Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Transportas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-06-25 nutarimu Nr. 652 (įsigaliojo 2008-07-13, Žin., 2008, Nr. 79-3107) patvirtinti Valstybinės eismo saugumo komisijos veiklos nuostatai ir nustatyta, kad personalinę Valstybinės eismo saugumo komisijos sudėtį nustato LR Ministras Pirmininkas. Valstybinė eismo saugumo komisija kontroliuoja valstybinės eismo saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimą.

Komisija turi teisę:

  • gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įmonių, įstaigų ir organizacijų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Valstybinei eismo saugumo programai parengti, informaciją apie Valstybinėje eismo saugumo programoje numatytų priemonių įgyvendinimą, kitą informaciją ir dokumentus, kurių reikia komisijos funkcijoms vykdyti;
  • teikti valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl Valstybinėje eismo saugumo programoje numatytų priemonių įgyvendinimo.

Komisijos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip 4 kartus per metus. Komisiją techniškai aptarnauja Susisiekimo ministerija.

Komisija sudaro Eismo saugumo tarybą, konsultuojančią komisiją eismo saugumo klausimais. Eismo saugumo taryba sudaroma iš šių institucijų atstovų:

  • Susisiekimo ministerijos (2 atstovai);
  • Vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamento, Lietuvos automobilių kelių direkcijos, Valstybinės kelių transporto inspekcijos atstovų;
  • nevalstybinių organizacijų ir kitų Valstybinės eismo saugumo komisijos pakviestų institucijų (3 atstovai).

***

Žemės ūkio ministro 2008-07-04 įsakymu Nr. 3D-373 Dėl Traktorių ir savaeigių mašinų maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, ašių apkrovų ir bendrosios masės patvirtinimo(įsigaliojo 2008-07-13, Žin., 2008, Nr. 79-3141) patvirtintos traktorių ir savaeigių mašinų maksimalius leidžiamų transporto priemonių matmenų, ašių apkrovų ir bendrosios masės normos.

Advokatė Reda ALEKSYNAITĖ

"Vežėjų žinios"
Rugsėjis Nr.17 (173)

"Linava" informuoja

Baltijos ir Beniliukso valstybių komiteto posėdis

Mėsos ir mėsos produktų gabenimo tvarka į Rusijos Federaciją

Nekrologas: Rimantas BUDREVIČIUS 1966-01-12–2008-09-06

Sustiprinta transporto priemonių kontrolė Vengrijoje

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rinkos naujienos

Du nauji „Irisbus“ modeliai

Oro kondicionavimo įranga iš aliuminio

Su naujos kartos „Goodyear“ – 1,5 l mažiau degalų

VKTI informuoja

Nuo rugsėjo 1-osios įsigaliojo nauja Kelių eismo taisyklių redakcija

Nauji teisės aktai

Darbo santykiai

Finansinė atskaitomybė

Mokesčiai

Muitinė

Sodra

Transportas