Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Draudimas

Draudimo priežiūros komisijos 2009-05-19 nutarimu Nr. N-211 (įsig. 2009-05-31, žr. Žin., 2009, Nr. 63-2545) patvirtinti Privalomieji nurodymai draudimo ir perdraudimo įmonių skaidriam, patikimam ir apdairiam valdymui.

Nustatyta, kad Draudimo įmonė turi nustatyti draudimo įmonės elgsenos rinkoje vidaus taisykles dėl interesų konflikto, teisingo elgesio su klientais ir informacijos pateikimo suinteresuotiems asmenims (pavyzdžiui: akcininkams, kreditoriams, klientams ir panašiai).

Draudimo įmonė privalo:

  • vykdydama veiklą atsižvelgti į klientų interesus: draudimo įmonė turi tiksliai nustatyti ir įvertinti kliento poreikius ir reikalavimus, visų pirma remdamasi kliento pateikta informacija, taip pat turi nurodyti kiekvieno klientui suteikto patarimo dėl draudimo sutarties priežastis bei paaiškinimus. Ši informacija turi būti pateikiama atsižvelgiant į siūlomos draudimo rūšies sudėtingumą;
  • atskleisti klientams su draudimo sutarčių sudarymu susijusią svarbią informaciją, pabrėžiant esminius faktus ir riziką, susijusią su šia veikla;
  • vengti klaidinančios ar melagingos informacijos panaudojimo.

Draudimo įmonė turi nustatyti skundų ir pretenzijų nagrinėjimo procedūras ir jos turi būti tinkamai atskleistos klientams.

Draudimo priežiūros komisijos 2009-05-19 nutarimu Nr. N-217 (įsiig. 2009-05-31, žr. Žin., 2009, Nr. 64-2594) pakeisti ir nauja redakcija išdėstyti Draudimo įmonėms ir draudimo brokerių įmonėms skirti nurodymai, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui. Draudimo įmonės ir draudimo brokerių įmonės, nustačiusios, kad kliento atliekama piniginė operacija ar sandoris gali būti susiję su pinigų plovimu ar teroristų finansavimu ir atitinka bent vieną iš nustatytų kriterijų, kuriais vadovaujantis piniginė operacija ar sandoris laikomi įtartinais, iš karto sustabdo šią operaciją ar sandorį, nepaisydamos piniginės operacijos ar sandorio sumos. Jei draudimo įmonė ar draudimo brokerių įmonė neturi galimybės pati sustabdyti įtartinos piniginės operacijos, apie ją informuoja Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą.

Draudimo įmonės ir draudimo brokerių įmonės privalo imtis priemonių ir nustatyti kliento ir naudos gavėjo tapatybę:

  • prieš pradėdamos dalykinius santykius;
  • prieš atlikdamos vienkartines ar kelias tarpusavyje susijusias pinigines operacijas arba sudarydamos sandorius, kurių suma viršija 15 000 EUR ar ją atitinkančią sumą, nesvarbu, ar sandoris atliekamas vienos ar kelių susijusių operacijų metu, išskyrus atvejus, kai kliento ir naudos gavėjo tapatybė jau yra nustatyta;
  • kai kyla abejonių dėl anksčiau gautų kliento ir naudos gavėjo tapatybės duomenų teisingumo ar autentiškumo;
  • bet kuriuo kitu atveju, kai kyla įtarimas, kad yra, buvo ar bus vykdoma pinigų plovimo ar teroristų finansavimo veika.

Parengė advokatė Reda ALEKSYNAITĖ

"Vežėjų žinios"
Rugpjūtis Nr.14-15 (194-195)

"Linava" informuoja

Rusija pademonstravo galią

Rusijos leidimai galioja

Vairuotojų meistriškumo varžybų taisyklės

Aktualijos

Rusijos PKP optimizavimas

Susisiekimo ministerija padeda Lietuvos vežėjams siekiant paskolų draudimo

Vilkikų nuoma – populiarėjanti paslauga vežėjams

Kaimynų naujienos

Baltarusiai atvyksta į Lietuvą

Muitinės postų Pamaskvėje mažiau

Sunkiausios autoavarijos Rusijoje – valstybinės reikšmės keliuose

Pokalbiai

LMC: vežėjų gidas ir pagalbininkas ne tik ekonominio sunkmečio laikotarpiu

Rinkos naujienos

„KEP transporteriai – 2009

„Volkswagen“ - Europos rinkos lyderis

„Volvo Group“ nuostoliai

Vž informacija

Populiariausi sunkvežimiai ir autobusai 2009

Keleivinis transportas

Dujiniams autobusams – specialios remonto dirbtuvės

VKTI informuoja

Bendra Lietuvos ir Lenkijos pareigūnų kontrolė

Dėl Rusijos federacijos leidimų kroviniams vežti

Pasikeitimas geriausia patirtimi ir praktika, siekiant nustatyti vairavimo ir poilsio režimo apskaitos vedimą apgaulės būdu

Sunkiasvorių ir (ar) didžiagabaričių transporto priemonių kontrolė liepos mėnesį

Sunkiasvorių ir (ar) didžiagabaričių transporto priemonių, registruotų užsienio valstybėse, kontrolė liepos mėnesį

Nauji teisės aktai

Darbo santykiai

Draudimas

Keleivinis transportas

Konvencijos

Mokesčiai

Naujausia teismų praktika vežėjų bylose

Pavojingi kroviniai

Privalomasis draudimas

Smulkus ir vidutinis verslas

Socialinės įmonės

Sodra

Transportas