Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Nuo kongreso iki kongreso

Asociacios „Linava“ 2002 05 24 - 2003 05 09 veiklos kronika

Gegužė

Gegužės 24 d.

Vilniuje, „Karolinos“ viešbučio didžiojoje konferencijų salėje, vykusio asociacijos „Linava“ XII kongreso darbe dalyvavo 472 tikrieji nariai. Kongrese svarstyta asociacijos prezidiumo ataskaita - Kelių transporto perspektyvos Lietuvai integruojantis į Europos Sаjungа (pranešėjas - asociacijos prezidentas A. Kondrusevičius), asociacijos „Linava“ sekretoriato ataskaita (pranešėjas - generalinis sekretorius V. Gilys), UAB „Linavos“ servisas valdybos ataskaita (pranešėjas - generalinis direktorius E. Kairys), asociacijos revizijos komisijos ataskaita (pranešėjas - revizijos komisijos pirmininkas M. Drėgva). Kongrese išrinktas asociacijos prezidentas (juo tapo UAB „Transvelas“ generalinis direktorius A. Kondrusevičius, ryškia balsų dauguma nugalėjęs UAB „Transtrado“ generalinį direktorių R. Adomavičių), prezidiumas bei revizijos komisija, patvirtintas asociacijos 2002 m. biudžetas, pakeisti asociacijos įstatai, priimti kongreso nutarimai bei rezoliucijos.

Gegužės 28-29 d.

Prahoje vyko Lietuvos ir čekijos bendros kelių transporto komisijos posėdis. Lietuvos delegacijoje buvo ir asociacijos Informacinio skyriaus vadovas G. Ramaslauskas. čekija sutiko skirti Lietuvos vežėjams 3500 papildomų leidimų 2002 m. ir pasiūlė 2003 m. palikti tа pačiа leidimų kvotа kaip ir 2002 m.

Gegužės 29-31 d.

28-asis IRU pasaulinis kongresas Bukarešte.

Gegužės 30-31 d.

Tarptautinė krovinių savininkų konferencija „2K“ (Klaipėda - Kaliningradas) Klaipėdoje. Asociacijai „Linava“ šioje konferencijoje atstovavo prezidentas A. Kondrusevičius bei A. Matuliauskas. Buvo perskaitytas pranešimas „Autovežėjų darbo Rytų ir Vakarų rinkose patirtis“, kuriame atsispindėjo ne tik Lietuvos vežėjų patirtis, pastaruoju metu iškilusios problemos, bet ir numatomi pasikeitimai stojant į Europos Sаjungа.

Birželio 3-4 d.

Norvegijoje vyko Lietuvos ir Norvegijos bendros kelių transporto komisijos posėdis. Lietuvos delegacijoje buvo ir asociacijos Informacinio skyriaus vadovas G. Ramaslauskas bei šio skyriaus ekspertė D. Brazdžionienė. Susitarta nuo 2003 m. liberalizuoti dvišalius ir tranzitinius krovinių vežimus, vykdomus transporto priemonėmis, atitinkančiomis Euro 2 ir aukštesnius standartus. 2003 m. nustatyta 1200 dvišalių ir tranzitinių leidimų kvota paprastiems sunkvežimiams, 100 trečiųjų šalių leidimų. Papildomai 2002 m. Lietuvos vežėjams skirta 600 dvišalių ir tranzitinių leidimų.

Birželio 6 d.

Asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdis.

Birželio 13-14 d.

Vilniuje vyko Lietuvos ir Lenkijos bendros keleivių ir krovinių tarptautinių vežimų automobiliais komisijos posėdis. Lietuvos delegacijoje buvo ir asociacijos prezidentas A. Kondrusevičius. Aptarta abiejų šalių užsienio prekybos ir krovinių gabenimo plėtra, bendrosios Ekonominio bendradarbiavimo komisijos Transporto pakomisės III posėdžio protokolo vykdymas, papildomų leidimų 2002 m. skyrimas. Lenkai įsipareigojo papildomai mūsų vežėjams skirti 12 tūkst. leidimų „žaliems“ sunkvežimiams, pakeičiant juos į 6 tūkst. bendrųjų leidimų paprastiems sunkvežimiams vietoje prašytų 17-18 tūkst. leidimų. Lenkija informavo, kad nuo 2003 m. sausio 1 d. neribos kelionės leidimų kiekio ekologiškoms transporto priemonėms, turinčioms Euro 2 ir Euro 3 sertifikatus.

Birželio 14 d.

Asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdis, kuriame svarstyti bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos muitinės departamentu klausimai, sekretoriato struktūros reorganizavimo planas ir perspektyvinė veiklos programa, asociacijos prezidiumo struktūra ir darbo reglamentas, TIR knygelių kainų pakeitimas, Rusijos ir Baltarusijos pretenzijų tyrimo eiga, patvirtinti prezidiumo komitetai ir sekcijos.

Birželio 19-21 d.

Jungtinių Tautų Muitinės darbo grupės WP.30 posėdyje ženevoje dalyvavo asociacijos generalinis sekretorius V. Gilys ir ekspertas muitinės klausimais H. Giedrys. Posėdyje nagrinėta JTEEK veikla ir JT organizacijų veikla, tarptautinė konvencija dėl krovinių kontrolės pasienyje suderinimo atliekant krovinių tikrinimа, JTEEK konvencijos projektai dėl muitinio tranzito procedūrų gabenant prekes geležinkelio transportu, muitinės konvencijos dėl krovinių gabenimo su TIR knygelėmis pakeitimo etapai ir prevencinės priemonės siekiant užkirsti keliа galimiems muitinio tranzito sistemos pažeidimams ir kontrabandai.

Biželio 20 d.

