Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

Aptarti vežėjų regioninių susirinkimų rezultatai

Asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdyje buvo pristatyti septynių vežėjų regioninių susirinkimų rezultatai bei aptartos iškeltos problemos ir pasiūlymai. Posėdyje taip pat patvirtinta asociacijos vežėjų XVI kongreso darbotvarkė.

Pasak „Linavos“ prezidento Algimanto Kondrusevičiaus, visuose vežėjų susirinkimuose vyko dalykiškos ir aktualios diskusijos tiek asociacijos veiklos, tiek bendrais vežėjų verslo klausimais. Kaip teigė regionų atstovai prezidiume, šiemet asociacijos vežėjai buvo daug aktyvesni. Bendras susirinkimuose dalyvavusių tikrųjų narių rodiklis sudarė 74 proc., o Alytaus regiono susirinkime dalyvavo 100 proc. (71 įmonė) narių.

Regioniniuose susirinkimuose dalyvavę vežėjai iškėlė 18 kandidatų į asociacijos „Linava“ prezidiumo narius bei patvirtino asociacijos prezidento kandidatūrа. „Linavos“ prezidentas ir 10 prezidiumo narių bus išrinkti per XVI kongresа šių metų gegužę.

šiuo metu asociacijoje yra 1 147 įmonės, kurios turi 2 600 autobusų ir apie 14 000 tarptautinių krovinių vežimui skirtų transporto priemonių. Daugiausia asociacijai priklausančių vežėjų yra Vilniaus regione – 30 proc., Kauno regione yra 18 proc., Klaipėdos – 16 proc., šiaulių – 13 proc., Panevėžio – 12 proc., Alytaus – 11 proc.

Anatolijus JAKIMOVAS

Asociacijos „Linava“ spaudos atstovas

Dėl skaitmeninių tachografų įdiegimo galutinės datos

Valstybinė kelių transporto inspekcija informavo, kad 2006 m. balandžio 11 d. Europos Sаjungos oficialiajame leidinyje išspausdintas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinantis Reglamentа (EEB) Nr. 3820/85. šio Reglamento 27 straipsnyje nustatyta, kad po 20 dienų nuo šio Reglamento paskelbimo, t.y. nuo gegužės 1 d. pirmа kartа pradedamose eksploatuoti transporto priemonėse turi būti įrengti skaitmeniniai tachografai.

Laikini eismo apribojimai

Austrija

Austrijos vežėjų asociacija AISOE informavo, kad sujungtoms transporto priemonėms, autotraukiniams ir sunkvežimiams, kurių maksimalus leistinas svoris viršija 7,5 t, įsigalioja nauji eismo apribojimai Tirolyje, greitkeliuose A12 (Inntal greitkelis) nuo pasienio ties Kufstein iki sankirtos ties Imsk) ir A13 (Brenner greitkelis) nuo pasienio iki sankirtos ties Innsbruck Sьd):

• 2006 m. birželio 2 d. nuo 9.00val. iki 22.00 val. šiaurės – pietų kryptimi.

Vežantiems tam tikrus produktus (pvz., greitai gendančius maisto produktus, mėsа, galvijus ir pan.) šie apribojimai netaikomi.

Rumunija

Rumunijos vežėjų asociacija UNTRR informavo, kad nuo 2006 m. balandžio 11 d. dėl potvynio neribotam laikotarpiui uždarytas eismas Rumunijos – Bulgarijos pasienio poste ties Bechet.

Eismas kreipiamas į pasienį per Calafat ar Giurgiu.

Vairavimo ir poilsio režimo apskaitos dokumentų pateikimo kontrolės kelyje tvarka Nuo 2006 m. gegužės 1 d. keičiasi vairavimo ir poilsio režimo apskaitos dokumentų pateikimo kontrolės kelyje tvarka.

2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamentas ir Europos Sаjungos taryba priėmė Reglamentа Nr. 561/2006 „Dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiantį Tarybos Reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinantį Reglamentа (EEB) Nr. 3820/85“. šis Reglamentas įsigalioja nuo 2007 m. balandžio 11 d.

