Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Dėl transporto priemonių eismo laikino apribojimo Rusijoje

Rusijos Federacijos transporto ministerijos Valstybinė kelių ūkio tarnyba praneša, kad vadovaujantis galiojančiomis taisyklėmis dėl automobilių kelių ir kelių statinių saugos, kelių eismo saugumo užtikrinimo bei dėl nepalankių oro sаlygų, nuo 2003 m. kovo 25 d. iki 2003 m. gegužės 15 d. įvedamas laikinas kelių transporto priemonių eismo apribojimas Rusijos federaliniuose keliuose.

šis apribojimas taikomas transporto priemonėms, kurių ašių apkrovos viršija leistinas nurodytu metu, išskyrus transporto priemones, vežančias keleivius, tarptautiniais reisais krovinius pagal tarpvalstybines sutartis bei vežant krovinius, reikalingus ypatingos situacijos pasekmėms likviduoti.

Papildoma informacija http://www.fad.ru arba telefonais (7095) 287 80 21, 287 80 99, 287 80 45.

Algirdas KUZMICKAS

Krovininio transporto skyriaus viršininkas

"Vežėjų žinios"
Balandis Nr. 7 (43)

"Linava" informuoja

Dėl transporto priemonių eismo laikino apribojimo Rusijoje

Derybos su Slovėnija

Greičio apribojimai Rumunijoje

Jugoslavijos Respublikos pavadinimo pakeitimas į „Serbija ir Juodkalnija“

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ XIII KONGRESAS 2003 m. gegužės 9 d., Vilnius

Pasikeitė Slovakijos veterinarinių tarnybų darbo laikas

Tarptautinė transporto ir logistikos paroda „TransRussia 2003“

Kelių transporto inspekcija

Valstybinės kelių transporto inspekcijos informacija apie gautus ir išduotus kelionės leidimus 2003 m. sausio 1 d. - kovo 31 d.

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Pasirašyta sutartis su vokiečiais

Patirtimi domėjosi estai

Tarpvyriausybinės komisijos grupė posėdžiavo Maskvoje

Vežėjų žinios

Dėl keleivių vežimo lapų

Dėl leidimų sunkiasvorėms transporto priemonėms

„Linava“

TIR KNYGELIų IšDAVIMO TIR GARANTINėS SISTEMOS DALYVIAMS BEI GRАžINIMO ASOCIACIJAI „LINAVA“ TAISYKLėS

Susisiekimo ministerijoje

IDėJA įGAUNA PAGREITį

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams