Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Baigti darbai džiugina, pradėti – įpareigoja…

Statistiniai rodikliai ir veiklos analizė

Regionams atstovaujantys prezidiumo nariai pateikė išsamius statistinius rodiklius, informacijа apie bendrа asociacijos prezidiumo ir savo veiklа konkrečiame regione bei darbo ataskaitа komitetuose kuruotais klausimais.

2006 m. sausio 1 d. Lietuvoje dirbo 2525 vežėjų įmonės, turinčios Europos Bendrijos leidimus. Taigi vežėjų automobilių keliais skaičius palyginus su 2005 m. pradžia padidėjo 17 proc. Krovininių automobilių, turinčių licencijų korteles, skaičius padidėjo 23 proc. – iki 17 245 vienetų. Euro 3 reikalavimus atitinkantys sunkvežimiai sudaro 45 proc. viso Lietuvos vežėjų automobilių parko, o visų kategorijų ekologiškų transporto priemonių (Euro 1, Euro 2, Euro 3) parke dabar daugiau nei 72 proc.

šių metų pradžioje asociacijoje „Linava“ buvo 1 145 keleivinio ir krovininio transporto įmonės, turinčios apie 3 000 autobusų ir troleibusų bei daugiau nei 14 000 transporto priemonių kroviniams gabenti tarptautiniais maršrutais. 582 vežėjų įmonės, š.m. sausio 1 d. duomenimis, buvo tikrieji asociacijos nariai, 563 – kandidatai į asociacijos narius. Keleivinio transporto sekcijoje – 60 įmonių, iš kurių 25 – tikrieji nariai, likusios – kandidatai į asociacijos narius. Daugiausia asociacijai priklausančių vežėjų įmonių (343) yra Vilniaus regione, tai sudaro apie 30 proc. visų šalies vežėjų. Kauno regione dirba apie 18 proc, Klaipėdos – 16, šiaulių – 13, Panevėžio – 12 ir Alytaus – apie 11 proc. šalies vežėjų. Pagal prezidiumo narių pateiktus duomenis, regionuose asociacijai priklausančių įmonių skaičius mažėja, tačiau transporto priemonių skaičius didėja. Pasak asociacijos „Linava“ prezidento Algimanto Kondrusevičiaus, dėl bendros rinkos dalyvių mažėjimo tendencijos, verslo sаlygų pokyčių, aštrios konkurencijos su užsienio transporto įmonėmis bei kitų priežasčių, pastebima transporto įmonių stambėjimo tendencija. Po vienа automobilį šių metų pradžioje turėjo tik 4 proc. įmonių, iki 5 transporto priemonių – 31 proc. vežėjų. Sparčiai daugėja įmonių, turinčių po 6 – 20 automobilių: dabar tokie vežėjai sudaro daugiau nei 45 proc., prieš trejetа metų jų buvo tik 28 proc.

Asociacijos „Linava“ vežėjai teikia įvairiausias krovinių gabenimo paslaugas – nuo universalių (generalinių) krovinių iki specifinių (galvijai, stiklas, negabaritiniai, birūs kroviniai ir pan.). Daugiausia krovinių gabenama tentinėmis puspriekabėmis – 63 proc., refrižeratoriais – apie 19 proc., autovežiais – 13,3 proc., konteinervežiais – 2,55 proc., maisto produktų cisternomis – apie 1 proc.

Problemos ir

jų sprendimo būdai

Papildydamas prezidiumo narių pateiktа informacijа ir atsakydamas į regionų vežėjams aktualius klausimus, asociacijos prezidentas A. Kondrusevičius akcentavo opiа kelionės leidimų į Rusijа ir ypač į Kazachstanа problemа. Beje, leidimų į šiа šalį poreikis nuo 150 vnt. 2000 metais padidėjo beveik 25 kartus – iki 3698 pernai. Deja, derybos tarp mūsų šalies ir Kazachstano valstybinių institucijų vyksta vangiai, tačiau asociacijos „Linava“ prezidentas užtikrino vežėjus, jog numatomas susitikimas su šios šalies vežėjų asociacijos prezidentu turėtų padėti išspręsti leidimų stygiaus ir kitas problemas.

A. Kondrusevičius pripažino, jog nemažai problemų pasisekė išspręsti, tačiau kai kurios iš jų tebetrukdo vežėjų verslui. Jos turėtų būti sprendžiamos ne tik vežėjų ar giminingų institucijų lygiu, bet ir tarpvalstybiniais susitarimais. Vežėjams ypač daug problemų iki šiol kyla Latvijos pasienio kontrolės postuose. Asociacijos vadovai jau ne kartа kreipėsi į šios šalies vežėjų asociacijа „Latvijas Auto“ prašydami išsiaiškinti, kodėl Lietuvos vežėjų automobilius Latvijos muitininkai sistemingai ir dažnai nepagrįstai tikrina transporto priemonių ir krovinių svorį. Užfiksavus mažiausiа svorio neatitikimа, muitinės pareigūnai nukreipia mūsų šalies transporto priemones išsamiam fiziniam patikrinimui – visiškai iškraunant ir pakraunant prekes. Kadangi šias paslaugas teikia privačios verslo struktūros, jos yra brangios, be to, vežėjai gaišta laikа. Pasak asociacijos prezidento, šios problemos sprendimа jau gvildena Latvijos susisiekimo ministerija, tačiau atsakymo Lietuvos vežėjai kol kas negavo.