„Linavos“ vadovai Minske susitiko su Baltarusijos vežėjų asociacijos BAMAP delegacija ir svarstė Lietuvos vežėjams aktualius klausimus, susijusius su krovinių gabenimu per Baltarusijos Respublikos teritorijа su TIR knygelėmis, taip pat muitinės kontrolės priemonių sugriežtinimа ir kt.

Birželio 21 d.

Asociacijos Keleivinio transporto sekcijos narių pasitarime svarstyti ir priimti vieningi autobusų stočių paslaugų įkainiai. Išrinktas ir patvirtintas naujasis Keleivinio transporto sekcijos biuras, kurio pirmininku tapo asociacijos viceprezidentas M. Grigelis.

Birželio 25 d.

Muitinės departamente įvyko pasitarimas, kuriame dalyvavo asociacijos generalinis sekretorius V. Gilys ir ekspertas muitinės klausimais H. Giedrys. Pasitarime svarstomas klausimas dėl įmonėms, padariusioms TIR sistemos pažeidimų, priklausančių automobilių važiuoklių numerių perdavimo Rusijos ir Baltarusijos muitinės įstaigoms.

Birželio 25-27 d.

Kijeve vyko paroda „Lietuvos eksportas 2002“, joje dalyvavo ir savo stendа turėjo asociacija „Linava“.

Liepos 4-5 d.

ES organizuota Baltijos šalių muitinių konferencija ir seminaras Lenkijoje, Vroclave.

Liepos 4 d.

Asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdyje svarstyti ir priimti asociacijos sekretoriato reorganizavimo, TIR knygelių kainos, narystės klausimai, taip pat aptartos Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo galimybės.

Liepos 5 d.

Atsistatydino UAB „Linavos“ servisas ketvirtosios kadencijos valdyba, vadovaujama J. Grybausko.

Liepos 6 d.

Asociacijos prezidiumas nutarimu Nr. 05-18 patvirtino naujа UAB „Linavos“ servisas valdybа: K. šarkauskas (pirmininkas), V. Smaidžiūnas, E. Kairys (nariai).

Liepos 16 d.

Pasitarimas Kalvarijos pasienio poste dėl aikštelės krovininiams automobiliams atidarymo.

Liepos 18-19 d.

Susitikimas Maskvoje su ASMAP atstovais.

Liepos 22-23 d.

Austrijoje, Vienoje, vykusiame Lietuvos ir Austrijos bendros kelių transporto komisijos posėdyje nagrinėtos krovinių vežimo problemos. Pasak posėdyje dalyvavusio Lietuvos delegacijos nario, Informacinio skyriaus vadovo G. Ramaslausko, Lietuvos prašymu buvo padidinta leidimų kvota 2003 metams: 700 universalių leidimų Euro 1 sunkvežimiams; 400 universalių leidimų Euro 2 sunkvežimiams, 900 dvišalių leidimų Euro 2 sunkvežimiams.

Liepos 24 d.

Europos Komisijos TAIEX seminaras „Working time legislation“ Briuselyje.

Liepos 25 d.

Asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdis. Svarstyta Baltarusijos pretenzijų tyrimo eiga, automobilių eilių Kalvarijos-Budzisko pasienio punkte susidarymo priežastys, asociacijos sekretoriato veiklos priemonių planas, darbo reglamentas bei padalinių funkcijos, narystės asociacijoje klausimai. Posėdyje taip pat nagrinėtos UAB „Linavos“ servisas veiklos perspektyvos, atstovybės Maskvoje steigimo būtinybė, bendradarbiavimo su LBS ir keltų linija Klaipėda-Svinoujscie galimybės.

Liepos 30 d.

Lietuvos ir Rusijos bendros kelių transporto komisijos posėdyje Vilniuje svarstytos Rusijos finansinės pretenzijos, Lietuvos ir Rusijos prekybos santykiai, papildomų krovinių leidimų skyrimas 2002 m., keleivių vežimo ir kiti klausimai.

Rugpjūčio 23 d.

Asociacijos TIR ir muitų komisijos posėdis. Svarstyti narystės TIR garantinėje sistemoje klausimai, aptarta TIR departamento struktūra ir funkcijos bei naujų TIR knygelių išdavimas. TIR departamento direktorius H. Giedrys posėdžio dalyviams pristatė naujа TIR departamento struktūrа, susidedančiа iš trijų skyrių: kontrolės ir priežiūros, pretenzijų ir analizės bei bendrojo.

Rugpjūčio 29 d.

Asociacijos prezidentas A. Kondrusevičius susitiko su susisiekimo viceministru V. Ponomariovu bei Kelių ir kelių transporto departamento direktoriumi R. Petravičiumi ir aptarė pasirengimа bei pozicijas planuojamoms deryboms tarp Lietuvos ir Baltarusijos, taip pat aptartos Lietuvos vežėjų problemos Baltarusijoje bei Lietuvos ketinimai pradėti taikyti privalomаjа palydа Baltarusijos vežėjams Lietuvos teritorijoje.

Rugsėjo 3 d.

Asociacijos „Linava“ Krovininio transporto sekcijos posėdis. Svarstytas leidimų tarptautiniams vežimams išdavimas 2002/2003 metais bei 2003 m. ETMK leidimų skirstymas, Priėmimo ir dalyvavimo TIR garantinėje sistemoje bei šalinimo iš jos taisyklių pakeitimo projektas, asociacijos „Linava“ regioninių tarybų sudarymas.

Rugsėjo 3-4 d.

Kijeve vyko Ukrainos ir Lietuvos mišrios komisijos posėdis. Delegacijos pasikeitė informacija dėl prekybos plėtotės bei aptarė esamа situacijа dėl vežimų tarp šių šalių, patikslino 2002 m. leidimų skaičių ir numatė 2003 m. leidimų kvotа. Lietuvos delegacijoje buvo ir asociacijos „Linava“ Informacijos ir IT skyriaus vadovas V. Adomaitis. Ukrainos delegacija mūsų šalies vežėjams 2002 metams papildomai skyrė:

• 500 universalių leidimų be kelių mokesčių apmokėjimo;

• 300 leidimų vežimams iš /į trečiаsias šalis be kelių mokesčių apmokėjimo.

2003 m. Lietuvos vežėjams skirta:

• 4500 universalių leidimų be kelių mokesčių apmokėjimo;

• 700 leidimų vežimams iš /į trečiаsias šalis be kelių mokesčių apmokėjimo.

• 500 universalių leidimų apmokant kelių mokesčius.

Rugsėjo 5 d.

Asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdis. Svarstyti asociacijos sekretoriato reorganizavimo bei darbo reglamento, asociacijos XII kongreso rezoliucijos vykdymo, narystės asociacijoje klausimai, Priėmimo ir dalyvavimo TIR garantinėje sistemoje bei šalinimo iš jos taisyklių pakeitimo projektas, Rusijos ir Baltarusijos pretenzijų tyrimo eiga, 2003 m. ETMK leidimų skirstymo principai, asociacijos atstovybės steigimo Rusijoje nuostatai.

Rugsėjo 5-6 d.

Latvijoje, Rygoje, vyko eilinis Baltijos ir Beniliukso valstybių kelių transporto komiteto posėdis. Dalyvavo ir asociacijos „Linava“ Krovininio transporto skyriaus vadovas G. Ramaslauskas. Pagrindinis posėdžio klausimas - leidimų tarptautiniams krovinių vežimams kvotų nustatymas. Olandija 2002 m. papildomai Lietuvai skyrė 3000 leidimų, nors mūsų šalies poreikiams patenkinti reikėjo 6000. Nelengvos derybos buvo su Belgija. Po ilgų diskusijų patenkintas Lietuvos delegacijos prašymas - papildomai 2002 m. skirta 4000 leidimų.

Rugsėjo 12 d.

Olandijoje įvyko IRU Muitinės reikalų komisijos posėdis. Dalyvavo asociacijos generalinis sekretorius V. Gilys, TIR departamento direktorius H. Giedrys bei Kontrolės ir priežiūros skyriaus specialistė A. Statkevičienė. Posėdyje buvo nagrinėjami TIR politikos ir sienų kirtimo palengvinimo, TIR sistemos taikymo, taip pat Lietuvos vežėjams aktualūs Rusijos ir Baltarusijos muitų teritorijose taikomų sankcijų klausimai.

Rugsėjo 16-17 d.

Budapešte vyko XIX tarptautinė komercinių transporto priemonių saugumo konferencija. Dalyvavo ir asociacijos „Linava“ sekretorius A. Baranauskas. Kasmet organizuojamame renginyje dalyvaujantys kelių eismo saugumo klausimus nagrinėjančių mokslinių organizacijų atstovai, Europos Sаjungos kelių transporto komisijos nariai, IRU atstovai, nacionalinių asociacijų atstovai svarstė krovininio bei keleivinio transporto priemonių saugumo svarbа bei autoįvykių, kuriuose žūva daug žmonių, situacijas ir priežastis.

Rugsėjo 17 d.

Asociacijos „Linava“ darbuotojai V. Glebovienė ir V. Razmus buvo nuvykę į Latvijos ir Rusijos kontrolės praleidimo punktus. Susitikę su Sebežo muitinės vadovais aiškinosi, kodėl pasienio poste nusidriekusi net 10 km automobilių eilė (iš jų apie 70 proc. transporto priemonių užregistruota Lietuvoje). Sebežo muitininkai užtikrino, kad eilės pasienyje turėtų mažėti.

Rugsėjo 18-19 d.

Minske vyko Lietuvos delegacijos derybos su Baltarusijos Respublikos valstybinio muitų komiteto pareigūnais bei Transporto ministerijos atstovais dėl privalomos palydos panaikinimo Lietuvos vežėjams Baltarusijos teritorijoje. Derybose dalyvavo ir asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius. Kaimynų pozicija buvo kategoriška. Derybose nepasiekta rezultatų ir netgi nepasirašytas susitikimo protokolas.

Rugsėjo 18-19 d.

Asociacijos sekretorius A. Baranauskas dalyvavo Hanoveryje IRU ir Vokietijos automobilių gamintojų asociacijos (VDA) organizuotame simpoziume „Europos Sаjungos plėtra - išbandymas krovininiam transportui“, kuriame analizuota, kokį poveikį pajus krovinius gabenantys vežėjai naujoms valstybėms įstojus į Europos Sаjungа.

Rugsėjo 19-20 d.

Vilniuje įvyko eilinis Lietuvos ir švedijos kelių transporto komiteto posėdis. Lietuvos delegacijoje buvo ir asociacijos „Linava“ Krovininio transporto skyriaus vadovas G. Ramaslauskas. Lietuvos delegacijos prašymu padidinta trečiųjų šalių leidimų kvota. 2003 m. bus skirta 400 leidimų daugiau transporto priemonėms, pagamintoms po 1993 m. sausio 1 d. ir atitinkančioms Euro 1 ar aukštesnius standartus. Dvišalių leidimų paprastiems sunkvežimiams 2003 m. bus skirta tik 1090, t. y. gerokai mažiau negu 2002 m.

Rugsėjo 20 d.

šiaulių tarptautiniame oro uoste vyko VI tolimųjų reisų vilkikų ir tarpmiestinių autobusų vairuotojų konkursas-varžybos, kuriose dalyvavo 59 vilkikų ir 36 autobusų vairuotojai.

Rugsėjo 27-28 d.

Vilniuje vyko 8-asis Lietuvos ir Baltarusijos dvišalės komisijos posėdis. Aptartas 7-ojo komisijos posėdžio protokolo įgyvendinimas, prekybos padėtis tarp abiejų šalių 2002 m., Lietuvos ir Baltarusijos prekybinių bei ekonominių santykių pasikeitimas Lietuvai įstojus į Europos Sаjungа, bendradarbiavimas transporto srityje, tolesnis Lietuvos ir Baltarusijos pasienio punktų infrastruktūros gerinimas bei kiti klausimai. Posėdžio darbe dalyvavo asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius.

Spalio 1 d.

Asociacijos prezidiumo posėdyje svarstyti „Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių“, „Priėmimo ir dalyvavimo TIR garantinėje sistemoje bei šalinimo iš jos taisyklių“ pakeitimo projektai, narystės klausimai, kelių transporto verslo aplinka ir perspektyvos, tranzito per Lietuvа salygos bei problemų, kertant Baltarusijos sienа, sprendimas.

Spalio 3-4 d.

Regioniniame TIR seminare Rygoje svarstyti TIR konvencijos taikymo klausimai Latvijoje, Estijoje ir Lietuvoje. Seminarа organizavo Latvijos muitinė ir Latvijos vežėjų automobiliais asociacija, pritariant TIR administraciniam komitetui. Seminare dalyvavo ir pranešimus skaitė Lietuvos, Latvijos ir Estijos muitinių pareigūnai bei vežėjų asociacijų atstovai. Lietuvos delegacijoje buvo ir asociacijos generalinis sekretorius V. Gilys bei TIR departamento direktorius H. Giedrys. Apie Lietuvos TIR garantinę sistemа pranešimа skaitęs V. Gilys akcentavo, kad asociacija ėmėsi iniciatyvos surinkti medžiagа apie nesаžiningus vežėjus ir šiuos duomenis perdavė prokuratūrai.

Spalio 7 d.

Asociacijos prezidentas A. Kondrusevičius susitiko su Lietuvos Respublikos finansų viceministru Vytu Vasiliausku ir svarstė Lietuvos transporto verslo problemas.

Spalio 8 d.

Susitikime su Lietuvos Respublikos susiekimo ministru Zigmantu Balčyčiu aptartos problemos, susijusios su privalomos palydos taikymu Lietuvos vežėjams per Baltarusijos teritorijа.

Spalio 10 d.

Išplėstiniame prezidiumo ir Krovininės sekcijos posėdyje svarstyta kelių transporto verslo padėtis ir perspektyvos bei ieškota problemų su Baltarusija sprendimo būdų.

Spalio 10-11 d.

Lietuvos ir Ispanijos bendros kelių transporto komisijos posėdyje svarstyti kelionės leidimų skyrimo, abiejų šalių prekybos klausimai.

Spalio 14 d.

Varšuvoje vyko Lietuvos ir Lenkijos ekspertų grupės susitikimas dėl tarpvalstybinės sutarties kelių transporto srityje 11 punkto pakeitimo. Lietuvos delegacijoje buvo asociacijos „Linava“ generalinis sekretorius V. Gilys. Lenkijos Vyriausybė, vadovaudamasi Europos Sаjungos reglamentu, nori įvesti degalų apribojimа transporto priemonių bakuose. Pagal šiuo metu siūlomа projektа, į Lenkijа galės įvažiuoti krovininiai automobiliai, kurių bake bus ne daugiau kaip 200 l degalų, o autobusuose - ne daugiau kaip 600 l. Lietuva prieštaravo šiai nuostatai ir įrodinėjo, kad Lietuvos vežėjai tokiu atveju per metus patirs apie 20 mln. Lt nuostolių. Jeigu Lietuva nesutiks keisti tarpvalstybinės sutarties 11 punkto, tuomet gali būti gerokai sumažintos leidimų kvotos 2003 m. šis klausimas galutinai bus išspręstas 2003 m., atlikus derinimo procedūras su valstybinėmis institucijomis.

Spalio 22 d.

Asociacijos „Linava“ Keleivinio transporto sekcijos biuro nariai eiliniame posėdyje aptarė keleivinio transporto problemas, perspektyvas bei naujus projektus. Svarstyta viena iš šiuo metu aktualiausių keleivių vežimo problemų - nelegalus keleivių vežimo verslas. Nutarta iš keleivinio transporto įmonių surinkti pasiūlymus ir pastabas, kokius norminius aktus arba atskiras jų nuostatas reikia keisti, kad būtų panaikintas nelegalus keleivių vežimo verslas.

Spalio 22 d.

Susitikimas su Lietuvos Respublikos Vyriausybės kancleriu A. Kaminsku.

Spalio 23-24 d.

JT Europos ekonominės komisijos darbo grupės muitinės klausimais WP.30 posėdyje ženevoje dalyvavo asociacijos generalinis sekretorius V. Gilys ir TIR departamento direktorius H. Giedrys. Posėdyje nagrinėtas privalomos palydos taikymas Lietuvos vežėjams Baltarusijos teritorijoje.

Spalio 24 d.

Asociacijos vadovybė susitiko su Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos komiteto pirmininku Viktoru Uspaskichu. Susitikime buvo svarstomi Muitinės departamento įsakymu patvirtinti reikalavimai norintiems gauti TIR procedūros vykdytojo leidimа.

Spalio 30 d.

Pasitarime pas Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerį A. Kaminskа dėl Lietuvos vežėjų problemų dalyvavo ir „Linavos“ vadovai. Susitikimo dalyviai aptarė ženevoje vykusios TIR administracinio komiteto 33-iosios sesijos rekomendacijas, diskutavo dėl „Linavos“ rengiamų naujų vežėjų priėmimo į TIR sistemа taisyklių.

Spalio 30 d.

Susitikime su Lietuvos pasienio ir transporto valstybine veterinarijos tarnyba dėl mokesčių už veterinarinio leidimo išdavimа vežant tranzitu per Lietuvа gyvulinės ar augalinės kilmės produktus dalyvavo Krovininio transporto skyriaus vadovas G. Ramaslauskas ir to paties skyriaus ekonomistė D. Andriuškevičienė.

Lapkričio 6 d.

Asociacijos prezidentas A. Kondrusevičius dalyvavo Baltarusijos transporto bei Lietuvos susisiekimo ministerijų atstovų susitikime. Buvo svarstomos bendradarbiavimo galimybės transporto srityje. Susitikime atkreiptas dėmesys į Baltarusijos taikomа palydа Lietuvos vežėjams bei svarstomas jos atšaukimas. Lietuvos delegacija pažymėjo, kad nuo balandžio 1 d. įvedus privalomа palydа visiems Lietuvos vežėjams Baltarusijos teritorijoje faktiškai buvo deformuota kelerius metus kurta tarptautinių vežimų sistema tarp Baltarusijos ir Lietuvos bei tranzitas per abiejų valstybių teritorijas. Susitikime pabrėžta, kad šiuo metu tranzitas per Baltarusijos teritorijа sumažėjo 4 kartus.

Lapkričio 7 d.

Asociacijos „Linava“ vadovybė dalyvavo susitikime su Baltarusijos valstybinio muitų komiteto (VMK) pirmuoju pavaduotoju V. Gošinu. Susitikime susitarta atšaukti privalomа palydа 1-ajai Lietuvos vežėjų grupei nuo 2002 m. lapkričio 15 d. Susitikime sutarta, kad gruodžio 10 d. bus surengtas susitikimas su Baltarusijos VMK atstovais, jame numatoma aptarti palydos atšaukimo rezultatus. Situacijai nepablogėjus, gruodžio 15 dienа be palydos galės važiuoti 2-oji Lietuvos vežėjų grupė. 2003 m. sausio 10 d. turėtų įvykti panašus susitikimas, kuriame bus aptartas paskutinės Lietuvos vežėjų įmonių grupės palydos atšaukimas. Nuo 2003 m. sausio 15 d. iki vasario 1 d. bus atšaukta privaloma palyda visiems Lietuvos vežėjams, neturintiems TIR sistemos apribojimų.

Lapkričio 11-12 d.

Eilinis Lietuvos ir Suomijos bendros kelių transporto komisijos posėdis. Lietuvos delegacijoje buvo ir asociacijos „Linava“ Krovininio transporto skyriaus viršininkas G. Ramaslauskas. Posėdyje delegacijos pasikeitė statistine informacija apie užsienio prekybos plėtrа tarp Lietuvos ir Suomijos. Daugiausia dėmesio skirta leidimų kvotoms tarptautiniams krovinių vežimams nustatyti. Dvišaliai ir tranzitiniai krovinių vežimai tarp Lietuvos ir Suomijos yra iš dalies liberalizuoti. Leidimų nereikia transporto priemonėms, atitinkančioms Euro 2 ir aukštesnius standartus. Preliminari dvišalių ir tranzitinių leidimų leidimų kvota 2003 m. palikta tokia pat kaip ir 2002 m. Leidimų krovinių vežimams į/iš trečiųjų šalių 2003 m. bus skirta 350.

Lapkričio 14 d.

Vilniuje įvyko asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdis. Svarstomi Baltarusijos taikomos palydos Lietuvos vežėjams, vizų režimo įvedimo į Baltarusijа, Rusijа ir Ukrainа, „Priėmimo, dalyvavimo ir šalinimo iš asociacijos taisyklių“ nauja redakcija bei narystės asociacijoje klausimai.

Lapkričio mėn.

Asociacijos „Linava“ Keleivinio transporto skyrius Klaipėdoje, Kaune, Panevėžyje ir Vilniuje surengė regioninius pasitarimus. Svarstyti keleivinio transporto įmonėms aktualūs klausimai: nelegalus keleivių vežimo verslas, paslaugų vežėjams autobusų stotyse teikimas, keleivinio transporto įmonių veikla ir kt. Visuose regioniniuose susitikimuose taip pat buvo pristatyti asociacijos „Linava“ Keleivinio transporto skyriaus ateities planai.

Lapkričio 19-22 d.

Pirmojoje Lietuvos ūkio parodoje, vykusioje Lenkijos mieste Poznanėje, asociacijos „Linava“ stendas iš 63 Lietuvos įmonių pripažintas geriausiu. Už tai asociacijai įteiktas pagrindinis prizas - skulptūra „Nemuno juosta“. Parodoje asociacija „Linava“ teikė informacijа apie savo narius, asociacijos veiklа bei Lietuvos įstatyminę bazę, susijusiа su tarptautiniu kelių transportu.

Lapkričio 26 d.

Vilniuje vykusiame regioniniame Keleivinio transporto sekcijos pasitarime daug dėmesio skirta paslaugų vežėjams autobusų stotyse teikimo klausimams. Viena iš svarbių veiklos sričių - įstatyminės bazės tvarkymas. Viena iš idėjų, pateiktų pasitarime, - išleisti visų keleivinio transporto veiklа reglamentuojančių teisės aktų leidinį bei sukurti investicinių projektų bazę.

Lapkričio 29 d.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje įvyko susitikimas dėl vizų režimo įvedimo į Rusijа, Baltarusijа ir Ukrainа nuo 2003 m. sausio 1 d. Jame dalyvavo ir asociacijos „Linava“ atstovai.

Gruodžio 2-3 d.

Maskvoje vyko Lietuvos ir Rusijos užsienio reikalų ministerijų delegacijų derybos dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimo „Dėl abiejų valstybių piliečių kelionių“.

Gruodžio 9-12 d.

Ispanijoje, Barselonoje, vykusiame XI transporto forume dalyvavo Baltijos, NVS valstybių, Pasaulio banko, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko, Baltijos jūros ir Juodosios jūros uostų, Ispanijos transporto organizacijų atstovai bei ekspertai. šiame forume dalyvavo ir asociacijos „Linava“ viceprezidentas M. Grigelis bei asociacijos sekretorius A. Baranauskas.

Gruodžio 17 d.

Paskutinis 2002 m. asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdis. Aptartas susitarimo su Baltarusija vykdymas, įgyvendinant Baltarusijos muitų teritorijoje palydos taikymo apribojimų Lietuvos vežėjams antrаjį etapа, TIR sistemos funkcionavimas bei TIR garantijų galiojimas (sustabdymas) Rusijos Federacijoje, priėmimo bei dalyvavimo TIR sistemoje taisyklių pakeitimai, TIR knygelių išdavimo, grаžinimo tvarkos pakeitimai ir kiti klausimai.

Gruodžio 23 d.

Asociacijos „Linava“ atstovai susitiko su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento direktoriumi G. šiaudvyčiu ir Rusijos Federacijos ambasados Lietuvoje Konsulinio skyriaus vadovu A. Ablajevu, kur buvo derinami praktiniai vizų išdavimo klausimai.

Sausio 21 d.

Asociacijos „Linava“ prezidento Algimanto Kondrusevičiaus bei transporto politikos ir informacijos sekretoriaus Algirdo Baranausko spaudos konferencija. Apžvelgti pagrindiniai asociacijos 2002 m. veiklos aspektai bei 2003 m. perspektyvos.

Sausio 27 d.

Asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius kartu su Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovais susitiko su Vyriausybės vadovu Algirdu Brazausku. šiame susitikime aptarti ir Lietuvos vežėjams aktualūs klausimai - tranzito sаlygos Lietuvoje, žalios kortos sistema, profesinis vairuotojų rengimas bei degalų importo muito mokesčiai.

Sausio 28 d.

Muitinės departamento direktoriaus pavaduotojas J. Miškinis, asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius, TIR departamento direktorius H. Giedrys Minske susitiko su Baltarusijos valstybinio muitų komiteto pirmininko pavaduotoju V. Gošinu ir suderino konkrečiа datа dėl privalomos palydos atšaukimo Lietuvos vežėjams Baltarusijos muitų teritorijoje paskutinei, trečiajai Lietuvos vežėjų grupei (300 įmonių, nepadariusių TIR procedūros pažeidimų) nuo vasario 4 d.

Sausio 31 d.

Susisiekimo ministerijoje įvyko pasitarimas dėl degalų įvežimo į Lenkijа problemos sprendimo. Asociacija „Linava“ kreipėsi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę, Užsienio reikalų bei Finansų ministerijas, prašydama pareikšti protesto notа Lenkijos kompetentingoms institucijoms dėl degalų įvežimo neteisėto apribojimo.

Vasario 10-11 d.

Tarptautinės kelių transporto sаjungos (IRU) kvietimu į ženevа susirinko prie TIR konvencijos prisijungusių šalių muitinių bei nacionalinių asociacijų atstovai aptarti TIR konvencijos taikymo bei TIR sistemos veikimo aktualijų. Tomis dienomis vyko ir Jungtinių Tautų Europos ekonominės bendrijos Kelių transporto komiteto posėdis bei TIR seminaras. Pasirašytas bendradarbiavimo protokolas tarp asociacijos „Linava“, Rusijos Federacijos valstybinio muitų komiteto ir IRU. Panašūs bendradarbiavimo protokolai pasirašyti ir su Ukrainos, Baltarusijos, Kazachstano, Latvijos, Rusijos, Estijos ir Bulgarijos nacionalinėmis vežėjų asociacijomis. Pažymėtina, kad Rusijos Federacijos valstybinio muitų komiteto ir IRU atstovai labai palankiai įvertino asociacijos „Linava“ nuveiktus darbus, susijusius su TIR sistemos veikla Lietuvoje.

Vasario 19 d.

Asociacija „Linava“ laišku kreipėsi į Lietuvos Respublikos ambasadа Italijos Respublikoje dėl leidimų kroviniams vežti kelių transportu ir pareiškė susirūpinimа dėl Lietuvos vežėjams skirtos leidimų kvotos 2003 metais. Praėjusių metų spalio mėnesį įvykusiame Lietuvos Respublikos ambasadoriaus R. Bagdono bei Italijos infrastruktūros ir transporto ministerijos pareigūnų susitikime buvo susitarta padidinti Lietuvos vežėjams skiriamų leidimų skaičių 2003 metais. Tuo pat metu asociacija „Linava“ bendrovės IVECO viceprezidento Franco Fenoglio laišku buvo informuota, kad Lietuvos vežėjams 2003 m. skirta 5 000 kelionės leidimų. Iki šiol Lietuvos susisiekimo ministerija buvo gavusi 2500 leidimų, iš jų 798 išduoti sausio mėnesį. Pagal susitarimа didesnė leidimų kvota neskiriama, tai vežėjams kelia nemažų problemų.

Vasario 25 d.

Alytaus miesto savivaldybės salėje įvyko asociacijos „Linava“ Alytaus regiono, o Vasario 27 d. Panevėžyje, AB „Panevėžio specialusis transportas“ aktų salėje - Panevėžio regiono narių susirinkimai. Juose kalbėjęs asociacijos prezidentas Algimantas Kondrusevičius apžvelgė „Linavos“ darbo kryptis, dabartinę vežėjų verslo situacijа, pasidalino mintimis apie pastarųjų dienų darbus.

Vasario mėnesį įvykusiame Baltijos šalių kelių transporto departamentų vadovų susitikime, kuriame dalyvavo asociacijos „Linava“ prezidentas A.Kondrusevičius bei transporto politikos ir informacijos sekretorius A. Baranauskas, aptarti kelių transporto aplinkos, Baltijos šalims įstojus į Europos Sаjungа, „Interbus“ sutarties vykdymo, skaitmeninių tachografų įvedimo klausimai. Estijos, Latvijos ir Lietuvos atstovai pasikeitė informacija dėl pasirengimo Europos Sаjungos licencijoms išduoti ir šio proceso mechanizmo, taip pat dėl greičio ribotuvų instaliavimo bei tarptautinių krovinių gabenimo savo sаskaita.

Kovo mėn.

Maskvoje vykusioje 8-ojoje tarptautinėje transporto ir logistikos parodoje „Trans Russia 2003“ buvo asociacijos „Linava“ atstovai ir beveik 80 Lietuvos vežėjų grupė. Renginys, kiekvienais metais pritraukiantis daugybę įvairių šalių transporto atstovų ir suinteresuotų institucijų, prasidėjo nuo tarptautinės konferencijos, kurioje aktyviai dalyvavo asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius, transporto politikos bei informacijos sekretorius A. Baranauskas bei prezidiumo narys I. Ostrovskis.

Pažymėtina, kad asociacijos „Linava“ ir Lietuvos vežėjų stendas parodoje sulaukė didžiulio lankytojų, garbių svečių, transporto kompanijų vadovų, giminingų asociacijų susidomėjimo. Asociacijos „Linava“ stendа aplankė ir Lietuvos Respublikos ambasadorius Rusijos Federacijoje Rimantas šidlauskas, kuris su asociacijos prezidentu aptarė Lietuvos ir Rusijos prekybinių ryšių plėtrа bei bendradarbiavimo galimybes.

įvykusiame susitikime su kolegomis iš Latvijos asociacijos „Linava“ atstovai aptarė abipusius veiksmus, siekiant palengvinti bendrus problemų sprendimus Rusijos rinkoje.

Parodoje taip pat buvo diskutuojama apie būtinybę rengti Baltijos šalių mokslines-praktines konferencijas, siekiant palengvinti integracijа į Europos Sаjungа.

Kovo 5 d.

Asociacijos „Linava“ Klaipėdos regiono, kovo 6 d. - šiaulių regiono, kovo 13 d. - Kauno regiono ir kovo 18 d. - Vilniaus regiono vežėjų susirinkimai, kuriuose aptarta pastarojo meto vežėjų verslo situacija, darbo kryptys, problemos.

Regionų susirinkimuose dalyvavo daugiau kaip 400 asociacijos narių ir kandidatų į narius.

šiuo metu asociacija „Linava“ yra apie 1507 transporto įmonių, iš kurių 156 įmonės įsikūrusios Alytaus, 246 - Klaipėdos, 196 - šiaulių, 475 - Vilniaus regionuose.

Regioniniuose susirinkimuose dalyvavo Susisiekimo ministerijos, VKTI, Muitinės departamento, Muitinės kriminalinės tarnybos, Sienos apsaugos tarnybos bei kitų institucijų atstovai.

Kovo 19 d.

Asociacija „Linava“ atidarė savo atstovybę Maskvoje. Jai vadovauja Sergejus ševcovas.

Lietuvos vežėjams Rusija yra svarbi rinka, suteikianti plačias krovinių gabenimo verslo galimybes. įsteigiant atstovybę Rusijoje, siekiama, kad Lietuvos vežėjas gautų ne tik visа reikalingа informacijа, bet ir vietoje operatyviai būtų sprendžiamos jo problemos. Pagrindiniai „Linavos“ atstovybės tikslai - asociacijos, taip pat jos narių interesų atstovavimas ir gynimas Rusijoje bei konsultavimas, bendradarbiavimas su Rusijos Federacijos valstybinėmis institucijomis ir kitomis organizacijomis.

Kovo 20 d.

Asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius susitiko su Italijos Respublikos Nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Lietuvos Respublikoje Bernardo Uguccioniu ir aptarė šiuo metu Lietuvos vežėjams aktualų klausimа - Italijos leidimų kvotos padidinimа. Po konstruktyvaus dialogo ambasadorius pažadėjo tarpininkauti sprendžiant šį klausimа.

Kovo 21 d.

Vilniuje, „Baltpark“ viešbutyje, įvyko asociacijos „Linava“ Keleivinio transporto sekcijos išplėstinis pasitarimas, kuriame dabartinę keleivinio kelių transporto situacijа bei jo problemas apžvelgė asociacijos „Linava“ viceprezidentas Mindaugas Grigelis. Keleivinio transporto sekcijos vadovas Eugenijus Stolovickis supažindino su keleivinio kelių transporto rodiklių dinamika bei jų analize. Didžiausiа susirūpinimа vežėjams kelia senstantis bei prastėjantis transporto priemonių parkas.

Kovo 24-26 d.

