Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

Dėl reglamentų pakeitimo

Valstybinė kelių transporto inspekcija, remdamasi informacija, paskelbta Europos Parlamento interneto svetainėje (http://www.europarl.eu.int), praneša, kad Taikymo komitete buvo suderintas ir Europos Parlamento patvirtintas dokumentas dėl Europos Parlamento ir Europos Tarybos reglamento dėl tam tikrų kelių transporto srities teisės aktų, reglamentuojančių socialinę apsaugа, suderinimo. Pastarasis dokumentas keičia Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 ir panaikina Tarybos reglamentа (EEB) Nr. 3820/85.

Pagal Skaitmeninių tachografų įgyvendinimo stebėsenos (MIDT) (angl. Monitoring of the Implementation of the Digital Tachograph) projekto puslapyje (http://www.eu-digitaltachograph.org) paskelbtа informacijа, Reglamento, nustatančio galutinę skaitmeninių tachografų sistemos įgyvendinimo datа, paskelbimas oficialiame leidinyje numatytas 2006 m. balandžio 14–15 d. Vadinasi, galutinė data, nuo kurios pirmа kartа pradedamos eksploatuoti atitinkamos transporto priemonės turės būti su sumontuotais skaitmeniniais tachografais, o jų vairuotojai privalės naudoti skaitmeninių tachografų vairuotojo korteles, būtų 2006 m. gegužės 4 d. (20 dienų po Reglamento paskelbimo oficialiame leidinyje).

Skaitmeninių tachografų naudojimas Ispanijoje

Ispanijos nuolatinė atstovybė Europos Sаjungoje išplatino pranešimа. Jame informuojama, kad atsižvelgusi į oficialų Europos Komisijos viceprezidento raštа, Ispanija iš dalies pakeitė savo pozicijа dėl skaitmeninių tachografų naudojimo.

Pranešime sakoma, kad laikinai, iki naujo teisės akto įsigaliojimo (dėl kurio buvo susitarta 2005 m. gruodžio 6 d. vykusios taikinimo procedūros metu pasirašytame Europos Tarybos ir Europos Parlamento bendrame pareiškime dėl naujo reglamento teksto, kuris keičia Reglamentа (EEB) Nr. 3820/85), kitose valstybėse registruotos transporto priemonės galės įvažiuoti į Ispanijа be skaitmeninio tachografo ir joms nebus taikomos sankcijos. Reikalavimas naudoti skaitmeninius tachografus nuo 2006 m. sausio 1 d. kol kas lieka privalomas tik Ispanijoje registruotoms transporto priemonėms.

"Vežėjų žinios"
Vasaris Nr. 4 (112)

Nauji modeliai

Michelin Road Show

Valstybės sienos apsaugos tarnyba

Naujienos

Veteranai

Rimantui MILIUI – 50

"Linavos" mokymo centras

Naujienos

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

Naujienos

VKTI informuoja

Naujienos

Muitinėje

Naujienos

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams