Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Kas proteguoja nelegalų verslą?

Neteisėta veikla besiverčiantys vežėjai tebėra neįveikiami. Problema tampa dar aštresnė ekonominės krizės akivaizdoje, kai teisėtai dirbantys keleivių vežėjai, spaudžiami naujų mokesčių bei padidėjusio akcizo degalams, priversti kelti bilietų kainas. Kol valdžios institucijoms šis reiškinys pernelyg nerūpi, keleivių vežėjai, siekdami bent šiek tiek apsaugoti savo verslą, priversti samdyti saugos tarnybas. Vienos iš jų – „Dorsimus“ – vadovas Romanas GLOVACKIS šįsyk mūsų žurnalo pašnekovas.

Greta daugybės kitų paslaugų, Jūsų įmonės darbuotojai saugo ir autobusų stotis. Su kurių miestų vežėjais bendradarbiaujate?

– Pagrindinė „Dorsimus“ būstinė yra Šiauliuose. Šiuo metu jau turime padalinius Klaipėdoje, Panevėžyje ir Kaune. Be šių miestų, saugome Mažeikių, Šiaulių, Utenos autobusų stotis, palaikome jose viešąją tvarką, stengiamės, kad autobusų laukiantys keleiviai jaustųsi ramūs ir saugūs. Juk ne paslaptis, kad autobusų stotys dažnai tarnauja ne vien pagal savo paskirtį – čia renkasi asocialūs asmenys, ne tik trukdantys keleiviams, bet ir nedarantys garbės nė vienam miestui. Mūsų darbuotojai prižiūri tam tikras nustatytas stočių teritorijas, kur turime įgaliojimus palaikyti tvarką. Taigi kova su neteisėta veikla besiverčiančiais vežėjais nėra mūsų pagrindinė funkcija, tačiau stebime, kad keleivių verbuotojai nesiveržtų į stočių teritorijas, kad mūsų saugomame plote nestovėtų nelegalų automobiliai. Vaikyti juos už stoties ribų įgaliojimų neturime, tačiau drauge su kitomis kontroliuojančiomis institucijomis dalyvaujame reiduose, stebime bei analizuojame situaciją. Miestuose, kur kovos su neteisėta veikla besiverčiančiais vežėjais mechanizmas gerai veikia, jų jau praktiškai neliko. Ši problema nebėra opi Šiauliuose, Panevėžyje – čia pavyko suskaldyti nelegalų struktūros branduolį, o dirbdami pavieniui jie nesijaučia tvirti. Be to, policijos pareigūnų dėka šiuose miestuose neliko nusikalstamų grupuočių, kurios, ne paslaptis, dažnai esti nelegalaus verslo priedanga.

Ar tai reiškia, kad neteisėta veikla besiverčiančių vežėjų verslas tiesiogiai susijęs su nusikalstamomis struktūromis?

– Tai leidžia teigti ne vienerius metus renkami faktai. Po vežėjų mikroautobusais asociacijos vėliava slypi įvairiausios struktūros: jai priklauso ir licencijas turintys vežėjai, ir visiški nelegalai, kurie nemoka jokių mokesčių valstybei. Dalyvaudami reiduose įsitikinome, kad tik vienas procentas šios asociacijos narių turi visus reikalingus dokumentus ir dirba teisėtai. Likusieji – arba visiški nelegalai, arba verčiasi ne ta veikla, kurios licencijas bei leidimus turi. Drįsčiau teigti, kad iš šios asociacijos narių surinktais pinigais „maitinami“ atsakingų institucijų pareigūnai, turintys įtakos priimant įstatymus ar sprendžiant neteisėta veikla besiverčiančių vežėjų likimą. Šiame versle „sukasi“ dideli pinigai, kurių dalis, mano manymu, skiriama nelegalaus verslo klestėjimui užtikrinti.

Ar kas nors bandė suskaičiuoti, kiek tokių vežėjų įmonių dirba Lietuvos teritorijoje, kiek jie atima pinigų iš teisėtų vežėjų?

– Mūsų apskaičiavimais, šalyje yra apie tūkstantis nelegaliai dirbančių pastovių vežėjų, be tų, kurie prie stoties atvažiuoja padirbėti retsykiais.Vien tik Kaune neteisėta veikla besiverčiantys vežėjai per dieną veža po kelis šimtus keleivių, visoje Lietuvoje jų susidaro tūkstančiai. Nesunku apskaičiuoti, kad valstybė per metus praranda milijonus litų nesumokėtų mokesčių – manau, sumos tikrai solidžios, kad šiuo reiškiniu derėtų rimtai susidomėti. Gaila, kad valdininkai vis dar nenori suprasti problemos masto ir į nelegalų verslą žiūri pro pirštus. Net aukščiausių šalies institucijų atstovai dažnai neteisėta veikla besiverčiančius vežėjus prilygina smulkiesiems verslininkams, kuriuos reikia globoti ir saugoti. Smulkųjį verslą, be abejo, proteguoti reikia, tačiau derėtų suprasti: visi keleivių vežėjai privalo dirbti vienodomis sąlygomis ir mokėti mokesčius...

Kokia neteisėto vežėjo sulaikymo procedūra, kas jam gresia, įrodžius nelegalios veiklos faktą?

– Gaudyti šiuos vežėjus nėra nei keleivių vežėjų, nei „Dorsimus“ prerogatyva, tačiau, kaip minėjau, dažnai drauge su Valstybinės kelių transporto inspekcijos bei policijos pareigūnais dalyvaujame reiduose, nuolat stebime situaciją. Kiekvienam reidui būtina gerai pasirengti, iš anksto įvertinti visas galimas situacijas. Pasitaiko, kad nelegalūs vežėjai, stabdomi pareigūnų, nesustoja – tuomet juos tenka vytis. Sustabdyti randa pačių įvairiausių pasiaiškinimų: esą vežę giminaičius, kaimynus ar šiaip gerus pažįstamus. Įsisodinę keleivius, tokie vežėjai iš anksto bando apeliuoti į jų gailestingumą – esą valstybės institucijos žlugdo smulkųjį verslą, trukdydamos jiems dirbti ir užsidirbti. Tokiais aiškinimais patikėję atsitiktinai surinkti keleiviai dažnai stoja nelegalų pusėn – nerašo pareiškimų policijai, sudarydami jiems sąlygas išsisukti. Vežėjai, turintys licencijas vežti keleivius užsakomaisiais reisais, surinkę keleivius prie stočių, mikliai sudaro sąrašus ir apsimeta, kad veža iš anksto sudarytas grupes – tai, kaip žinia, leidžia užsakomuosius reisus reglamentuojantys nuostatai.

Kovodami su nelegalais, susiduriame ir su visiškais nonsensais: štai jau ne pirmą sykį Kaune sulaikome policijos pareigūną, kuris, užuot saugojęs viešąją tvarką ir rūpinęsis įstatymų vykdymu, bando užsidirbti iš neteisėtos keleivių vežimo veiklos. Siunčiame raštus į jo darbovietę, gauname atsakymus, kad atliekamas tyrimas, tačiau rezultatų vis dar nesulaukiame.

Tačiau netgi pavykus įrodyti neteisėtos veiklos faktą, gailestingumą neteisėta veikla besiverčiantiems vežėjams dažnai parodo teismai. Susidaro įspūdis, kad bylos tyčia vilkinamos, o skiriamos baudos – juokingai mažos. Net ir ne pirmą kartą sulaikyti, nelegalai atsiperka tokiomis mažomis administracinėmis baudomis, kurioms sumokėti užtenka dienos uždarbio... Manau, administracinės bausmės jau neveiksmingos: nelegalams turėtų būti keliamos baudžiamosios bylos, remiantis Baudžiamojo kodekso 202 straipsniu už neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, kuris numato realias laisvės atėmimo bausmes iki ketverių metų.

Kaune jau būta pirmojo precedento. Kaip vyksta bylos tyrimas?

– Praėjusių pavyko pasiekti, kad vienam iš nelegalių vežėjų būtų iškelta baudžiamoji byla. Tačiau rezultatų kol kas – jokių. Iki šiol net neapklausti „Kautros“ ir mūsų saugos bendrovės darbuotojai. Užtat teisėsaugininkai jau išsikvietė neteisėta veikla besiverčiančius vežėjus, kurie atėjo pasirengę, su licencijomis. Keista, bet iki šiol tyrėjai nepaprašė pateikti vaizdo kamerų nufilmuotos medžiagos, kur aiškiai matyti, kad keleiviai stoties teritorijoje rinkti neteisėtai.

Kol kas tebevyksta susirašinėjimas su tyrėjais, o bylos nagrinėjimas nejuda iš vietos. Neprarandame vilties, kad sulauksime mums palankaus sprendimo, ir nelegalams paskirta pirmoji reali bausmė taps precedentu teisėtoms keleivių vežimo bendrovėms ginant savo verslą. Deja, kol kas susidaro įspūdis, kad byla tyčia žlugdoma...

Ar autobusų stotis saugantiems „Dorsimus“ darbuotojams neteko tiesiogiai ar netiesiogiai susidurti su nelegalų spaudimu, ar jiems nebuvo grasinama?

– Su tuo susiduriame nuolat. Anksčiau, nusikalstamų grupuočių klestėjimo laikais, sulaukdavome grasinančių skambučių ir įmonėje. Negana to, kad gąsdindavo mus, vadovus – grasindavo ir pavieniams darbuotojams. Sykį vienas mūsų darbuotojas, saugojęs Mažeikių autobusų stotį ir tiesiogiai susidūręs su nelegalais, buvo sužalotas peiliu. Ne vienas apsauginis buvo sumuštas, nedviprasmiškai perduodant linkėjimus nuo vieno ar kito su nelegalia keleivių vežimo veikla susijusio asmens. Tai leidžia teigti, kad, kovodami su nelegalais, kovojame ne su pavieniais žmonėmis – kaunamės su visa nusikalstama struktūra. Susivieniję ir turėdami užnugarį, tokie vežėjai jaučiasi galinga jėga, o valstybei nesumokėti mokesčiai skiriami valdžios institucijų paramai bei palaikymui užsitikrinti. Būtų nesunku įvardinti ne vieno aukštas pareigas užimančio valstybės pareigūno, atvirai ginančio nelegalų verslą bei jo atstovus, pavardę.

Nesyk teko susidurti su situacija, kai įvairiausiais būdais bandoma paveikti žmones, važiavusius su nelegalais ir davusius parodymus policijai. Štai prieš porą metų vieną iš keleivių „kvadratiniai“ vyrukai susirado net Marijampolės rajone. Jo nedviprasmiškai „paprašyta“ atsiimti pareiškimą – antraip bus blogai ne tik jam, bet ir jo šeimai. Iš kur tokiais atvejais nusikaltėliai gauna parodymus davusių žmonių adresus – manau, ilgai spėlioti netektų...

Keleivių vežėjai baiminosi, kad, prasidėjus ekonominei krizei, nelegalai dar labiau suaktyvės?

– Išties, pastaruoju metu jaučiamas nelegalų pagyvėjimas. Teisėtiems vežėjams dėl PVM lengvatų panaikinimo pakėlus bilietų kainas, nelegalų siūlomas paslaugas renkasi vis daugiau keleivių. Gaila, bet mūsų žmonės dar nėra tokie sąmoningi, kad skatintų legalų verslą ir nesėstų į neaiškių vežėjų automobilius. Dažnai negalvojama ir apie pasekmes nutikus avarijai. Piliečių sąmoningumu pasižyminčioje Vokietijoje nelegalų veiklos, ko gero, net nebūtų įmanoma įsivaizduoti...

Kaip, Jūsų nuomone, turėtų veikti valdžios institucijos, kad šią piktžaizdę pagaliau būtų įmanoma išoperuoti visiems laikams?

– Valstybės institucijos turėtų pripažinti, kad kova su bet kokiais mokesčių nemokėtojais yra viešasis interesas, ir imtis rimčiausių veiksmų. Įrodyti nelegalaus vežimo faktą ne itin sunku, tačiau tai daryti turi institucijos, įgaliotos vykdyti operatyvinius veiksmus. Kovos mechanizmas nebūtų sudėtingas: keletas operatyvinio tyrimo epizodų, įgyto turto patikrinimas, ir nelegalams ateitų sunkios dienos. Mano nuomone, jei vežėjas turi licenciją keleiviams vežti, jam galima taikyti švelnesnes sankcijas, tačiau visiškus nelegalus reikėtų bausti griežčiausiai – konfiskuojant transporto priemones, traukiant baudžiamojon atsakomybėn.

Netiesa ir tai, kad nelegalai – per smulkios žuvelės, ir juos gaudyti valstybei neapsimoka. Jau minėjau, kad jie padaro milijoninių nuostolių ir taip skylėtam šalies biudžetui. Ne vien teisėtai dirbantys keleivių vežėjai turi mokėti mokesčius – tai turi daryti visi dirbantieji. Kova su nelegalais taps efektyvi tik tuomet, kai ji turės palaikymą aukščiausiose valdžios institucijose.

Dėkoju už pokalbį.

Kalbėjosi Lina JAKUBAUSKIENĖ

"Transporto pasaulis"
Vasaris Nr. 2 (98)

"Linava" informuoja

Dėl TIR operacijos pabaigos

Kronika (2009 m. sausis)

Regioniniai susirinkimai

„Linavos“ boulingo taurė′ 2009

Aktualijos

Darbą vėl keičia imitacija

Ir profesionalams būtina tobulinti kvalifikaciją

Atvirai

Kas proteguoja nelegalų verslą?

Dilerių naujienos

Lyderio vaidmuo įpareigoja

Įkurtuvės

„Autokurtas“ plečia servisų tinklą

Perspektyvos

Žvilgsnis į ateities transportą

Precedentas?

Negali būti, bet... būna! Geriantys vairutojai – nuostoliai transporto įmonėms

Rinka

Rinkos dialektika: kelias įkalnėn neišvengiamai baigiasi nuokalne

Stambiu planu

„Metų autobuso“ titulas vėl atiteko „Setrai“

Lietuvoje ir pasaulyje

Automatizuotas sukabinimo įtaisas

Medininkų poste pristatyta NAS sistema

Nauji automagistralių mokesčio tarifai Vokietijoje

Stovėjimo vietų aikštelėse rezervavimas

Sunkvežimių mugė NUFAM

Supaprastinta skaitmeninių tachografų kortelių išdavimo tvarka

„Daimler“ ir „KamAZ“ partnerystė

Keleivinis transportas

Autobusų su žvaigždutėmis – daugiau

Meistriškumo varžybose – daugiau elementų

„Kėdbusui“ – 50

Technika

BPW ašys su nauja stabdžių sistema

Tobuliausias padangų tikrinimo įrenginys – jau ir Lietuvoje

Teisė

Areštas

Muziejus

„Tatra“ iš Aukštųjų Tatrų papėdės