Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Nuo kongreso iki kongreso

Asociacijos „Linava“ veiklos kronika 2004-06-18 - 2005-05-06

Birželis

18 d. Vilniuje, „Le Meridien Villon“ viešbutyje, įvyko asociacijos „Linava“ XIV kongresas (jame dalyvavo 396 balsavimo teisę turintys vežėjai, svečiai iš giminingų asociacijų, valstybinių institucijų atstovai), kuriame buvo išklausytos asociacijos prezidiumo (pranešėjas - prezidentas A. Kondrusevičius), sekretoriato (pranešėjas - generalinis sekretorius V. Gilys) darbo ataskaitos, revizijos komisijos atlikto asociacijos ūkinės-finansinės veiklos patikrinimo aktas; išrinkti asociacijos prezidentas (A. Kondrusevičius surinko 258 balsus, M. Kapleris gavo 63 balsus, V. Milėnas - 48)), prezidiumas (V. Smaidžiūnas, K. šarkauskas, A. Kačinskas, R. Stropus, R. Pošiūnas, I. Ostrovskis, J. Grybauskas, M. Mečkovskis ir M. Grigelis) bei revizijos komisija (M. Drėgva, V. Levickas, K. Sadauskas), patvirtintas 2004 m. biudžetas, padaryti asociacijos įstatų pakeitimai ir papildymai bei priimta12-kos punktų rezoliucija.

22 d. įvyko pirmasis XIV vežėjų kongrese išrinkto prezidiumo posėdis, kurio darbotvarkėje svarstyti du klausimai: XIV kongreso aptarimas bei tarybų, komitetų pirmininkų rinkimai ir generalinio sekretoriaus kandidatūros tvirtinimas. Asociacijos „Linava“ prezidiumas išrinko šiuos tarybų ir komitetų pirmininkus: Jonа Grybauskа - Krovininio transporto tarybos pirmininku; Mindaugа Grigelį - Keleivinio transporto tarybos pirmininku; Valių Smaidžiūnа - TIR ir muitų komiteto pirmininku; Antanа Kučinskа - Profesinio ugdymo komiteto pirmininku; Rimantа Pošiūnа - Finansų ir biudžeto komiteto pirmininku; Rimvydа Stropų - Teisinių ir organizacinių reikalų komiteto pirmininku; Iljа Ostrovskį - Ryšių su užsienio šalimis komiteto pirmininku. Sudarytas naujas komitetas - Darbo su nariais ir socialinių klausimų komitetas, kuriam vadovaus asociacijos prezidentas A. Kondrusevičius. Prezidiumas taip pat patvirtino Valdа Gilį asociacijos generaliniu sekretoriumi, Algirdа Baranauskа - transporto politikos ir informacijos sekretoriumi, Adolfа Darginavičių - sekretoriumi-vyriausiuoju finansininku.

Birželio mėn. išspausdintas tarptautinių ir nacionalinių norminių aktų rinkinys „Keleivių vežimai kelių transportu 2004“, kurį sudarė ir parengė spaudai Keleivinio transporto skyrius.

Liepa

1 d. sustabdoma dvišalių muitinės kelio postų Baltarusijos pasienyje veikla. Per Adutiškio, Eišiškių, Krakūnų, Latežerio, Papelekio ir Tverečiaus pasienio kontrolės punktus nebus praleidžiami krovininiai automobiliai su kroviniais bei asmenys, gabenantys prekes ir daiktus, už kuriuos imami muitai ir kiti mokesčiai, viršijant šių prekių įvežimo (išvežimo) normas. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai užtikrins, kad asmenys laikytųsi prekių įvežimo normų. Muitinės procedūros nuo liepos 1-osios Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje įforminamos Lavoriškių, Medininkų, šalčininkų bei Raigardo kelio postuose.

2 d. asociacijos „Linava“ viceprezidentas J. Grybauskas, sekretorius A. Baranauskas ir Krovininio transporto skyriaus vadovas G. Ramaslauskas dalyvavo pasitarime su Vidaus reikalų ministerijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnais. Pasitarime atkreiptas dėmesys į asociacijos „Linava“ iškeltus klausimus ir nutarta pastoviai keistis informacija siekiant operatyviai spręsti vežėjams iškylančias problemas vykstant per valstybės sienа ir išvengiant eilių susidarymo pasienio postuose.

7-9 d. Vilniuje vyko XIII IRU ryšių su NVS šalimis komiteto posėdis. Asociacijos „Linava“ kvietimu, Tarptautinė kelių transporto sаjunga (IRU) sutiko surengti šį posėdį Lietuvoje. Kartu su IRU atstovais posėdyje dalyvavo 10-ties NVS šalių, taip pat Latvijos, Estijos bei Rumunijos vežėjų asociacijų atstovai. šis renginys ypatingas tuo, kad pirmа kartа organizuotas ne NVS šalių teritorijoje. Kalbėdamas spaudos konferencijoje, asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius pažymėjo, kad Lietuvai tapus ES nare, šalies vežėjų verslas pajuto prognozuotus pokyčius: atsivėrė rinkos, kurioms didelė kliūtis buvo leidimų vežti krovinius stygius, ypač į Italijа, Lenkijа, Austrijа. Transporto įmonių efektyvumas padidėjo dėl išnykusių fizinių kontrolės barjerų kertant sienas. IRU atstovas Peteris Krauszas akcentavo, kad IRU teigiamai vertina naujų narių priėmimа į ES, nes išsiplėtusios Europos Bendrijos ribos atveria daugiau perspektyvų nei problemų.

14 d. asociacijoje įvyko Darbo su nariais ir socialinių klausimų komiteto (jam vadovauja asociacijos prezidentas A. Kondrusevičius) pirmasis posėdis. Aptartos dvi komiteto veiklos kryptys: kaip didinti asociacijos patrauklumа esamiems ir potencialiems nariams bei kaip būtų dirbama su galimai atsirandančiomis vežėjų profesinėmis sаjungomis.

15 d. asociacijos „Linava“ būstinėje įvyko prezidiumo posėdis, kuriame aptarta per dešimt klausimų. Prezidiumo nariai pritarė prezidiumo darbo reglamento pataisoms ir papildymams bei įpareigojo Teisinių ir organizacinių reikalų komitetа iki lapkričio mėn. parengti esminius reglamento pakeitimus. Posėdyje aptartos ir patvirtintos Krovininio transporto ir Keleivinio transporto tarybų bei TIR ir muitų komiteto, Finansų ir biudžeto, Teisinių ir organizacinių reikalų, Ryšių su užsienio šalimis, Darbo su nariais ir socialinių reikalų komitetų sudėtys. Taip pat sudarytos ir patvirtintos asociacijos dukterinių įmonių „Linavos“ serviso ir „Linavos“ mokymo centro valdybos. Iš viso asociacijos tarybų ir jų sekcijų bei komitetų veikloje pakviesta dalyvauti per 40 vežėjų iš visų šalies regionų. Prezidiumas aptarė ir pritarė informacijos bei kitų duomenų banko vežėjams sudarymo projektui.

