Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

BALTIJOS šALIų KELININKAI STIPRINA PARTNERYSTę

Rugpjūčio 25-27 dienomis Vilniuje, Lietuvos parodų centre LITEXPO, įvyko 25-oji Baltijos šalių kelininkų konferencija, kuriа Tarptautinė kelininkų federacija (IRF), vienijanti

70 pasaulio šalių, įtraukė į savаjį renginių kalendorių ir suteikė regioninės konferencijos statusа. Kartu su konferencija veikė ir tarptautinė Baltijos šalių kelininkų paroda, kurioje dalyvavo 102 firmos iš 14 šalių. Daugiausia - 58 bendrovės - atstovavo Lietuvai.

Kazys BAGDONAVIčIUS

Jubiliejinė konferencija pasižymėjo rekordiniu dalyvių skaičiumi - į jа atvyko 560 delegatų iš 26 šalių. Plenarinėje sesijoje kelininkus pasveikino Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Algirdas Brazauskas, IRF generalinis direktorius Vimas Vesterhuisas, Pasaulinės kelininkų asociacijos (PIARC) prezidentas Olivjė Mišo, Lietuvos susisiekimo ministras Zigmantas Balčytis, ES Komisijos Lietuvai atstovas Maiklas Grehemas, šiaurės šalių kelininkų asociacijos pirmininkas Heningas Christiansenas, Estijos ir Latvijos automobilių kelių direkcijų vadovai Richas Sormas ir Olavas Kronlakas. Tris dienas trijose LITEXPO konferencijų salėse vyko seminarai, į jų programа įtraukta daugiau nei 90 pranešimų, kurių tematika buvo suskirstyta į penkias pagrindines grupes.

Paskutinę konferencijos dienа jos dalyviai buvo supažindinti su Vilniaus-Prienų-Marijampolės keliu, Marijampolės bei Kauno miestų aplinkkeliais, Vilniaus-Kauno magistrale. Svečiams buvo surengtos ekskursijos į Grūto parkа, po Vilniaus miestа, Trakus bei Rumšiškes. Kelininkų konferencijos dalyviai apsilankė valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčioje įmonėje „Automagistralė“, Vį „Problematika“, kelių muziejuje Vievyje.

Paraleliai vykusioje tarptautinėje Baltijos šalių kelininkų parodoje gausiausiai eksponuota nauja automobilių kelių statybos bei priežiūros technika, naujausios kelių ir tiltų statybos medžiagos bei įranga, kelių laboratorijos, informaciniai ženklai, eismo saugumo priemonės. Paroda užėmė 4470 kv. m plotа. Veikė Norvegijos, Suomijos ir asociacijos „Lietuvos keliai“ kolektyviniai stendai. Baltijos šalyse rengiamose kelininkų parodose pirmа kartа savo stendа turėjo Tarptautinė kelininkų federacija (IRF). UAB „Kesko Agro Lietuva Kesko Machinery“, pristatydama lankytojams naujausiа vikšrinį ekskavatorių „Fiat Kobelco E215 EVOLUTION“, pademonstravo šios mašinos sugebėjimа… piešti.

Po Baltijos šalių nepriklausomybės atgavimo ši kelininkų paroda buvo ketvirtoji. Jos užimamas plotas ir dalyvių skaičius ji buvo didžiausias iš visų iki šiol organizuotų.

25-oji Baltijos šalių kelininkų konferencija, susilaukusi nemažo Europos ir pasaulio specialistų dėmesio, gražiai vainikavo mūsų šalies trejų metų vadovavimа Baltijos šalių kelininkų asociacijai (BšKA), kurioje Lietuva pirmininkavo nuo 2000 m. rugpjūčio. Po šio forumo Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinis direktorius V. Puodžiukas vadovavimo BšKA įgaliojimus rotacijos principu perdavė savo kolegoms iš Estijos, tad kitos, 26-osios, konferencijos data ir adresas - 2006-ieji, Talinas.

IRF generaliniam direktoriui V. Vesterhuisui 25-oji Baltijos šalių kelininkų konferencija ir paroda bei šio didelio renginio organizacija padarė labai gerа įspūdį. Jis šį forumа pavadino dar viena reikšminga gaire tarptautinės kelininkų integracijos procese.

"Transporto pasaulis"
Rugsėjis Nr. 9 (33)

Aktualijos

Rinkosi keleivinio transporto sekcijos biuro nariai

Idėjos

AUTOTRAUKINYS, Už KURį NEREIKIA MOKėTI MOKESčIO

Kad alus laiku pasiektų ištroškusius...

Keliai

BALTIJOS šALIų KELININKAI STIPRINA PARTNERYSTę

Lizingas

Naujų vilkikų įsigijimo būdas

Mokesčiai

Komandiruočių dienpinigių apmokestinimas - vežėjų verslo žlugdymas

Teisės aktas - balta varna iš įstatymų džiunglių

Pasienis

VALSTYBėS SIENOS APSAUGA - TARNYBA BE POILSIADIENIų

Psichologija

POSėDžIAI IR PASISėDėJIMAI

šeima

Verslas su trimis vilkikais

šventės

Po rudens giliu dangum

Transporto politika

BALTIJOS šALYS: AKTYVI DIPLOMATINė VEIKLA SIEKIANT BENDRų TRANSPORTO POLITIKOS TIKSLų

Vž informacija

DėL MOKESčIų MOKėJIMO Už TARšА Iš MOBILIų TARšOS šALTINIų

Žinotina

KO SIEKIA IR KА GALI ECG

TRANSPORTO ACQUIS. KAS TAI? (4)

Keleivinis transportas

Pirmojo pusmečio keleivinio transporto statistika

Visuomeninis transportas - neįgaliesiems

Technika

Nuodugnesnė stabdžių patikra

Teisė

Krovinio priėmimas vežti

Konsultacijos

PROBLEMOS SPRENDIMAS - INKASO

Muziejus

KAI AUTOBUSAI BUVO GELTONAI RAUDONI…