Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Seminaras keleivių vežėjams

Lina JAKUBAUSKIENė

Seminare kalbėjęs UITP generalinis sekretorius Hansas Ratas teigė, kad visuomeninis transportas Europos Sаjungos šalyse yra svarbi verslo šaka. Vakarų Europoje jau daugmaž sutvarkyti įstatymai, vežėjus remia valstybinės institucijos. Dirbdama nuo net 1885-ųjų metų, UITP turi sukaupusi nemažai žinių bei patirties, kuria mielai gali pasidalinti su naujaisiais nariais. Asociacijos biuras yra Briuselyje, tačiau ji turi ir regioninių biurų įvairiose pasaulio šalyse - pasak H. Rato, atstovai regionuose geriau žino savo krašto specifikа ir geriau atstovauja vežėjų interesams. Asociacijoje yra ir atskiros grupės, nagrinėjančios regioninius klausimus: geležinkelio, autobusų, tramvajų transporto, skirtingiems regionams būdingas rinkodaros problemas.

Specialiai į ES naujai stojančių šalių keleivių vežėjams 2001 m. sukurtas Europos integracijos komitetas, sprendžiantis klausimus, aktualius Rytų Europos šalims. Jam vadovauja brazilė Patricija Pioner. Komiteto darbuotojai gali geriausiai patarti, kokiа naudа iš ES galėtų gauti keleivių vežėjai, rengia mokymo programas, organizuoja seminarus, moko darbuotojus.

čekijos Respublikos konsultacinės firmos „Babtie spol s.ro.o“ atstovas Paulas Riley pasakojo, kaip įgyvendinami įvairūs su visuomeniniu transportu susiję projektai, ir išsamiau aptarė šiuo metu rengiamа „Voyager“ projektа. Jo esmė - rengti rekomendacijas naujoms ES šalims narėms. Projektа finansuoja Europos Sаjunga, darbui vadovauja UITP, jį rengiant dirba specialistai iš visos Europos. ši darbo grupė taip pat rengia projektа visuomeninio transporto vizijai iki 2010 metų sukurti. Vizijos esmė - kokybiškos visuomeninio transporto paslaugos ir jų tiekimas klientams. Pasak P. Riley, visas posocialistines šalis, kurioms skiriamas šis projektas, kamuoja panašios problemos: prastas įvaizdis visuomenėje, senos transporto priemonės, su kuriomis teikti kokybiškos paslaugos neįmanoma. Politikai tuo domisi itin mažai, mažai ir skiriama lėšų, todėl susidaro užburtas ratas. Kaip jį būtų galima nutraukti - ir sprendžia draugėn susirinkę ekspertai iš daugelio pasaulio šalių. Ketinama pasitelkti ir specialistus iš Lietuvos.

UAB „Kauno autobusai“ generalinis direktorius pasakojo apie įmonės ir ERPB (Europos rekonstrukcijos ir plėtros) banko rengiamа bendrа transporto priemonių atnaujinimo projektа, kuris pradėtas 2002 m. spalį. Po metų sutarta su ERPB ir pasirašytas ketinimų protokolas, o vėliau turėtų būti pasirašytos trys sutartys - tarp „Kauno autobusų“ ir Kauno miesto savivaldybės, tarp „Kauno autobusų“ ir ERPB ir tarp Kauno miesto savivaldybės ir ERPB. Projekto esmė - banko atstovai nereikalauja ypatingų finansinių garantijų, tačiau bendrose sutartyse politikai privalo garantuoti, kad įmonei bus sudarytos normalios verslo sаlygos. Sutartyse apibrėžta ir kainų politika bei kiekvieno vežėjo vieta visuomeninio transporto sistemoje. M. Grigelis tikisi, kad projektа pavyks sėkmingai užbaigti, ir kauniečiai jau šių metų rugsėjį džiaugsis naujais miesto gatvėmis važinėjančiais autobusais.

LR finansų ministerijos ES programų valdymo departamento vyriausiasis specialistas Darius Trakelis supažindino su ES struktūriniais fondais ir jų finansuojamomis sritimis. Transportas bus finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Ministerijoje jau pasirengta ES struktūrinių fondų paramai gauti. Parengtas bei suderintas su EK Lietuvos 2004-2006 m. Bendrasis programavimo dokumentas (BRD) bei jo priedas, nustatyta administravimo sistema, užtikrinta personalo kvalifikacija, parengtos projektų teikimo, vertinimo ir atrankos taisyklės. Tačiau, kaip pabrėžė D. Trakelis, svarbiausias paramos gavimo garantas - kokybiški projektai, kuriuos tikimasi gauti iš programose dalyvaujančių įmonių bei organizacijų. D. Trakelis aptarė projektų atrankos kriterijus, pasakojo apie ES finansavimo taisykles, finansuojamus ir nefinansuojamus sektorius, tinkamas ir netinkamas išlaidas. Kalbėjusysis pabrėžė, kad ES parama gali būti skiriama tik kaip papildomos lėšos jau esamam nacionaliniam projektui finansuoti. Nacionalinis bendras finansavimas turi sudaryti apie 35 proc., ES lėšos - vidutiniškai 65 proc.

UITP „Euroteam“ grupės atstovas Constantinas Dellis supažindino seminaro dalyvius su savo grupės veikla. „Euroteam“ - atskira prie asociacijos veikianti institucija, kuri daugiausia dirba su ES komitetu. Ji seka ir vykdo teisės aktų monitoringа, atsako už lobistinę veiklа, rengia ES institucijoms pateikiamus dokumentus bei dalyvauja juos rengiant. „Euroteam“ kuruoja visuomeninį transportа, turizmа, regioninę veiklа. Dalyvauja projektuose, skatinančiuose visuomeninio transporto naudojimа, įtikinėja ES institucijas, kad reikia apriboti privačių automobilių naudojimа. Reguliuoja visuomeninio transporto teisinę bazę. Kaip teigė C. Delis, vos ne visi nacionaliniai įstatymai priimami ES įstatymų pagrindu, tad būtina juos parengti kuo tobulesnius. čia savo svarų indėlį įneša ir „Euroteam“.

LR susisiekimo ministerijos atstovas Gintautas Predkelis kalbėjo apie visuomeninio transporto finansavimo galimybes Lietuvoje, apžvelgė alternatyvius finansavimo būdus, pristatė ES prioritetinės infrastruktūros plėtros strategijа bei programas projektams įgyvendinti. 2004-2006 m. iš ES fondų transporto sektoriui numatoma skirti 1550 mln. litų. Lėšos bus gaunamos iš Sanglaudos fondo. Pagrindinės investicijos atiteks infrastruktūrai - Lietuvа kertančių tarptautinių transporto koridorių modernizavimui, aplinkkelių tiesimui. Didžiausias dėmesys, pasak kalbėjusiojo, bus skiriamas kelių, miestų gatvių rekonstrukcijai, eismo saugumo ir aplinkosauginių priemonių diegimui. Deja, apie konkrečiа paramа, kuriа šalies visuomeninis transportas galėtų gauti iš valdžios institucijų, vežėjai ir šįkart neišgirdo...

ERPB atstovas Joakimas Forsbergas seminaro dalyvius supažindino su banko veikla, rengiamais projektais bei finansavimo sаlygomis. ERPB gali finansuoti investicijas naujų riedmenų, transporto priemonių atnaujinimui; kelių infrastruktūrai; bilietų sistemoms; parkams; dirbtuvėms bei jų įrangai. Finansavimas gali būti skiriamas ir miesto eismo valdymui bei kontrolės sistemoms; viešojo transporto prioritetams ir valdymo sistemoms; automobilių statymo sistemoms. Lėšų gali būti skirta ir stočių rekonstrukcijai bei jų teritorijų atnaujinimui, gatvių būklės gerinimui. ERPB siūlo keletа finansavimo būdų: paskolas savivaldybėms, paskolas įmonėms, lizingo paslaugas, garantijas, skolos vertybinius popierius. J. Forsbergas supažindino su kiekvienu iš finansavimo gavimo būdų bei jų sаlygomis.

Svečiai iš Tarptautinės visuomeninio transporto asociacijos pabrėžė, kad seminaras buvo puikiai organizuotas, dėkojo asociacijos „Linava“ Keleivinio transporto skyriaus darbuotojams, tačiau liko nepatenkinti šalies ministerijų atstovų pasisakymais. Kaip teigė UITP generalinis sekretorius H. Ratas, jie keleivių vežėjams nepasakė nieko naujo. Vežėjai po seminaro sakė supratę, kad savo problemas privalės išspręsti patys, ypatingos paramos iš būsimosios Europos Sаjungos jie negali tikėtis.

"Transporto pasaulis"
Balandis Nr. 4(40)

"Linava" informuoja

Lietuvos kelių transportas išsiplėtusioje Europos Sаjungoje

Programa, skaitanti tachogramas

SAVO KIEME TVARKYTIS TURėSIME PATYS...

Aktualijos

Keičiasi dienos - keičiasi problemos...

Nauji modeliai

Nuo revoliucijos prie evoliucijos

Parodos

TransBaltica 2004

Pažintys

KEVA Industry oro pagalvės - naujiena Lietuvos rinkoje

Regioniniai pasitarimai

„Linava“ prie starto į ES linijos

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Transporto politika

Seminaras keleivių vežėjams

Žinotina

šALTA… šALTA… šILTA!

Technika

Naujienos

Teisė

Mokėjimų vėlavimo prevencija

Verslo etika

Girdi mokantys klausyti!

Muziejus

Pusė amžiaus iki „Actros“, arba MERCEDES - BENZ L6600