Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Girdi mokantys klausyti!

Klausymo ir girdėjimo problemos verslo reikalams tokios svarbios, kad joms dėmesio niekada nebus per daug, todėl tęsiame trečiajame žurnalo numeryje pradėtа temа.

Romualdas RAZAUSKAS

Klausymas, anot psichologų, gali būti aktyvus ir pasyvus.

Aktyvus klausymas savo ruožtu dar skirstomas į reflektyvų ir nereflektyvų.

Nereflektyvus klausymas vyksta tada, kai klausovas nesikiša į pokalbį pastabomis, klausimais, patikslinimais ir pan. Tačiau to vadinti pasyviu klausymu negalima, kadangi jis valingas, reikia sutelkti dėmesį, suderinti mаstymo tempа su kalbos tempu, savo minčių diapozonа su kalbėtojo diapozonu.

Tokia klausymo forma gera tokiomis aplinkybėmis:

• Kai bendrakalbis emocionalus, susijaudinęs ir matyti, kad kalbėtojas dega noru pasakyti savo nuomonę, o bendrakalbio pastabos jam nelabai rūpi.

• Priimant į darbа ir kitais atvejais, kai naudinga kiek galima daugiau sužinoti apie kalbėtojа.

• Kai kalbėtojui sunku dėstyti savo mintis. Tokiu atveju patariama leisti jam pačiam rasti žodžius, kuriais nori nusakyti savo būsenа.

• Vadovui kalbantis su pavaldiniais.

Suprantama, pokalbio forma ir kiti jo elementai priklauso nuo situacijos, pavaldinio asmenybės, tikslo ir t. t. Tačiau neretai pavaldiniai vengia išsipasakoti savo viršininkui. Be to, viršininkas dažnai girdi tai, kа nori išgirsti, o ne tai, kа reikia išgirsti, todėl kišimasis į kalbа gali pakreipti jа vadovui norima linkme.

žmonės, išgyvenę sunkias situacijas, dažnai ieško bendrakalbio - „rezonatoriaus“, o ne patarėjo, todėl tylus klausymas gali būti reikalingesnis abiem pusėms.

Tačiau yra situacijų, kai toks tylus klausymas netenkina vadovo ir neveda į pokalbio tikslа. Pavyzdžiui, bendrakalbis nenusiteikęs kalbėti, o jį reikia paskatinti pokalbiui. Arba kai tylus klausymas gali būti suprastas kaip pritarimas, o iš esmės mintis ar veiksmas prieštarauja abiejų pusių interesams. Tylėjimas taip pat gali reikšti, jog klausytojui neįdomu, kа kalba bendrakalbis, kad jis pokalbiui ir kalbėtojo asmenybei abejingas. Tyliu klausymu gali piktnaudžiauti ir pernelyg kalbūs darbuotojai, ypač besistengiantys padaryti vadovui gerа įspūdį ne darbu, o gražbyliavimu. Todėl, kai toks klausymas netenkina, galima ir būtina klausyti reflektyviai.

Reflektyvus klausymas. ši klausymo forma pasižymi tuo, kad pokalbio partneris aktyviai (žodžiais, gestais ir mimika) parodo savo santykį su aptariama tema. šis būdas padeda geriau išsiaiškinti detales, nuodugniau suprasti bendrakalbį, kadangi daugelis minčių, kurias pasakome vienas kitam, mums turi tа prasmę, kuriа mes joms teikiame. O klausovui mūsų mintys ir žodžiai gali reikšti kitkа ir nebūti tokie svarbūs.

Reflektyvus klausymas svarbus ir tuo, kad neretai tas pats žodis gali turėti daug reikšmių, o kalbėtojas ne visuomet tiksliai išdėsto savo mintis. Be to, bendravimo ir pokalbio efektyvumui turi įtakos ir įvairūs kiti veiksniai: dalyvių psichologinė nuostata dėl vienos ar kitos temos, įvairios emocijos, išsilavinimas, patirtis ir t. t.

Reflektyvaus klausymo stilių yra įvairių: išsiaiškinimas, perfrazavimas, jausmų atspindėjimas, reziumavimas.

Išsiaiškinimas - pokalbio stilius, kai dažnai kreipiamasi į kalbėtojа su prašymu paaiškinti pasakytа žodį, frazę, mintį. ši forma leidžia tiksliau suvokti tа prasmę, kuriа norėjo suteikti kalbėtojas.

Perfrazavimas - pasakytos minties suformulavimas kitaip, kitais žodžiais, dažniausiai savais (pavyzdžiui: „Kaip aš jus supratau…“, „Jūsų nuomone…“, „Kitais žodžiais tariant…“ ir pan.). Perfrazavimas naudingas tada, kai kalbėtojo mintis atrodo mums suprantama. Jeigu perfrazuojame nesuprastа mintį, galime pasirodyti nemokšos arba abejingi klausovui. Perfrazavimas daro kalbėtojui gerа įspūdį, kadangi rodo, jog klausovas įdėmiai klauso ir stengiasi suprasti, kа šis nori pasakyti.

Jausmų atspindėjimas - toks pokalbio stilius, kai akcentuojamas ne kalbos turinys, kaip perfrazuojant, o kalbėtojo jausmai, jo emocijos. Ne kartа mums teko patirti malonų jausmа, kai klausovas, per daug dėmesio neskirdamas kalbai, gana tiksliai suprato mūsų jausmus.

Suprasti bendrakalbio jausmus galima iš įvairių požymių. Pirmiausia patariama atidžiau įsiklausyti į žodžius, kuriais reiškiami jausmai. Svarbu atidžiai stebėti veido išraiškа, intonacijа, pozа, gestus.

Ypač atidžiai reikėtų sekti kalbos klaidas. Iš jų kilmės, pasikartojimo dažnumo, ryšio su informacijos turiniu ir pan. galima nemažai sužinoti, ko žmogus nori, bet nesiryžta kalbėti, kа jis mаsto, kaip vertina savo žodžius, kaip jis pats juos supranta, koks jo kultūros lygis. Kalbantis žmogus turi pasitelkti visas psichines jėgas ir sugebėjimus, todėl dažnai nėra galimybės griežtai kontroliuoti kiekvienа savo elgesio detalę. Užtat stebintis žmogus turi galimybę suvokti kalbančiojo sаmoningai nekontroliuojamа charakterį, valiа, intelektа, vertybines nuostatas.

Reziumavimas - tai pokalbio apibendrinimas išryškinant pagrindinę idėjа ir kalbėtojo santykį su ja. šis stilius labiausiai tinka užsitęsusiems pokalbiams baigti. Toks apibendrinimas padeda sujungti įvairius pokalbio elementus į vienа idėjа. Kartu klausovas įsitikina, kad teisingai suprato informacijа, o kalbėtojas pajunta, ar pavyko jam tiksliai perteikti savo mintis.

Reziumavimas ypač efektyvus aptariant įvairias nuomones reguliuojant konfliktus, aiškinat pretenzijas ir kt. Jis plačiai taikomas posėdžiuose ir pasitarimuose.

"Transporto pasaulis"
Balandis Nr. 4(40)

"Linava" informuoja

Lietuvos kelių transportas išsiplėtusioje Europos Sаjungoje

Programa, skaitanti tachogramas

SAVO KIEME TVARKYTIS TURėSIME PATYS...

Aktualijos

Keičiasi dienos - keičiasi problemos...

Nauji modeliai

Nuo revoliucijos prie evoliucijos

Parodos

TransBaltica 2004

Pažintys

KEVA Industry oro pagalvės - naujiena Lietuvos rinkoje

Regioniniai pasitarimai

„Linava“ prie starto į ES linijos

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Transporto politika

Seminaras keleivių vežėjams

Žinotina

šALTA… šALTA… šILTA!

Technika

Naujienos

Teisė

Mokėjimų vėlavimo prevencija

Verslo etika

Girdi mokantys klausyti!

Muziejus

Pusė amžiaus iki „Actros“, arba MERCEDES - BENZ L6600