Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

šALTA… šALTA… šILTA!

Kęstutis BRUZGELEVIčIUS

Pasaulio keliais zuja milijonai transporto priemonių su izotermininais kėbulais. Vieni iš jų šildo, kiti - šaldo, treti universalūs, galintys kėbule palaikyti tokiа temperatūrа, kokios reikia kroviniui saugiai nugabenti. Tačiau koks bebūtų kėbulas - šildytų, šaldytų, pagamintas iš metalo ir putplasčio „sumuštinių“ ar vien tik plastmasinis - tiek jį gaminant, tiek eksploatuojant būtina kontrolė. Nesant reikiamos šiluminės varžos, šilumos ar šalčio generatoriai priversti dirbti didesnėmis apkrovomis, o tai didina kuro sаnaudas bei gedimų tikimybę. Tačiau tai, ko gero, mažiausioji problema. Kur kas didesnis pavojus sugadinti brangų krovinį ir prisidaryti milžiniškų nuostolių. Tad nenuostabu, jog izoterminiams kėbulams masiškai plintant atsirado ir poreikis tikrinti jų kokybę. 1970 m. rugsėjo 1 dienа ženevoje buvo sudarytas Susitarimas dėl greitai gendančių maisto produktų gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių. Lietuva šį susitarimа ratifikavo 2000 metų vasario 17 d., o jis įsigaliojo 2001 m. balandžio 28 d.

šis susitarimas reikalauja, kad specialių transporto priemonių kėbulų, naudojamų greitai gendantiems maisto produktams gabenti, izoliacinės savybės būtų bandomos periodiškai vienа kartа per šešerius metus.

Turbūt naivu būtų tvirtinti, kad vežėjai labai apsidžiaugė dar viena kontrolės grandimi, kurios paslaugos nepigios: užsienyje bandymo kaina apie 1500 eurų, patikros - apie 500. Tačiau neturėdamas kėbulo įvertinimo dokumentų, kol kas gali važinėti tik vidaus rinkoje, į užsienį - šiukštu! įstojus į ES ir pamažėle perimant ten galiojančiа tvarkа, periodiški izoterminių kėbulų bandymai bei patikros neišvengiamai bus privalomi mūsų šalyje.

Gal ne visi žino, kad naujos tvarkos reikalavimams pasirengta: Kauno rajone, Domeikavoje, mašinų bandymų stotyje jau metai veikia nauja izoterminių kėbulų tikrinimo laboratorija, kainavusi jos kūrėjams per 350 tūkst. litų. Vežėjai apie jа beveik nežino, tačiau ne už kalnų metas, kai privalės ne tik žinoti, bet ir naudotis jos paslaugomis. Priežastis paprasta: pagal nustatytа tvarkа VKTI galės išduoti leidimus eksploatuoti izoterminius kėbulus tik atlikus specialius bandymus arba patikrа Valstybinės mašinų bandymo stoties laboratorijoje. šiuo metu Lietuvoje yra kelios įmonės, užsiimančios daugiausia izoterminių kėbulų bei šaldymo agregatų remontu bei priežiūra, jos gali atlikti patikrа, t. y. įvertinti eksploatuojamo kėbulo būklę. Patikra kur kas paprastesnė operacija, jai atlikti nereikalinga nei itin sudėtinga technika, nei speciali programinė įranga. Tuo tarpu kėbulo šiluminės varžos nustatymo bandymai ir trunka kur kas ilgiau, ir reikalauja kur kas sudėtingesnių įrenginių. Tačiau bene svarbiausia - eliminuotas Ґžmogiškasis veiksnys“: kompiuteris objektyviai fiksuoja bandymo sаlygas ir nepriklausomai nuo jokių aplinkybių pateikia išvadas. Tokios pagal ES reikalavimus įrengtos ir sertifikuotos laboratorijos veikia daugelyje Europos šalių, mums artimiausios Estijoje (Tartu) bei Lenkijoje (Krokuvoje ir Poznanėje). Beje, naujiems ar pirmа kartа mūsų šalyje registruojamiems kėbulams, skirtiems kelionėms į užsienį, tokio lygio laboratorijoje atlikta šilumos perdavimo koeficiento K nustatymo ir šaldymo bei šildymo įrangos efektyvumo patikrinimas - privalomas, be jų vežėjas negaus ATP sertifikato.