Liepos pabaigoje asociacijos „Linava“ atstovybė Maskvoje sulaukė nemažai vežėjų skundų dėl priverstinės muitinės palydos taikymo. Atstovybės darbuotojai operatyviai pradėjo aiškintis šių Rusijos Federacijos muitinės pareigūnų veiksmų priežastis. Raštu kreiptasi į Rusijos Federacijos centrinės muitinės valdybos bei šiaurės vakarų muitinės valdybos vadovus ir paprašyta paaiškinti palydos Lietuvos vežėjams taikymo priežastis. Kelios Lietuvos vežėjų įmonės, padedant „Linavos“ atstovybei Maskvoje bei advokatams, kreipėsi į teismа dėl neteisėtų Rusijos Federacijos muitinės veiksmų. Kelioms

lietuvių vežėjų įmonėms teismas jau priteisė grаžinti už konvojavimа Rusijos Federacijos muitinei sumokėtus pinigus. Tuo pat metu Maskvoje IRU atstovybės iniciatyva vyko seminaras, skirtas naujojo Rusijos Federacijos muitinės kodekso taikymo rezultatams ir problemoms aptarti. Seminare dalyvavo muitinės kodekso rengėjai, Federalinės muitinės tarnybos vadovai, Rusijos Federacijos Dūmos deputatai, Rusijos Federacijos transporto ministerijos, Rusijos Federacijos pramonės ir prekybos rūmų, Europos verslo klubo, užsienio šalių ambasadų atstovai. „Linavos“ atstovybės Maskvoje vadovas Rimantas Budrevičius savo pranešime seminare išdėstė šalies vežėjų požiūrį į Rusijos Federacijos muitinės darbа ir problemas, taikant naujаjį muitinės kodeksа. Jis akcentavo muitinės palydos taikymo Lietuvos vežėjams problemа bei vilkikų kontrolinio svėrimo muitinės pasienio postuose problemа. Kontrolinio svėrimo problemos esmė - nėra sertifikuotos tokių svėrimų technologijos, o svėrimo duomenų interpretacija priklauso tik nuo subjektyvaus pasienio pareigūno požiūrio.

Rugpjūtis

5 d. asociacija „Linava“ raštu kreipėsi į Lietuvos studentų atstovybių sаjungа ir Všį Nacionalinę jaunimo ir studentų agentūrа. Kreipimesi nurodyta, jog dėl svarbių priežasčių asociacijos „Linava“ Keleivinio transporto taryba nutarė rekomenduoti keleivių vežėjams nuo š. m. spalio 1 d. nebetaikyti lengvatų studentams. Taip pat asociacija dar kartа rekomendavo studentų organizacijoms inicijuoti LR transporto lengvatų įstatymo 5 str. pakeitimа, kuris numatytų lengvatas studentams tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusuose.

13 d. į Vilniaus gatves išriedėjo 136 „Ikarus“ markės autobusai su naujo kuro - biodyzelino - pripildytais bakais. Tа pačiа dienа UAB „Vilniaus autobusai“ teritorijoje pradėjo veikti ir pirmoji mieste biodegalų kolonėlė.

24 d. įvyko asociacijos „Linava“ Krovininio transporto tarybos posėdis, kuriame aptarti klausimai dėl kelionės leidimų į Rusijа ir Kazachstanа bei dėl kuro brangimo ir AB „Mažeikių nafta“ raginimo iki 200 l apriboti degalus kuro bakuose automobilių, įvažiuojančių į Lietuvа iš Rusijos ir Baltarusijos. Posėdyje apsvarstyti Krovininio transporto tarybos veiklos nuostatai. Karštos diskusijos vyko dėl kuro brangimo ir „Mažeikių naftos“ siekio apriboti kuro įvežimа į Lietuvа. Krovininio transporto tarybos narių nuomone, „Mažeikių naftos“ informacija, jog šalyje mažėja degalų pardavimas, neatitinka tikrovės, nes dyzelino pardavimo apimčių didėjimа liudija ne tik pateikti „Linavos“ statistiniai duomenys, bet ir šalyje veikiančių degalinių statistika.

26-27 d. Palangoje vyko Lietuvos ir Rusijos kelių transporto komisijos posėdis. Lietuvos delegacijai atstovavo asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius ir prezidiumo narys I. Ostrovskis. Susitarta dėl papildomų leidimų vežimams automobiliais į Rusijа. šiems metams papildomai gauta 11 000, o kitų metų leidimų bazinė kvota padidinta nuo 37 000 iki 60 000 leidimų. Posėdyje apsvarstyti ir kiti aktualūs transporto plėtros klausimai - krovinių vežimo tarp abiejų šalių plėtros perspektyvos, krovinių tranzito iš Kaliningrado srities ir kitų Rusijos Federacijos regionų, Lietuvai tapus Europos Sаjungos šalimi, pokyčiai.

27 d. Kaune vyko VIII tolimųjų reisų vilkikų bei tarpmiestinių autobusų vairuotojų konkursas-varžybos (dalyvavo 48 tolimųjų reisų vilkikų bei 38 tarpmiestinių autobusų vairuotojai, varžėsi 17 tolimųjų reisų vilkikų bei 13 tarpmiestinių autobusų komandų). Nugalėjo A. Tomaševičius (UAB „Kalchas“), R. Mačiulis (UAB šakių autobusų parkas), UAB „Portmann Dobilas“ ir UAB Klaipėdos autobusų parkas.

30 d. Lietuvos studentų sаjungos prezidentas Mindaugas Boguševičius paskelbė pranešimа žiniasklaidai. Jame aiškiai išdėstyti asociacijos „Linava“ ir šalies studentų organizacijų atstovų susitikimo rezultatai. Susitikime su studentų organizacijų atstovais aptartos lengvatų studentams perspektyvos važiuojant tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, bet nebuvo susitarta dėl 30 proc. lengvatos taikymo pratęsimo iki metų pabaigos. Asociacijos „Linava“ Keleivinio transporto taryba neatšaukė savo rekomendacinio pobūdžio nutarimo keleivių vežėjams nuo š. m. spalio 1 d. nebetaikyti lengvatų studentams. Per vykusį susitikimа asociacija taip pat rekomendavo studentų organizacijoms kreiptis į valdžios institucijas dėl LR transporto lengvatų įstatymo 5 str., kuris numatytų lengvatas studentams tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusuose, pakeitimo. Asociacijos „Linava“ vadovybė įsitikinusi, jog šalies studentų organizacijos suprato iškilusios problemos esmę ir civilizuotai spręs lengvatų studentams teikimo galimybes. Atsižvelgdamos į visuomenės poreikius, nuo 2001 m. asociacijos „Linava“ keleivinio transporto įmonės savo iniciatyva ir savo pajamų sаskaita taikė šalies studentams 30 proc. lengvatа važiuojant tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais.

Rugsėjis

1 d. pirmа kartа Lietuvoje Všį Alantos technologijos ir verslo mokykla pradėjo rengti tarptautinių vežimų vairuotojus-ekspeditorius. Per dvejus mokymosi metus bus parengta apie 30 šios srities specialistų.

2 d. vykusiame asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdyje buvo pritarta prasidėjusiam „Linavos“ sekretoriato darbo reorganizavimui bei aptarti kiti einamieji asociacijos veiklos klausimai. Asociacijos „Linava“ sekretoriato darbo pertvarkymo aspektus pristatė generalinis sekretorius Valdas Gilys bei visų padalinių vadovai. Posėdyje svarstytas ir asociacijos dukterinės įmonės „Linavos“ serviso prašymas leisti padidinti įstatinį kapitalа. Po įmonės veiklos aptarimo ir objektyvių diskusijų prezidiumas pritarė „Linavos“ serviso įstatinio kapitalo padidinimui. Posėdyje patvirtinta: XIV „Linavos“ kongreso rezoliucijos vykdymo planas, turistinių autobusų klasifikavimo nuostatai ir komisija bei aptarti narystės asociacijoje klausimai.

8-9 d. Vilniuje vyko Baltijos ir Beniliukso šalių jungtinio komiteto posėdis, kuriame aptarti tolesnio bendradarbiavimo tarp Lietuvos, Latvijos, Estijos, Belgijos, Liuksemburgo ir Olandijos transporto srities klausimai.

22 d. įvyko asociacijos „Linava“ Keleivinio transporto tarybos išplėstinis posėdis, kuriame po rimtų diskusijų nutarta neatsisakyti ketinimų netaikyti 30 proc. lengvatos studentams reguliaraus tolimojo susisiekimo autobusuose nuo š. m. spalio 1 d.

17-18 d. Slovėnijoje, Liublijanoje, vyko 15-asis IRU paslaugų komisijos posėdis, kuriame dalyvavo asociacijos „Linava“ transporto politikos ir informacijos sekretorius A. Baranauskas bei ryšių su IRU ir Vakarų Europos šalimis specialistas D. žukauskas. IRU paslaugų komisijos posėdžiai kasmet tampa vis aktualesni, nes dalijamasi paslaugų teikimo vežėjams bei jų plėtros patirtimi. Asociacijos „Linava“ atstovai dalyvavo derybose su „Vialtis“ kompanija dėl PVM grаžinimo už kurа iš Europos Sаjungos šalių bei mokėjimo kortelių už kelius ir tunelius platinimo galimybės.

27-28 d. Helsinkyje vyko derybos tarp Lietuvos ir Suomijos delegacijų. Lietuvos delegacijoje buvo ir asociacijos “Linava“ Krovininio transporto skyriaus vadovas G. Ramaslauskas. Suomijos delegacija pabrėžė, jog ir su senosiomis Europos Sаjungos šalimis Suomija yra išlaikiusi trečiųjų šalių leidimų sistemа, todėl išimčių lietuviams nedarys. Lietuvos delegacija paprašė pa

pildomai 2004 metams skirti 100 trečiųjų šalių leidimų, motyvuodama išaugusiu krovinių vežimo poreikiu iš Suomijos į Rusijа bei Ukrainа. Po ilgų diskusijų Suomija sutiko papildomai 2004 m. Lietuvos vežėjams skirti 30 trečiųjų šalių leidimų. Taip pat buvo nustatyta preliminari 410 trečiųjų šalių leidimų kvota 2005 metams. Derybose dėl kabotažo leidimo Suomija patvirtino, kad laikysis bendros Europos Sаjungos formulės 2+2+1. O po pirmojo 2 metų laikotarpio svarstys, ar pradėti derybas dėl kabotažo leidimo su kiekviena šalimi atskirai.

28 d. Susisiekimo ministerijoje įvyko pasitarimas dėl Transporto lengvatų įstatymo pakeitimo projekto, kurį priėmus studentams būtų įteisintos pigesnės kelionės tarpmiestiniais autobusais. Pasitarime dalyvavo susisiekimo viceministras Valerijus Ponomariovas, kiti atsakingi Susisiekimo, Finansų, švietimo ministerijų darbuotojai, šalies keleivių vežėjų įmonių vadovai, Valstybinės kelių transporto inspekcijos, Lietuvos studentų sаjungos, asociacijos „Linava“ atstovai. Pasitarimo dalyviai sutarė: vežėjams kompensuoti už studentams teikiamas nuolaidas tiktų tas pats mechanizmas, kuris numatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-04-28 priimtame įstatyme Nr. 478. Jame nustatytas ir realiai veikia per Valstybinę kelių transporto inspekcijа vežėjų išlaidų (negautų pajamų) dėl keleiviams taikytų važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatų kompensavimo (atlyginimo) mechanizmas. Pakeitus Transporto lengvatų įstatymа ir numačius 50 proc. bilieto kainos nuolaidа, minėtа mechanizmа būtų galima tiesiogiai taikyti dieninių skyrių studentams ir profesinio mokymo įstaigų moksleiviams tolimojo ir priemiestinio susisiekimo autobusuose.

30 d. savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ surengė seminarа „Visuomeninio transporto valdymas Baltijos šalyse“. Jame dalyvavo grupė vežėjų bei savivaldybių atstovų iš Estijos, asociacijos „Linava“, Vilniaus miesto savivaldybės, Vilniaus, Klaipėdos miestų visuomeninio transporto įmonių atstovai.

Rugsėjo pabaigoje asociacijos „Linava“ atstovybės Maskvoje vadovas Rimantas Budrevičius ir vyriausioji specialistė ryšiams su Rytų Europos šalimis Valerija Glebovienė lankėsi Smolensko ir Sebežo muitinės postuose bei Maskvoje susitiko su Rusijos Federalinės muitinės tarnybos pareigūnais. Kelionės tikslas - susipažinti su problemomis, kurios kyla mūsų šalies vežėjams šiuose maršrutuose.

Spalis

Spalio pradžioje asociacija „Linava“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį su „Info banku“ ir įsijungė į Skolininkų administravimo informacinę sistemа (SAIS).

14 d. vyko asociacijos prezidiumo posėdis, kuriame sekretoriato darbuotojai pateikė ataskaitа apie vykdomа reorganizacijа ir duomenis apie asociacijos „Linava“ 9-nių mėn. veiklos rezultatus. Taip pat buvo pristatyta asociacijos narių ir kandidatų anketinės apklausos ataskaita.

22 d. Kaune, UAB „Kautra“ patalpose, rinkosi asociacijos „Linava“ Keleivinio transporto tarybos nariai. Pasitarime aptartos opiausios pastarojo laikotarpio keleivių vežėjų problemos. Viena iš didžiausių - drastiškai brangstantys degalai, dėl ko transporto įmonės patiria milžiniškų nuostolių.

26 d. asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius, transporto politikos ir informacijos sekretorius A. Baranauskas bei Krovininio transporto skyriaus vadovas G. Ramaslauskas susitiko su Valstybinės kelių transporto inspekcijos vadovais. Aptarti papildomų leidimų gavimo į Rusijа bei lietuviškų leidimų, išduotų užsienio vežėjams, kontrolės klausimai.

28 d. Maskvoje įvyko Rusijos Federacijos valstybės dūmos Biudžeto ir mokesčių komiteto posėdis, kuriame buvo svarstoma, kaip veikia naujasis RF muitinės kodeksas. Posėdyje dalyvavo Dūmos nariai, Rusijos ir užsienio verslo įmonių, IRU atstovai, svečiai iš Lietuvos, JAV ir Vokietijos, kurie taip pat skaitė pranešimus ir pateikė pasiūlymų kodeksui tobulinti. Minėtame posėdyje mūsų šaliai atstovavo asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius. Renginyje jis padarė pranešimа ir, atsižvelgdamas į Lietuvos vežėjų nuomonę, įvertino Rusijos Federacijos naujаjį Muitinės kodeksа, padedantį plėtoti kaimyninių šalių verslo ryšius bei paviešino praktikoje pasitaikančius trukdžius, kuriuos įveikus palengvėtų tarptautinės prekybos sаlygos bei vežėjų darbas.

Spalio pabaigoje Briuselyje vyko IRU Krovininio transporto ryšių komiteto posėdis, kuriame aptartos kelių transporto problemos, perspektyvos bei galimi jų sprendimo būdai. Posėdyje dalyvavo visų naujų Europos Sаjungos šalių delegacijos. Lietuvos delegacijoje buvo ir trys asociacijos „Linava“ atstovai. Posėdžio dalyviai svarstė profesinės kompetencijos įgijimo svarbа. Posėdyje dalyviams buvo pristatyta IRU techninės komisijos pozicija dėl krovinių saugos ir informacinis pranešimas apie situacijа transporto sektoriuje po Europos Sаjungos plėtros. Nagrinėtos aktualios vežėjams struktūrinės Europos Sаjungos kelių transporto sektoriaus problemos ir jų sprendimo būdai.

Lapkritis

3-5 d. ženevoje, Palekspo konferencijų centre, įvyko IRU organizuoti renginiai - seminaras „Jūsų asociacijos stiprinimas teikiant papildomas paslaugas“, IRU keleivinio ir krovininio transporto tarybų posėdžiai, IRU generalinė asamblėja. Juose dalyvavo ir asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius, viceprezidentai M. Grigelis bei J. Grybauskas, Teisinių ir organizacinių reikalų komiteto pirmininkas R. Stropus bei transporto politikos ir informacijos sekretorius A. Baranauskas.

4 d. Ministras Pirmininkas Algirdas Brazauskas pasirašė įstatymo pataisų projekto teikimа Seimui, kuriuo nuo 2005 sausio 1 d. numatyta suteikti studentams 50 proc. transporto lengvatа bilietui įsigyti, važiuojant tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais. Vyriausybės spalio 27 d. posėdyje buvo pritarta Transporto lengvatų įstatymo kai kurių straipsnių pataisų projektui, suteikiant teisę aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų dieninių skyrių studentams bei profesinių mokyklų dieninių skyrių moksleiviams važiuoti su 50 proc. nuolaida tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais.

