Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Atsakymai į aktualiausius vežėjų klausimus apie skaitmeninius tachografus

2006 m. pirmajame žurnalo „Vežėjų žinios“ numeryje buvo išspausdinta ATMINTINė apie skaitmeninius tachografus. šį kartа pateikiame papildomа informacijа, kurioje išsamius atsakymus į aktualiausius vežėjų klausimus parengė Valstybinės kelių transporto inspekcijos (VKTI) specialistai.

Kа reikia daryti įsigijus transporto priemonę su skaitmeniniu tachografu?

įsigijus transporto priemonę su skaitmeniniu tachografu, reikia:

• laiku pasirūpinti vairuotojų ir įmonių tachografo kortelėmis, nes kortelių pagaminimas trunka iki 15 darbo dienų;

• įregistravus transporto priemonę, kreiptis į patvirtintas dirbtuves, kad jos į skaitmeninį tachografа įvestų transporto priemonės valstybinį registracijos numerį ir kalibruotų tachografа;

• atidžiai susipažinti su skaitmeninio tachografo naudojimo instrukcija;

• pasirūpinti, kad nustatytu laiku būtų galimybė perkelti duomenis iš skaitmeninio tachografo bei vairuotojo kortelės (įsigyti reikiamа duomenų perkėlimo įrangа);

• pasirūpinti reikiamu skaitmeninio tachografo spausdintuvui skirto popieriaus kiekiu;

• saugoti nustatytа laikа vairuotojų veiklos duomenis.

Kokios yra skaitmeninių tachografų rūšys ir funkcijos?

Tachografų kortelės yra 4 rūšių: vairuotojo, įmonės, dirbtuvės ir kontrolės.

Vairuotojo kortelė – tachografo kortelė, kuri identifikuoja vairuotojа ir skirta duomenims apie tam tikrus vairuotojo darbo ir poilsio laikotarpius laikyti. Ji savo atmintyje saugo 28 dienų vairuotojo veiklos duomenis. šie duomenys su kortelių skaitytuvu ir tam skirta programine įranga turi būti nuskaitomi ne rečiau kaip kas 3 savaites ir saugomi 1 metus.

Kiek laiko galioja skaitmeninio tachografo kortelės?

Vairuotojo, įmonės ir kontrolės kortelė galioja 5 metus, dirbtuvės kortelė – 1 metus.

Kur galima užpildyti prašymа dėl tachografo kortelės išdavimo?

Prašymа dėl tachografo kortelės išdavimo galima užpildyti atvykus į VKTI Saugaus eismo arba regiono skyrių. Prašymų blankus taip pat galima rasti VKTI interneto svetainėje www.vkti.gov.lt

Kam gali būti išduodama vairuotojo kortelė?

Vairuotojo kortelė gali būti išduodama pirmа kartа, pakeičiama ar atnaujinama tik tiems asmenims, kurie turi galiojantį vairuotojo pažymėjimа (išskyrus vairuotojo pažymėjimа, suteikiantį teisę vairuoti tik A1, A ir (ar) B1 kategorijų transporto priemones), ir gyvena arba ketina gyventi Lietuvoje ne trumpiau kaip 185 dienas per kalendorinius metus bei gali tai įrodyti nustatytais dokumentais (turi pateikti LR piliečio pasа, asmens tapatybės kortelę ar leidimа gyventi Lietuvoje).

Kam gali būti išduodama įmonės kortelė?

įmonės kortelė gali būti išduodama pirmа kartа, pakeičiama ar atnaujinama LR registruotoms įmonėms bei fiziniams asmenims, nuolat gyvenantiems Lietuvoje, kurie naudoja transporto priemones su sumontuotais skaitmeniniais tachografais.

Kam gali būti išduodama dirbtuvės kortelė?

Dirbtuvės kortelė gali būti išduodama pirmа kartа, pakeičiama ar atnaujinama tik tiems asmenims, kurie dirba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintose dirbtuvėse, turi reikiamа kompetencijа šioje srityje ir jа patvirtinančius dokumentus bei neturi teistumo už nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus ekonomikai ir verslo tvarkai pagal LR baudžiamаjį kodeksа.

Per kiek laiko išduodama tachografo kortelė?

Tachografo kortelės išduodamos:

• per 15 darbo dienų nuo prašymo VKTI išduoti tachografo kortelę pirmа kartа ar jа atnaujinti pateikimo dienos;

• per 5 darbo dienas nuo prašymo VKTI pakeisti tachografo kortelę, atnaujinti blogai veikiančiа tachografo kortelę ar atnaujinti dirbtuvės kortelę pateikimo dienos.

Kа reikia pateikti atsiimant tachografo kortelę?

Atsiimant tachografo kortelę turi būti pateikta:

• asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

• jeigu vairuotojo, įmonės ar kontrolės kortelę atsiima įgaliotas asmuo, su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu turi būti pateiktas raštiškas pareiškėjo įgaliojimas, patvirtintas LR civilinio kodekso nustatyta tvarka;

• atsiimant vairuotojo kortelę, kai prašymа pateikė įgaliotas asmuo ir nebuvo pateiktas vairuotojo pažymėjimo originalas, turi būti pateiktas ir vairuotojo pažymėjimas;

• jeigu vairuotojo kortelę atsiima įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo, taip pat pateikiamas dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo yra įmonės vadovas, arba įmonės vadovo įgaliojimas, patvirtintas įmonės antspaudu bei įmonės vadovo parašu.

Kа daryti, jeigu tachografo kortelė pavagiama?

Jeigu galiojanti tachografo kortelė pavogta, asmuo nedelsdamas apie tai turi pranešti valstybės, kurioje tachografo kortelė buvo pavogta, policijai ir kreipimosi faktа patvirtinantį dokumentа kartu su oficialiu pranešimu apie vagystę (pavogimo vietа ir laikа) pateikti VKTI. Prašymas pakeisti pavogtа tachografo kortelę turi būti pateiktas per 7 kalendorines dienas.

Kа daryti, jeigu tachografo kortelė prarandama ar blogai veikia?

Jeigu galiojanti tachografo kortelė prarasta ar blogai veikia, jos turėtojas apie tai nedelsdamas turi pateikti VKTI raštiškа pranešimа, nurodydamas kortelės gedimo ar praradimo vietа ir laikа. Prašymas pakeisti prarastа ar blogai veikiančiа kortelę turi būti pateiktas per 7 kalendorines dienas.

Kа daryti, jeigu pakeisti

asmens duomenys?

Jeigu pakeisti asmens (asmuo pakeičia vardа (-us), pavardę (-es), gimimo datа) ar įmonės registracijos duomenys (pakeičiamas įmonės pavadinimas, įmonės kodas, įmonės adresas) asmuo per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų pakeitimo dienos turi pateikti prašymа dėl tachografo kortelės (-ių) pakeitimo.

Pastaba. Jeigu asmuo po vairuotojo kortelės išdavimo pakeičia vairuotojo pažymėjimа, kortelės keisti nereikia.

Kaip prasitęsti tachografo

kortelės galiojimo laikа?

Jeigu baigiasi kortelės galiojimo laikas, turi būti pateiktas pršymas atnaujinti tachografo kortelę. Prašymas atnaujinti vairuotojo, įmonės ar kontrolės kortelę, pratęsiant jos galiojimo laikа, turi būti pateikiamas ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius ir ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki tachografo kortelės galiojimo pabaigos datos.

Prašymas atnaujinti dirbtuvės kortelę, pratęsiant jos galiojimo laikа, turi būti pateikiamas ne anksčiau kaip prieš 2 mėnesius ir ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki dirbtuvės kortelės galiojimo pabaigos datos.

Kokie reikalavimai keliami

tachografų kortelių turėtojams?

Visi tachografų kortelių turėtojai privalo užtikrinti, kad:

• bus laikomasi visų nustatytų reikalavimų, reglamentuojančių tachografo kortelių naudojimа;

• tachografo kortelės bus naudojamos tik pagal paskirtį;

• bus naudojamasi tik savo tachografo kortele;

• nebus naudojamasi tachografo kortele, jai sugedus ar pasibaigus jos galiojimo laikui;

• tachografo kortelės bus saugomos nuo aukštos temperatūros, stipraus elektromagnetinio lauko poveikio, fizinių pažeidimų;

• dirbtuvės kortelės PIN kodas nebus prieinamas tretiesiems asmenims.

Pagal VKTI informacijа parengė Tomas LABžENTIS

Bus tikrinama transporto priemonių dujinė įranga

Atkreipiame transporto priemonių valdytojų dėmesį, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu „Dėl techninių reikalavimų naudojamoms kelių transporto priemonėms pakeitimo“, po 2006 m. lapkričio 1 d. valstybinės techninės apžiūros įmonės atliks dujinės įrangos patikrinimа. Todėl apžiūros metu dujinės įrangos patikrinimo aktas, (jo buvo reikalaujama iki lapkričio 1 d.), nebus reikalingas.

Valstybinės techninės apžiūros metu kontrolieriai tikrins dujinės įrangos sandarumа, tvirtinimа, įrangos techninę būklę, įrašus dokumentuose bei anglies monoksido (CO) ir angliavandenilių (CH) kiekį išmetamosiose dujose, varikliui dirbant tiek benzinu, tiek dujomis.

Transporto priemonėse veikianti alternatyvi kuro sistema bus pripažįstama tvarkinga tik tada, kai bus sumontuoti visi dujinės įrangos elementai. Tuo atveju, kai sumontuoti ne visi įrangos elementai, valstybinės techninės apžiūros metu transporto priemonė bus vertinama kaip turinti didelių trūkumų.

Taip pat norime atkreipti transporto priemonių valdytojų dėmesį, kad po 2006 m. lapkričio 1 d. įmonės, sumontavusios dujinę įrangа transporto priemonėms, registruotoms po š. m. lapkričio 1 d., išduos pažymа, kurioje turės būti nurodoma šios įmonės rekvizitai, sumontuoto dujų baliono ir reduktoriaus gamintojas, sertifikavimo numeriai bei sumontavimo data.

Transporto priemonėse, registruotose Lietuvoje po 2006 m. lapkričio 1 d., su sumontuota dujine įranga, registracijos liudijimo grafoje „degalai“ turi būti įrašas „benzinas / dujos“.

Papildomа informacijа apie dujinės įrangos patikrа bus galima gauti techninės apžiūros įmonėse.

Priimamos paraiškos

ETMK leidimams gauti

Pranešame, kad vadovaujantis Europos transporto ministrų konferencijos (ETMK) daugiašalės kvotos leidimų tarptautiniam krovinių vežimui kelių transporto priemonėmis naudojimo ir išdavimo tvarka, LR susisiekimo ministro patvirtinta 2006 spalio 2 d. įsakymu Nr. 3-379 „Dėl Europos transporto ministrų konferencijos (ETMK) daugiašalės kvotos leidimų tarptautiniam krovinių vežimui kelių transporto priemonėmis išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (žin., 2006, Nr. 107-4076), iki 2006 m. lapkričio 15 d. priimamos vežėjų, turinčių Euro 3 ir Euro 4 „saugius“ sunkvežimius ir pageidaujančių įsigyti ETMK leidimus 2007 metams, paraiškos. Autotransporto priemonių registracijos liudijimų, naudotojo pažymėjimų ir sertifikatų kopijų prie pateikiamų paraiškų pridėti nereikia.

EK Motorinių transporto priemonių techninės pažangos komiteto posėdyje

Spalio 23 d. Briuselyje Europos Komisijoje (toliau – EK) vyko 87-asis Motorinių transporto priemonių techninės pažangos derinimo komiteto posėdis. Jame dalyvavo Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos Technikos skyriaus vedėjas Eirimas Pakalnis. Posėdyje buvo derinamos visų Europos Bendrijos (toliau – EB) šalių narių pozicijos dėl būsimo Pasaulinio transporto priemonių Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (toliau – JT EEK) taisyklių harmonizavimo forumo, kuris įvyks lapkričio 15–16 d. ženevoje. Taip pat svarstyti EK siūlymai dėl techninių direktyvų pakeitimų pritaikant jas techninei pažangai.

Didžiausių diskusijų sulaukė Tarybos direktyvos 70/157/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su motorinių transporto priemonių leistino triukšmo lygio ir išmetimo sistemos, suderinimo, siekiant suderinti su technikos pažanga, siūlomi naujausi pakeitimai. Pereinamuoju laikotarpiu naujos transporto priemonės turės būti bandomos tiek pagal senаjа, tiek pagal naujаjа bandymo metodikas. Ribinės judančios transporto priemonės triukšmo vertės nebus keičiamos.

Nemažai diskutuota ir dėl Tarybos direktyvos 76/756/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su apšvietimo-signalizavimo įtaisų įrengimų motorinėse transporto priemonėse ir jų priekabose, suderinimo, siekiant suderinti su technikos pažanga, pakeitimus, kuriais į EB teisę perkeliamos JT EEK taisyklės Nr. 48 naujausi pakeitimai. Vienas iš jų – reikalavimas naujų sunkvežimių kabinas ženklinti šviesа atspindinčiomis juostelėmis, kuris būtų pradedamas taikyti naujai projektuojamiems ir gaminamiems sunkvežimiams vienu metu visose EB šalyse ir tik praėjus 48 mėn. nuo direktyvos pakeitimų įsigaliojimo.

"Vežėjų žinios"
Lapkritis Nr. 21 (129)

"Linava" informuoja

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

VKTI informuoja

Atsakymai į aktualiausius vežėjų klausimus apie skaitmeninius tachografus

Susisiekimo ministerijoje

Naujienos

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams