Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Sodra

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 5, 9, 14 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymu(įsigaliojo 2008-08-01, Žin., 2008, Nr. 81-3178) nustatyta, kad apdraustiesiems asmenims, tapusiems laikinai nedarbingiems dėl audinių, ląstelių ar organų paėmimo transplantacijai donorystės tikslu, ligos pašalpa iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų pradedama mokėti pirmą nedarbingumo dieną ir mokama iki darbingumo atgavimo dienos ar darbingumo lygio nustatymo dienos. Ligos pašalpa, tapus laikinai nedarbingam dėl audinių, ląstelių ar organų paėmimo transplantacijai donorystės tikslu, mokama 100 proc. pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio.

Ligos pašalpa, mokama iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų, per mėnesį negali būti mažesnė už nedarbingumo atsiradimo mėnesį galiojusių einamųjų metų draudžiamųjų pajamų ketvirtadalį.

Advokatė Reda ALEKSYNAITĖ

"Vežėjų žinios"
Rugsėjis Nr.17 (173)

"Linava" informuoja

Baltijos ir Beniliukso valstybių komiteto posėdis

Mėsos ir mėsos produktų gabenimo tvarka į Rusijos Federaciją

Nekrologas: Rimantas BUDREVIČIUS 1966-01-12–2008-09-06

Sustiprinta transporto priemonių kontrolė Vengrijoje

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rinkos naujienos

Du nauji „Irisbus“ modeliai

Oro kondicionavimo įranga iš aliuminio

Su naujos kartos „Goodyear“ – 1,5 l mažiau degalų

VKTI informuoja

Nuo rugsėjo 1-osios įsigaliojo nauja Kelių eismo taisyklių redakcija

Nauji teisės aktai

Darbo santykiai

Finansinė atskaitomybė

Mokesčiai

Muitinė

Sodra

Transportas