Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

PROBLEMOS SPRENDIMAS - INKASO

Viena iš aktualiausių pastaruoju metu minimų

problemų, su kuriomis kasdien susiduria daugelis

vežėjų Lietuvoje, - atsiskaitymų vėlavimai, dėl kurių

įmonės dažnai pritrūksta apyvartinių lėšų.

UAB „EUROTOLIS IR KO“ direktorius Tomas Degutis:

„Lietuvoje yra nemažai firmų, kurios naudojasi

ir didina savo apyvartines lėšas vežėjų pinigų

sаskaita, t. y. ilgai jiems nemoka, vežasi prekes

skolon. Firmos pirmiausia stengiasi atsiskaityti

su prekių bei kitų paslaugų teikėjais, vežimo paslaugos dažnai laikomos neprioritetinėmis atsiskaitant“.

šiа gyvybiškai svarbiа problemа įmonės bando spręsti įvairiai: vienos, turinčios įkeičiamo turto, laiduotojа ar garantа, skolinasi iš bankų, kitos stengiasi apyvartinio kapitalo trūkumа kompensuoti iš nuosavų lėšų. Tiek banko paskola, tiek kreditavimas iš nuosavų lėšų laikinai sušvelnina padėtį, o pati problema - atsiskaitymų vėlavimai - dažnai tik atitolinama. Be to, tai neigiamai veikia įmonės finansinius rodiklius - padidėja įsipareigojimai, o tai ilgainiui veda prie įmonės mokumo rizikos.

šioje situacijoje vienas iš efektyviausių sprendimo kelių - reikalavimo teisės perleidimas (skolos pardavimas) Inkaso paslaugas teikiančiai kompanijai. Tokiu atveju santykiai tarp šalių reglamentuojami cesijos (reikalavimo teisės perleidimo) sutartimi, po kurios pasirašymo abi šalys informuoja skolininkа apie reikalavimo teisės perleidimа. Reikalavimo perleidimas numatytas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, kurio 6.101 straipsnyje teigiama: „Kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visа reikalavimа ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu“. Be abejo, prieš pasirašydama sutartį, Inkaso kompanija išsamiai analizuoja skolininko finansinę būklę, kuri, kaip ir skolos dydis bei uždelstos skolos terminas, yra vienas iš kriterijų, turinčių įtakos skolos pardavimo kainai. Perleidus reikalavimа Inkaso įmonei, pradiniam kreditoriui sumokama 85 - 97 % visos perleidžiamos sumos. Pavyzdžiui, kai skolos dydis yra 100 000 Lt., pradiniam kreditoriui sumokama apie 93% perkamos skolos. Laikotarpis nuo kreipimosi į Inkaso įmonę iki skolos pardavimo paprastai užtrunka iki dviejų savaičių.

Skolos pirkimo procesas vyksta taip:

klientas

skolininkas

Inkaso įmonė

1. Pasirašoma sutartis ir klientas parduoda piniginį reikalavimа Inkaso įmonei.

2. Inkaso įmonė sumoka klientui 85-97 procentus nuo perleidžiamos sumos.

3. Apie piniginio reikalavimo perėmimа Inkaso įmonė ir klientas informuoja skolininkа

4. Inkaso įmonė su skolininku nustato skolos apmokėjimo terminа.

Daugelis įmonių nuogаstauja, kad perleisdamos reikalavimа sugadins santykius su savo klientais, kurie iki tol atsiskaitydavo laiku. Tačiau perleidus reikalavimа skolos dydis išlieka tas pats, tik pasikeičia kreditorius - juo tampa Inkaso kompanija ir debitorius tik laimi, nes gauna ilgesnį atsiskaitymo laikotarpį, nei galėjo pasiūlyti pradinis kreditorius. Po paslaugos įgyvendinimo pradiniam kreditoriui išsprendžiama apyvartinių lėšų trūkumo problema, pagerėja jo finansiniai rodikliai.

Taikydama reikalavimo teisės perleidimo paslaugа, Inkaso įmonė vykdo mokėjimų priežiūrа, tuo prisidėdama prie atsiskaitymo kultūros formavimosi.

"Transporto pasaulis"
Rugsėjis Nr. 9 (33)

Aktualijos

Rinkosi keleivinio transporto sekcijos biuro nariai

Idėjos

AUTOTRAUKINYS, Už KURį NEREIKIA MOKėTI MOKESčIO

Kad alus laiku pasiektų ištroškusius...

Keliai

BALTIJOS šALIų KELININKAI STIPRINA PARTNERYSTę

Lizingas

Naujų vilkikų įsigijimo būdas

Mokesčiai

Komandiruočių dienpinigių apmokestinimas - vežėjų verslo žlugdymas

Teisės aktas - balta varna iš įstatymų džiunglių

Pasienis

VALSTYBėS SIENOS APSAUGA - TARNYBA BE POILSIADIENIų

Psichologija

POSėDžIAI IR PASISėDėJIMAI

šeima

Verslas su trimis vilkikais

šventės

Po rudens giliu dangum

Transporto politika

BALTIJOS šALYS: AKTYVI DIPLOMATINė VEIKLA SIEKIANT BENDRų TRANSPORTO POLITIKOS TIKSLų

Vž informacija

DėL MOKESčIų MOKėJIMO Už TARšА Iš MOBILIų TARšOS šALTINIų

Žinotina

KO SIEKIA IR KА GALI ECG

TRANSPORTO ACQUIS. KAS TAI? (4)

Keleivinis transportas

Pirmojo pusmečio keleivinio transporto statistika

Visuomeninis transportas - neįgaliesiems

Technika

Nuodugnesnė stabdžių patikra

Teisė

Krovinio priėmimas vežti

Konsultacijos

PROBLEMOS SPRENDIMAS - INKASO

Muziejus

KAI AUTOBUSAI BUVO GELTONAI RAUDONI…