Tačiau nuo 2006 m. gegužės 1 d. įsigalioja kai kurie šio Reglamento straipsniai, aktualūs vežėjams (10 straipsnio 5 dalis, 26 straipsnio 3 ir 4 dalis bei 27 straipsnis).

Asociacija „Linava“ pateikia komentarus dėl šių straipsnių taikymo:

10 straipsnio 5 dalis – įmonės, naudojančios transporto priemones, kuriose įrengta įrašymo įranga pagal Reglamento (EEB) Nr. 3821/85 IB priedа (skaitmeninis tachografas) ir kurioms taikomas šis Reglamentas, turi užtikrinti:

i) kad visi duomenys iš transporto priemonės būtų perkeliami į kompiuterinę duomenų bazę periodiškai, ne rečiau kaip kas 3 mėn., iš vairuotojo kortelės – periodiškai, ne rečiau kaip kas 21 d.;

ii) kad visi iš transporto priemonės ir vairuotojo kortelės perkelti duomenys būtų saugomi ne trumpiau kaip 12 mėnesių įmonės kompiuterinėje duomenų bazėje.

26 straipsnio 3 dalis – įmonė chronologine tvarka ir įskaitoma forma saugo registracijos lapus ir spaudinius ne trumpiau kaip metus po jų panaudojimo ir, suinteresuotam vairuotojui paprašius, išduoda jų kopijas. Vairuotojui paprašius įmonė turi išduoti iš šio vairuotojo kortelės perkeltų duomenų kopijas bei šių kopijų spausdintus lapus.

26 straipsnio 4 dalis – kai vairuotojo kortelė yra sugadinta, blogai veikia ar vairuotojas jа prarado, jis turi:

a) reiso pradžioje išspausdinti savo vairuojamos transporto priemonės duomenis ir į šį spaudinį įrašyti:

i) vairuotojo tapatybę parodančius duomenis (pavardę, vairuotojo kortelės ar pažymėjimo numerį) ir pasirašyti;

ii) laikotarpius „kiti darbai“, „buvimas darbo vietoje“ ir „pertrauka ar poilsis“.

b) reiso pabaigoje išspausdinti informacijа, susijusiа su įrašymo įrangos registruojamais laikotarpiais, įrašyti visus kito darbo bei buvimo darbe laikotarpius ir poilsį nuo reiso pradžioje išspausdinto spaudinio, jei jie nebuvo įregistruoti tachografo, ir tame dokumente pažymėti savo duomenis (pavardę, vairuotojo kortelės ar pažymėjimo numerį) ir pasirašyti.

Kai vairuotojas negali naudoti transporto priemonėje sumontuotos įrangos, kadangi kurį laikа nebūna joje, tai laikotarpiai „kiti darbai“, „buvimas darbo vietoje“ ir „pertrauka ar poilsis“:

a) jei sumontuotas analoginis tachografas transporto priemonėje – ranka, automatine rašymo priemone ar kitu būdu įskaitomai įrašomi registracijos lape, jo nesutepant;

b) jei sumontuotas skaitmeninis tachografas transporto priemonėje – įrašomi į vairuotojo kortelę naudojant įrašymo įrangos rankinio įrašymo mechanizmа.

Kai transporto priemonėje, kurioje sumontuota skaitmeninio tachografo įrašymo įranga, yra daugiau nei vienas vairuotojas, kiekvienas vairuotojas užtikrina, kad jo vairuotojo kortelė būtų įdedama į reikiamа tachografo angа.

Transporto priemonėje, kurioje sumontuota analoginio tachografo įrašymo įranga, tikrinančiam pareigūnui paprašius, vairuotojas turi parodyti:

a) einamosios savaitės ir prieš tai ėjusių 15 dienų vairuotojo naudotus registracijos lapus;

b) vairuotojo kortelę, jei turi, ir

c) visus einamаjа savaitę ir prieš tai ėjusias 15 dienų ranka darytus įrašus ir spaudinius.

