Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

SAUSIS KRONIKA

Sausio 4 d. Asociacija „Linava“ kreipėsi į Konkurencijos tarybа dėl susidariusios situacijos transporto priemonių savininkų ar valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo rinkoje ir paprašė atlikti tyrimа. Asociacijos vežėjams kelia susirūpinimа tai, jog 2005 metų pabaigoje šios draudimo rūšies kaina padidėjo iš karto visose šalies draudimo bendrovėse. „Linavos“ narių pateikti duomenys rodo, kad transporto priemonių junginio privalomojo civilinės atsakomybės draudimo metinio poliso kaina 2005 m. vasarį buvo 2000–2500 Lt, o šiuo metu ji siekia 3500–4000 Lt.

Sausio 17 d. Asociacija „Linava“ pradėjo rengtis regioniniams susirinkimams, kurie prasidės kovo mėnesį. Regioniniuose susirinkimuose bus kviečiami dalyvauti LR susisiekimo ministerijos, Valstybinės kelių transporto inspekcijos, Muitinės departamento, Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir Veterinarinės tarnybos atstovai. Asociacijos vadovybė kreipėsi į vežėjus prašydama pateikti aktualius klausimus, susijusius su šių institucijų veikla, bei pasiūlymus dėl asociacijos „Linava“ įstatų pakeitimo el. paštu: info@linava.lt arba faksu: (5) 278 65 73.

Sausio 18 d. LR Seimo Ekonomikos komitete buvo svarstomas Susisiekimo ministerijos pateiktas LR Administracinių teisės pažeidimų kodekso 1424 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas. Svarstyme dalyvavo asociacijos „Linava“ transporto politikos ir informacijos sekretorius A.Baranauskas bei asociacijai atstovaujantis advokatas J.Usonis. Ministerijos pateiktame projekte siūloma pagal ATPK 1424 straipsnį už krovinių vežimа kelių transporto priemonėmis tarptautiniais maršrutais be kelionės leidimo, su neatitinkančiu važiavimo pobūdžio ar neužpildytu leidimu bausti vairuotojus nuo 500 iki 1500 Lt ir įmonių vadovus nuo 2000 iki 3000 Lt baudomis.„Linavos“ atstovai tikino, jog būtina griežtinti sankcijas užsienio vežėjams už krovinių vežimа kelių transporto priemonėmis tarptautiniais maršrutais be kelionės leidimo, su neatitinkančiu važiavimo pobūdžio ar neužpildytu leidimu. A.Baranauskas prašė komiteto numatyti fiksuotа maksimaliа sankcijа – 3000 Lt, nes šį pažeidimа užsienio vežėjai dažniausiai daro tyčia, tuo pažeisdami sаžiningos konkurencijos bei leidimų skirstymo pariteto principus. Tačiau komiteto nariai nusprendė iš esmės pritarti Susisiekimo ministerijos pateiktam projekto variantui. Asociacija „Linava“ savo siūlymа – numatyti maksimaliа fiksuotа 3000 Lt baudа už ATPK 1424 straipsnio pažeidimа – nutarė teikti LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui.

Sausio 20 d. 2005 m. asociacija „Linava“ kreipėsi LR susisiekimo ministerijа dėl išaiškinimo apie skaitmeninių tachografų įdiegimа nuo 2006 m. sausio 1 d. Lietuvoje ir kitose ES šalyse narėse. š. m. sausio 19 d. LR susisiekimo ministerijos Kelių ir kelių transporto departamentas pateikė Europos Komisijos transporto komisaro Jacques Barrot laiškа apie privalomo skaitmeninio tachografo galutinę įdiegimo datа 2006 m. gegužės mėn. (dvidešimt dienų nuo Reglamento paskelbimo Oficialiajame leidinyje). Minėtame Transporto komisaro laiške nėra paneigimo apie kitose ES šalyse narėse (pvz., Ispanija) nuobaudų skyrimа už skaitmeninio tachografo neturėjimа 2006 m. sausio mėn. registruotose naujose transporto priemonėse. Susidariusi dviprasmiška situacija kelia pagrįstа asociacijos susirūpinimа. Todėl asociacija „Linava“ dar kartа kreipėsi į LR susisiekimo ministerijа prašydama paaiškinti, ar iki 2006 m. gegužės mėn. Lietuvos vežėjams visose ES šalyse narėse nebus taikomos sankcijos, jei keleiviai ir kroviniai bus vežami po 2006 m. sausio 1 d. registruotomis naujomis transporto priemonėmis, kuriose nesumontuoti skaitmeniniai tachografai.

Sausio 25 d. Asociacija „Linava“, siekdama palengvinti Lietuvos vežėjų krovinių gabenimа, pradėjo derybas su Rusijos Federacijos transporto ministerija ir Tarptautiniu transporto centru dėl specialių leidimų sunkiasvorių ir negabaritinių krovinių gabenimui Rusijoje išdavimo Lietuvoje.

Sausio 25 d. Asociacija „Linava“ kreipėsi į Susisiekimo ministerijа (SM), kad pastaroji atsižvelgtų į Lietuvos vežėjų susirūpinimа bei argumentus ir nepritartų projektui, kuris numato nuo 2006 metų įvesti privalomа transporto priemonių kontūrų žymėjimа šviesа atspindinčia plėvele. Klausimas dėl privalomo naujų sunkvežimių kontūrų žymėjimo šviesа atspindinčia plėvele bus svarstomas JT EEK Vidaus transporto komiteto posėdyje 2006 m. vasario 7–9 d. ir bus balsuojama JT EEK darbo grupės WP.29 posėdyje 2006 m. kovo 7–10 d. šiuose posėdžiuose dalyvaus ir Susisiekimo ministerijos atstovai. „Linava“ prašo ministerijos nepritarti šiam reikalavimui. Jei šiam siūlymui būtų pritarta, nuo 2008 m. būtų privalomas kai kurių tipų naujų sunkvežimių kontūrų žymėjimas.

Sausio 30 d. „Linavos“ TIR departamento Kontrolės ir priežiūros skyriaus vadovas Vytas Vėželis dalyvavo IRU Muitinės reikalų komisijos (MRK) posėdyje ženevoje.

MRK informavo, kad 2005 m. buvo išduota 3,3 mln. TIR knygelių, o pagrindine vežimų kryptimi tampa Rytai. Konstatuota, jog numatoma plėsti TIR sistemos funkcionavimа Azijos kryptimi – Kinija, Tailandas ir kt. šalys. Nuo 2006 m. balandžio 1 d. bus pradėtos naudoti naujo pavyzdžio TIR knygelės. Jos nesiskirs nuo šiuo metu naudojamų TIR knygelių, bet bus įvesti papildomi kodai. Senаsias knygeles pakeisti naujomis planuojama per 18 mėn.
Be to, iki 2006 m. pabaigos bus peržiūrėti padidintos paklausos prekių (PPP) sаrašai, numatoma daryti pakeitimus. Taip pat bus peržiūrėtos ir prevencinės priemonės, taikomos vežėjams ir Europos Sаjungos, ir padidintos rizikos šalyse.

Nauja direktyva – nauji reikalavimai

Vasario 11 d. Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje vyko pasitarimas dėl 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/59/EB reikalavimų įgyvendinimo Lietuvoje kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir periodinio mokymo. Pasitarime dalyvavo asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius, Informacinio skyriaus vadovas Vidmantas Adomaitis ir Všį „Linavos“ mokymo centro direktorius Julius Salenekas.

Direktyva skirta ir taikoma valstybių ES narių ir ne Europos Sаjungos valstybių narių piliečiams, kuriuos samdo valstybėje narėje įsteigta įmonė. Taikoma vairuotojams, kurie turi ar siekia įgyti teisę vairuoti C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ar DE kategorijų transporto priemones. Netaikoma vairuotojams, vairuojantiems:

• transporto priemones, kurių greitis ne didesnis kaip 45 km/h;

• specialiųjų tarnybų transporto priemones;

• techninės pagalbos transporto priemones;

• mokomаsias transporto priemones;

• transporto priemones, kuriomis keleiviai ar kroviniai vežami savo sаskaita;

• specialios paskirties transporto priemones.

Kvalifikacijos sistemа sudaro pradinė kvalifikacija ir kvalifikacijos tobulinimas kas 5 metai.

Pradinės kvalifikacijos įgijimo galimybės – kursų lankymas (140 val. teorijos ir 10 val. praktinio vairavimo arba 280 val. teorijos ir 20 val. praktinio vairavimo) ir egzaminas arba tik egzamino laikymas. Egzaminui numatyta 4 val. teorijos 1.5 val. praktinio vairavimo.

Kvalifikacijos tobulinimui numatytas tik 35 val. kursų lankymas kas 5 metai.

Asociacija pritarė, kad dėl kvalifikacijos įgijimo būtų palikta alternatyva: tiek kursų lankymas ir egzaminas, tiek egzaminas nelankant kursų.
Numatyta, kad direktyvos reikalavimai į Lietuvos teisės aktus turi būti perkelti iki 2006 rugsėjo 10 d.

Pradinės kvalifikacijos reikalavimas D1,D1E,D ir DE kategorijoms taikomas nuo 2008 rugsėjo 10 d., C1,C1E,C ir CE – nuo 2009 rugsėjo 10 d. Reikalavimai kvalifikacijos tobulinimui D1,D1E,D ir DE – nuo 2013 rugsėjo 10 d., o C1,C1E,C ir CE – nuo 2014 rugsėjo 10 d.

Asociacijos vadovybė, atsižvelgdama į vairuotojų trūkumа bei siekdama skatinti jaunimo susidomėjimа vairuotojo profesija, pasiūlė sumažinti amžiaus apribojimа nuo 21 metų iki 18 metų vairuotojams, kurie siekia įsigyti teisę vairuoti C ir E kategorijų transporto priemones.

Kadangi direktyva numato tokiа galimybę, nutarta inicijuoti atitinkamus įstatymų pakeitimus.

Dėl skaitmeninių tachografų įrengimo

LR susisiekimo ministerija, atsakydama į asociacijos „Linava“ raštа dėl skaitmeninių tachografų įrengimo, informavo, kad Europos Parlamentas pritarė reglamentui, iš dalies keičiančiam Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EEB) Nr. 2135/98 bei panaikinančiam Reglamentа (EEB) Nr. 3820/85 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo.

Naujajame reglamente numatoma, kad skaitmeniniai tachografai bus privalomi nuo dvidešimtos dienos paskelbus priimtа reglamentа Oficialiame leidinyje (OL). Numatoma, kad jis bus paskelbtas š. m. balandžio mėn 14 arba 15 dienа, todėl skaitmeniniai tachografai privalės būti įrengti po 2006 m. gegužės 4 d. įregistruotuose automobiliuose.

šiа savaitę asociacijos „Linava“ vadovai Susisiekimo ministerijoje (SM) susitiko su ministru Petru čėsna, sekretoriumi Rimvydu Gradausku ir KKTD direktoriumi šarūnu Baubliu. Susitikime taip pat dalyvavo VKTI viršininkas Vidmantas žukauskas bei LAKD generalinis direktorius Virgaudas Puodžiukas.

Pasak asociacijos prezidento Algimanto Kondrusevičiaus, svarstant kelių transporto sektoriaus situacijа, asociacija pateikė siūlymų, kaip būtų galima racionaliai spręsti kai kurias problemas.

Vienas iš svarbiausių susitikime svarstytų klausimų – užsienio šalių vežėjų kontrolė. Atsižvelgdamas į „Linavos“ siūlymus, P.čėsna pavedė iki š.m. kovo 1 d. suderinti stacionarių kontrolės postų veiklа, kuri garantuotų efektyviа užsienio vežėjų trečių šalių kelionės leidimų panaudojimo kontrolę Lietuvoje.

Asociacijos vadovai pažymėjo, jog iki šiol dar neišspręsta problema dėl krovinių gabenimo tarp Lenkijos ir Lietuvos su Europos Bendrijos leidimais, kai krovinio gavėjas yra trečios šalies ūkio subjektas. Taip pat nesureguliuotas eismo apribojimų taikymas savaitgaliais ir švenčių dienomis lietuviškiems krovininiams automobiliams Lenkijoje. „Linava“ siūlo Susisiekimo ministerijai toliau derėtis su Lenkija dėl visiško arba dalinio vežimų į trečias šalis liberalizavimo.

Ministras informavo, jog šie klausimai bus įtraukti į Lietuvos ir Lenkijos ekonominio bendradarbiavimo komisijos bei kovа vyksiančio abiejų šalių susisiekimo ministrų susitikimo darbotvarkes.

„Linavos“ vadovai atkreipė dėmesį į tai, jog valstybės institucijos turėtų ne vien deklaratyviai dalyvauti tranzito infrastruktūros plėtroje. Pasak A. Kondrusevičiaus, kuriant logistikos centrus, krovinių terminalus ir kitus tranzito objektus pasigendama valstybinio koordinavimo. Valdžios institucijos neturėtų nusigręžti nuo šio sektoriaus tolimesnės raidos, jam padėti, kad Lietuva neprarastų galimybės tapti stipriu tranzito operatoriumi tarp Europos ir Azijos.

Anot asociacijos viceprezidento Jono Grybausko, nemažai diskutuota vairuotojų rengimo bei jų įdarbinimo iš trečių šalių klausimu. Pastaruoju metu tai labai opi problema. Vežėjų atstovai siūlo jа spręsti valstybiniu lygiu, rengiant mokymosi programas, vykdant jaunimo profesinį orientavimа ir pan. Sutarta šį klausimа papildomai aptarti su įvairiomis institucijomis.

„Svarstant transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio galiojimo laikа buvo sutarta, jog racionaliau taikyti vadinamаjį vinjetės principа“, – sakė asociacijos viceprezidentas Jonas Grybauskas.

„Linavos“ generalinio sekretoriaus Valdo Gilio teigimu, asociacija argumentavo nepritarimа siūlymui žymėti transporto priemones šviesа atspindinčia plėvele, aptarė skaitmeninių tachografų įdiegimo terminus bei automobilių padangų perdirbimo problemа.

„Taip pat aptarėme ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvų, taikomų įsigyjamiems naudotiems autobusams, suvienodinimo galimybes, – sakė asociacijos viceprezidentas Mindaugas Grigelis. – Siūlome dar kartа teikti Seimui ATPK 142 str. pakeitimo pataisas, kurios numatytų didesnes baudas už važiavimа be bilieto“.

Anot V.Gilio, ministras jau įpareigojo atitinkamas žinybas spręsti kai kuriuos klausimus, o kitа savaitę bus pasirašytas susitikimo protokolas, kuriame detalizuoti terminai bei darbų eiga.

Anatolijus Jakimovas

Asociacijos „Linava“ spaudos atstovas

"Transporto pasaulis"
Vasaris Nr. 2 (62)

"Linava" informuoja

Naujienos

Aktualijos

DARBų NEMAžėS

Gabena ir kultūros vertybes, ir spiritа

KASDIENYBėJE ATSISKLEIDžIA PASIEKIMAI IR PROBLEMOS

Dilerių naujienos

NE PARDAVėJAI – PARTNERIAI!

Idėjos

Toyota rodo pavyzdį

įvairenybės

Permainos pasaulio darbo rinkoje

Nauji modeliai

„ARWAY“ – JAUNIAUSIAS „IRISBUS“ KūDIKIS

„Volvo“ flagmanas – galingiausias sunkvežimis rinkoje

Poleminės pastabos

Duok, arba...

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Transporto politika

ITALIJA – ANT TRANSPORTO REFORMų SLENKSčIO

Paslaugos

Keliaujantiems į užsienį - „Bitės“ naujovės

Keleivinis transportas

VėL – LENGVATOS? KIENO SАSKAITA?

Technika

OPTIMALUS SPRENDIMAS - DVIDISKIAI STABDžIAI

Teisė

Nedraudiminiai įvykiai

Muziejus

“HENSCHEL“ - UžGESUSI KASELIO žVAIGžDė