Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Regioniniai asociacijos „Linava“ susirinkimai

Š. m. kovo 4–28 d. vyks Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava" regioniniai susirinkimai.

Krovininio transporto įmonių regioninių susirinkimų DARBOTVARKĖ

1. Asociacijos „Linava" prezidiumo nario ataskaita.
2. Generalinio sekretoriaus pranešimas.
3. Valstybinių institucijų atstovų pasisakymai, narių pasisakymai.
4. Kandidatų į asociacijos „Linava" valdymo organus iškėlimas ir rinkimai.

Keleivinio transporto įmonių metinio susirinkimo DARBOTVARKĖ

1. Asociacijos „Linava" dabartis ir perspektyvos.
2. Asociacijos „Linava" Keleivinio transporto tarybos darbo ataskaita.
3. Situacija keleiviniame kelių transporte.
4. Kandidatų į asociacijos „Linava" valdymo organus iškėlimus ir rinkimai.

Susirinkimų pradžia 11.00 val.

Dalyvių registracija prasideda 10.00 val.

Atvykdami į susirinkimą asociacijos nariai turi pateikti registracijai dalyvio asmens dokumentą (jei reikia – ir įgaliojimą).

Vadovaujantis asociacijos „Linava" Regioninių susirinkimų šaukimo ir darbo tvarkos 8 p., „susirinkime dalyvauja vieno regiono, kuriame susirinkta, asociacijos nariai ir kandidatai į narius pagal įmonės registracijos vietą. Kandidatai į asociacijos narius susirinkime dalyvauja be balso teisės".

Kviečiame aktyviai dalyvauti.

Valdas GILYS

Asociacijos „Linava"

generalinis sekretorius

 

Asociacijos „Linava"
regioninių susirinkimų

G R A F I K A S

Alytaus regionokovo 4 d. Druskininkuose, viešbutyje „Regina", konferencijų salėje (T. Kosčiuškos g. 3, Druskininkai);

Kauno regionokovo 6 d. Kaune, AB „Drobė" aktų salėje (Jonavos g. 60, Kaunas);

Panevėžio regiono – kovo 13 d.Panevėžyje, viešbutis „Romantic", didžiojoje konferencijų salėje (Kranto g. 24, Panevėžys);

Klaipėdos regiono –kovo 19 d. Klaipėdoje, Klaipėdos verslo ir technologijos kolegijoje, aktų salėje (Bijūnų g. 10, Klaipėda);

Šiaulių regiono –kovo 20 d. Šiauliuose, Šiaulių universitete, baltojoje salėje (Vilniaus g. 88, Šiauliai);

Vilniaus regiono – kovo 26 d.Vilniuje, viešbutyje „Karolina"", konferencijų salėje (Sausio 13-osios g. 2, Vilnius);

Keleivinio transporto sekcijos –kovo 28 d. Vilniuje, „Linavos" mokymo centro salėje (Jankiškių g. 41, Vilnius).

Susirinkimų pradžia 11.00 val. Dalyvių registracija prasideda 10 val.

Dėl dokumentų, įrodančių
teisę atstovauti įmonei

Informuojame apie dokumentus, kuriuos turi pateikti asmuo, atstovaujantis įmonei Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava" narei regioniniame susirinkime.

Atkreipiame dėmesį, kad bet kuriuo atveju dalyviai privalo pateikti asmenybę patvirtinantį dokumentą asmens tapatybei nustatyti. Asociacijos narių bazėje yra duomenys apie įmonę ir jos vadovą. Jei narys tinkamai pateikė duomenis apie vadovą, tai jo pavardė yra duomenų bazėje ir registratoriai tikrins tik asmens dokumentą. Jei atvykusio įmonės vadovo duomenys asociacijos duomenų bazėje netikslūs (pvz., pasikeitusio vadovo duomenys asociacijai nepranešti, todėl atvykusio vadovo pavardė nesutampa su duomenų bazėje esančia pavarde), jis registratoriams turės pateikti akcininkų susirinkimo protokolą (protokolo išrašą), kuriame yra sprendimas tą asmenį skirti administracijos vadovu (direktoriumi). Šis dokumentas turi būti patvirtintas įmonės antspaudu, užrašytas patvirtinusio asmens vardas, pavardė, parašas, data.

Jei regioniniame susirinkime įmonei atstovauja ne įmonės vadovas, o kitas asmuo, jis turi turėti atstovaujamos įmonės išduotą įgaliojimą.

Dėmesio: Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis (LR CK 2.137 str.). Įgaliojimas, išduotas sau pačiam, negalioja.

Įgaliojimas turi būti pasirašytas administracijos vadovo ir antspauduotas įmonės antspaudu. Įgaliojime nurodomas asmuo, jo asmens kodas, kur ir kada atstovaujama ir pan.

Krovininio transporto taryba svarstė aktualias problemas

Sausio 23 d. vyko asociacijos „Linava" Krovininės tarybos posėdis, kuriame, be asociacijos vadovybės ir tarybos narių, dalyvavo Susisiekimo ministerijos sekretorius Rimvydas Gradauskas ir VKTI viršininkas Vidmantas Žukauskas. Posėdyje aptarti aštuoni vežėjų verslui svarbūs klausimai.

Asociacijos „Linava" prezidentas Algimantas Kondrusevičius sakė, kad posėdis vyko dalykiškai ir pavyko aptarti šias problemas: vairuotojų mokymo centrų kūrimo eigą, užsienio vežėjų leidimų kontrolės sugriežtinimo galimybes, kokybinius reikalavimus naujai į tarptautinių vežimų rinką ateinantiems vežėjams, Bendrijos leidimų ir jų kopijų galiojimo terminus, galimybes atlikti transporto priemonių periodinę techninę apžiūrą bet kurioje ES šalyje, trečiųjų šalių vairuotojų įdarbinimo procedūras bei naujų ATPK pataisų taikymo klausimus.

Asociacijos viceprezidentas Jonas Grybauskas akcentavo, kad posėdyje buvo pristatyta nauja „Linavos" paslauga – PVM grąžinimas skubos tvarka (per 5 darbo dienas) iš visų ES valstybių, kurią pradėjo vykdyti asociacijos PVM grąžinimo poskyris kartu su SEB banku.

Jonas Grybauskas pažymėjo, kad daugeliu aptartų klausimų atitinkamoms valstybės institucijoms „Linava" yra pateikusi arba rengia siūlymus, kuriais bus siekiama palankių vežėjų verslui sprendimų.

Anatolijus JAKIMOVAS

Asociacijos „Linava" spaudos atstovas

Pakeistas konsulinis mokestis Baltarusijos vizoms gauti

Baltarusijos konsulatas praneša, kad nuo š. m. vasario 6 d. pakeistas konsulinis mokestis Baltarusijos vizoms gauti.

DARBO VIZOS:

m e t i n ė s– 525 Lt per 6 darbo dienas; 612,5 Lt per 48 val.

v i e n k a r t i n ė s– 87.5 Lt per 6 darbo dienas; 175 Lt per 48 val.

d v i k a r t i n ė s– 122,5 Lt per 6 darbo dienas; 210 Lt per 48 val.

TRANZITO VIZOS:

m e t i n ė s– 122,5 Lt per 6 darbo dienas; 210 Lt per 48 val.

v i e n k a r t i n ė s– 35 Lt per 6 darbo dienas; 122,5 Lt per 48 val.

d v i k a r t i n ė s – 52,5 LT per 6 darbo dienas; 140 Lt per 48 val.

Latvijos ambasados
informacija

Latvijos ambasada Lietuvos Respublikoje patikslino, kad trečiųjų šalių vairuotojai, turintys leidimą dirbti Lietuvoje ir kuriems išduotos ilgalaikės daugkartinės „D" vizos, tranzitu per Latvijos Respublikos teritoriją vykti negali.

Trečiųjų šalių vairuotojai, turintys trumpalaikes nacionalines vizas „C", išduotas iki 2007 m. gruodžio 21 d., gali vykti tranzitu per Latvijos Respublikos teritoriją iki 2008 m. birželio 30 d. Ši tvarka galioja ir vykstant tranzitu per kitų, 2007 m. gruodžio 21 d. prie Šengeno erdvės prisijungusių, valstybių teritorijas.

Išsamesnė informacija teikiama
tel. (8~5) 278 6561, 278 6517.

Transporto politikos

ir informacijos departamentas

Baudos Prancūzijoje saugos diržų neprisisegusiems
vairuotojams

Prancūzijos vežėjų asociacija AFTRI primena: jeigu transporto priemonėje yra įdiegti saugos diržai, krovininio transporto bei keleivinio transporto vairuotojai ir keleiviai (suaugusieji ir vaikai) privalo segėti šiuos saugos diržus.

Pareigūnai gali taikyti 135 eurų baudą kiekvienam saugos diržų neprisisegusiam asmeniui.

Kelių naudotojų mokestis
krovininiam transportui
Rumunijoje

Rumunijos kelių naudotojų mokestis, vadinamas rovinjete, yra privalomas važiuojant visais Rumunijos keliais. Rovinjetes galima įsigyti pasienio punktuose esančiuose Nacionalinės kelių direkcijos biuruose, šalies pašto skyriuose bei „Petrom" degalinėse. Papildoma informacija apie vinječių pardavimo punktus teikiama Kelių direkcijos interneto svetainėje adresu http://www.andnet.ro/comerciala/CNADNR06.pdf.

Vairuotojams, neturintiems vinjetės ir išvykstantiems iš Rumunijos, bus taikoma bauda. Vairuotojai privalės įsigyti vinjetę už periodą nuo praeitos vinjetės galiojimo pabaigos.

Kelio remonto darbai Jungtinėje Karalystėje

JK vežėjų asociacija FTA informavo: nuo 2008 m. kovo mėn. prasidės kelio remontas tarp Western Heights (Aycliffe) žiedo ir Dover Eastern Docks sankirtos su keliu A2.

Kelio darbai bus vykdomi 12 savaičių. Vairuotojams patariama vykti alternatyviais maršrutais.

"Vežėjų žinios"
Vasaris Nr.3 (159)

"Linava" informuoja

Regioniniai asociacijos „Linava“ susirinkimai

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rinkos naujienos

Naujienos

Rytų rinkoje

Baltarusija, Rusija ir Kazachstanas kuria Muitinės sąjungą

Modernizacijos vėjai KaMAZ

Vž informacija

„Autostendas“: kokybė už priimtiną kainą

VKTI informuoja

Informacija

Nauji teisės aktai

Administracinė atsakomybė

Apskaita

Asmens dokumentai

Darbo santykiai

Įmonių bankrotas

Lygios galimybės

Mokesčiai

Muitinė

Sodra

Transportas

Veterinarija