Transporto priemonėje, kurioje sumontuota skaitmeninio tachografo įrašymo įranga, tikrinančiam pareigūnui paprašius, vairuotojas turi parodyti:

a) savo asmeninę vairuotojo kortelę;

b) visus einamаjа savaitę ir prieš tai ėjusias 15 dienų ranka darytus įrašus ir spaudinius bei

c) registracijos lapus, atitinkančius aukščiau nurodytа laikotarpį, kurio metu jis vairavo transporto priemonę, kurioje sumontuota analoginio tachografo įrašymo įranga.

27 straipsnis – nuo dvidešimtos dienos po Tarybos Reglamento (EB) Nr. 561/2006 paskelbimo Oficialiame leidinyje (skelbta 2006-04-11), pirmа kartа pradedamose eksploatuoti transporto priemonėse turi būti įrengta skaitmeninio tachografo įrašymo įranga, tai yra nuo 2006 m. gegužės 1 d.

Dėl susidariusios sudėtingos situacijos Ukrainos ir Moldovos pasienyje

Europos Komisija informavo Lietuvos muitinę, kad yra susidariusi sudėtinga situacija Ukrainos ir Moldovos pasienio Padnestrės dalies pasienio kontrolės punktuose, t.y. nuo 2006 m. kovo 3 d. per Padnestrės dalies pasienio kontrolės punktus nepraleidžiami transporto priemonėmis gabenami kroviniai ir susidarė krovininių transporto priemonių eilės.

Dėl muitinės postų, kurie skirti TIR muitinės procedūroms įforminti

Tarptautinė Moldovos vežėjų asociacija (AITA) nori atkreipti dėmesį į tai, kad visi vežėjai, važiuojantys į ir iš Moldovos Respublikos (įskaitant tranzitа), privalo griežtai laikytis nustatytų taisyklių ir sаlygų. Pažeisdami taisykles, vežėjai pažeidžia TIR procedūrа ir tampa tiesiogiai atsakingi prieš Moldovos Respublikos kompetentingа institucijа – Valstybinį muitinės kontrolės departamentа.

Vežėjai turi įvažiuoti į Moldovа, įskaitant Padnestrės regionа (ҐTransnistrian region“), tik per žemiau nurodytas muitinės įstaigas, kurios yra patvirtintos prekėms, gabenamoms su TIR knygelėmis:

1. Oro uosto muitinės įstaiga (Biroul vamal Aeroport);

2. Basarabeasca muitinės įstaiga (Biroul vamal Basarabeasca);

3. šiaurinė muitinės įstaiga (Biroul vamal Nord);

4. Bender muitinės įstaiga (Biroul vamal Bender);

5. Briceni muitinės įstaiga (Biroul vamal Briceni);

6. Cahul muitinės įstaiga (Biroul vamal Cahul);

7. Comrat muitinės įstaiga (Biroul vamal Comrat);

8. Kišiniovo muitinės įstaiga (Biroul vamal Chisinau);

9. ZAL Kišiniovo muitinės įstaiga (Biroul vamal ZAL Chisinau);

10. Leuseni muitinės įstaiga (Biroul vamal Leuseni);

11. Ocnita muitinės įstaiga (Biroul vamal Ocnita);

12. Sculeni muitinės įstaiga (Biroul vamal Sculeni);

13. Soroca muitinės įstaiga (Biroul vamal Soroca);

14. Ungheni muitinės įstaiga (Biroul vamal Ungheni);

15. Giurgiulesti muitinės įstaiga (Biroul vamal Giurgiulesti).

Italijos vežėjų asociacijos CONFETRA informacija

Italijos vežėjų asociacija CONFETRA informavo, kad pasikeitė norminiai aktai, kurie reglamentuoja privalomа diržų naudojimа krovininių transporto priemonių virš 3,5 t kabinose. Nesilaikantiems šių norminių aktų gali būti taikomos baudos nuo 68 iki 275 eurų.

Informacijos ir IT skyrius

"Vežėjų žinios"
Balandis Nr. 8 (116)

"Linava" informuoja

Naujienos

Rinkos naujienos

Naujienos

Valstybės sienos apsaugos tarnyba

Sulaikytas Varėnos pasienietį mėginęs papirkti lenkas

Veteranai

Naujienos

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

Naujienos

VKTI informuoja

Naujienos

Susisiekimo ministerijoje

Naujienos

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams