Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

ASOCIACIJOS “Linava” XVIII KONGRESAS

Asociacijos “Linava” nariams

Informuojame, kad š.m. gegužės 9 d. ”Le Meridien Villon” viešbutyje Vilniuje (greitkelio A2 Vilnius-Ryga 19-asis km.) įvyks asociacijos “Linava” XVIII kongresas.
Kongreso darbotvarkė:

DARBOTVARKĖ

1. Asociacijos “Linava” prezidiumo ataskaita.
2. Asociacijos “Linava” sekretoriato pranešimas.
3.Asociacijos “Linava” revizijos komisijos ataskaita.
4. Asociacijos “Linava” prezidento, prezidiumo narių ir revizijos komisijos narių rinkimai.
5. Asociacijos “Linava” biudžeto tvirtinimas.
6. Kongreso rezoliucijos ir nutarimų priėmimas.

Pasibaigus kongresui, dalyvius kviečiame pavakarieniauti.

Kongreso pradžia – 11.00val.
Dalyvių registracijos pradžia – 10.00val.

Atvykdami į kongresą asociacijos nariai turi pateikti registracijai dalyvio asmens dokumentą (jei reikia ir įgaliojimą)

Maloniai kviečiame dalyvauti.

Prezidentas Algimantas Kondrusevičius


DĖL DOKUMENTŲ, ĮRODANČIŲ TEISĘ ATSTOVAUTI ĮMONEI

Informuojame apie dokumentus, kuriuos turi pateikti asmuo, atstovaujantis įmonę Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos “Linava” XVIII Kongrese.

Atkreipiame dėmesį, kad bet kuriuo atveju dalyviai privalo pateikti asmenybę patvirtinantį dokumentą, siekiant nustatyti asmens tapatybę.

Asociacijos narių bazėje yra duomenys apie įmonę ir jos vadovą. Jei narys tinkamai pateikė duomenis apie vadovą, tai jo pav ardė yra duomenų bazėje ir registratoriai tikrins tik asmens dokumentą. Jei atvykusio įmonės vadovo duomenys asociacijos duomenų bazėje netikslūs (pvz. pasikeitusio vadovo duomenys asociacijai nepranešti, todėl atvykusio vadovo pavardė nesutampa su duomenų bazėje esančia pavarde), jis registratoriams turės pateikti akcininkų susirinkimo protokolą (protokolo išrašą), kuriame yra sprendimas tą asmenį skirti administracijos vadovu (direktoriumi). Šis dokumentas turi būti patvirtintas įmonės antspaudu, užrašytas patvirtinusio asmens vardas, pavardė, parašas, data.

Jei Kongrese įmonę atstovauja ne įmonės vadovas, o kitas asmuo, jis turi turėti atstovaujamos įmonės išduotą įgaliojimą.

Dėmesio:Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis (LR CK 2.137 str.). Įgalioji mas išduotas sau pačiam negalioja.

Įgaliojimas turi būti pasirašytas administracijos vadovo ir antspauduotas įmonės antspaudu. Įgaliojime nurodomas asmuo, jo asmens kodas, kur ir kada atstovaujama ir pan.

"Transporto pasaulis"
Balandis Nr. 4 (88)

"Linava" informuoja

ASOCIACIJOS “Linava” XVIII KONGRESAS

Kronika

Aktualijos

Kaip padidinti logistinių įmonių veiklos efektyvumą

Keleivininkų pasitarime – aktualijos bei rinkimai

Regioniniai susirinkimai:verslo situacijos apžvalga ir rinkimų rezultatai

Eismas

Saugaus eismo užtikrinimas – ilgas ir sunkus procesas

Grėsmė

Rusijoje – dar viena grėsmė vairuotojams

Idėjos

Patogūs namai – ir darbui, ir poilsiui

Iškilmės

Veteranų klubas išaugo iš kūdikio marškinėlių

Keliai Keleliai

Kas už ką atsako?

Mūsų kalba

Svetimieji transporto srities žodžiai

Užsienyje

Jie keičia Žemės veidą

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Naujienos

Keleivinis transportas

Megapolio patirtis

Technika

Naujas ašių apkrovimo indikatorius

Teisė

Administracinės sankcijos neblaiviems vairuotojams

Muziejus

Automobilizmas Japonijoje – gerai išmokta pamoka