Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Visuomeninis transportas - neįgaliesiems

Nuo rugsėjo 1-osios sostinės neįgalieji pirmieji Lietuvoje gali važinėti specialiai jiems pritaikytais miesto autobusais. Pagal Vilniaus miesto savivaldybės parengtа projektа, padėsiantį neįgaliesiems integruotis į visuomenę, keturiolika naujų žemagrindžių „Mercedes-Benz Cito“ bei „Citaro“ autobusų, specialiai pritaikytų žmonėms su judėjimo negale, pradėjo važinėti visuomeninio transporto maršrutais, einančiais per mikrorajonus, kuriuose gyvena daugiausia neįgaliųjų bei pensininkų. Naujieji autobusai pritaikyti ir žmonėms su regėjimo negale: skaičiai bei maršrutai kėbulo priekyje elektroniniuose tablo užrašyti dideliais šviesiais rašmenimis. Laikas, kada atvyks žemagrindis autobusas, stotelėse pateikiamuose tvarkaraščiuose paryškintas geltona spalva. Tvarkaraščius taip pat galima rasti ir internete.

Iki šiol šalyje buvo keletas bandymų pritaikyti visuomeninį transportа neįgaliesiems - praėjusiais metais kauniečiai, įsigiję žemagrindį ҐNeoplan“ autobusа, vežė žmones su negale jų pasiūlytu maršrutu, besidriekiančiu pro labiausiai neįgaliesiems reikalingus objektus. Deja, eksperimentas nepasiteisino, maršruto aptarnavimas kainavo pernelyg brangiai, jį teko uždaryti. Nesėkmingai bandymas baigėsi ir šiauliečiams - maršrutas taip pat buvo pernelyg neekonomiškas. Autobusų, pritaikytų žmonėms su negale, tinklas jau senokai veikia mūsų artimiausių kaimynų - Latvijos bei Estijos - miestuose.

Vilniaus savivaldybės Socialinės paramos centro duomenimis, sostinėje yra per 9 tūkstančius žmonių su negale ir jų vis daugėja - nuo 1990-ųjų iki 2001-ųjų metų Lietuvoje padaugėjo daugiau kaip 1,5 karto. Vilniaus miesto savivaldybė, tvirtindama sostinės 2002-2010 metų strateginį planа, atsižvelgė ir į žmonių su negale problemas, numatydama atnaujinti viešojo transporto parkus. 2003 metų biudžete projektams, susijusiems su neįgaliais žmonėmis, numatyta skirti 4 milijonus litų.

Be abejo, keturiolika autobusų, pritaikytų žmonėms su negale, - tai tik lašas jūroje. Norint visiškai patenkinti ne tik neįgaliųjų, bet ir pagyvenusių žmonių poreikius, miestui reikėtų apie 90 žemagrindžių transporto priemonių.

Autorės nuotrauka

Lina JAKUBAUSKIENė

"Transporto pasaulis"
Rugsėjis Nr. 9 (33)

Aktualijos

Rinkosi keleivinio transporto sekcijos biuro nariai

Idėjos

AUTOTRAUKINYS, Už KURį NEREIKIA MOKėTI MOKESčIO

Kad alus laiku pasiektų ištroškusius...

Keliai

BALTIJOS šALIų KELININKAI STIPRINA PARTNERYSTę

Lizingas

Naujų vilkikų įsigijimo būdas

Mokesčiai

Komandiruočių dienpinigių apmokestinimas - vežėjų verslo žlugdymas

Teisės aktas - balta varna iš įstatymų džiunglių

Pasienis

VALSTYBėS SIENOS APSAUGA - TARNYBA BE POILSIADIENIų

Psichologija

POSėDžIAI IR PASISėDėJIMAI

šeima

Verslas su trimis vilkikais

šventės

Po rudens giliu dangum

Transporto politika

BALTIJOS šALYS: AKTYVI DIPLOMATINė VEIKLA SIEKIANT BENDRų TRANSPORTO POLITIKOS TIKSLų

Vž informacija

DėL MOKESčIų MOKėJIMO Už TARšА Iš MOBILIų TARšOS šALTINIų

Žinotina

KO SIEKIA IR KА GALI ECG

TRANSPORTO ACQUIS. KAS TAI? (4)

Keleivinis transportas

Pirmojo pusmečio keleivinio transporto statistika

Visuomeninis transportas - neįgaliesiems

Technika

Nuodugnesnė stabdžių patikra

Teisė

Krovinio priėmimas vežti

Konsultacijos

PROBLEMOS SPRENDIMAS - INKASO

Muziejus

KAI AUTOBUSAI BUVO GELTONAI RAUDONI…