Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Mokėjimų vėlavimo prevencija

2003 m. gruodžio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymа, įsigaliosiantį 2004 m. gegužės 1 d. (žr. žin., 2004, Nr. 123-5571). įstatymu siekiama į Lietuvos nacionalinę teisę perkelti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kovos su pavėluotu mokėjimu komerciniuose sandoriuose 2000/35/EB nuostatas (direktyvos tekstа lietuvių kalba rasite Seimo interneto svetainėje www.lrs.lt esančioje ES teisės aktų paieškos sistemoje). Priimant minėtа direktyvа, Europos Parlamentas ir Taryba atsižvelgė į tai, kad dėl pavėluotų mokėjimų verslui, o ypač - mažam ir vidutiniam tenka didelė finansinė našta: vėluojančių atsiskaitymų problemos yra viena iš pagrindinių bankroto priežasčių, dėl kurių žlunga verslas ir prarandama daug darbo vietų.

Iki šios direktyvos priėmimo atskirose Europos bendrijų valstybėse galiojusios palūkanų normos ir mokėjimo terminai labai skyrėsi. Tai prieštaravo vieningos vidaus rinkos Europos bendrijose koncepcijai, kadangi vieningoje vidaus rinkoje sandoriai tarp atskirų valstybių verslininkų neturėtų būti rizikingesni nei prekių ar paslaugų pardavimai šalies viduje, o skirtingų mokėjimo taisyklių, terminų bei palūkanų dydžių taikymas iškraipo konkurencijа. Europos Parlamentas ir Taryba, priimdami minėtа direktyvа, pažymėjo, kad dėl mažų palūkanų normų vėlavimas atsiskaityti skolininkui yra finansiškai patrauklus sutarties pažeidimas, todėl reikia imtis ryžtingų priemonių, įskaitant kreditorių patirtų išlaidų kompensavimа, kad mokėjimų vėlavimo tendencija būtų sustabdyta.

Civilinio kodekso nuostatos

Civilinio kodekso 6.210 str. „Palūkanos“ nustato, kad terminа įvykdyti prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už sumа, kuriа sumokėti praleistas terminas, jei įstatymuose ar šalių sudarytoje sutartyje nenustatytas kitoks palūkanų dydis. Jeigu abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, už mokėjimo termino praleidimа mokamos didesnės - 6 proc. dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymuose ar šalių sudarytose sutartyse nenustatytas kitoks palūkanų dydis.

Civilinio kodekso 6.37 str. nustato, kad jei palūkanų dydį apibrėžia įstatymai, šalys raštu gali susitarti ir dėl didesnių palūkanų. Galioja tik raštu sudaryti susitarimai dėl palūkanų dydžio. Teismas visada gali sumažinti šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sаžiningumo ir teisingumo principus.

Taigi daugumа minėtos Europos Sаjungos direktyvos nuostatų reglamentuoja Civilinio kodekso nuostatos. Naujasis Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas perkelia į nacionalinę teisę likusias direktyvos nuostatas - reglamentuojančias didesnį nei Civiliniame kodekse nustatytas 6 proc. metinių palūkanų dydį bei palūkanų skaičiavimo tvarkа.

Pagrindinės įstatymo nuostatos

Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas taikomas visiems po 2004 m. gegužės 1 d. sudarytiems komerciniams sandoriams, pagal kuriuos už atlyginimа parduodamos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai ir atliekami mokėjimai tarp:

• ūkio subjektų;

• ūkio subjektų ir valstybės institucijų.

įstatyme nustatytos palūkanos netaikomos su vartotojais sudaromoms sutartims, draudimo kompanijų mokamoms draudimo išmokoms, reikalavimams dėl mažesnių kaip 20 Lt palūkanų ir kt.

šio įstatymo nuostatas teks prisiminti ypač tais atvejais, kai sudarysite sutartis, kuriose nenustatytas mokėjimo terminas. Pavyzdžiui, priėmėte transporto užsakymа, kuriame nurodyta tik vežimo kaina, bet nenurodyta, kada ji bus sumokama, sakykim, per 14 dienų nuo sаskaitos ir važtaraščio originalo pateikimo užsakovui, per 30 ar 60 dienų ir pan. Taigi, jeigu sutartyje mokėjimo data ar terminas nenustatytas, palūkanos bus skaičiuojamos be atskiro pareikalavimo jas sumokėti:

• praėjus 30 dienų po datos, kai skolininkas gauna sаskaitа arba kitа lygiavertį reikalavimа apmokėti, arba

• jeigu sаskaitos ar reikalavimo apmokėti gavimo data yra neaiški - praėjus 30 dienų po prekių gavimo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo, arba

• jeigu skolininkas sаskaitа ar reikalavimа apmokėti gauna anksčiau nei prekes, paslaugas ar darbus - praėjus 30 dienų po prekių gavimo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo, arba

• jeigu įstatymuose ar sutartyje yra nustatyta priėmimo ar patikrinimo tvarka, kuria turi būti patikrinta, ar prekės, paslaugos ar darbai atitinka sutarties sаlygas, ir jeigu skolininkas gauna sаskaitа arba kitа lygiavertį reikalavimа apmokėti anksčiau arba prekių, paslaugų ar darbų priėmimo ar patikrinimo dienа - praėjus 30 dienų po šios dienos.

žinoma, teisė reikalauti ar nereikalauti sumokėti palūkanas priklauso kreditoriui, tačiau pateikti skolininkui atskirа pranešimа ar kitaip įspėti, kad nuo tam tikros datos skaičiuojamos šiame įstatyme nustatytos palūkanos, nereikės.

Kreditorius galės reikalauti įstatyme nustatyto dydžio palūkanų tik esant trims sаlygoms:

• kreditorius laiku įvykdė savo prievoles pagal sutartį, kurios pagrindu atsirado skola;

• kreditorius laiku negavo jam priklausančios sumos;

• sumokėti pavėluota dėl skolininko kaltės.

Palūkanų norma

Jei sutartyje nenumatėte sankcijų skolininkui už pavėlavimа sumokėti jums priklausančių sumų, galite reikalauti šiame įstatyme nustatytų minimalių palūkanų be atskiro susitarimo. Tokia minimali metinių palūkanų norma yra vieno mėnesio VILIBOR palūkanų norma, padidinta 7 procentiniais punktais. VILIBOR vieno mėnesio palūkanų norma buvo, pavyzdžiui, 2004 m. kovo 9 d. - 2,06 proc., 2004 m. balandžio 9 d. - 2,12 proc. ir pan.

VILIBOR - tarpbankinės vidutinės palūkanų normos, kuriomis bankai paskolintų lėšų litais kitiems bankams. Lietuvos bankas skaičiuoja ir kasdien skelbia įvairius VILIBOR dydžius - 1 nakties, 1 savaitės, 2 savaičių, 1 mėnesio, 3 mėnesių, 6 mėnesių ir 1 metų. VILIBOR apskaičiavimui naudojamos minėtų terminų ne mažiau kaip 5 bankų skelbiamos palūkanų normos. šie bankai turi atlikti operacijas tarpbankinėje indėlių ir paskolų rinkoje bei būti didžiausiais jos dalyviais (Vilniaus bankas, Hansabankas, NORD/LB, Nordea ir kt.). Palūkanų normos fiksuojamos 11 val. ryto Lietuvos laiku.

Paprastai skolininkas privalo mokėti palūkanas, kurios galiojo pusmetį, kurį atsirado skolininko pareiga mokėti palūkanas. Pirmаjį metų pusmetį galioja paskutinė vieno mėnesio VILIBOR palūkanų norma, paskelbta prieš pusmečio pradžiа, o antrаjį - paskutinė pirmojo pusmečio eigoje paskelbta vieno mėnesio VILIBOR palūkanų norma. Tokiu būdu 2004 m. pirmаjį pusmetį galiojančia bus laikoma 2003 m. gruodžio 31 d. paskelbta vieno mėnesio VILIBOR norma - 2,41 proc. pridėjus įstatyme nurodytus 7 procentinius punktus, gauname, kad 2004 m. gegužės 1 d. - birželio 31 d. atsiradus pavėluotiems atsiskaitymams, bus taikomos 9,41 proc. metinės palūkanos.

Palūkanų mokėjimo eilė

Kaip jau rašėme „Transporto pasaulio“ 2003 m. 8-ajame numeryje, Civilinio kodekso 6.54 str. nustato mokėjimų paskirstymo tvarkа, taikomа tais atvejais, kai šalys nesusitaria kitaip. Civiliniame kodekse nustatyta įmokų paskirstymo eilės tvarka gina visų pirma kreditoriaus interesus. Remiantis Civilinio kodekso 6.54 str., įmokų paskirstymo eiliškumas turi atrodyti taip:

1. atlyginamos kreditoriaus turėtos išlaidos, susijusios su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu skolininkui (pašto išlaidos, užmokestis už advokato paslaugas ir pan.);

2. mokamos palūkanos;

3. mokamos netesybos (t.y. delspinigiai);

4. likusi suma skiriama pagrindiniam įsiskolinimui padengti.

Jeigu šalys nėra susitarusios kitaip, skolininkui ši Civiliniame kodekse nustatyta įmokų paskirstymo tvarka yra privaloma ir jis vienašališkai negali jos keisti, t.y. pirmiausia privalo sumokėti papildomas kreditoriaus išlaidas, delspinigius ar palūkanas ir tik po to - pagrindinį įsiskolinimа.

Reda ALEKSYNAITė

"Transporto pasaulis"
Balandis Nr. 4(40)

"Linava" informuoja

Lietuvos kelių transportas išsiplėtusioje Europos Sаjungoje

Programa, skaitanti tachogramas

SAVO KIEME TVARKYTIS TURėSIME PATYS...

Aktualijos

Keičiasi dienos - keičiasi problemos...

Nauji modeliai

Nuo revoliucijos prie evoliucijos

Parodos

TransBaltica 2004

Pažintys

KEVA Industry oro pagalvės - naujiena Lietuvos rinkoje

Regioniniai pasitarimai

„Linava“ prie starto į ES linijos

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Transporto politika

Seminaras keleivių vežėjams

Žinotina

šALTA… šALTA… šILTA!

Technika

Naujienos

Teisė

Mokėjimų vėlavimo prevencija

Verslo etika

Girdi mokantys klausyti!

Muziejus

Pusė amžiaus iki „Actros“, arba MERCEDES - BENZ L6600