10 d. asociacijos „Linava“ vadovybė kreipėsi į Vyriausybę, Finansų, Susisiekimo bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijas dėl naujai priimto LR Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimo Nr. 1365, nustatančio išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkа, pakeitimo. Asociacijos parengtame oficialiame rašte pateikiamos vežėjų įmonių veiklos analizės ir finansinių rodiklių vertinimo išvados bei prašoma atsižvelgti į vežėjų argumentus ir pritarti asociacijos siūlymams.

10 d. asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius susitiko su susisiekimo ministru Z. Balčyčiu ir asociacijos vardu pateikė susirūpinimа valdžios institucijų priimtais tinkamai neapsvarstytais sprendimais: dėl kelių mokesčių, naujos dienpinigių mokėjimo tvarkos bei nuolat brangstančio kuro kelių transporto sektoriuje. Susisiekimo ministras Z. Balčytis žadėjo imtis iniciatyvos sprendžiant šiuos vežėjams itin aktualius klausimus.

10 d. „Linavos“ mokymo centro salėje seminarа „Viešųjų pirkimų vykdymo ypatumai“ keleivių vežėjų pageidavimu vedė Vidaus reikalų ministerijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas A. Smailys. Seminaro tikslas - supažindinti visuomeninio transporto įmonių vadovus su įstatymo taikymu, pristatyti naujausius pakeitimus ir papildymus, pateikti praktinių pavyzdžių konkretiems pirkimams vykdyti.

11 d. LR Seimas priėmė Transporto lengvatų įstatymа, kuriuo aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų dieninių skyrių studentams bei profesinio mokymo įstaigų dieninių skyrių moksleiviams suteikta teisė nuo rugsėjo 1 d. iki liepos 1 d. įsigyti vienkartinį važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais bei vienkartinį arba terminuotа važiavimo keleiviniais traukiniais bilietа su 50 proc. nuolaida.

11 d. įvyko asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdis, kuriame dalyvavo ir Susisiekimo ministerijos bei VKTI atstovai. Posėdyje aptarti kelionės leidimų sistemos funkcionavimo bei kelionės leidimų panaudojimo kontrolės klausimai, apžvelgta asociacijos veikla sprendžiant kelių transporto problemas. Posėdyje taip pat svarstyti pastarųjų dienų valdžios institucijų priimti sprendimai dėl kelių mokesčių bei dienpinigių mokėjimo tvarkos, aptartos su tuo susijusios problemos ir galimi jų sprendimo būdai. Asociacijos sekretoriatas pristatė vežėjų regioninių pasitarimų grafiko projektа. Prezidiumas savo nutarimu Nr. 06-35 patvirtino naujos redakcijos „Asociacijos „Linava“ narių ir kandidatų į narius priėmimo, dalyvavimo ir šalinimo iš asociacijos taisykles“. Taisyklių pakeitimai padaryti todėl, kad 2004 m. birželio 18 d. XIV asociacijos kongresas priėmė asociacijos įstatų pakeitimus bei įsigaliojo naujas Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas. Asociacijos prezidiumas taip pat patvirtino (nutarimas Nr. 06-36) naujos formos asociacijos „Linava“ nario anketа.

Lapkričio 16-gruodžio 7 d. dienomis asociacija „Linava“ surengė krovininio ir keleivinio transporto įmonių pasitarimus Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, šiaulių bei Vilniaus regionuose. Pasitarimuose iš viso dalyvavo per 315 vežėjų atstovų, asociacijos vadovai, Valstybinės kelių transporto inspekcijos vadovai, Muitinės departamento, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, savivaldybių atstovai bei Vyriausybės atstovai apskrityse. šiuose tiksliniuose regioniniuose pasitarimuose buvo apsvarstyta per 40 vežėjams labai svarbių klausimų. Pagrindinės diskusijų temos pasitarimuose buvo brangstantis kuras, dienpinigių mokėjimo tvarka ir kelių mokesčiai. Taip pat plačiai buvo aptarinėjamas kelionės leidimų į Rusijа trūkumas, racionalesnis jų paskirstymas bei panaudojimas. Vežėjai pareiškė pastabas VKTI dėl neoperatyvios informacijos apie kelionės leidimų panaudojimа, prastа užsienio vežėjų kelionės leidimų naudojimo kontrolę. Keleivių vežėjai vėl akcentavo nepakankamа valdžios institucijų skiriamа dėmesį kovojant su nelegaliais keleivių vežėjais.

23-25 d. asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius lankėsi Estijos vežėjų asociacijoje ir susipažino su kaimyninės šalies vežėjų pasiekimais bei problemomis. Per darbo vizitа „Linavos“ prezidentas buvo pakviestas Estijos Prezidento Arnoldo Rььtelio, kuris įteikė jam „Baltosios žvaigždės“ ordinа „Už indėlį plėtojant Baltijos valstybių transporto sistemа bei didelį indėlį integruojantis į Europos Sаjungos transporto sistemа“.

25 d. asociacijos „Linava“ atstovai susitiko su Finansų, Susisiekimo, Teisingumo bei Socialinės ir darbo apsaugos ministerijų atsakingais darbuotojais ir aptarė Vyriausybės nutarimo „Dėl išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos“ papildymo projektа. Ministerijų atstovai pateikė savo siūlymus tuo klausimu ir išklausė „Linavos“ atstovų argumentus, kodėl Vyriausybės priimtas nutarimas Nr.1365 labai neigiamai atsilieps vežėjų verslui.

26 d. bendrovė „Ernst & Young“ surengė susitikimа viešojo transporto įmonių darbuotojams aktualiems klausimams aptarti. Jame kalbėta apie verslo apskaitos standartų (VAS) taikymo pagrindines naujoves bei apskaitos politikos svarbа, skirtumus tarp VAS ir mokestinės apskaitos, PVM permokos ir Kelių mokesčio susigrаžinimа, įvairias mokestines galimybes vežėjams, finansavimo gavimo kelius iš Europos Sаjungos fondų.

Lapkričio pabaigoje Muitinės departamente aptarti muitinio tranzito duomenų perdavimo (NCTS ir Safe TIR), pretenzijų tyrimo ir sprendimo bei teisės aktų harmonizavimo klausimai. Pasitarime dalyvavo Muitinės departamento, Tarptautinės kelių transporto sаjungos (IRU), asociacijos „Linava“ ir IRU advokatai iš kontoros „Norcous ir partneriai“.

Gruodis

1-2 d. vyko Baltijos šalių vežėjų asociacijų asamblėjos posėdis, kuriame asociacijų „Linava“, „Latvijas Auto“ (Latvija) bei ERAA (Estija) atstovai aptarė situacijа kelių transporto srityje, galimus problemų sprendimo būdus, bendradarbiavimo kryptis bei pasirašė kreipimаsi į Baltijos šalių vyriausybes. Baltijos šalių atstovai pabrėžė, jog asociacijos, norėdamos išlikti funkcionalios ir reikalingos vežėjams, turi ir jau ieško naujų finansavimo šaltinių, plečia paslaugų kiekį, peržiūri savo išlaidas bei jas mažina. Bendras visoms trims asociacijoms priklausančių įmonių skaičius šiuo metu siekia apie 2 480, automobilių parkа sudaro 30 000 automobilių, dirba apie 120 000 darbuotojų. Bendra Baltijos šalių vežėjų įmonių metų apyvarta viršija 4,15 mlrd. EUR.

3 d. asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius susitiko su Seimo pirmininku Artūru Paulausku, aptarė vežėjų verslo situacijа ir perdavė jam medžiagа, kurioje išvardytos priežastys, lemiančios šalies vežėjams nepalankiai besiklostančiа situacijа kelių transporto sektoriuje. A. Kondrusevičius trumpai pristatė Seimo pirmininkui asociacijos specialistų surinktus duomenis apie kuro brangimo įtakа vežimų išlaidoms, nutarimo dėl dienpinigių mokėjimo tvarkos pasekmes vežėjų įmonėms bei padidėjusius mokesčius šio sektoriaus įmonėms. Perduotoje medžiagoje yra pateikiami ir galimi susidariusių problemų sprendimo būdai.