Lietuvos vežėjams nemažai problemų kyla ir dėl automobilių techninės būklės tikrinimo Vokietijoje. Kelių policijos patruliai nukreipia vežėjus į artimiausius TьV kontrolės postus, kur atliekama išsami transporto priemonės techninės būklės patikra. Tačiau pagal asociacijos „Linava“ atliktus tyrimus pasirodė, jog siūlomi servisai dažnai neatitinka transporto priemonių specializacijos, todėl remontas negali būti atliktas kokybiškai. šiuos klausimus asociacija „Linava“ svarstė Lietuvos ir Vokietijos transporto komisijos posėdyje, siūlydama suteikti galimybę vežėjui pasirinkti firminį autoservisа. Asociacija šiuo klausimu pasiūlė Susisiekimo ministerijai dar kartа kreiptis į kompetentingas Vokietijos institucijas.

Viena iš aktualiausių problemų – vairuotojų trūkumas. „Linavos“ mokymo centras nuolat kelia tarptautiniais maršrutais važinėjančių vairuotojų kvalifikacijа. Kaip informavo asociacijos prezidentas, dabar sprendžiamas klausimas dėl galimybės įdarbinti trečiųjų šalių vairuotojus su ilgalaike darbo viza. Dėl to tariamasi su Užsienio reikalų ministerija, Migracijos departamentu ir Darbo birža. Susisiekimo bei švietimo ir mokslo ministerijų prašyta padėti išspręsti klausimа dėl C kategorijos vairuotojų rengimo bendrojo lavinimo vidurinėse mokyklose ir gimnazijose. Asociacija „Linava“ taip pat siūlo sumažinti amžiaus cenzа D ir E kategorijos vairuotojams nuo 21 iki 18 metų.

Didelį Lietuvos vežėjų nerimа kelia drastiškai pastaruoju metu kylančios transporto priemonių privalomojo civilinės atsakomybės draudimo polisų kainos. šiuo klausimu visuose regionuose vyko aktyvios diskusijos, pateikta nemažai įvairių pasiūlymų. Pasak asociacijos „Linava“ prezidento, pagal pateiktus dokumentus Konkurencijos tarnyba dar kartа privalės paaiškinti situacijа draudimo rinkoje.

Regioniniuose susirinkimuose aptarta ir daugelis kitų vežėjams aktualių problemų, kurios turėtų būti išspręstos artimiausiu metu ar pateiktos nagrinėti artėjančiam Kongresui.

Anot A. Kondrusevičiaus, baigti darbai džiugina, pradėti įpareigoja juos užbaigti.

Rinkimų rezultatai

Keliant kandidatus į asociacijos „Linava“ prezidento postа, vežėjai visuose regionuose absoliučia balsų dauguma pasisakė už asociacijos dabartinio prezidento Algimanto Kondrusevičiaus kandidatūrа. Beje, Alytaus regiono vežėjai už dabartinio prezidento kandidatūrа balsavo vienbalsiai.

Kandidatais į prezidiumo narius regionuose išrinkti:

Panevėžio regionas: Kęstutis Leipus (UAB „Greitinga“), Julius Misiūnas (UAB „Ignolita“);

Kauno regionas: Antanas Kačinskas (UAB „Arčia“), Kęstutis šarkauskas (UAB „Lenkeris“), Valentas Vaičiūnas (Valento Vaičiūno įmonė) ir Raimundas Lekečinskas (UAB „Samsonas“);

Klaipėdos regionas: Rimvydas Stropus (AB „Klaipėdos autotransportas“), Marius Pukinskas (UAB „Baltijos Transekspedicija“) ;

šiaulių regionas : Artūras Grigaliūnas (UAB „Refta“);

Alytaus regionas: Valius Smaidžiūnas (UAB „Aiginta“), Leonas Palaikis (UAB „Sleta“);

Vilniaus regionas: Jonas Grybauskas, Ilja Ostrovskis, Bronius Malinauskas (UAB „Kalchas“), Marjanas Mečkovskis, Mečislavas Atroškevičius (UAB „Mečys“) ir Audronė Kumelienė (UAB „Dejusta“).

Kandidatais į Revizijos komisijа išrinkti:

Mykolas Drėgva (UAB „Transmitto“), Vytautas Levickas (UAB „Vylaista“), Kęstutis Sadauskas (UAB „Luvel“) bei Saulius Baltraitis.

Regionuose balsų daugumа surinkę kandidatai į asociacijos „Linava“ valdymo organus bus renkami XVI kongrese, kuris įvyks gegužės 19 d.

"Transporto pasaulis"
Balandis Nr. 4 (64)

"Linava" informuoja

Baigti darbai džiugina, pradėti – įpareigoja…

Naujienos

Pajamų gauta daugiau

Aktualijos

Patogias darbo sаlygas kuria ir „Bitės“ pažangios naujovės

Dilerių naujienos

MAN abėcėlė: TGA, TGM, TGL ...

įvairenybės

Kas, kaip, kada atsirado

Nauji modeliai

Kantrusis kanteris

Parodos

TransBaltica 2006: kukli, bet dalykiška

Patirtis

SėKMėS FORMULė – LOGISTIKOS NAUJOVėS

Poleminės pastabos

Sugriausime greitai, o pastatysime?

Servisas

AS24 KORTELėS – VEžėJų PATOGUMUI

Užsienyje

KELIų MOKESTIS VOKIETIJOJE: VISKAS TIK PRASIDEDA!

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Transporto politika

LIETUVOJE VIEšėJO LENKIJOS TRANSPORTO MINISTRAS

Žinotina

Patikrinimai keliuose

Keleivinis transportas

NAUJOS „žVAIGžDUTėS“ AUTOBUSAMS

“Guminta“ – naujakurė Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje

Technika

TURKIšKI “ASAI“

Teisė

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos apžvalga 2005–2006 m. (2)

Verslo etika

Sraigtelių era baigiasi

Muziejus

HENSCHEL - užgesusi Kaselio žvaigždė