Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

G E G U ž ė KRONIKA

Gegužės 3-5 d. Kybartuose bei Vilniuje vyko Lietuvos ir Rusijos transporto specialistų ir ekspertų susitikimas, kuriame aptarti Kaliningrado tranzito, dvišalių kelionės leidimų, ETMK leidimų panaudojimo ir kiti klausimai.

Rusijos delegacijа sudarė Transporto ministerijos, Federalinės transporto priežiūros tarnybos bei vežėjų asociacijos ASMAP atstovai, o Lietuvos ekspertų grupę – Susisiekimo ministerijos, Kelių transporto inspekcijos ir asociacijos „Linava“ specialistai.

Kybartų pasienio poste Rusijos atstovai susipažino su šio posto darbo organizavimu bei krovinių kontrole. Konstatuota, jog mūsų pasienio poste vežėjams problemų nekyla, daugiausia nesklandumų aptikta poste Rusijos pusėje. Pagrindinė problema – nereguliarus transporto priemonių praleidimas per Rusijos pasienio postа.

Abiejų šalių ekspertai lankėsi kompanijų „AD REM“ bei „Vingės terminalas“ logistikos centruose ir aptarė krovinių gabenimo iš Lietuvos į Rusijа klausimus naudojant dvišalius kelionės leidimus. Rusijos ekspertai įsitikino, jog kroviniai mūsų terminaluose iškraunami, sandėliuojami, rūšiuojami, komplektuojami ir po to vežami į Rusijа.

Pasak asociacijos „Linava“ prezidento Algimanto Kondrusevičiaus, sutarta, jog tokiems vežimams būtų naudojami dvišaliai kelionės leidimai. Taip pat numatytas bendras asociacijų ASMAP, „Linava“ bei Terminalų asociacijos susitikimas, kuriame būtų suderintos reikiamų dokumentų formos, rodysiančios, jog krovinys apdorotas Lietuvos terminale, bei suderintas terminalų, kuriuose vyks krovinių apdorojimas, sаrašas.

Rusijos transporto ekspertai informavo, jog jau rengiami normatyvinių dokumentų pakeitimai dėl transporto priemonių bendrojo svorio. Jei transporto priemonės bendrasis svoris ar ašių apkrova viršija normas iki 10 proc., Rusijos transporto inspekcija leidimus važiuoti šalies keliais išduos pasienyje. Iki šiol juos reikėdavo gauti iš Maskvos.
Leidimai negabaritiniams kroviniams bus išduodami centralizuotai, kaip ir dabar. Tačiau ketinama sutrumpinti tokių leidimų išdavimo terminus.

Rusijos specialistai taip pat pateikė 2005 metais Lietuvos vežėjų padarytų pažeidimų statistikа. Didžioji dalis pažeidimų susijusi su kelionės leidimų naudojimu bei darbo ir poilsio režimo nesilaikymu.

Gegužės 19 d. Asociacija „Linava“ papildomai informavo, kad, įsigaliojus naujam EB Tarybos reglamentui Nr. 561/2006, vairuotojų darbo ir poilsio režimas keisis tik nuo 2007 m. balandžio 11 d.

Nuo 2006 m. gegužės 1 d. kelyje kontroliuojančiam pareigūnui pareikalavus, vairuotojas turi pateikti einamosios savaitės ir prieš tai ėjusių 15 dienų vairuotojo naudotus registracijos lapus.

šis reikalavimas taikomas visose ES šalyse.

Gegužės 19 d. Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ XVI kongrese kelių transporto bendrovių atstovai išrinko asociacijos prezidentа, prezidiumа, revizijos komisijа bei priėmė 10 punktų rezoliucijа.

Asociacijos „Linava“ prezidentu dvejų metų kadencijai išrinktas Algimantas Kondrusevičius (UAB „Transvelas“).

Gegužės 24–26 d. Pskove įvyko asociacijos prezidento A. Kondrusevičiaus ir atstovybės Maskvoje vadovo R.Budrevičiaus susitikimai su Pskovo srities muitinės bei įmonės „Rostek-Pskov“ atstovais. „Rostek-Pskov“ yra valstybinė įmonė, įkurta prie Federalinės muitinės tarnybos. Veiklos objektas – muitinės tarpininkavimas. Susitikime aptartos eilių, susidarančių Latvijos ir Rusijos pasienio postuose, bei juridinės pagalbos teikimo vežėjams klausimai.

Gegužės 31. Asociacija „Linava“ pakvietė vežėjus dalyvauti Muitinės departamento paskelbtoje apklausoje korupcijos apraiškoms išaiškinti. Muitinės departamentas, siekdamas sužinoti klientų nuomonę apie muitinės įstaigose pastebėtas korupcijos apraiškas ir jos priežastis bei išsiaiškinti kitas verslo atstovams aktualias aptarnavimo problemas, parengė anketа. Ji paskelbta Lietuvos muitinės interneto svetainės www.cust.lt įžanginiame puslapyje (raudona mirksinti antraštė „ANKETA“). Anketа interneto svetainėje galima pildyti ir siųsti iki 2006 m. rugpjūčio 1 dienos.

Susitikimai Pskove

Gegužės 24–26 d. Pskove įvyko asociacijos „Linava“ prezidento A. Kondrusevičiaus ir atstovybės Maskvoje vadovo R. Budrevičiaus susitikimai su Pskovo srities muitinės ir„Rostek–Pskov“ atstovais.

„Rostek–Pskov“ yra valstybinė įmonė, įkurta prie Federalinės muitinės tarnybos. Veiklos objektas – muitinės tarpininkavimas. Susitikimuose aptartos eilių, susidarančių Latvijos ir Rusijos pasienio postuose, bei juridinės pagalbos teikimo vežėjams klausimai.

"Transporto pasaulis"
Birželis Nr. 6 (66)

"Linava" informuoja

Naujienos

Aktualijos

Asociacijos tikslas - spręsti vežėjų problemas

Asociacijos “Linava“ XVI kongresas: pokyčiai ES rinkoje, tendencijos, asociacijos misija ir vežėjų perspektyva

Pastarųjų metų logistikos tendencijos

Alternatyvos

Problemа sprendžia ugnis…

Idėjos

25,25: nuo bandymų iki naujų logistikos sprendimų

įvairenybės

Automobilių lenktynės

Nauji modeliai

DIE GOTHAS

ILGANOSIS IVECO AUTRALIJOS TRASOMS

Naujasis VOLVO FH16 techniniu ir politiniu požiūriu

Pas kaimynus

Krovinių grobimo atvejų Europoje padaugėjo

Viršsvoris ir automobilis

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Keleivinis transportas

Maršrutai į rytus - perspektyvesni

Technika

TRUCK PARKING SYSTEM – vairuotojo pagalbininkas

Teisė

Teisė skelbti informacijа bei nuomonę

Muziejus

Sunkvežimiai iš sportinių automobilių gamyklos