Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

ES suteikė paramа penkiems Lietuvos transporto infrastruktūros projektams

2004 m. pabaigoje Europos Komisija pritarė lėšų iš Sanglaudos fondo skyrimui penkioms Lietuvos automobilių kelių direkcijos parengtoms paraiškoms finansuoti. Skiriamos paramos dydis sudaro 85 proc. visų projektų vertės.

Priimtas Europos Komisijos sprendimas dėl 19,3 mln. eurų (66,6 mln. Lt) paramos iš Sanglaudos fondo skyrimo projektui „Transeuropinio tinklo kelio E28 Vilnius-Prienai-Marijampolė plėtra 2004-2006 m.“ 20,7 mln. eurų (71,5 mln. Lt) parama skirta projektui „I transporto koridoriaus („Via Baltica“) plėtra 2004-2005 m.“ 2004 m. gruodžio 21 d. buvo priimtas Europos Komisijos sprendimas dėl 46 mln. eurų (159 mln. Lt). paramos iš Sanglaudos fondo skyrimo projektui „IXB transporto koridoriaus plėtra 2004-2006 m.“ 10,3 mln. eurų (35,5 mln. Lt.) skirta projektui „IXD transporto koridoriaus plėtra 2004-2006 m.“

30,7 mln. eurų (106 mln. Lt) bus skirta projektui „Transeuropinio tinklo kelių Vilnius-Lyda, Vilnius-Panevėžys, Panevėžys-šiauliai, šiauliai-Palanga plėtra“.

Minėtųjų projektų darbai apims kelių, tiltų, viadukų, sankryžų rekonstrukcijа. Numatyta platinti ir stiprinti kelio dangas bei kelkraščius, įrengti vandens apsaugos sistemas. Taip pat bus įgyvendinamos saugaus eismo ir aplinkosaugos priemonės: tiesiami pėsčiųjų ir dviračių takai, įrengiami apsauginiai atitvarai, pėsčiųjų viadukai, triukšmo apsaugos sienelės, kelio apšvietimas, tiesiamos požeminės perėjos gyvūnams bei tinklo tvora jiems apsaugoti.

Tarp kitų gausybės darbų kelyje Klaipėda-Liepoja nuo Jakų žiedo ketinama paplatinti keliа iki keturių eismo juostų. Automagistralės „Via Baltica“ trasoje kelyje Kaunas-Marijampolė-Suvalkai bus rekonstruojamas Maironiškio viadukas. Kelio Vilnius-Prienai-Marijampolė 44-ajame km, prie Strėvos miško, numatoma įrengti trijų metrų skersmens požeminę gyvūnų perėjа.

Tikimasi, kad, realizavus minėtuosius projektus, pagerės automobilių eismo sаlygos, sumažės avaringumas. Taip pat sumažės išlaidos kelio remontui ir nuolatinei priežiūrai bei kelių transporto eksploatacijai. Bus sustiprinta kelio dangos konstrukcija, pailgės jos tarnavimo laikas.

Visi penki projektai turės būti baigti 2007 metais. šių projektų statybos darbų techninės priežiūros sutartis pasirašyta su Vį „Problematika“.

Daugiau dėmesio -

regionų keliams

2005 m. valstybinės reikšmės keliams tiesti ir remontuoti bus panaudota 274 mln. Lt Europos Sаjungos finansinės paramos. Didžiаjа dalį šios sumos - 187 mln. Lt - sudarys Sanglaudos fondo lėšos, o 87 mln. Lt bus gauta iš ES struktūrinių fondų. 2004 m. tam buvo panaudota 133,9 mln. Lt Europos Sаjungos lėšų (ES struktūrinių fondų lėšų panaudota 55,7 mln. Lt, Sanglaudos fondo lėšų - 25,4 mln. Lt, ISPA lėšų - 52,8 mln. Lt).

šiemet gerokai daugiau dėmesio bus skiriama regionų keliams. Daugiausia ES struktūrinių fondų lėšomis 2005 m. planuojama išasfaltuoti 236 km žvyrkelių (2004 m. išasfaltuota iš viso 123 km žvyrkelių). Likusi lėšų dalis bus skirta krašto kelių bei automagistralių dangoms stiprinti.

Be to, 2004 m. patvirtintas finansavimas iš ES struktūrinių fondų 40 vietinės reikšmės kelių (savivaldybių) projektų. šių programų bendra vertė per 113,9 mln. Lt, o jiems įgyvendinti skirta parama siekia 93,5 mln. Lt. Realizuojant šiuos planus, bus rekonstruojama kelių infrastruktūra miestuose bei rajonuose: asfaltuojami žvyrkeliai, rekonstruojami viadukai, įrengiami nauji dviračių takai, diegiamos eismo saugos ir aplinkosaugos priemonės.

2005 m. šalies biudžete šalies kelių priežiūros ir plėtros programai numatyta 835 mln. Lt (praėjusiais metais - atitinkamai 893 mln. Lt). Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus Virgaudo Puodžiuko teigimu, norint visiškai atlikti numatytus kelių tinklo plėtros bei remonto darbus, reikėtų beveik dvigubai daugiau lėšų nei yra numatyta biudžete.

Rimvydas DELKUS

"Vežėjų žinios"
Sausis Nr. 2 (86)

"Linava" informuoja

Naujienos

Dilerių naujienos

Naujasis Mercedes-Benz Actros - prie starto linijos

Informacinės technologijos

Vietoj rašiklio – kompiuterio ar telefono klavišai

Keliai Keleliai

Vokietijos autobanams – 70 metų

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Naujienos

„Matador“ padangos – bet kokioms sąlygoms

Veteranai

MINTYS APIE PRAėJUSIUS METUS

Lietuvoje ir pasaulyje

„Lietuvos draudimui“ labiausiai rūpi transportas

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

Naujienos

Keleivinis transportas

Diskusijose – apie metro idėją sostinėje

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams