Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Darbo santykiai

Garantinio fondo įstatymo 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymu(įsigaliojo 2008-07-12, Žin., 2008, Nr. 79-3100) siekta sumažinti mokesčius įmonėms, geriau ginti darbuotojų interesus bankrutuojančiose ir bankrutavusiose įmonėse, sumažinti mažas įmokas į Garantinį fondą mokančių įmonių sąnaudos mokėjimams atlikti, sustiprinti Garantinio fondo veiklos kontrolę ir kt.

2008-01-01 Garantiniame fonde sukaupta 80 mln. Lt, o įmonių įmokos daugiau nei 3 kartus viršija fondo išmokas, todėl įstatymo pakeitimu sumažintas įmokos į Garantinį fondą dydis – nuo 0,2 iki 0,1 proc. darbuotojo darbo užmokesčio (nuo kurio skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos).

Iki įstatymo pakeitimo įsigaliojimo, įmonės mokėjo įmokas į Garantinį fondą kartą per mėnesį. Tačiau įmonėje esant mažam darbuotojų skaičiui, pasitaikydavo, kad banko mokestis už pavedimo operaciją yra didesnis už pačią įmoką į Garantinį fondą, todėl įstatymo pakeitimu nustatyta, kad įmokos mokamos kartą per mėnesį, tačiau mažos įmokos gali būti mokamos taip: iki 150 Lt per metus – kartą per metus; nuo 151 iki 300 Lt – 2 kartus per metus. Įmokos sumokamos ne vėliau kaip per 15 dienų po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

Siekiant apsaugoti darbuotojų teises, kai bankrutuojančiose ar bankrutavusiose įmonėse nėra išsaugoti personalo ir buhalteriniai dokumentai, tačiau darbuotojų teisę gauti su darbo santykiais susijusią išmoką patvirtina kiti duomenys, siūloma nustatyti, kad fondo tarybos nutarimu jiems gali būti skiriamos išmokos, bet ne daugiau kaip trys minimaliosios mėnesinės algos.

Įstatymo projektu taip pat patikslinti techninių procedūrų klausimai – nuo 1 iki 2 mėnesių pailgintas terminas, per kurį turi būti pateikta bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės paraiška skirti lėšas iš Garantinio fondo.

Advokatė Reda ALEKSYNAITĖ

"Vežėjų žinios"
Rugsėjis Nr.17 (173)

"Linava" informuoja

Baltijos ir Beniliukso valstybių komiteto posėdis

Mėsos ir mėsos produktų gabenimo tvarka į Rusijos Federaciją

Nekrologas: Rimantas BUDREVIČIUS 1966-01-12–2008-09-06

Sustiprinta transporto priemonių kontrolė Vengrijoje

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rinkos naujienos

Du nauji „Irisbus“ modeliai

Oro kondicionavimo įranga iš aliuminio

Su naujos kartos „Goodyear“ – 1,5 l mažiau degalų

VKTI informuoja

Nuo rugsėjo 1-osios įsigaliojo nauja Kelių eismo taisyklių redakcija

Nauji teisės aktai

Darbo santykiai

Finansinė atskaitomybė

Mokesčiai

Muitinė

Sodra

Transportas