Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Asociacijos vadovai susisiekimo ministrui pristatė kelių transporto problemas

Vasario 3 d. asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius, viceprezidentai Jonas Grybauskas, Mindaugas Grigelis bei generalinis sekretorius Valdas Gilys susitiko su susisiekimo ministru Algirdu Butkevičiumi ir pristatė pagrindines kelių transporto verslo problemas bei įteikė su tuo susijusią išsamią pažymą.

Kalbėdami apie papildomų kokybinių reikalavimų būtinumą naujai į kelių transporto rinką ateinančioms įmonėms, asociacijos vadovai akcentavo, kad šiuo metu rinkoje pastebima kiekybinio, bet ne kokybinio sektoriaus augimo tendencija. Be to, akivaizdus reikiamą kvalifikaciją turinčių darbuotojų stygius. Todėl daugėja Lietuvos vežėjų padaromų nusižengimų.
Asociacija „Linava“ siūlo sugriežtinti reikalavimus naujai į rinką ateinančioms įmonėms, siekiant vartotojams teikti tik kokybiškas paslaugas. Pavyzdžiui, Estijos kelių transporto įstatymas numato, kad tarptautinius krovinių vežimus gali vykdyti tik tos įmonės, kurios turi ne mažesnę nei 2 metų vidaus vežimų patirtį. Asociacija siūlo nustatyti tvarką, jog asmuo atsakingu už kelių transporto veiklą gali įsidarbinti ne daugiau kaip dviejose įmonėse.
Susitikime dar kartą pabrėžta vairuotojų stygiaus kelių transporto sektoriuje problema. Remiantis Lietuvos darbo biržos duomenimis, 2006 m. įregistruotos 4,3 tūkst. sunkiasvorių sunkvežimių ir krovininių transporto priemonių vairuotojų laisvos darbo vietos, o įregistruota tik 18 bedarbių. 2007 m. tokių vairuotojų paklausa išaugo iki 6,2 tūkst., o bedarbių buvo 13 vairuotojų.
Asociacija siūlo daryti poveikį Švietimo ir mokslo ministerijai, kad naudojant ir ES paramą šalyje būtų sukurta vairuotojų profesionalų rengimo sistema, kuri leistų bendrojo lavinimo mokyklose ir gimnazijose įgyti „C“ kategorijos vairuotojų kvalifikaciją bei kurti saugaus eismo mokymo centrus vairuotojų kvalifikacijai kelti.
Asociacijos „Linava“ nuomone, tikslinga papildomai apsvarstyti Direktyvos 2003/59/EB „Dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir kvalifikacijos tobulinimo“ įgyvendinimo Lietuvoje terminus, kurie būtų suderinti su saugaus eismo mokymo centrų sistemos sukūrimu. Pasiūlyta trečiųjų šalių vairuotojų įdarbinimo procedūrų trukmę sutrumpinti iki 2 mėn. Atsižvelgdama į susiklosčiusią visuomeninio keleivinio transporto situaciją, asociacija „Linava“ siūlo padidinti baudas už važiavimą be bilieto vietinio (miesto ir priemiesčio), tolimojo ir tarptautinio susisiekimo autobusais, numatant minimalią 40 Lt ir maksimalią 70 Lt baudą, ir prašo ministerijos teikti Seimui šias ATPK pataisas.
Pagal Vietos savivaldos įstatymo 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymą nuo 2006 m. sausio 1 d. lengvatinis keleivių vežimas kompensuojamas tiesiogiai iš savivaldybių biudžeto, tačiau kai kuriose savivaldybėse šis kompensavimas nepateisinamai stringa. Jau yra rengiamas naujos redakcijos Vietos savivaldos įstatymo projektas, asociacija paprašė Susisiekimo ministerijos inicijuoti šio įstatymo 7 ir 8 straipsnių pakeitimą.

Atkreipdami dėmesį į tai, jog automobilių transportas yra svarbi Lietuvos ūkio šaka, kurioje dirba per 50 tūkst. darbuotojų, asociacijos vadovai pasiūlė įteisinant profesinę Automobilių transporto darbuotojų dieną (iki 1991 m. ši diena buvo minima paskutinį spalio mėn. sekmadienį). Kaip pažymėjo A. Kondrusevičius, susitikimas vyko dalykiškai ir konstruktyviai. Susisiekimo ministerijos vadovai supranta vežėjų problemas ir vertina asociacijos siūlymus. A. Butkevičius pažadėjo surengti suinteresuotų institucijų susitikimą su Švietimo ir mokslo ministerija dėl vairuotojų rengimo problemų bei pakvietė verslo atstovus dalyvauti sprendžiant šią problemą.


"Vežėjų žinios"
Kovas Nr. 5 (161)

"Linava" informuoja

Asociacijos vadovai susisiekimo ministrui pristatė kelių transporto problemas

Dėl blanko, patvirtinančio vairuotojo veiklos laikotarpius pagal reglamentą (EB) Nr. 567/2006 naudojimo

Prezidiumas aptarė pasirengimą regioniniams vežėjų susirinkimams

Rinkliavų pasikeitimai Jungtinėje Karalystėje

Šengeno vizų išdavimas užsieniečiams

Kaimynų naujienos

Dėl prekių įvežimo į RF teritoriją

GAZ grupė: ketvirtas žingsnis į Europą!

Pamaskvė: atidaryta kelio atkarpa Koroliovas–Mytiščiai

Rinkos naujienos

Apšvietimo įrangos defektai

Naujas „Sommer“ pavadinimas

Pabrango „Expert“ ir „Boxer“

Vokiškas pedantiškumas

„Knorr“ ir „KamAz“ projektas

"Linavos" mokymo centras

Tarptautinė transporto ir logistikos paroda „TRANSRUSIJA 2008“ Maskvoje, Rusijoje:2008- 04-20–2008-04-25

VKTI informuoja

Dėl egzaminų grafikų pakeitimo

Latvijos ir Lietuvos kelių transporto inspekcijų bendradarbiavimas

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams - Atmosferos teršimas

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams - Darbo santykiai

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams - Įmonių bankrotas

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams - Mokesčiai

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams - Notarai

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams - Reklama

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams - Sodra

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams- Geležinkeliai

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams- Pasienis

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams- Pavojingi kroviniai

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams-Transportas

Susisiekimo ministerijoje

Aptarti Vilniaus vakarinio aplinkkelio tiesimo ir finansavimo klausimai

Du trečdaliai šalies gyventojų įsitikinę: kelių kokybė pagerėjo

Lietuva inicijuoja pirmąjį Azijos ir Europos transporto ministrų susitikimą ASEM