Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujų vilkikų įsigijimo būdas

NORD/LB lizingas nuo rugsėjo 1 dienos siūlo naujа sunkiųjų transporto priemonių finansavimo paslaugа - finansinį lizingа su likutine verte.

„Jaučiame, kad šį rudenį vežėjai rengiasi dar aktyviau atnaujinti savo turimus automobilių parkus, todėl nutarėme pasiūlyti visiškai naujа pirkimo būdа, kuris klientams leis sutaupyti pinigų“, - teigė NORD/LB lizingo direktorius Aurelijus šveikauskas. įsigydamas transporto priemonę finansiniu lizingu su likutine verte, vežėjas sandorio pradžioje pasirinks, kokia nepadengta transporto priemonės vertė bus lizingo sandorio pabaigoje. Jis taip pat spręs, kа daryti su turtu, kai pasibaigs lizingo terminas.

„Finansinis lizingas su likutine verte - nauja paslauga su išperkamosios nuomos ir veiklos nuomos elementais. šis finansavimo būdas yra gerokai lankstesnis - lengviau pritaikomas prie individualių kiekvieno kliento poreikių“, - aiškino A. šveikauskas.

Pasak jo, taikant naujаjį finansavimo būdа, mėnesio lizingo įmoka už naujа vilkikа sumažėja apie 100-200 eurų. O tai reiškia, jog per metus klientas sumoka vidutiniškai 1800 eurų mažesnes lizingo įmokas.

„Susidarius galimybei mokėti mažiau, įmonė mažina vilkiko paleidimo į darbа sanaudas. Sutaupytas lėšas galima skirti transporto draudimo įmokoms dengti, ar pavyzdžiui, kurui įsigyti“, - teigė NORD/LB lizingo direktorius.

Pasibaigus sutarties terminui, turto naudotojas gali pats nuspręsti - parduoti transporto priemonę ar sumokėti likutinę vertę ir iš karto perimti visа nuosavybės teisę. Dar viena galimybė - pratęsti lizingo sutartį kelerius metus ir nepadengtа turto vertę išsipirkti dalimis.

„Aštri konkurencija rinkoje palūkanas sumažino iki tokio žemo lygio, kad klientų viliojimas dešimtosiomis palūkanų dalimis neefektyvus. Todėl klientams siūlome naujas paslaugas, kurios suteikia naujų galimybių ir tuo pačiu sumažina įmokas. Finansinis lizingas su likutine verte - neužpildyta niša lizingo rinkoje. šis finansavimo būdas Vakaruose įprastas, o Lietuvoje - vis dar naujiena“, - komentavo A. šveikauskas.

NORD/LB lizingas, pasiūlęs finansinį lizingа su likutine verte, prognozuoja, kad kitаmet apie pusę visų sunkiųjų transporto priemonių bus įsigyjama būtent šiuo finansavimo būdu.

Finansinis lizingas su likutine verte šį rudenį bus taikomas tik naujoms sunkiosioms transporto priemonėms, tačiau vėliau planuojama šį finansavimo būdа pasiūlyti ir kito tipo naujų transporto priemonių pirkėjams.

"Transporto pasaulis"
Rugsėjis Nr. 9 (33)

Aktualijos

Rinkosi keleivinio transporto sekcijos biuro nariai

Idėjos

AUTOTRAUKINYS, Už KURį NEREIKIA MOKėTI MOKESčIO

Kad alus laiku pasiektų ištroškusius...

Keliai

BALTIJOS šALIų KELININKAI STIPRINA PARTNERYSTę

Lizingas

Naujų vilkikų įsigijimo būdas

Mokesčiai

Komandiruočių dienpinigių apmokestinimas - vežėjų verslo žlugdymas

Teisės aktas - balta varna iš įstatymų džiunglių

Pasienis

VALSTYBėS SIENOS APSAUGA - TARNYBA BE POILSIADIENIų

Psichologija

POSėDžIAI IR PASISėDėJIMAI

šeima

Verslas su trimis vilkikais

šventės

Po rudens giliu dangum

Transporto politika

BALTIJOS šALYS: AKTYVI DIPLOMATINė VEIKLA SIEKIANT BENDRų TRANSPORTO POLITIKOS TIKSLų

Vž informacija

DėL MOKESčIų MOKėJIMO Už TARšА Iš MOBILIų TARšOS šALTINIų

Žinotina

KO SIEKIA IR KА GALI ECG

TRANSPORTO ACQUIS. KAS TAI? (4)

Keleivinis transportas

Pirmojo pusmečio keleivinio transporto statistika

Visuomeninis transportas - neįgaliesiems

Technika

Nuodugnesnė stabdžių patikra

Teisė

Krovinio priėmimas vežti

Konsultacijos

PROBLEMOS SPRENDIMAS - INKASO

Muziejus

KAI AUTOBUSAI BUVO GELTONAI RAUDONI…