Domeikavoje - vienintelė tokio profilio laboratorija mūsų šalyje. Jа sudaro 425 m3 izoliuota kamera, kompresorinė ir operatorinė. Laboratorijoje įrengta šildymo, šaldymo ir oro cirkuliacijos sistema, galinti sudaryti ir palaikyti oro temperatūrа nuo 0 iki +400 C ± 0,30 C tikslumu ir užtikrina oro judėjimo greitį (1-2) m/s izoterminėje laboratorijoje bei bandomojo objekto viduje. Temperatūros režimui pasiekti ir palaikyti naudojami du šaldymo agregatai su garintuvais, keturi ventiliatoriai, keturi šildytuvai, du oro greičio matuokliai, 24 temperatūros jutikliai su duomenų surinkimo bei apdorojimo kompiuterine įranga. Oro šaldymo, šildymo ir judėjimo procesas valdomas ir kontroliuojamas kompiuterine įranga pagal kompiuterinę programа.

Laboratorijos pasirengimas specialių transporto priemonių, naudojamų greitai gendantiems maisto produktams gabenti, bandymams patvirtintas Lietuvos nacionalinio akreditacijos biuro 2002 m. gruodžio 23 d. išduotu akreditavimo pažymėjimu Nr. LA.01.005, o pati laboratorija įtraukta į Europos ekonominės komisijos Vidaus transporto komiteto oficialų sаrašа, kuriame užfiksuotos visos ES šalyse esančios įmonės, įgaliotos atlikti izoterminių kėbulų bandymus. Tik oficialiajame sаraše esančių laboratorijų surašyti bandymų protokolai yra pagrindas VKTI išduoti ATP sertifikatа.

Vežėjui, ketinančiam pasinaudoti laboratorijos paslaugomis, derėtų žinoti, jog patikros kaina ir čia - 500, bet ne eurų, o litų, bandymo - 2000 Lt. šiuo metu taikoma 30 proc. nuolaida, tad, spėję ja pasinaudoti, šį darbа atliks už 1500 Lt. Taigi: kiek ES ši paslauga kainuoja eurais, Lietuvoje - litais.

Tai, žinoma, puiku, tačiau yra dvi ne itin malonios aplinkybės. Pirmoji - bandymui skirtа sunkvežimį ar puspriekabę tenka palikti stotyje visai parai. Saugumas, žinoma, garantuojamas, tačiau parа nedirbanti mašina - nuostolis. Antroji - išduodamoje pažymoje fiksuojamas tik šilumos perdavimo koeficientas bei šildymo/šaldymo įrangos efektyvumas. Jei kėbulas sandarus - jokių problemų, o jei šiluma pro kažkur išnyksta, tа vietа (arba vietas) teks susirasti pačiam. Kaip tvirtino mašinų bandymo stoties vyr. ekspertas Rimutis Dromantas, tai laikinas nepatogumas: antrajame laboratorijos kūrimo etape bus ir prietaisai, lokalizuojantys šilumos nutekėjimo vietas, tačiau parai transporto priemonę vis dėlto teks palikti - tokia kol kas technologija.

šioje laboratorijoje bandomi ir nauji, ir jau eksploatuojami transporto priemonių izoterminiai kėbulai. Lietuvos įmonės, gaminančios sunkvežimių, priekabų ir puspriekabių kėbulus, jų izotermines savybes turėdavo tikrinti kaimyninėse šalyse, kur ir gaudavo ATP sertifikatus. Dabar šį darbа atlieka Valstybinė mašinų bandymo stotis, kurios adresas - Kauno rajonas, Domeikava, Neries g 4.

"Transporto pasaulis"
Balandis Nr. 4(40)

"Linava" informuoja

Lietuvos kelių transportas išsiplėtusioje Europos Sаjungoje

Programa, skaitanti tachogramas

SAVO KIEME TVARKYTIS TURėSIME PATYS...

Aktualijos

Keičiasi dienos - keičiasi problemos...

Nauji modeliai

Nuo revoliucijos prie evoliucijos

Parodos

TransBaltica 2004

Pažintys

KEVA Industry oro pagalvės - naujiena Lietuvos rinkoje

Regioniniai pasitarimai

„Linava“ prie starto į ES linijos

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Transporto politika

Seminaras keleivių vežėjams

Žinotina

šALTA… šALTA… šILTA!

Technika

Naujienos

Teisė

Mokėjimų vėlavimo prevencija

Verslo etika

Girdi mokantys klausyti!

Muziejus

Pusė amžiaus iki „Actros“, arba MERCEDES - BENZ L6600