Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Kronika (2009 m. sausis)

Sausio 8 d.Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ Panevėžyje organizavo seminarą-mokymą “TIR knygelės duomenų pateikimas elektroniniu būdu”.
Dalyviai buvo supažindinti su Lietuvos muitinės nacionaline tranzito kontrolės sistema (NCTS) bei IRU Elektronine išankstinio deklaravimo programa (TIR-EPD).

Sausio 13 d.Klaipėdoje vyko posėdis, kuriame dalyvavo Klaipėdos jūrų uosto direkcijos, kompanijos DFDS LISCO ir asociacijos „Linava“ atstovai. Jame aptartos keltų bilietų kainų ir uosto rinkliavų mažinimo galimybės.

Susitikime „Linavai“ atstovavęs prezidiumo narys Rimvydas Stropus sakė, kad šiuo metu mažėja keltų apkrovimas ir juos valdančios kompanijos nebegali pakelti uosto rinkliavų naštos. Pavyzdžiui, kompanija DFDS LISCO jau kalba apie keltų skaičiaus mažinimą. Manoma, kad tuo netruks pasinaudoti konkurentai iš Latvijos uostų, todėl mums būtina ieškoti visai logistinei grandinei tinkančių sprendimų. Pasitarimo dalyviai diskutavo apie galimybes mažinti uosto rinkliavas, tikintis, kad keltuose padaugės klientų.

Sausio 16 d.įvyko Lietuvos pramonininkų konfederacijos inicijuotas susitikimas su šalies premjeru ir finansų, ūkio, susisiekimo, socialinės ir darbo apsaugos bei aplinkos apsaugos ministrais. Asociacijai „Linava“ susitikime atstovavo viceprezidentas Jonas Grybauskas.

Diskutuota monopolijų, įmonių kreditavimo, darbo santykių (darbo kodekso lankstumo), statybų ir transporto sričių klausimais.
J. Grybauskas Vyriausybės nariams pristatė šias vežėjų problemas: dėl PVM lengvatų panaikinimo keleiviniam transportui, dėl viešųjų logistikos centrų steigimo, dėl akcizo degalams per ankstyvo padidinimo, dėl numatomo kelių mokesčio didinimo.
Susitikime dalyvavusios pusės sutarė dar kartą susitikti diskusijai po 3–4 mėnesių.

Sausio 19 d.asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius ir atstovybės Maskvoje vadovas J. Salenekas susitiko su Rusijos vežėjų asociacijos ASMAP prezidentu J.S.Suhin’u. Susitikimo dalyviai aptarė naujų kelių rinkliavų Rusijoje įvedimo ir kelionės leidimų klausimus.
Nuo vasario 1d. Rusijoje įvedamos kelių rinkliavos užsienio vežėjams: 60 000 RUB – metams, 5 000 RUB – mėnesiui, 1 154 RUB – savaitei ir 385 RUB – parai. A. Kondrusevičius atkreipė dėmesį, kad Rusijos vežėjams Lietuvoje nereikia mokėti kelių mokesčio, todėl reikėtų laikytis pariteto šiuo klausimu. ASMAP prezidento teigimu, jų asociacija sieks, kad nuo kelių mokesčio Rusijoje būtų atleisti tų šalių vežėjai, kurios netaiko šio mokesčio Rusijos vežėjams.
Svarstant kelionės leidimų klausimą konstatuota, jog šiemet apsikeista leidimais tik I ketvirčiui ir abi šalys inicijuos, kad kovo mėnesį įvyktų bendros komisijos posėdis, kuriame būtų galutinai suderintos leidimų kvotos.
Aptariant kelių transporto srities bendrą situaciją, ASMAP informavo, kad Rusijos vežėjų tarptautinio transporto apimtis sumažėjo apie 30%. Iš tarptautinių vežimų pasitraukusi vežėjų dalis bando įsitvirtinti Rusijos vietinėje rinkoje.
Susitikime su LR ambasadoriumi Rusijoje Antanu Vinkumi aptarti bendradarbiavimo transporto srityje klausimai. Ambasadoriui buvo pateikta informacija apie kelių rinkliavų ir kelionės leidimų aktualijas.
Dalyvaudamas Lietuvos verslo klubo posėdyje, A. Kondrusvečius pristatė Lietuvoje įsteigtą Lietuvos ir Rusijos verslo tarybą, supažindino su jos tikslais bei aptarė bendradarbiavimo galimybes. Šios tarybos pirmininkas yra Bronislovas Lubys, o vicepirmininkas – Algimantas Kondrusevičius.

Sausio 23 d. asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kodrusevičius susitiko su Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininku Kęstučiu Glavecku ir aptarė vis prastėjančią ekonominę situaciją kelių transporto sektoriuje.