Vilniuje vyko eilinis Lietuvos ir Slovėnijos kelių transporto komisijos posėdis. Lietuvos delegacijoje buvo ir asociacijos „Linava“ Krovininio transporto skyriaus vadovas G. Ramaslauskas bei ekspertė I. šiaulienė. Daug dėmesio derybose skirta būsimai abiejų valstybių narystei Europos Sаjungoje aptarti. Nuspręsta, kad po įstojimo į Europos Sаjungа būtų tikslinga peržiūrėti dvišalę tarpvalstybinę sutartį tarp Lietuvos ir Slovėnijos bei susitarta tai padaryti kitame bendros komisijos posėdyje. Vienas iš svarbiausių klausimų - tarptautinių krovinių vežimų leidimų kvotų nustatymas. Atsižvelgdamos į narystę Europos Sаjungoje, delegacijos geranoriškai sutarė: tikslinga liberalizuoti krovinių vežimus. Po diskusijų nuspręsta nuo 2003 m. liepos 1 d. atleisti nuo kelionės leidimų dvišalius, tranzitinius ir į/iš trečiųjų šalių vežimus.

Kovo 27-28 d.

Vilniuje įvyko eilinis Lietuvos ir Suomijos jungtinio kelių transporto komiteto posėdis, kuriame dalyvavo asociacijos „Linava“ Krovininio transporto skyriaus vadovas G. Ramaslauskas. Svarbiausias derybų klausimas - leidimų galiojimo tvarka bei leidimų kvotų nustatymas. Suomijos delegacija tikino, kad dvišalių ir tranzitinių leidimų nebereikės nuo Lietuvos įstojimo į Europos Sаjungа datos, tačiau trečiųjų šalių leidimai ir toliau bus reikalingi kroviniams gabenti iš Suomijos į ne Europos Sаjungos šalis. Suomijos delegacija šiems metams mūsų šalies vežėjams papildomai skyrė tik 30 trečiųjų šalių leidimų.

Kovo mėn.

Vyko du asociacijos „Linava“ Krovininės transporto sekcijos posėdžiai, kuriuose aptartos regioninių susirinkimų aktualijos, vežimo sаnaudų skaičiavimo, etikos komisijos steigimo tikslingumo bei kiti klausimai.

Balandžio 8 d.

Asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdyje aptarti regioninių susirinkimų rezultatai, juose iškelti klausimai ir problemos, pasirengimas asociacijos XIII kongresui bei daugelis kitų klausimų.

Balandžio 10-11 d.

Vilniuje įvyko eilinis Lietuvos ir Vokietijos bendros kelių transporto komisijos posėdis. Lietuvos delegacijoje buvo ir asociacijos „Linava“ Krovininio transporto skyriaus vadovas G. Ramaslauskas bei Keleivinio transporto skyriaus specialistė L Bajorūnienė.

Lietuva ir Vokietija keičiasi net 7 skirtingų tipų leidimais kroviniams vežti, derybose buvo išsamiai aptartas kiekvieno tipo leidimų panaudojimas. Lietuvos delegacija paprašė padidinti leidimų kiekį „žalesniems ir saugiems“ sunkvežimiams. Po ilgų diskusijų Vokietija sutiko 2003 m. papildomai skirti Lietuvos vežėjams 10000 šių leidimų.

Delegacijos taip pat suderino preliminariа 2004 metų leidimų kvotа.

Vežėjams nerimaujant dėl naujų kelių mokesčių įvedimo nuo 2003 m. rugpjūčio 31 d., asociacija „Linava“ paprašė Vokietijos delegacijа apie tai pateikti kuo išsamesnę informacijа. Mokestis bus imamas už važiavimа automagistralėmis transporto priemonėmis, kurių maksimalus leistinas svoris viršija 12 t. Mokesčio dydis priklausys nuo automobilio ekologiškumo (Euro 1, Euro 2, Euro 3 ir pan.), ašių skaičiaus ir nuvažiuoto atstumo. Konkretūs dydžiai dar nėra patvirtinti, tačiau mokestis vidutiniškai sudarys apie 0,15 EUR už kilometrа.

Posėdyje aptartas keleivių vežimas tarptautiniais maršrutais, kai Lietuva įstos į Europos Sаjungа. Dėl Europos Sаjungos plėtros į Rytus numatomos šios tarptautinių reguliarių susisiekimų naujovės:

• leidimo išdavimas, pasirenkant kompetentingа leidimus išduodančiа įstaigа reguliaraus maršruto pradiniame arba galiniame punkte; panaikinama švytuoklinių vežimų sаvoka; liberalizavimas nereguliaraus susisiekimo maršrutuose; bendrijos licencija kaip dokumentas, suteikiantis teisę užsiimti verslu.

Balandžio 29 d.

Asociacijos „Linava“ Krovininio transporto sekcijos posėdyje aptarti Etikos komisijos nuostatai, projektas „Geriausia transporto įmonė“, vežimo sаnaudų skaičiavimo metodika ir daugelis kitų klausimų.

Balandžio 30 d.

Asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdis, kuriame aptartas pasirengimas asociacijos XIII kongresui, TIR garantinės sistemos pasikeitimai, krovininio transporto sekcijos posėdyje priimti sprendimai ir pasiūlymai bei narystės klausimai. Vadovaudamasis asociacijos „Linava“ įstatų 5.11.3 punktu, 2003 04 30 d. asociacijos prezidiumas sustabdė narystę asociacijoje „Linava“ įmonėms, laiku nesumokėjusioms nario mokesčio.

Kazys MATAčIūNAS

"Vežėjų žinios"
Gegužė Nr. 9 (45)

"Linava" informuoja

Krovininio transporto sekcijos posėdis

Krovinių kaimelis bus

Nuo kongreso iki kongreso

"Linavos" mokymo centras

planuojami mokymo kursai ir seminarai

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams