Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

MINTYS APIE PRAėJUSIUS METUS

Per 2004 m. „Automobilininko“ klubа papildė 10 naujų narių. šiuo metu iš viso klube yra 164 transporto veteranai. Neišvengėme ir netekties: Anapilin išėjo buvęs ilgametis kelių Kauno autotransporto įmonių vadovas Grigorijus Abramovas. Atsisveikinimo su juo ceremonijoje dalyvavo daug klubo narių ne tik iš Kauno, bet ir iš kitų šalies miestų.

Per ataskaitinį laikotarpį organizacinius klausimus sprendė visi devyni klubo tarybos nariai, vadovaujami tarybos pirmininko - prezidento Antano Paškausko. šis žmogus, turintis ilgametę vadovo patirtį, daug ir kruopščiai dirba pats ir moka uždegti kitus.

Klubo kasdienio rūpesčio dėka metinių švenčių, jubiliejų ir eilinių gimtadienių (vyresniems kaip 70) progomis nelieka nepasveikinti klubo nariai ir jų artimieji. Jau tampa gražia tradicija padėti gėlių ant respublikos autotransporto šakos vadovų kapų. Manyčiau, kad ši tradicija turėtų išplisti po visа šalį, nes daugelyje Lietuvos kalnelių ilsisi tie, kurie sunkiais pokario metais savo darbštumu, sumanumu ir neeiliniais gabumais sukūrė ir puoselėjo galingа automobilių transporto sistemа su stambiomis įmonėmis, patogiomis autobusų stotimis, mechanizuotais krovinių terminalais, moderniais autoservisais. Matyt, mažai kalbame ir rašome apie sukurtos autotransporto sistemos reikšmę kasdieniame gyvenime, kad dalis įmonių ir autobusų stočių išdraskytos ir paverstos prekyvietėmis.

Nuo pat klubo įsikūrimo pradžios jo narių lūpose sklandė mintis užfiksuoti praėjusio laikotarpio autotransporto veiklа ir jų veikėjus knygoje. Didžioji dalis klubo tarybos veiklos pernai buvo skirta veteranų prisiminimams rinkti, kai kuriems prisiminimams versti į lietuvių kalbа, iš rankraščių perrašyti į kompiuterių laikmenas ir t. t. Nuo praėjusių metų spalio vidurio papildomų aprašymų nuspręsta daugiau nepriimti. šiuo metu sukaupta medžiaga tvarkoma. Manome, kad priartėjome prie pabaigos.

Veteranai neapsiriboja įgytomis žiniomis, sukaupta patirtimi, jie smalsūs ir trokšta matyti permainas, būti jų liudininkais, prisiminti istorijа. Grupė klubo narių 2004 m. pavasarį aplankė Kelių muziejų Vievyje (Kauno g. 14, tel. 8528 26913, mob. tel. 8686 57524, dirba darbo dienomis nuo 9 iki 17 val., išskyrus trečiadieniais). Muziejaus direktorius ilgametis kelininkas Juozas Stepankevičius maloniai sutiko ir aprodė muziejų, kuriame per 6000 eksponatų: žemėlapių, knygų, įrankių, vežimų, automobilių, traktorių, skreperių, ekskavatorių, sniego valymo technikos ir daug kitų mechanizmų. Muziejų palikome su prieštaringomis mintimis. Gerai, kad nors kelininkai saugoja autotransporto istorijos trupinius. O dabartiniai respublikos autotransporto vadovai turėtų rimtai pagalvoti, kur dešimčiai tūkstančių automobilininkų dešimtmečiais kurtai sistemai rasti ekspozicijos kampelį. Klubo tarybai nepavyko įtikinti Susisiekimo ministerijos vadovų steigti tegul ne atskirа, tegul drauge su energetikais - Energetikos ir transporto muziejų. Toks pasiūlymas buvo! Iki visuotinio klubo narių susirinkimo visi pamаstykime dėl autotransporto paveldo išsaugojimo, kad galėtume priimti brandų sprendimа.

Klubo teisinei registracijai asociacija „Linava“ suteikė buveinę savo patalpose Jankiškių g. 41. Susirinkti į Tarybos posėdžius galima salėje J. Basanavičiaus g. 45. Taryba už tai dėkinga asociacijai „Linava“. Klubo veikla įsibėgėja, reikia pastovaus kampo, raštinės priemonių, telefono, stalo ir kita. Dabar ryšius palaikome asmeniniais telefonais, naudojamės asmeniniais kompiuteriais, fotografuojame savo aparatais, naudojame savas medžiagas. Visa tai kainuoja, o klubo vienintelis pajamų šaltinis - metų nario mokestis - 5 Lt.

Praėję metai šalies gyvenime nebuvo blogi, tačiau mes, veteranai, ženklaus progreso dar nepajutome. Kai kas priklauso ir nuo mūsų pastangų: jei būsime aktyvūs ir vieningi, bendromis pastangomis galėsime prisidėti prie opių socialinių klausimų sprendimo. Atstovauti klubo narių teisėms, ginti jo interesus valstybinėse ir visuomeninėse institucijose - pagrindinis veteranų „Automobilininko“ klubo uždavinys.

Visuotinis klubo narių susirinkimas numatomas 2005 03 25 d. 14 val. Vilniuje, Jankiškių g. 41, „Linavos“ mokymo centro salėje.

Jonas MICKUS

Klubo tarybos narys

"Vežėjų žinios"
Sausis Nr. 2 (86)

"Linava" informuoja

Naujienos

Dilerių naujienos

Naujasis Mercedes-Benz Actros - prie starto linijos

Informacinės technologijos

Vietoj rašiklio – kompiuterio ar telefono klavišai

Keliai Keleliai

Vokietijos autobanams – 70 metų

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Naujienos

„Matador“ padangos – bet kokioms sąlygoms

Veteranai

MINTYS APIE PRAėJUSIUS METUS

Lietuvoje ir pasaulyje

„Lietuvos draudimui“ labiausiai rūpi transportas

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

Naujienos

Keleivinis transportas

Diskusijose – apie metro idėją sostinėje

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams