Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

Ukraina papildomai skyrė 700 kelionės leidimų

Rugpjūčio pabaigoje Lietuvos ir Ukrainos bendros transporto komisijos posėdyje dalyvavęs asociacijos „Linava“ Krovininio transporto skyriaus vadovas Gintautas Ramaslauskas pranešė, jog Ukraina sutiko Lietuvai papildomai skirti dar 700 leidimų vežti krovinius į / iš trečiųjų šalių, iš jų 300 leidimų vežti automobilius sumokant kelių mokestį.

Posėdyje susitarta, kad 2006 m. Ukraina Lietuvai skirs 5000 universaliųjų leidimų, 900 leidimų vežti krovinius į / iš trečiųjų šalių ir 600 leidimų vežti krovinius į / iš trečiųjų šalių sumokant kelių mokestį. Delegacijos susitarė, kad pritrūkus minėtų leidimų bus svarstomas klausimas dėl papildomo leidimų kiekio skyrimo.

Posėdžio dalyviai pažymėjo, kad per pastaruosius metus labai padidėjo krovinių vežimo automobilių keliais srautai tarp Lietuvos ir Ukrainos. Tai įrodo tas faktas, jog nepakako šiais metais Ukrainos skirtų Lietuvai 4 500 universaliųjų, 800 leidimų vežti krovinius į / iš trečiųjų šalių ir 500 leidimų vežti krovinius į / iš trečiųjų šalių mokant kelių mokestį.

Anatolijus JAKIMOVAS

Asociacijos „Linava“ spaudos atstovas

Dėl darbo ir poilsio režimo pažymų Belgijoje

Belgijos vežėjų asociacija FBAA prašo atkreipti užsienio šalyse registruotų autobusų vairuotojų dėmesį į 2005-07-14 Belgijos Karalystės potvarkio dėl skaitmeninių tachografų straipsnio nuostatas, reglamentuojančias darbo ir poilsio režimo pažymas dėl vairuotojų nedarbo laiko.

Už dienas, kai vairuotojas nevairuoja (pvz., dėl atostogų, avarijos, ligos) ir negali pateikti tachografų registracijos lapų arba vairuotojo kortelės, vežėjas privalo pateikti originaliа pažymа. Pažyma turi būti parašyta ant įmonės firminio lapo spausdinimo mašinėle arba kompiuteriniu šriftu, įskaitant ir datas, nurodančias nevairavimo (pvz., dėl atostogų, avarijos, ligos) laikotarpį. Pažymа turi pasirašyti įmonės atsakingas asmuo, nurodydamas vardа, pavardę, pareigas bei telefono numerį. Belgijos kontrolės tarnybos tokias pažymas pripažįsta galiojančiomis.

Jeigu vairuotojas pateikia pažymas, neatitinkančias pirmiau minimų reikalavimų (pvz., pažyma surašyta ranka, ne ant firminio blanko, nėra parašo ir pan.), kontrolę atliekantis asmuo gali savarankiškai nuspręsti, ar tokiа pažymа pripažinti ir ar taikyti sankcijas.

Remonto darbai Norvegijoje

Norvegijos vežėjų asociacija NLF informavo, kad prasidėjo dviejų tunelių, esančių kelyje E16 ties Vaksdal, remontas, kuris truks iki 2006-07-01.

E16 keliu eismas uždarytas nuo 2005-09-01 iki 2006-03-01 šiais laikotarpiais:

- pirmadieniais– penktadieniais 15.15–06.45 val.;

- nuo penktadienio 18.30 val. iki šeštadienio 10.00 val.;

- nuo šeštadienio 15.00 val. iki sekmadienio 10.00 val.;

- nuo sekmadienio 18.30 val. iki pirmadienio 06.45 val.

Alternatyvus kelias: Rv 7 Hardanger.

Papildomos informacijos galima rasti interneto svetainėje www.vegvesen.no

Laikinai uždaromas Mont Blanc tunelis

Mont Blanc tunelio valdyba (GEIE-TMB) informavo, kad nuo š. m. spalio 3 d. 19.30 val. iki spalio 4 d. 06.00 val. dėl kasmetinės saugumo patikros uždaromas Mont Blanc tunelis.

Papildomos informacijos galima rasti interneto svetainėje www.tunnelmb.com arba paskambinus telefonu + 33 4 50 5555 00.

Informacijos ir IT skyrius

TARPTAUTINIO KROVININIO TRANSPORTO VAIRUOTOJų UžPUOLIMų PROBLEMOS TYRIMAS

Bendras Europos transporto ministrų konferencijos (ETMK) ir Tarptautinės kelių transporto sаjungos (IRU) tyrimas

Gerbiamieji transporto įmonių vadovai ir sunkvežimių vairuotojai!

Pastaruoju metu daugelyje šalių padaugėjo tarptautinių reisų sunkvežimių vairuotojų užpuolimo atvejų, taip pat ir transporto priemonių bei krovinių vagysčių.

Tam, kad geriau suprastume aplinkybes, kuriomis vyksta minėti nusikaltimai, Europos transporto ministrų konferencija (ETMK), esanti transporto ministrų organizacijų bendravaldininkė, ir Tarptautinė kelių transporto sаjunga (IRU) – profesionali organizacija, reprezentuojanti tarptautinių krovinių vežėjų autotransportu interesus, nusprendė atlikti bendrа tyrimа. Pagrindinis tyrimo tikslas – sunkvežimių vairuotojų ir transporto įmonių vadovų patirties tyrimas, susijęs su tarptautinių reisų vairuotojų užpuolimais.

Prie šio laiško pridedama šiam tyrimui skirta anketa. Mes būsime labai dėkingi, jei Jūs rasite laiko kuo išsamiau atsakyti į klausimus ir užpildyti anketos elektroninę versijа.

Vairuotojams siūlome atsakyti į 1–6 ir 8 klausimus, o įmonių vadovams – į 7 ir 8 klausimus.

Antro tyrimo medžiaga, skirta politikams ir įvairių šalių teisinei-normatyvinei bazei, siunčiama valstybinėms institucijoms.

Pabaigus šį tyrimа, kompetentingiems organams ir transporto / logistikos įmonėms, sunkvežimių vairuotojams ir įmonių vadovams bus suteikta galimybė susipažinti su gautais rezultatais. Tai leis, pagal mūsų skaičiavimus, sustiprinti vairuotojų užpuolimų prevencijos priemones ir apsaugoti žmonių gyvybes bei materialias vertybes.

Svarbi pastaba: gauti duomenys bus saugomi ir apdorojami griežtai konfidencialia tvarka. Respondentams pageidaujant, galima pateikti ir anoniminius atsakymus. Nė vienas individualus atsakymas nebus publikuojamas ar perduotas tretiesiems asmenims. Atsakymai bus naudojami tik šalies ar regiono bendroms tendencijoms tirti. Bus griežtai laikomasi įstatymų ir tvarkos, reglamentuojančios asmeninių duomenų apsaugа konkrečiose šalyse.

Siekiant užtikrinti vairuotojų ir visų krovinių gabenimo autotransporto dalyvių bendrus interesus, visos glaudžiai bendradarbiaujančios suinteresuotos institucijos privalo padaryti viskа, kas galėtų sumažinti nusikalstamumа keliuose. Net jeigu jūs pats nebuvote užpuolimo arba kitų panašių incidentų auka, prašome užpildyti pridedamа anketа bei padedant įmonėms ir kompetentingiems organams geriau išnagrinėti situacijа bei rasti šios nusikaltimo rūšies prevencijos būdų.

Kilus klausimams, prašome kreiptis į Frankа Henrikа-Džouns (Frank Heinrich- Jones) (frankhj@btconnect.com) nepriklausomа konsultantа transporto saugumo klausimais, kuris vykdo šį bendrа tyrimа atitinkamai su pavestais jam ETMK ir IRU įgaliojimais arba į Donatа žukauskа (tyrimo atstovas asociacijoje „Linava“, tel. (8~5) 278 65 43, el. p. donatas@linava.lt).

Iš anksto dėkojame už Jūsų sugaištа laikа ir pagalbа.

Nuoširdžiai Jūsų,

Europos transporto ministrų konferencija (ETMK)

Tarptautinė kelių transporto sаjunga (IRU)

Asociacija „Linava“

"Vežėjų žinios"
Rugsėjis Nr. 17 (101)

"Linava" informuoja

Naujienos

UAB „Linavos“ servisas siūlo ir spaudos darbų

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

Naujienos

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams