Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Kronika

Spalio 3 d.asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius penktosios nacionalinės parodos „Belarus Expo 2007“ proga dalyvavo Baltarusijos ambasadoje surengtame susitikime ir su šios šalies premjeru Sergijumi Sikorskiu bei transporto ministru Vladimiru Sosnovskiu aptarė tranzito per Baltarusiją aktualijas. Asociacijos prezidentas iškėlė problemas, su kuriomis susiduria Lietuvos vežėjai, gabendami krovinius per Baltarusiją. Pirmiausia prezidentas akcentavo nemokamų tranzitinių leidimų stygiaus klausimą.
Jis taip pat atkreipė dėmesį į tai, jog dažni tranzitinių krovinių, gabenamų su TIR knygele konvojavimo ir fizinio prekių patikrinimo atvejai, neatitinka TIR konvencijos reikalavimų. Informuota, kad Baltarusijos muitinės pareigūnai dažnai sulaiko krovinius dėl fizinio patikrinimo, tačiau, net nenustačius jokių pažeidimų, vežėjas brangiai moka už krovinio iškrovimą ir pakrovimą, už transporto priemonės pastatymą ir patiria nuostolių dėl prastovų.

Spalio 3–5 d.Kaune vyko 5-asis Europos mobilumo forumas CIVITAS FORUM 2007, kurį atidarė ir sveikinimo kalbas sakė Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas ir asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius.
CIVITAS forume dalyvavo Europos Komisijos transporto ir energetikos komisaras Jacques’as Barrot. Jis skaitė pranešimą apie svarbiausią Europos Komisijos transporto dokumentą - Europos transporto Žaliąją knygą.

Spalio 4 d.Vilniuje įvykusios tarptautinės konferencijos „Rail Baltica – nuo vizijos iki realybės“ dalyviai pritarė naujam požiūriui į geležinkelio projektą „Rail Baltica“.
Konferencijos dalyvius pasveikino Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus ir Ministras Pirmininkas Gediminas Kirkilas, EK viceprezidentas Jacques’as Barrot. Pranešimus skaitė Lietuvos ir Latvijos susisiekimo ministrai, Estijos, Lenkijos ir Suomijos susisiekimo ministerijų atstovai, aukšto rango Europos geležinkelių ir infrastruktūros kompanijų bendrijos vadovai, Vokietijos bei Lenkijos geležinkelių, Europos investicijų banko atstovai. Konferencijoje buvo pažymėta, kad būtina plėtoti „Rail Baltica“ projektą, nes jis turės milžinišką poveikį Baltijos šalių ir Lenkijos integracijai į ES.

Spalio 4 d. Asociacijos „Linava“ Informacijos ir IT skyrius parengė ir išleido du vežėjams aktualius leidinius: „Trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo Lietuvoje tolimųjų reisų vairuotojais tvarka ir informacija apie Šengeno plėtrą“ bei „Žalų, atsiradusių dėl autoįvykių užsienyje, administravimas“. Leidiniai parengti bendradarbiaujant su draudimo bendrovėmis ir atsakingomis valstybės institucijomis.
Jau šią savaitę minėti leidiniai bus pradėti platinti „Linavos“ būstinėje ir visuose šalies regionuose. Transporto įmonių vadovai leidiniuose ras informacijos apie trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo tvarką, prašymo išduoti leidimą dirbti Lietuvoje formos pavyzdį, darbo sutarties formos pavyzdį, atitinkamų įstaigų darbo laiką ir jų telefonų numerius.
Žalų administravimo leidinyje pateikiami pagrindiniai užsienyje įvykusių autoįvykių administravimo aspektai ir kita svarbi informacija.

Spalio 7–11dienomis Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) delegacija dalyvavo verslo misijoje Italijoje. LPK delegacijoje tarp įvairių šalies verslo sričių atstovų buvo ir „Linavos“ sekretorius transporto politikai ir informacijai Algirdas Baranauskas. Bocconi universitete vyko konferencija, kurios tema – „Lietuvos ir Šiaurės Italijos bendradarbiavimas transporto srityje“. Tarp kitų šalies transporto organizacijų konferencijoje asociaciją „Linava“ pristatė A.Baranauskas. Renginius Milane organizavo Lietuvos verslo atstovybės vadovas Aleksandras Laurinavičius. Mūsų delegacija taip pat susitiko su Romos pramonininkų ir įmonių asociacijos (UIR) atstovais. Buvo pažymėta, kad prekių apyvarta tarp abiejų valstybių išaugo tiek eksporto, tiek importo srityse. Per 4 metus šie rodikliai padidėjo beveik 3 kartus. A.Baranauskas įvardijo trukdžius, kurie neleidžia vežėjams dirbti efektyviau. Tai ir neturėjimas itališkų 3-ios šalies kelionės leidimų, Italijos pareigūnų sankcijos vežėjams, kai Rusijai skirti kroviniai juda per Lietuvos terminalus.
Itin dalykiškas buvo susitikimas su Italijos transporto ir logistikos konfederacijos CONFETRA atstovais: kalbėta tik apie krovinių gabenimo ypatumus tarp abiejų šalių. Jame buvo pateikti „Linavos“ argumentai, kad Italijoje mūsų vežėjams netiksliai taikomos CMR konvencijos nuostatos. Ambasadorius Šarūnas Adomavičius vadovavo mūsų delegacijai susitikime su Italijos transporto ministerijos atstovais, kur aptarti bendradarbiavimo klausimai transporto srityje. A.Baranauskas pateikė aiškią „Linavos“ poziciją dėl krovinių į trečiąsias šalis vežimo per Lietuvos terminalus. Lietuvos ambasadorius įteikė Italijos transporto ministrui notą su „Linavos“ siūlymais laikytis CMR konvencijos reikalavimų ir netaikyti sankcijų mūsų vežėjams.
Visi susitikimai vyko draugiškai, nors kai kuriais klausimais šalių nuomonės išsiskyrė. Pagal jau nusistovėjusią tvarką, ne vėliau kaip per 1 mėnesį LPK turėtų gauti atsakymus į italams pateiktus klausimus.

Spalio 17 d.vyko asociacijos „Linava“ Krovininio transporto tarybos posėdis, kuriame buvo svarstytos krovininio kelių transporto verslo plėtros problemos ir ateities perspektyvos, kiti aktualūs klausimai. Posėdyje dalyvavo asociacijos vadovai, Krovininio transporto tarybos nariai bei Susisiekimo ministerijos sekretorius Rimvydas Gradauskas, Kelių ir kelių transporto departamento direktorius Šarūnas Baublys, Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko pavaduotojas Eugenijus Ruškus.

Posėdyje aktyviai diskutuota dėl krovininių automobilių, vykdančių tarptautinius vežimus, didelio augimo įtakos sektoriaus plėtrai. 2000–2007 metais krovinių automobilių parkas Lietuvoje padidėjo daugiau negu dvigubai. „Linavos“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius pažymėjo, kad krovininių automobilių parko didėjimas gresia tam tikru sektoriaus perkaitimu. Jis pasiūlė, kad naujai į rinką ateinančioms įmonėms būtų taikomi griežtesni reikalavimai.
Rimvydo Gradausko manymu, būtų priimtina taikyti Estijos patirtį – nustatyti naujai į rinką ateinantiems vežėjams 2 metų reikalavimą dirbti vietinėje rinkoje. Pasibaigus šiam laikotarpiui, vežėjui, neturinčiam nuobaudų, būtų išduodamas Europos Bendrijos leidimas. Taip pat buvo siūlyta daugiau dėmesio skirti krovininių automobilių techninės būklės kontrolei kelyje. Tačiau, nesant vieningos nuomonės šiuo klausimu, nutarta ieškoti alternatyvių problemos sprendimo galimybių. Rimvydas Gradauskas informavo, kad 2008 m. nenumatomas kelių naudotojo mokesčio tarifo didinimas. Yra svarstoma galimybė įvesti kelių naudotojo mokestį lengviesiems automobiliams. Sekretorius pažymėjo, kad po Šengeno plėtros neliks vidinių ES sienų kontrolės, todėl galimybės tikrinti kelionės leidimus pasienyje su Latvija ir Lenkija nebebus. Prezidiumo narys Artūras Grigaliūnas pasiūlė įrengti specialias aikšteles, kuriose būtų sudaryta galimybė užsienio šalių vežėjams kelionės leidimus pažymėti. Susisiekimo ministerijos atstovai neprieštaravo tokių aikštelių įrengimui ir pasiūlė šiuo klausimu diskutuoti detaliau.

„Linavos“ Informacijos ir IT skyriaus vyr. specialistas Valdas Kazlauskas pristatė naujus vairuotojų darbo ir poilsio režimo kontrolės aspektus Lietuvoje (galimybę viršyti leistiną vairavimo laiką grįžtant namo). Jis pažymėjo, kad galimybė viršyti darbo laiką yra numatyta ES teisės aktuose, tačiau išimtinais atvejais, ir tai neturėtų tapti sistema.

Šarūno Baublio teigimu, 2008 m. numatoma gauti apie 35 proc. Euro 4 ir apie 65 proc. Euro 3 ETMK leidimų. Norint išlaikyti tą patį leidimų skaičių 2009 metais, reikėtų prašyti kelionės leidimų tik EurO 4 krovininiams automobiliams. Taip pat numatoma mažinti mėnesinių ETMK leidimų skaičių.

Spalio 23 d.Seime įvyko tarptautinė konferencija “Eismo sauga keliuose: iššūkiai ir realybė“, kurią surengė Europos Komisija, LR Seimo Ekonomikos komitetas ir Susisiekimo ministerija.

Konferencijoje asociacijai „Linava“ atstovavusio prezidento Algimanto Kondrusevičiaus nuomone, eismo saugumas ir gerinimas yra vienas iš aktualiausių klausimų, reikalaujantis vieningų įvairių institucijų pastangų ir atsakomybės priimant sprendimus. Jo manymu, būtina į mokymo programas įtraukti eismo saugumo pamokas mokyklose, o gal net ir darželiuose, nes tik nuo mažens diegiant saugaus eismo žinias ir patirtį, galima išugdyti atsakingus ir drausmingus eismo dalyvius.
Antroji konferencijos dalis buvo skirta Europos kelių saugos chartijai nagrinėti. Jos tikslus konferencijos dalyviams pristatė Europos kelių saugos chartijos koordinatorė Aude Delesalle. Suprasdamos ir įvertindamos visuomeninių organizacijų įtaką užtikrinant eismo saugą ir įgyvendinant Europos kelių saugos chartijos tikslus, septynios asociacijos - Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“, „Lietuvos keliai“, „Transeksta“, Lietuvos automobilių klubas, Lietuvos automobilių sporto federacija, Lietuvos studentų atstovybių sąjunga ir Lietuvos vairuotojų mokymo bei kvalifikacijos kėlimo mokyklų asociacija pasirašė Europos kelių saugos chartiją.

Spalio 25 d. vyko asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdis, kuriame aptartas asociacijos veiksmų planas vykdant XVII vežėjų kongreso rezoliuciją, apžvelgta sekretoriato veikla, svarstyti narystės asociacijoje ir kiti klausimai.

Prezidiumo nariai aktyviai diskutavo dėl krovininių automobilių parko didėjimo įtakos kelių transporto sektoriaus plėtrai. Pažymėta, kad 2004–2007 metais krovinių automobilių parkas Lietuvoje padidėjo daugiau negu dvigubai. Be to, pastebima tendencija, kad į rinką ateina vežėjai, neturintys gerų verslo administravimo gebėjimų. „Linavos“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius pažymėjo, kad krovininių automobilių parko didėjimas gresia tam tikru sektoriaus perkaitimu. Jis pasiūlė, kad naujai į rinką ateinančioms įmonėms būtų taikomi griežtesni reikalavimai.
Pristatydamas itališkų trečiųjų šalių kelionės leidimų problemą, sekretorius transporto politikai ir informacijai Algirdas Baranauskas informavo, kad vizito į Italiją metu šiuo klausimu įvyko keletas susitikimų su vežėjų asociacijos CONFETRA bei Italijos susisiekimo ministerijos atstovais. Lietuvos ambasadorius įteikė Italijos transporto ministrui skirtą notą su „Linavos“ siūlymais laikytis CMR konvencijos reikalavimų ir netaikyti sankcijų mūsų vežėjams.
Posėdyje taip pat aptarti vairuotojų iš trečiųjų šalių įdarbinimo aspektai ir užsienio šalių vežėjų kontrolės klausimai po Šengeno erdvės plėtros, logistikos centrų bei saugaus eismo centrų steigimo klausimai.

Pristatydamas sekretoriato veiklos aktualijas, asociacijos generalinis sekretorius Valdas Gilys sakė, kad numatyti darbai ir planai sėkmingai vykdomi. Jis pažymėjo, kad efektyvus PVM grąžinimo skyriaus darbas leido sureguliuoti PVM lėšų grąžinimą iš Lenkijos. Tam labai padėjo faktoringo sutartis su SEB Vilniaus banku.
Šiuo metu 649 įmonės naudojasi šia „Linavos“ paslauga ir turi galimybę susigrąžinti PVM už pirktus degalus iš 16 valstybių.
Per 9 šių metų mėnesius asociacijos Vizų skyrius padėjo vežėjams įforminti per 13 tūkst. vizų.

Spalio 30 d.asociacijos “Linava” atstovybė Rusijoje informavo, kad Rusijos Federacijoje nustojo veikti Rusijos muitinės veteranų sąjungos (SVTS) organizuojama palyda kroviniams, gabenamiems RF teritorija.
Vežėjai, gabenantys į šią šalį krovinius, kurių muitų ir mokesčių suma viršija TIR garantiją, gali nusipirkti papildomą garantiją Rostek-Pskov atstovybėse Latvijos ir Rusijos pasienio postuose arba iš anksto užsisakyti Rostek-Pskov organizuojamą palydą, susisiekę su jų centrine būstine tel.:

+ 7 8112 72 52 71
+ 7 8112 72 52 85

Konsultacijos teikiamos šiais telefonais:

Juridinis skyrius: + 7 8112 16 04 92
Deklarantai: +7 8112 16 83 40

Smulkesnę informaciją galima rasti interneto svetainėje adresu:
www.rostek-pskov.ru

Spalio 30–31 d.Vilniuje vyko Lietuvos ir Ukrainos kelių transporto komisijos posėdis. Lietuvos delegacijai vadovavo Susisiekimo ministerijos Kelių ir kelių transporto departamento direktorius Š.Baublys, dalyvavo departamento vyr. ekspertė B.Sviklienė, Valstybinės kelių transporto inspekcijos Krovininio transporto skyriaus viršininkas A.Kuzmickas ir asociacijos “Linava” Krovininio transporto skyriaus vadovas G.Ramaslauskas. Ukrainos delegacijai vadovavo Valstybinio automobilių transporto departamento Tarptautinių ryšių sektoriaus vadovas A. Fontankinas.
Posėdyje delegacijos apsvarstė užsienio prekybos tarp Lietuvos ir Ukrainos eigą per pastaruosius metus, aptarė galimas perspektyvas bei pasikeitė turima statistine informacija. Delegacijos konstatavo, jog tiek importas, tiek eksportas nuolat augo per pastaruosius kelerius metus. Prekyba per 2007 m. pirmąjį pusmetį padidėjo per 40 proc., lyginant su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu.
Pagrindinis posėdžio klausimas – leidimų kvotų tarptautiniams krovinių vežimams nustatymas. Per 2007 m. 9 mėnesius Ukrainos vežėjai panaudojo 5114 bendruosius leidimus ir tik 187 leidimus vežti krovinius į/iš trečių šalių. Tuo tarpu Lietuvos vežėjai panaudojo 1620 bendrųjų leidimų ir 1900 leidimų vežti krovinius į/iš trečių šalių. Po ilgų diskusijų šiems metams Ukraina sutiko papildomai skirti mūsų vežėjams dar 300 mokamų leidimų vežti krovinius į/iš trečių šalių transporto priemonėms, atitinkančioms Euro 2 ir aukštesnius standartus.
Suderinta preliminari leidimų kvota 2008 metams. Lietuvos vežėjams bus skirta 6000 bendrųjų leidimų, 1900 leidimų vežti krovinius į/iš trečių šalių ir 300 leidimų vežti krovinius į/iš trečių šalių transporto priemonėms, atitinkančioms Euro 2 ar aukštesnius standartus. Delegacijos susitarė ir ateityje nedaryti kliūčių transporto plėtrai ir pozityviai spręsti klausimą dėl papildomų leidimų skyrimo, jei vežėjams toks poreikis iškiltų.
Kadangi Ukrainos vežėjai jau nuo 2007 m. liepos 1 d. Lietuvoje moka transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokestį (vinjetę), Lietuvos vežėjai nuo 2008 m. nebebus atleidžiami nuo kelių mokesčio Ukrainoje, kuris sudaro 0,02 Euro už 1 km.
Posėdyje buvo nagrinėjami ir kiti aktualūs keleivių bei krovinių vežimo kelių transportu klausimai. Derybos vyko draugiškai ir konstruktyviai.

Visiems TIR grantinės sistemos dalyviams

MUITINĖS KONVENCIJOS DĖL TARPTAUTINIO KROVINIŲ GABENIMO SU TIR KNYGELĖMIS (1975 M. TIR KONVENCIJOS) 9 priedo II dalyje išdėstytos būtinos sąlygos ir reikalavimai, kurių reikia laikytis asmenims, norintiems naudotis TIR procedūromis.

Vadovaujantis Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos “Linava” prezidiumo 2003 m. balandžio mėn. 30 d. patvirtintų PRIĖMIMO IR DALYVAVIMO TIR GARANTINĖJE SISTEMOJE BEI ŠALINIMO IŠ JOS TAISYKLIŲ 18 punkto nuostatomis, įmonės - TIR garantinės sistemos narės kasmet iki gruodžio 20 d.asociacijos “Linava” TIR departamentui (Jankiškių g. 41) privalo pateikti:

Akcinės (uždarosios akcinės ) bendrovės:

- raštą iš įmonės apie visus akcininkus, nurodant jų vardus, pavardes, asmens kodus bei turimų akcijų kiekį (proc. arba skaičius);

- raštą, patvirtintą įmonės vadovo parašu ir apvaliu antspaudu, kuriame nurodomi ne daugiau kaip 3 įmonės darbuotojai, įgalioti pirkti TIR knygeles (nurodomi šių darbuotojų vardai, pavardės, parašų pavyzdžiai ir asmens kodai). Jei asmuo įgaliojamas pirmą kartą, papildomai reikia pristatyti “TIR konvencijos reikalavimai ir muitinio tranzito sistema” pažymėjimo kopiją.

Individualios įmonės:

- raštą, patvirtintą įmonės vadovo parašu ir apvaliu antspaudu, kuriame nurodomi ne daugiau kaip 3 įmonės darbuotojai, įgalioti pirkti TIR knygeles (nurodomi šių darbuotojų vardai, pavardės, parašų pavyzdžiai ir asmens kodai). Jei asmuo įgaliojamas pirmą kartą, papildomai reikia pristatyti “TIR konvencijos reikalavimai ir muitinio tranzito sistema” pažymėjimo kopiją.

Asociacijos “Linava”
TIR departamento direktorius
Heliodoras Giedrys

Centralizuotos draudimo paslaugos asociacijos nariams

Asociacija “Linava” siekdama, kad vežėjams būtų patogiau naudotis draudimo paslaugomis, Draudimo ir verslo konsultacijų skyriuje centralizuotai pradėjo teikti draudimo paslaugas asociacijos nariams.
Išsamesnę informaciją galima rasti asociacijos interneto svetainėje adresu www.linava.lt Informacija vežėjams/Draudimo paslaugos (http://www.linava.lt/cms/content.aspx?root_id=lt&path=/lt/lt_carriers_info&item_id=lt_carriers_info_22).

Pasikeitė mokestis už vizas

Rusijos konsulatas praneša, kad mokestis už vizos įforminimą nuo lapkričio 6 d. yra 51 USD.

Eismo apribojimai Slovėnijoje


Slovėnijos vežėjų asociacija GIZ INTERTRANSPORT informavo, kad transporto priemonėms, virš 7,5 t. MLS, įvesti eismo apribojimai kelyje G3 tarp Maribor ir Dolga vas. Apribojimai galioja šiais laikotarpiais:
- nuo šeštadienio 22.00 val. iki sekmadienio 21.00 val.;
- valstybinių švenčių dienomis ir nedarbo dienomis nuo 8.00 val. iki 21.00 val.;
- nuo 14.00 val. iki 21.00 val. Didįjį penktadienį;

- papildomi eismo apribojimai galios nuo 8.00 val. iki 13.00 val. kiekvieną šeštadienį, pradedant nuo birželio paskutinio savaitgalio ir baigiant pirmuoju rugsėjo savaitgaliu.

Rygoje – eismo apribojimai

Latvijos vežėjų asociacija “Latvijas auto” informavo, kad nuo 2007 m. gruodžio 1d. krovininėms transporto priemonėms virš 5 t. Rygoje įvedami eismo apribojimai. Apribojimai galios savaitgaliais nuo 7.00 val. iki 10.00 val. ir nuo 16.00 val. iki 19.00 val. šiose gatvėse:
- per Akmens ir Salų tiltus bei gatves, vedančias į šiuos tiltus: Daugavgrivas g., Vienibas alėja, Akmenų g., Valguma g., Uzvaras bulvaras, Mukusalas g., lapkričio 11-sios g., Eksporta g.;
- per Slavu, Deglava ir Zemitana tiltus. Sunkvežimiams laikinai bus leista vykti Slavu žiedu bei jo nuvažiavimais. Apvažiuoti Slavu tiltą bus galima Krustpils gatve.

Informacijos ir IT skyrius

"Transporto pasaulis"
Lapkritis Nr.11 (83)

"Linava" informuoja

Kronika

Aktualijos

Rusijos Federacija: vežėjų perspektyvos ir problemos

Navigacija

Siemens VDO

Parodos

Kai viskas atnaujinta, galima tobulinti

„Busworld Europe 2007“ – kupina naujovių

Pas kaimynus

Bankrutuoja „Latvijas auto” padalinys

Priekabų ūkis

Keturi kart keturi

„Hanse Trailer“ aktyvina puspriekabių nuomą

Stambiu planu

Vienas iš trynukų – “Jumper

„Hankook“ krovininių padangų naujovės

Lietuvoje ir pasaulyje

15 milijoninis “VW Passat”

Apdovanoti geriausi logistikos projektai

Naujienos

Transporto politika

Problemų amplitudė: nuo Pietų Europos iki Vidurinės Azijos

Ir kariamas šuo pripranta, tačiau

Žinotina

Ašys ir jų gamintojai

„DKV Euro Service“: visos paslaugos iš vienų rankų

Perspektyvos

Rekviem rankinei pavarų dėžei

Keleivinis transportas

Problemas aptarė keleivininkai

„Temsa Opalin“ pateisino lūkesčius

Teisė

Laikinosios apsaugos priemonės (areštas)

Muziejus

SUNKVEŽIMIŲ APTAKUMO IŠTAKOS