Kalbėdamas apie kuro kainas, prezidentas akcentavo, kad „Mažeikių nafta“ piknaudžiauja monopoline padėtimi ir kelia didmenines produkcijos kainas. Šiuo metu Lietuva pagal degalų kainas pralenkė net 12 ES šalių, o kaimyninėse valstybėse kuro kainos mažesnės 10–15 proc.
A. Kondrusevičiaus numone, akcizų kurui pakėlimas Lietuvoje sukels atvirkščią efektą ir planuotų pinigų šalies biudžetas nesulauks, kadangi mažėja vartojimas, o siekdami mažinti sąnaudas vežėjai dažniau pilsis degalus kaimyninėse valstybėse.
Prezidentas komiteto pirmininkui pristatė ir katastrofiškai blogėjančią ekonominę situaciją keleiviniame kelių transporte. Keleivių vežėjų sąnaudos itin išaugo dėl padidėjusio akcizo automobiliniams degalams ir PVM lengvatos panaikinimo. Be to, savivaldybės negali atsiskaityti su vežėjais, kompensuodamos jų negautas pajamas dėl transporto lengvatų taikymo ir nuostolius, susidarančius dėl visuomenei būtinų keleivinio transporto paslaugų teikimo. Visa tai gali sužlugdyti viešąjį transportą ir destabilizuoti padėtį šalyje.
Kadangi viešojo transporto įmonės dirba nepelningai, jos negali kompensuoti panaikintos PVM lengvatos savo lėšomis. Savivaldybės neturi finansinių galimybių kompensuoti padidėjusias vežėjų sąnaudas, todėl reikės didinti keleivių vežimo vietinio susisiekimo maršrutais tarifus. Dėl to nukentės pirmiausia socialiai remtini ir mažas pajamas turintys gyventojai.

Asociacijos nuomone, būtina imtis neatidėliotinų priemonių padėčiai viešajame transporte normalizuoti. Vežėjai prašo išnagrinėti galimybę numatyti PVM lengvatą keleivių vežimui.

Sausio 27 d.įvyko asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdis, kuriame aptarti einamieji asociacijos darbo klausimai ir artimiausios užduotys, sprendžiant opiausias kelių transporto sektoriaus problemas. Posėdyje taip pat dalyvavo bendrovės „Creditinfo Lietuva“ atstovai ir premjero patarėjas transporto klausimais A. Šakalys.

Premjero patarėjas transporto klausimais A. Šakalys prašė vežėjų pateikti savo siūlymus dėl bendros transporto, tame tarpe ir kelių transporto, politikos šalyje. Asociacijos prezidento A. Kondrusevičiaus nuomone, pavėluoti žingsniai kuriant transporto infrastruktūrą dabar ypač skaudžiai juntami. Nors Vyriausybės priemonių programoje yra numatyta logistikos centrų plėtra ir kitokie ambicingi planai, tačiau šiuo metu aktualiausia spręsti apyvartinių lėšų trūkumo, išperkamosios nuomos mokėjimų atidėjimo ir panašius klausimus.

Posėdyje taip pat buvo aptarti vežėjams svarbūs Lietuvos ir Rusijos valdžios institucijų bendradarbiavimo aspektai, regioninių susirinkimų grafikas, narystės asociacijoje klausimai.
Asociacijos generalinis sekretorius V. Gilys atkreipė vežėjų dėmesį į dažnėjančias problemas Rusijoje dėl TIR knygelių naudojimo ir siekiant išvengti nesusipratimų atidžiau studijuoti krovinių specifiką.

Posėdžio dalyviai susipažino su informacija apie „Linavos“ atstovų apsilankymą Medininkų pasienio poste, kur jie domėjosi, kaip kitų šalių vežėjai naudoja kelionės leidimus, pildo išankstines deklaracijas ir t.t.

"Transporto pasaulis"
Vasaris Nr. 2 (98)

"Linava" informuoja

Dėl TIR operacijos pabaigos

Kronika (2009 m. sausis)

Regioniniai susirinkimai

„Linavos“ boulingo taurė′ 2009

Aktualijos

Darbą vėl keičia imitacija

Ir profesionalams būtina tobulinti kvalifikaciją

Atvirai

Kas proteguoja nelegalų verslą?

Dilerių naujienos

Lyderio vaidmuo įpareigoja

Įkurtuvės

„Autokurtas“ plečia servisų tinklą

Perspektyvos

Žvilgsnis į ateities transportą

Precedentas?

Negali būti, bet... būna! Geriantys vairutojai – nuostoliai transporto įmonėms

Rinka

Rinkos dialektika: kelias įkalnėn neišvengiamai baigiasi nuokalne

Stambiu planu

„Metų autobuso“ titulas vėl atiteko „Setrai“

Lietuvoje ir pasaulyje

Automatizuotas sukabinimo įtaisas

Medininkų poste pristatyta NAS sistema

Nauji automagistralių mokesčio tarifai Vokietijoje

Stovėjimo vietų aikštelėse rezervavimas

Sunkvežimių mugė NUFAM

Supaprastinta skaitmeninių tachografų kortelių išdavimo tvarka

„Daimler“ ir „KamAZ“ partnerystė

Keleivinis transportas

Autobusų su žvaigždutėmis – daugiau

Meistriškumo varžybose – daugiau elementų

„Kėdbusui“ – 50

Technika

BPW ašys su nauja stabdžių sistema

Tobuliausias padangų tikrinimo įrenginys – jau ir Lietuvoje

Teisė

Areštas

Muziejus

„Tatra“ iš Aukštųjų Tatrų papėdės