiti prezidiumo sudaryti komitetai. Prezidiumo sprendimu, pernai lapkričio-gruodžio mėn. buvo surengti tiksliniai regioniniai pasitarimai, kuriuose aptarti dalykiniai, vežėjams rūpimi klausimai. šiemet kovo-balandžio mėn. vyko ataskaitiniai susirinkimai, kuriuose prezidiumo nariai atsiskaitė savo regionų vežėjams, kа nuveikė per ataskaitinį laikotarpį, kaip buvo vykdomi XIV kongreso nutarimai ir rezoliucija. šiaulių regione buvo iškelti kandidatai į prezidiumo narius, iš kurių XV kongreso delegatai išrinko UAB „Refta“ vadovа Artūrа Grigaliūnа.

Praėjusiame kongrese buvo priimta 12-kos punktų rezoliucija. Jai vykdyti buvo sudarytas priemonių planas, numatyti vykdymo terminai ir atsakingi asmenys. Iš 12-kos punktų visiškai įvykdyti arba vykdomi 11 punktų. Kaip ir numatyta kongreso rezoliucijoje, buvo tęsiamas ir gerinamas konstruktyvus bendradarbiavimas su valdžios institucijomis, Muitinės departamentu, kitų valstybių vežėjų asociacijomis, tobulinama TIR garantinė sistema, gerinama kelių transporto verslo aplinka.

Kalbėdamas apie vežėjų verslo uždavinius, asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius akcentavo, jog konkurencingumo išlaikymas bendroje ES ir Rytų šalių rinkose yra svarbiausias mūsų kelių transporto įmonių uždavinys ne tik šiuo metu, bet ir ateityje.

Sekretoriato darbo ataskaita

Išsamų pranešimа apie asociacijos „Linava“ sekretoriato nuveiktus darbus ir svarbiausias asociacijos teikiamas paslaugas XV kongreso dalyviams pateikė generalinis sekretorius Valdas Gilys. Pasak pranešėjo, po XIV vežėjų kongreso asociacijoje pradėta kai kurių jos padalinių reorganizacija. Esminė pertvarka vyko TIR departamente: panaikinti regioniniai skyriai bei perskirstyta darbų apimtis. Iš viso šiuo metu TIR departamente dirba 20 darbuotojų. įsteigtas Komercijos skyrius, kuris rūpinasi PVM grаžinimu ir tarpininkauja gaunant vizas į Rusijа ir kitas NVS šalis. Pastaruoju metu siekiama ne tik plėsti „Linavos“ teikiamas paslaugas, bet ir gerinti jų kokybę. Be to, ieškoma naujų finansavimo šaltinių ir būdų mažinti asociacijos išlaidas.

Labai svarbi ir kokybiška „Linavos“ paslauga vežėjams - PVM grаžinimas iš užsienio šalių. šia paslauga jau naudojasi per 600 vežėjų įmonių. Iki š. m. balandžio vežėjų įmonėms pervesta apie 10 mln. zlotų iš Lenkijos. Dabar šiuo klausimu asociacija sėkmingai dirba su Vokietija, Ispanija, Olandija. Ispanai žada labai operatyviai - per 15 dienų nuo pateikimo grаžinti PVM mūsų šalies vežėjams. Balandžio pradžioje „Linava“ pasirašė sutartį su Latvijos vežėjų asociacija „Latvijas Auto“ dėl tarpininkavimo susigrаžinant PVM iš Lenkijos. Tai rodo, kad mūsų specialistų darbas vertinamas itin gerai, o asociacijai tai bus papildomas pajamų šaltinis.

Siekdama padėti vežėjams išvengti didesnių nuostolių, asociacija atliko atmestų kuro pirkimo sаskaitų analizę ir paskelbė nepatikimų Lenkijos įmonių sаrašа.

2004 m. asociacijos platinamomis „Petroprofit“ (Lenkija) kuro kortelėmis naudojasi 150 įmonių, kurios turi 998 aktyvias kuro korteles.

Tarp asociacijos teikiamų paslaugų vežėjams - TIR knygelių platinimas. Pasak generalinio sekretoriaus Valdo Gilio, 2004 m. asociacija išdavė 181 532 TIR knygeles, šiemet planuojama išduoti apie 110 000 TIR knygelių.

Vizų poskyrio duomenimis, 2003 m. asociacija įformino apie 11 000 vizų į Rusijа ir Baltarusijа, o pernai šis skaičius perkopė per 13 000. šiuo metu nagrinėjamos galimybės tobulinti vizų įforminimo paslaugа.

Labai svarbios vežėjams Informacijos ir IT skyriaus teikiamos paslaugos. šis skyrius renka ir teikia operatyvias naujienas, informuoja apie eismo sаlygas, vizas, naujausius valstybės nutarimus. Visa vežėjams aktualia informacija gali naudotis asociacijos interneto portalo www.linava.lt naudotojai. Kita šio skyriaus veiklos sfera - informacinių asociacijos leidinių rengimas. Vežėjams aktualūs leidiniai nemokamai platinami asociacijos nariams ir kandidatams. Be to, asociacijos „Linava“ narių sаrašas, lankstinukai apie „Linavа“ per asociacijos atstovybę Maskvoje bei Lietuvos diplomatines atstovybes pristatomi užsienio valstybių auditorijai. Tai sudaro galimybę plėsti potencialių mūsų vežėjų klientų ir partnerių ratа. Dabar Informacijos ir IT skyriaus specialistai diegia elektroninę sistemа, leisiančiа supaprastinti muitinės formalumus Baltarusijoje ir Rusijoje.

Nemažai dėmesio asociacijos generalinis sekretorius V. Gilys skyrė „Linavos“ serviso ir „Linavos“ mokymo centro paslaugoms bei naujiems komercinės veiklos projektams.

Išsamiau apie šiame kongrese svarstytas problemas, vežėjų verslo perspektyvа ir naujas galimybes skaitykite žurnalo „Transporto pasaulis“ 5-ajame numeryje.

Tomas LABžENTIS

"Vežėjų žinios"
Gegužė Nr. 9 (93)

"Linava" informuoja

Naujienos

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

Naujienos

Kronika

Nuo kongreso iki kongreso