Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

S P A L I S KRONIKA

Spalio 5 d. įvyko asociacijos „Linava“ krovininio transporto sekcijos posėdis. Jame aptartos vežėjams kylančios problemos, susijusios su degalų brangimu, Rusijos leidimų poreikis ir šių leidimų skirstymas, asociacijos tolesnės veiklos kryptys, studentų konkurso nuostatų projektas bei kiti klausimai.

Vežėjai, siekdami pagerinti verslo sаlygas ir remiami Lietuvos pramonininkų konfederacijos, pateikė pasiūlymus Vyriausybei bei Seimui įteisinti nuostatа kompensuoti dalį degalų akcizo toms keleivių ir krovinių gabenimo įmonėms, kurios dirba už atlygį, bei liberalizuoti kuro importo taisykles.

Spalio 6 d. vykusiame vežėjų asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdyje buvo aptarti kelionės leidimų skirstymo ir kontrolės aspektai, narystės asociacijoje bei pasirengimo XVI „Linavos“ kongresui klausimai. Posėdyje pristatyti asociacijos krovininio ir keleivinio transporto įmonių 2004 m. apklausos duomenys.

Jie rodo, kad 2004 metais asociacijos įmonių pajamos iš transporto veiklos sudarė 2.65 mlrd. Lt (2003 m. – 2,50 mlrd. Lt). Keleivinio transporto sektoriaus įmonių pajamos per praėjusius metus šiek tiek smuktelėjo, lyginant su 2003 m.

Kokybės sertifikatus turinčių automobilių skaičius asociacijos įmonėse pasiekė 80 proc. (Lietuvoje jis sudaro 70 proc. iš 13 993 registruotų automobilių).

Dešimt asociacijai priklausančių įmonių turi nuo 80 iki 200 transporto priemonių, 35 valdo per 50 automobilių, skirtų tarptautiniams vežimams. Didžiausios šiuo požiūriu yra UAB „Daisotra“ – 196 automobiliai, UAB „Girteka“ – 160 bei UAB „Transekspedicija“ – 149. Asociacijoje daugėja stambesnių įmonių, tačiau 39 proc. jų disponuoja iki 5 automobilių parku.

Spalio 6 d. LR susisiekimo ministerija, atsižvelgusi į asociacijos „LINAVA“ pasiūlymus, priėmė norminį aktа, pagal kurį leistinas pakrautų autovežių ilgis padidintas iki 20,75 m ilgio.

Spalio 12-14 dienomis asociacijos „Linava“ atstovai dalyvavo Budapešte vykusiuose Tarptautinės kelių transporto sаjungos (IRU) Ekonominių reikalų ir Ryšių su visuomene komitetų posėdžiuose bei Vengrijos vežėjų asociacijos (ATRH) asamblėjoje, skirtoje organizacijos įkūrimo 40-mečiui paminėti.

Spalio 12 d. Vilniuje, UAB „Transmito“ bazėje, buvo sutiktas penkių šalių - Lietuvos, Latvijos, Rusijos, Kazachstano bei Lenkijos – vežėjų vilkikų karavanas, vykstantis iš Pekino į Briuselį. Pirmаjį tokio masto vilkikų žygį organizavo Tarptautinė kelių transporto sаjunga (IRU), o šiai idėjai pritarė minėtų šalių vežėjų asociacijos.

šio tarptautinio automobilių žygio atminimui UAB „Transmito“ kiemelyje Kazachstano, Latvijos ir Lietuvos vežėjų asociacijų vadovai pasodinto lietuviškа аžuolа, kuris simbolizuoja šilko kelio atgimimа.

Kompanijos „Bitė Lietuva“ bei „Euronavigacija“ Lietuvai atstovavusiame vilkike įdiegė moderniа telemetrijos įrangа. Vilkikа žygiui suteikė IVECO atstovybė Lietuvoje, o puspriekabę - UAB „Scanbalt Trailer“.

Spalio 17 d. Briuselyje finišavo pirmasis krovininių automobilių žygis istorijoje „Pekinas–Astana–Maskva–Ryga–Vilnius–Varšuva–Berlynas–Briuselis“ simboliškai pavadintas Naujuoju šilko keliu (12 tūkst. km). Lietuvai jame atstovavo asociacijos „Linava“ ekipažas.

Pasak karavano organizatorių ir dalyvių, šis žygis parodė automobilių transporto vežėjų pasirengimа vienytis, kad būtų įgyvendintas visiems naudingas tarptautinis projektas. žygio dalyviai įrodė, jog automobilių transportas yra efektyvi priemonė vežti krovinius iš Kinijos į NVS šalis ir toliau į Europos Sаjungа, tam sugaištant tik trečdalį laiko, kurio reikia gabenant krovinius jūrų transportu.

Kaip teigė vežėjų asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius, vos prasidėjus žygiui, su Kinija prekiaujančios įvairių šalių kompanijos jau pradėjo ieškoti partnerių vežti krovinius automobiliais iš šio regiono. „Mes esame prie didelių galimybių projekto ištakų, - sako „Linavos“ prezidentas. – Tik nuo mūsų pastangų priklauso, kaip mes sugebėsime realizuoti šį projektа“.

Spalio 20-24 dienomis asociacijos „Linava“ mokymo centras jau penktа kartа šalies keleivių vežėjams surengė išvykа į kas dveji metai Kortrijke (Belgija) rengiamа parodа „Busworld Europe“. Delegacija iš Lietuvos apsilankė Liuksemburgo visuomeninio transporto departamente, susitiko su keleivinio transporto asociacijos FLEAA vadovais, apžiūrėjo Liuksemburgo tramvajų muziejų, vyko į pavažinėtais autobusais prekiaujančiа įmonę „Nick’s Enterprises“.

Konferencija RF muitinės ir transporto kontrolės klausimais

š.m. lapkričio 29 dienа Vilniuje Le Meridian Villon viešbučio konferencijų salėje Asociacijos „Linava“ ir Asociacijos atstovybės Rusijos Federacijoje iniciatyva įvyks konferencija „Prekių ir transporto priemonių muitinio įforminimo ypatumai, teisės aktų pažeidimai, prevencija ir atsakomybė“. Konferencijoje pranešimus skaitys RF muitinės, transporto, sanitarinės- epidemiologinės tarnybų pareigūnai:

• Korovinas Andrejus – RF FMT Vyriausiosios muitinės kontrolės organizavimo valdybos viršininko pavaduotojas. Pranešimo tema: „Pasikeitimai RF muitinės įstatymuose ir taisyklėse. Federalinės muitinės tarnybos veiklos kryptys“;

• Urozovskaja Olga – RF FMT Vyriausiosios muitinės kontrolės organizavimo valdybos skyriaus viršininkė. Pranešimo tema – „Vežėjų administracinės atsakomybės taikymo praktika“;

• Siaskovas Konstantinas - RF FMT Vyriausiosios muitinės kontrolės organizavimo valdybos Krovinių pristatymo ir tranzito kontrolės skyriaus viršininkas. Pranešimo tema – „Muitinės kontrolės ir muitinio įforminimo organizavimo tvarka vidinio ir tarptautinio tranzito atveju“.

• Konstantinovas Aleksejus – RF FMT Teisinės valdybos viršininkas. Pranešimo tema: „Muitinės ir muitinės pareigūnų nesankcionuotų veiksmų apskundimo tvarka. Vežėjų skundų nagrinėjimo praktika“.

• Aleksejevas Aleksandras – Pskovo srities transporto priežiūros ir kontrolės valdybos viršininkas. Pranešimo tema – „Federalinės transporto kontrolės tarnybos veikla. Reikalavimai tarptautiniams krovinių vežėjams“.

• Sanitarinės-epidemiologinės tarnybos pareigūnų pavardės tikslinamos. Pranešimo tema – „Sanitarinės epidemiologinės tarnybos veikla. Reikalavimai tarptautiniams krovinių vežėjams“.

RF FMT, transporto ir sanitarinės- epidemiologinės tarnybų pareigūnai atsakys į vežėjams aktualius klausimus, susijusius su RF Muitinės ir Administracinio kodeksų, kurie reglamentuoja prekių importo, eksporto, vidinio ir tarptautinio tranzito procedūras, transporto priemonių ir prekių muitinio įforminimo reikalavimus, vežėjų administracinės atsakomybės taikymo praktika.

Siekiame konstruktyviai išnagrinėti ir gauti atsakymus į visus klausimus, susijusius su teisės aktų nuostatų taikymu. Todėl maloniai prašome RF pareigūnams klausimus pateikti iš anksto elektroniniu paštu info@linava.lt ir faksais (5) 278 65 79, 278 6573.

Konferencijos pradžia 10 val.

Kviečiame visus aktyviai dalyvauti.

Posėdyje aptarta tarybų, komitetų bei dukterinių įmonių veikla

Lapkričio 15 d. vykusiame asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdyje buvo aptarti asociacijos tarybų, komitetų ir dukterinių įmonių veiklos klausimai bei patvirtintas regioninių susirinkimų grafikas.

Kaip teigė Krovininio ir Keleivinio transporto tarybų pirmininkai, darbas šiose tarybose vyksta sklandžiai ir operatyviai. Pasak jų, bendra situacija ir krovininio, ir keleivinio transporto sektoriuose yra stabili ir be didesnių problemų.

Per posėdį buvo pateikti duomenys, kad „Linavos“ serviso bendra paslaugų ir prekybos apimtis padidėjo 15 proc., palyginti su 2004 m. tuo pačiu laikotarpiu. „Linavos“ mokymo centras šiemet baigė vykdyti PHARE projektа „Kelių transporto vežėjų konkurencingumo didinimas“ ir toliau sieks pritraukti lėšų iš ES fondų bei tęs vairuotojų rengimo ir tobulinimo programas.

TIR ir muitų komitetas pranešė, kad iki š.m. lapkričio mėn. yra parduota 125,5 tūkst. TIR knygelių.

Posėdyje buvo patvirtintas regioninių susirinkimų grafikas Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, šiaulių bei Vilniaus regionuose. Prezidiumas taip pat patvirtino „Linavos“ konkurso studentams „Kelių transporto tyrimai ir plėtra“ 2005-2006 metų nuostatus.

Anatolijus Jakimovas Asociacijos „Linava“ spaudos atstovas

įšaldytas logistikos centro projektas

Lapkričio 9 d. asociacijos „Linava“ būstinėje buvo surengta spaudos konferencija, kurioje žiniasklaidos atstovai buvo informuoti apie sustabdomа projektа įkurti Vilniaus regiono logistikos centrа Moluvėnuose.

Spaudos konferencijoje dalyvavę asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius, asociacijos „Lineka“ prezidentas Vytautas Levickas, Všį Vilniaus regiono logistikos centras atstovai Vytautas Savickas ir Gediminas Stakė patvirtino, kad 2003 metais pradėtas įgyvendinti projektas sustabdomas dėl pasikeitusios Vilniaus apskrities administracijos pozicijos: numatytas žemės sklypas Moluvėnuose skirtas ne logistikos centrui, o gyvenamiesiems namams statyti. Kito verslininkams patrauklaus ir logistikos centrui tinkamo sklypo netoli Vilniaus nėra.

Kol kas Lietuva pajėgi tik deklaruoti tranzito valstybės vizijа, bet neturi politinės valios įgyvendinti šį perspektyvų projektа.

Prancūzija-Italija

Mont Blanc tunelio valdyba (GEIE-TMB) informavo, kad nuo 2005 m. gruodžio 12 d. 20.00 val. iki 2005 m. gruodžio 13 d. 06.00 val. dėl vykdomų saugos pratybų uždaromas Mont Blanc tunelis.

Su papildoma informacija galima susipažinti interneto svetainėje www.tunnelmb.com <http://www.tunnelmb.com/> arba paskambinus telefonu + 33 4 50 5555 00.

Prancūzija

Nacionalinis kelių informacijos centras (CNIR) informavo, kad dėl blogų oro sаlygų (stiprių liūčių ir potvynio) šiuo metu transporto priemonės negali vykti kai kuriais užlietais bei uždarytais eismui Aude (11) ir Herault (34) departamentų keliais. Vežėjams patariama vengti šių kelių.

Papildoma informacija suteikiama CNIR interneto svetainėje adresu www.bison-fute.equipement.gouv.fr

Paulas Laeremansas vėl išrinktas IRU prezidentu

Lapkričio 4 d. ženevoje Tarptautinės kelių transporto sаjungos (IRU) Generalinėje Asamblėjoje Paulas Laeremansas (Belgija) buvo vėl išrinktas IRU prezidentu 2006-2007 metų kadencijai.

Pasak balsavime dalyvavusio asociacijos „Linava“ generalinio sekretoriaus Valdo Gilio, Asamblėjoje buvo išrinkti ir viceprezidentai bei naujas IRU prezidiumas. Baltijos šalių regionui prezidiume atstovaus estas Toivo Kuldkepp’as.

Dėkodamas už pasitikėjimа, IRU prezidentas P.Laeremansas sakė: „Aš tikiuosi jūsų paramos ir kiekvieno iš jūsų asmeninio įsipareigojimo bei indėlio, nes tik dirbdami kartu galime nugalėti net ir didžiausias kliūtis“.

"Transporto pasaulis"
Lapkritis Nr. 11 (59)

"Linava" informuoja

Naujienos

Aktualijos

Patikima plomba – saugus krovinys

Pažymėjimo ar gyvenimo vardan?

Raudonasis „sidabras“ – skystas aliuminis

Techninei apžiūrai – 10

Idėjos

Pirmasis, lietuviškasis

Parodos

BUSWORLD EUROPE-2005 – paskutinės autobusų mados

Pravartu žinoti

PIRMOSIOS AVARIJOS

Tolimųjų reisų pilotus „Vodafone World“ gelbsti ir netikėtomis aplinkybėmis

Servisas

REKORDINIS AUKšTIS

UAB EURO ASISTA – susivieniję konkurentai

Užsienyje

NAUJAS SUNKVEžIMIU PASIEKTAS REKORDAS

Sunkvežimių pasaulyje – visi lygūs

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Keleivinis transportas

Vilniaus autobusams - 60

Technika

KENWORTH T600 – TRADICIJų NIEKINTOJAS

Teisė

Vežėjo teisė sulaikyti gabenamа krovinį

Muziejus

OdAZ GAMYKLOS ODISėJOS