7 d. Trišalės tarybos posėdyje iš esmės pritarta siūlymui, jog darbdavys gali mokėti ne mažiau kaip 50 proc. nustatytos dienpinigių sumos, jei tai numatyta kolektyvinėje darbo sutartyje. Tačiau Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valdininkai prašė vis naujų argumentų, kad Vyriausybė pataisytų ne tik vežėjus žlugdantį nutarimа Nr.1365. Asociacijos „Linava“ vadovai pažadėjo pateikti tokius argumentus.

13 d. asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius susitiko su socialinės apsaugos ir darbo ministre Vilija Blinkevičiūte. Konstruktyviame pokalbyje aptarta situacija vežėjų versle, besiklostančios tendencijos, padėtis darbo rinkoje ir labai svarbus vežėjams dienpinigių mokėjimo klausimas. Susitikime patvirtinta: abi pusės pritaria, jog Trišalei tarybai pateiktas nutarimo projektas, suteikiantis darbdaviui galimybę mokėti ne mažiau kaip 50 proc. nustatytos dienpinigių sumos, yra palankus tiek darbdaviams, tiek darbuotojams. šiam projektui taip pat pritaria ir profesinių sаjungų atstovai, nes jis leidžia darbuotojams laisvai tartis su darbdaviais. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei asociacija „Linava“ sutarė, kad darbuotojų kvalifikacijos kėlimas bei darbo užmokesčio didėjimas - glaudžiai susiję ir yra bendras valdžios institucijų bei darbdavių reikalas. Tai svarbi kryptis verslo konkurencingumui didinti bei darbuotojų profesionalumui skatinti.

Ministrė V. Blinkevičiūtė patvirtino, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teiks Vyriausybei priimti naujа nutarimo pakeitimo projektа, kuriame siūloma leisti darbdaviui mokėti ne mažiau kaip 50 proc. nustatytos dienpinigių sumos, jei tai numatyta kolektyvinėje darbo sutartyje.

16 d. vykusiame asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdyje apsvarstytos vežėjų regioniniuose pasitarimuose iškeltos problemos, jų sprendimo būdai bei asociacijos veiklos klausimai. Prezidiumo narių nuomone, regioniniai pasitarimai vyko konstruktyviai, tačiau tikėtasi didesnio vežėjų aktyvumo - dalyvavo mažiau nei 40 proc. asociacijos narių. Pagrindinės pasitarimų temos - brangstantis kuras, dienpinigių mokėjimo tvarka ir kelių mokesčiai. Taip pat plačiai buvo aptarinėjamas kelionės leidimų į Rusijа trūkumas, racionalesnis jų paskirstymas bei panaudojimas. šiuo metu į Rusijа ir NVS šalis pastoviai važiuoja apie 800 vežėjų įmonių. Nemažai vežėjų pareiškė pastabas Valstybinei kelių transporto inspekcijai dėl neoperatyvios informacijos apie kelionės leidimų panaudojimа, nepakankamа užsienio vežėjų kelionės leidimų naudojimo kontrolę. Vežėjai prašė, kad asociacija kiek įmanoma operatyviau pateiktų jiems informacijа apie krovinių vežimo sаlygas, kelių mokesčius, muitinės reikalavimų pasikeitimus ir pan. Prezidiumo nariai taip pat svarstė TIR knygelių kainų didinimo klausimа. Prezidiumas įpareigojo sekretoriatа kitam prezidiumo posėdžiui parengti argumentuotа galimų sprendimų planа arba projektа. Posėdyje taip pat pritarta sekretoriato vykdomam statistinių duomenų surinkimo ir jų panaudojimo projektui bei aptarti narystės asociacijoje klausimai.

16 d. „Linavos“ mokymo centre asociacijos „Linava“ vadovai įteikė apdovanojimus konkurso „Keleivinio kelių transporto

tyrimai ir plėtra“ dalyviams. Keturiems VGTU ir vienam KTU studentui už konkursinius darbus atiteko nuo 1300 iki 400 Lt premijos. Studentų darbų vadovai apdovanoti asociacijos padėkos raštais.

27 d. asociacijos „Linava“ iniciatyva vyko Lietuvos automobilių kelių direkcijos, Valstybinės kelių transporto inspekcijos bei asociacijos „Linava“ atstovų susitikimas, kuriame siekta išsiaiškinti transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio taikymo aspektus ir jo dydį. Lietuvos automobilių kelių direkcija parengė Vyriausybės nutarimo Nr.108 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo projektа, kuris turi numatyti minėto mokesčio taikymo bei surinkimo mechanizmus. Susitikime vežėjai siekė išsiaiškinti svarbiausius nutarimo taikymo aspektus. Daug klausimų „Linavos“ atstovams kilo dėl transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio dydžio, jo taikymo tvarkos tiek Lietuvos, tiek užsienio vežėjams, taip pat ir dėl leidimų transporto priemonėms, viršijančioms nustatytus matmenis ir leistinа maksimalų svorį, išdavimo tvarkos. Asociacijos „Linava“ atstovai pastebėjo, jog transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio kontrolės mechanizmas neaiškus. Susitikime nuspręsta, kad asociacija „Linava“ savo pastabas bei pasiūlymus dėl rengiamo nutarimo projekto artimiausiu metu pateiks Susisiekimo ministerijai.

28 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija po svarstymo kai kurioms vežėjų įmonėms patvirtino tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais važiuojančių autobusų paslaugų naujus maksimalius tarifų dydžius. Vidutiniai maksimalūs tolimojo susisiekimo tarifai iki šiol svyravo 12-15 ct. už kilometrа. Komisija juos padidino nuo 14 iki 17 ct. Sprendimas didinti maksimalius tarifų dydžius grindžiamas išaugusiomis dyzelino kainomis bei įstatymų numatyta tvarka pasikeitusiais vežėjams privalomais mokesčiais. Sаnaudų didėjimo priežastis - įsigaliojęs Lietuvos transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymas. Vidutinis autobuso draudimo įmokos dydis nuo 2004 m. gegužės 1 d. padidėjo iki 568 Lt. Dar viena priežastis - padidėjusios išlaidos dėl transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio, kurio dydis yra 350-500 Lt.

2005 metai

Sausis

1 d. įsigaliojo Transporto lengvatų įstatymo pataisa, aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų dieninių skyrių studentams bei profesinio mokymo įstaigų dieninių skyrių moksleiviams įteisinusi 50 proc. nuolaidа įsigyti vienkartinį važiavimo bilietа tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusuose.

12 d. Teisingumo ministerijoje asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius susitiko su ministru Gintautu Bužinsku. Susitikime aptartos vežėjų verslo tendencijos, situacija darbo rinkoje ir labai aktuali vežėjams būsimoji dienpinigių mokėjimo tvarka. A. Kondrusevičius priminė ministrui, kad nutarimo projektas, suteikiantis darbdaviui galimybę mokėti ne mažiau kaip 50% nustatytos dienpinigių sumos, jei tai numatyta darbo arba kolektyvinėje sutartyse, buvo suderintas Trišalėje taryboje ir yra palankus tiek darbdaviams, tiek darbuotojams. šiam projektui taip pat pritarė ir profesinių sаjungų atstovai, nes jis leidžia darbuotojams laisvai tartis su darbdaviais. 2004 m. pabaigoje po papildomų vežėjų argumentų Socialinės apsaugos ir darbo ministerija taip pat pritarė tokiam projektui bei siūlo teikti jį Vyriausybei priimti.

12-13 d. Kijeve vyko Lietuvos ir Ukrainos kelių transporto komisijos posėdis. Lietuvos delegacijoje buvo ir asociacijos „Linava“ Krovininio transporto skyriaus vadovas G. Ramaslauskas. Pagrindinis posėdžio klausimas - leidimų kvotų tarptautiniams krovinių vežimams nustatymas. Ukrainos delegacija pažymėjo, jog Lietuvos vežėjų atliekamų dvišalių ir tranzitinių vežimų skaičius didesnis nei Ukrainos vežėjų, o ypač ši tendencija ryški vežant į/iš trečiųjų šalių. Po diskusijų delegacijos nustatė preliminariа leidimų kvotа 2005 m. ir nusprendė surengti kitа komisijos posėdį š. m. antrаjį pusmetį, kad būtų galima minėtа kvotа patikslinti bei numatyti preliminarų leidimų kiekį 2006 m. Taip pat susitarta nedaryti kliūčių transporto plėtrai ir pozityviai spręsti klausimа dėl papildomų leidimų skyrimo, jei vežėjams šiemet iškiltų toks poreikis. Lietuvos delegacija informavo apie priimtа naujа mūsų šalies Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymа, nustatantį kelių naudotojų mokesčius tiek Lietuvos, tiek užsienio šalių vežėjams.

18 d. ministerijų valstybės sekretorių pasitarime Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės sekretorius R. Kairelis pristatė suderintа Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimo Nr.1365 „Dėl išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos“ pakeitimo (Nr.5-3N) projektа. Pasitarime buvo nutarta projektа su Teisingumo ministerijos pastabomis teikti svarstyti Vyriausybei artimiausiame posėdyje. Nors nutarimo projektas, suteikiantis darbdaviui galimybę mokėti ne mažiau kaip 50 proc. nustatytos dienpinigių sumos (jei tai numatyta darbo arba kolektyvinėje sutartyje buvo suderintas Trišalėje taryboje ir yra palankus tiek darbdaviams, tiek darbuotojams), Teisingumo ministerija siūlo, kad dienpinigių mokėjimas būtų derinamas tik kolektyvinėse sutartyse. Asociacija „Linava“ palaiko Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymа patvirtinti Trišalėje taryboje suderintа nutarimo projektа, juolab kad jam pritaria ir profesinių sаjungų atstovai. Asociacijos vienijamose įmonėse darbuotojų skaičius siekia 60 tūkst. žmonių, kelių transporto sektorius kasmet į valstybės biudžetа sumoka apie 0,5 mlrd. Lt.

21 d. Belgijoje įsigaliojo įstatymas, kuris vežėjams suteikia galimybę susigrаžinti dalį sumokėto akcizo už Belgijoje pirktus degalus.

26 d. Vyriausybė pritarė 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimo „Dėl išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis dydžio ir mokėjimo tvarkos“ pakeitimui, kurį teikė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

27 d. įvyko asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdis, kuriame buvo priimtas nutarimas Nr. 06-07 „Dėl TIR knygelių kainų nustatymo“, įsigaliojęs nuo š. m. vasario 7 d. Vadovaudamasis asociacijos „Linava“ įstatų 9.8.7. punktu, atsižvelgdamas į 2002 m. gegužės 30 d. IRU prezidentūros sprendimа Nr. AG/G3666 ir nuo 2005 m. sausio 1 d. TIR knygelių draudimo įmokų padidėjimа bei į tai, kad po Lietuvos Respublikos įstojimo į Europos Sаjungа gerokai sumažėjo asociacijos išduodamų TIR knygelių skaičius ir pasikeitė parduodamų TIR knygelių struktūra, asociacijos „Linava“ prezidiumas nutarė patvirtinti naujа TIR knygelių pardavimo kainа. Asociacijos „Linava“ nariams: 4 lapų TIR knygelės kaina - 198 Lt;14 lapų TIR knygelės kaina - 225 Lt; 20 lapų TIR knygelės kaina - 235 Lt. Kandidatams į asociacijos asociacijos „Linava“ narius: 4 lapų TIR knygelės kaina - 250 Lt; 14 lapų TIR knygelės kaina - 310 Lt; 20 lapų TIR knygelės kaina - 330 Lt.

27 d. asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius dalyvavo Lietuvos pramonininkų konfederacijos vadovybės surengtame susitikime su socialinės apsaugos ir darbo ministre Vilija Blinkevičiūte bei supažindino jа su kelių transporto sektoriaus plėtros perspektyvomis ir problemomis. A. Kondrusevičius atkreipė ministrės dėmesį į tai, jog pastaraisiais metais didelį nerimа darbdaviams kelia specialistų rengimo sistema Lietuvoje tiek universitetuose, tiek žemesnio lygio mokyklose: įmonėms sunku rasti tinkamai parengtų transporto, logistikos sričių vadybininkų. Didelė vežėjų problema - vairuotojų tarptautininkų trūkumas. Jo manymu, šiuo metu tai turėtų būti vienu iš švietimo sistemos prioritetų, nes neilgtrukus šiam sektoriui gali tekti importuoti darbo jėgа.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė
V. Blinkevičiūtė padėkojo už suteiktа informacijа, pasidžiaugė konstruktyviu dialogu. Ji pabrėžė, kad panašūs susitikimai su pramonės ir paslaugų sektorių vadovais - abipusiai naudingi, yra geros socialinės partnerystės pavyzdys.

Vasaris

9 d. „Linavos“ mokymo centras krovinių vežėjams organizavo seminarа „Rusijos Federacijos muitinės kodekso pakeitimai ir išankstinis prekių elektroninio deklaravimo sistemos įdiegimas, vežant prekes iš Lietuvos Respublikos į Rusijos Federacijа“. Seminare dalyvavo Rusijos Federacijos federalinės muitinės tarnybos Muitinės kontrolės organizavimo tarnybos viršininko pavaduotojas Andriejus Korovinas ir Muitinio tranzito kontrolės skyriaus viršininko pavaduotojas Konstantinas Siaskovas, asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius, generalinis sekretorius Valdas Gilys ir asociacijos atstovybės Maskvoje vadovas Rimantas Budrevičius bei per 50 Lietuvos transporto įmonių atstovų.

15 d. vykusiame asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdyje buvo aptarta vežėjų regioninių susirinkimų darbotvarkė, patvirtintos jų datos bei susirinkimų vietos.

16-19 d. asociacijos „Linava“ delegacija lankėsi Maskvoje ir su Rusijos vežėjų asociacijos ASMAP specialistais, Rusijos transporto ir susisiekimo ministerijos, draudimo bendrovės „Ingosstrach“ bei Federalinės muitinės tarnybos pareigūnais aptarė Lietuvos vežėjų veiklos perspektyvas šioje šalyje. Dalykiniuose susitikimuose pasikeista nuomonėmis apie situacijа kelių transporto sektoriuje po Europos Sаjungos plėtros, aptarta padėtis pasienio muitinės postuose bei bendradarbiavimo perspektyvos. Su Transporto ir susisiekimo ministerijos pareigūnais svarstyti kvotų ir bendros komisijos organizavimo klausimai. Naudingas susitikimas įvyko su ASMAP specialistais, jame suderinti informacijos pasikeitimo, tranzito bei bendrų verslo seminarų rengimo klausimai. Susitikime su „Ingosstrach“ atstovais „Linavos“ vadovai atkreipė dėmesį į tai, jog beveik 2 kartus pabrango draudimo premijos, o tai didina vežėjų išlaidas. Kitame susitikime Federalinės muitinės tarnybos viršininko pavaduotojas Leonidas Lozbenko atkreipė dėmesį į tai, kad Lietuvos vežėjai pastebimai tapo drausmingesni ir gali būti geras pavyzdys kitiems. Jis garantavo, kad ir toliau Federalinės muitinės tarnyba pagrindinį dėmesį skirs sienos pervažiavimui pagreitinti. Federalinės muitinės tarnyba pritaria numatomam „Linavos“ ir įmonės „Rostek“ bendradarbiavimui dėl išankstinio duomenų perdavimo muitinės tarnyboms.

23 d. Klaipėdoje įvyko Klaipėdos regiono vežėjų, asociacijos „Linava“ atstovų ir Muitinės departamento bei Klaipėdos teritorinės muitinės atstovų susitikimas. Jame svarstyta, kaip pagerinti muitinės formalumų atlikimа Malkų įlankos jūrų uosto posto Kuršių padalinyje. Klaipėdos teritorinės muitinės viršininkas A. šipavičius informavo, kad šio padalinio infrastruktūra yra nepatenkinama: atvykus keltams susidaro didelės eilės norinčių atlikti muitinės formalumus. Muitinės viršininkas pažadėjo įsteigti tris kompiuterines darbo vietas (tuo metu buvo viena) ir krovinių srauto piko metu skirti didesnį muitinės pareigūnų skaičių, siekiant padidinti Kuršių padalinio pralaidumа. Muitinės departamento atstovai pasiūlė asociacijai, kaip vežėjų atstovui, kreiptis į Susisiekimo ir Finansų ministerijas dėl būtinumo statyti Malkų įlankos jūrų uosto postа, siekiant pagreitinti TIR procedūrų ir kitų muitinės formalumų atlikimа. Susitikimo dalyviai nutarė ateityje dažniau rengti panašaus pobūdžio susitikimus, kuriuose muitinės ir vežėjų atstovai galėtų aptarti iškilusias problemas bei ieškoti abiem pusėms priimtinų sprendimų.

Kovas

7 d. asociacija „Linava“ surengė spaudos konferencijа, kurioje asociacijos prezidentas Algimantas Kondrusevičius, generalinis sekretorius Valdas Gilys, viceprezidentas, Keleivinio transporto tarybos pirmininkas Mindaugas Grigelis ir kiti „Linavos“ specialistai apžvelgė kelių transporto įmonių veiklos preliminarius 2004 m. rezultatus bei pristatė asociacijos ir jos dukterinių įmonių teikiamas paslaugas.

8-10 d. asociacija „Linava“ surengė vežėjų regioninius susirinkimus Kaune, Klaipėdoje ir šiauliuose, juose dalyvavo per 100 transporto įmonių vadovų iš šių regionų. Minėtiems regionams atstovaujantys asociacijos prezidiumo nariai pateikė savo rinkėjams ataskaitas, asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius ir generalinis sekretorius Valdas Gilys pristatė susiformavusiа verslo aplinkа rinkoje, pasidalijo informacija apie leidimų sistemos reikalus, TIR knygelių pardavimа bei aptarė asociacijos komercines perspektyvas.

14 d. įvyko asociacijos „Linava“ sekretoriato vadovų susitikimas su Valstybinės kelių transporto inspekcijos vadovybe. Susitikime aptartos tuo metu regionuose vykusiuose vežėjų pasitarimuose išsakomos problemos dėl užsienio vežėjų kontrolės. Pasikeista nuomonėmis dėl keleivių vežimo nuo autobusų stočių tolimojo susisiekimo tarptautiniais maršrutais lengvaisiais automobiliais užsakomaisiais reisais. Aptartos galimybės realizuoti bendrus projektus vykdant užsienio šalių vežėjų, naudojančių Lietuvos Respublikos krovininio transporto leidimus, kontrolę ir apskaitа, keleivių aptarnavimo gerinimа reguliariuose maršrutuose ir informacijos teikimo keleiviams, perkantiems keleivinio transporto įmonių paslaugas, išplėtimo galimybes. Atskiroms problemoms nagrinėti buvo nutarta sudaryti darbo grupes, kurios parengtų pasiūlymus dėl tolesnių sprendimų priėmimo.

15 d. asociacijos „Linava“ PVM grаžinimo poskyrio specialistai atliko mūsų vežėjams už pirktа kurа Lenkijoje išrašytų sаskaitų analizę ir sudarė sаrašа šios šalies 37 įmonių, kuriose nerekomenduoja vežėjams pirkti degalų, plauti vilkikų, naudotis jų mokamomis stovėjimo aikštelėmis. 16 d. vykusiame Vienkartinių kelionės leidimų išankstinio skirstymo komisijos posėdyje išsiskyrė nuomonės dėl Rusijos bendrųjų leidimų skirstymo Lietuvos vežėjams 2005 m. Susisiekimo ministerijos atstovas laikėsi kategoriškos nuostatos, jog minėti leidimai vežėjams turi būti išduodami taikant išankstinį skirstymа. Asociacija „Linava“ nepritarė šiai nuomonei, nes remiantis tik vieno 2005 m. ketvirčio duomenimis negalima tiksliai įvertinti vežimų į Rusijа dinamikos ir numatyti leidimų panaudojimo tendencijų. Asociacija „Linava“ oficialiu raštu kreipėsi į susisiekimo ministrа Zigmantа Balčytį ir paprašė peržiūrėti kelionės leidimų į Rusijа išdavimo tvarkа atsižvelgiant į vežėjų darbo specifikа bei poreikius. Tai leistų šiais metais iki minimumo sumažinti galimų kliūčių atsiradimа gabenant krovinius tiek į Rusijа, tiek vykstant tranzitu per jos teritorijа. Asociacijos bendrovių vadovai mano, jog išankstinis kelionės leidimų skirstymas neišsprendžia jų stygiaus problemos, negarantuoja lygiateisiškumo gaunant leidimus, suformuoja prielaidas įmonėms neteisėtai keistis leidimais ir tik sudaro iliuzijа, kad leidimų pakanka. Asociacija „Linava“ atkreipė susisiekimo ministro dėmesį į kai kuriuos neigiamus aspektus skirstant vežėjams Europos

transporto ministrų konferencijos (ETMK) daugiašalės kvotos leidimus. Efektyvus ETMK metinių ir ypač mėnesinių leidimų panaudojimas leistų iš dalies kompensuoti Rusijos kelionės leidimų trūkumа. Tačiau dėl neaiškių priežasčių per tris š. m. mėnesius vežėjams dar neišduoti visi 2005 m. kvotos ETMK leidimai ir vežėjai priversti naudoti deficitinius Rusijos kelionės leidimus.

21 d. vykusiame asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdyje buvo aptarti trijuose regioniniuose susirinkimuose vežėjų keliami klausimai bei pasirengimo XV asociacijos kongresui aspektai. Prezidiumo nariai atkreipė dėmesį į tai, jog vežėjų susirinkimuose Klaipėdoje ir Kaune šių regionų įmonių atstovai nebuvo labai aktyvūs. Aktyvesni buvo šiaulių regiono vežėjai. Bendras minėtuose susirinkimuose dalyvavusių vežėjų aktyvumas siekė apie 30 proc. Prezidiumo posėdyje taip pat buvo diskutuojama dėl gegužės mėnesį vyksiančio XV kongreso darbotvarkės, organizacinių klausimų, aptarti kai kurių galimų kongreso nutarimų projektai bei asociacijos prezidento ir generalinio sekretoriaus ataskaitų metmenys. Prezidiumo nariai nagrinėjo narystės asociacijoje klausimus.

24 d. vykusiame Seimo Ekonomikos komiteto posėdyje keleivių vežėjų atstovai įtikino komiteto narius, kad ne vairuotojų pareiga rūpintis, jog į Lietuvа atvykstantys keleiviai turėtų visus reikiamus kelionės dokumentus. Kaip teigė posėdyje dalyvavęs asociacijos „Linava“ atstovas Eugenijus Stolovickis, Ekonomikos komitetas Seimui siūlys tobulinti Transporto veiklos pagrindų įstatymo pataisas. Buvo siūloma bausti vežėjus baudomis nuo 11 iki 18 tūkst. Lt, jei paaiškėtų, kad jų gabenami užsieniečiai neturi kelionės dokumentų, reikalingų įvažiuoti į Lietuvа. Tačiau šį klausimа dar turi apsvarstyti ir pateikti siūlymus Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas. Keleivinio kelių transporto atstovai teigia, kad vairuotojai neturi reikiamo pasirengimo ir negali nustatyti, ar keleivių dokumentai atitinka reikalavimus. Pataisos rengėjų teigimu, vežėjų atliekama dokumentų patikra apsaugotų nuo nelegalios migracijos, sumažėtų valstybės išlaidos išlaikant bei grаžinant užsieniečius į jų kilmės šalis ar šalis, iš kurių jie atvyko.

30 d. asociacija „Linava“ oficialiu raštu kreipėsi į susisiekimo ministrа Zigmantа Balčytį ir paprašė peržiūrėti kelionės leidimų į Rusijа išdavimo tvarkа atsižvelgiant į vežėjų darbo specifikа ir poreikius. Tai leistų šiais metais iki minimumo sumažinti galimų kliūčių atsiradimа gabenant krovinius tiek į Rusijа, tiek vykstant tranzitu per jos teritorijа.

31 d. įvyko asociacijos „Linava“ Keleivinio transporto sekcijos narių pasitarimas. Pasak asociacijos „Linava“ prezidento A. Kondrusevičiaus, nors palyginti negausi, Keleivinio transporto sekcija dirba itin aktyviai. Asociacijos „Linava“ viceprezidentas, UAB „Kauno autobusai“ generalinis direktorius Mindaugas Grigelis apžvelgė praėjusiųjų metų keleivinio transporto įmonių veiklos rezultatus, asociacijos Keleivinio transporto skyriaus nuveiktus darbus.

Keleivinio transporto sekcijos vadovas Eugenijus Stolovickis supažindino su praėjusių metų įmonių statistiniais rezultatais, pristatė šiuo metu priiminėjamus keleivių vežimo verslа reglamentuojančius įstatymų projektus. Dar vienas pastaruoju metu svarstomas projektas - dėl licencijų išdavimo tvarkos keleivių vežėjams. Asociacija „Linava“ aktyviai dirba, kad ir šis įstatymas būtų priimtas kuo palankesnis vežėjams.

Kovo pabaigoje Maskvoje vyko tarptautinė transporto paroda „TransRussia“. Joje dalyvavusios per 50 asociacijos vežėjų bendrovių nemažai sulaukė Rusijos gamintojų ir ekspeditorių dalykinių pasiūlymų. Daugelis iš jų į Lietuvа grįžo sudarę ne vienа naujа kontraktа bei suradę gerų kontaktų. Lietuvos vežėjų stendas buvo vienas iš populiariausiųjų „TransRussia“ parodoje, jį iškart po iškilmingos parodos atidarymo aplankė Rusijos transporto ministras Igoris Levitinas ir pažadėjo paspartinti krovinių gabenimo plėtros reikalus Lietuvos kryptimi. Kaip teigė asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius, be dalyvavimo parodoje, jis buvo susitikęs su Rusijos vežėjų asociacijos ASMAP atstovais bei su kompanijos „Rostek“ vadovais ir susipažino su diegiama išankstinio duomenų perdavimo sistema, kuri pagreitins Rusijos sienos pervažiavimа transportui. A. Kondrusevičius taip pat susitiko su mūsų šalies ambasadoriumi Rusijos Federacijoje Rimantu šidlausku ir aptarė vežėjų problemas bei perspektyvas. Prezidentas priėmė susisiekimo viceministrа Aidа Gedvilа bei Susisiekimo ministerijos sekretorių Arvydа Vaitkų „Linavos“ atstovybėje Maskvoje ir supažindino svečius su jos veikla.

Balandis

4-5 d. asociacijoje „Linava“ su darbo vizitu viešėjo vežėjų asociacijos „Latvijas Auto“ atstovai. Kaip sakė asociacijos generalinis sekretorius Pavelas Groševas, tai tikslinis vizitas, kurio metu buvo aptarti bendradarbiavimo tarp dviejų asociacijų klausimai bei tolesni veiksmai siekiant palankesnių verslo sаlygų abiejų šalių vežėjams. Lietuvos ir Latvijos vežėjų asociacijų generaliniai sekretoriai Valdas Gilys ir Pavelas Groševas sutarė ir toliau siekti, kad būtų atsižvelgta į asociacijų pasiūlymus kompensuoti kuro akcizа kelių transportininkams, nes tokia praktika egzistuoja geležinkelių, jūrų bei oro transporte.

14-15 d. Kišiniove (Moldova) vyko kasmetiniai Tarptautinės kelių transporto sаjungos (IRU) Keleivinio ir krovininio transporto tarybų posėdžiai bei Generalinė IRU asamblėja. Per dvi dienas įvairių šalių atstovai aptarė kelių transporto problemas, perspektyvas bei teikė galimus jų sprendimo būdus. Be to, asociacija „Linava“ ir Rusijos vežėjų asociacija ASMAP pasirašė sutartį dėl abipusių garantijų suteikimo vežant krovinius iš Rusijos į Kaliningrado sritį. Asamblėjoje buvo sutarta, kad ateinantiems į vežėjų rinkа verslininkams reikia nustatyti griežtus profesinius reikalavimus, taip apsaugant šį verslа nuo atsitiktinių žmonių. „Linavos“ delegacija informavo asamblėjos dalyvius apie kelių mokesčio įvedimа Lietuvoje. Asociacijos atstovai taip pat pateikė iniciatyvа, kad tarptautinių maršrutų autobusams būtų privaloma turėti klasifikacijа. Tai leistų harmonizuoti paslaugų kokybės ir vartotojų poreikių santykius. IRU palaikė iniciatyvа ir priėmė sprendimа rekomenduoti valstybėms sertifikuoti autobusus. Asamblėjoje buvo aptarti kelių mokesčių klausimai bei skaitmeninių tachografų įvedimo datos nukėlimas. Renginio dalyviai atkreipė dėmesį į tai, kad pastaruoju metu padažnėjo atvejų, kai vežėjai priversti kelis mėnesius laukti atsiskaitymo už nugabentus krovinius. Tai kelia didelį susirūpinimа, nes vežėjai tampa savotiškais kreditoriais, negali patys normaliai plėtoti savo verslo.

21 d. vykusiame vežėjų asociacijos prezidiumo posėdyje apsvarstytos regioniniuose susirinkimuose iškeltos problemos ir galimi jų sprendimo būdai, XV vežėjų kongreso organizaciniai klausimai bei asociacijos biudžeto vykdymo reikalai. Asociacijos prezidentas A. Kondrusevičius ir „Linavos“ generalinis sekretorius V. Gilys prezidiumo narius supažindino su savo pranešimų tematika per būsimаjį vežėjų kongresа. Teisinių ir organizacinių reikalų komiteto pirmininkas R. Stropus pristatė XV vežėjų kongresui teiktinus asociacijos įstatų pakeitimus ir papildymus. Taip pat buvo svarstyti narystės asociacijoje klausimai, TIR garantinės sistemos mokymo programos pakeitimai bei „Linavos“ archyvo-muziejaus steigimo galimybės.

Asociacijos kvietimu prezidiumo posėdyje dalyvavo Susisiekimo ministerijos Kelių ir kelių transporto departamento naujasis direktorius šarūnas Baublys bei Valstybinės kelių transporto inspekcijos atstovai. Atsiliepdami į daugkartinius „Linavos“ vadovų prašymus, VKTI darbuotojai suaktyvino užsienio šalių vežėjų kontrolę dėl trečiųjų šalių leidimų naudojimo. Buvo patikrintos 832 užsienio vežėjų transporto priemonės ir paskirta 22 030 Lt baudų - daugiausia dėl važiavimo be trečiosios šalies leidimo arba dėl važiavimo neužpildžius tokio leidimo. Anot specialistų, rezultatų nereikėjo ilgai laukti: Rusijos transportininkai iškart paprašė papildomų leidimų iš Lietuvos. „Linavos“ vadovai palinkėjo VKTI dar aktyviau dirbti šia kryptimi, kad mūsų vežėjai nesijaustų diskriminuojami ir dirbtų vienodomis skaidrios konkurencijos sаlygomis.

Parengė Kazys MATAčIūNAS

"Vežėjų žinios"
Gegužė Nr. 9 (93)

"Linava" informuoja

Naujienos

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

Naujienos

Kronika

Nuo kongreso iki kongreso