Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

ASOCIACIJOS „LINAVA“ VEIKLOS KRONIKA 2007 METAI

SAUSIS

21–28 d. asociacijos „Linava“ įmonė „Linavos“ mokymo centras organizavo mokymo kursus „Skaitmeniniai tahografai ir jų naudojimas. Muitinio įforminimo procedūros“ Hamburge ir Celėje, Žemutinės Saksonijos vadybos akademijoje. Buvo lankomasi transporto įmonėse, kuriose įdiegti skaitmeniniai tachografai, įmonių specialistai aiškino, kaip jie įdiegti praktikoje, kaip vedama apskaita, su kokiais sunkumais susiduriama, kaip vykdoma patikra ir kontrolė.

25d.asociacijos „Linava“ iniciatyva įvyko susitikimas su Užsienio reikalų bei Susisiekimo ministerijų atstovais dėl Lietuvos vežėjų patirtų nuostolių Lietuvos ir Latvijos pasienyje kompensavimo. Susitikime dalyvavo asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius, generalinis sekretorius V. Gilys, transporto politikos ir informacijos sekretorius A. Baranauskas, sekretoriaus pavaduotojas V. Adomaitis ir Informacinio skyriaus vyr. specialistė V. Glebovienė. Asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius padėkojo Užsienio reikalų, Susisiekimo ministerijoms už aktyvų dalyvavimą sprendžiant Lietuvos vežėjų problemas, kai Latvijos muitinės pareigūnų veiksmai sukėlė transporto spūstį prie vidinės Europos Sąjungos sienos. Užsienio reikalų ministerijos atstovai pabrėžė, kad kėlė ir kels Lietuvos ir Latvijos tarpvyriausybiniu lygiu klausimą dėl praėjusiais metais susidariusios krizės Lietuvos ir Latvijos valstybių sienos perėjimo punktuose. Dėl šios krizės ir Lietuvos, ir užsienio šalių vežėjai patyrė nuostolių. Tačiau tai yra ne Lietuvos ir Latvijos problema, o Latvijos ir Rusijos bei Europos Bendrijos problema, daranti neigiamą įtaką ES valstybių ekonomikai bei Lietuvos ir Latvijos valstybių kaip tranzitinių šalių įvaizdžiui.

25 d.asociacija „Linava“, atstovaujama generalinio sekretoriaus V. Gilio, ir AB SEB Vilniaus bankas, atstovaujamas Verslo klientų direktoriaus S. Mickaus, pasirašė faktoringo sutartį, pagal kurią bus vykdomas skubus (išankstinis) PVM grąžinimas iš Lenkijos Respublikos.

VASARIS

1 d.vykusiame asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdyje buvo patikslinti asociacijos tarybų ir komitetų darbo planai, aptarti narystės asociacijoje klausimai. Aptarinėdami darbų planą, prezidiumo nariai išskyrė per 14 vežėjų verslui aktualių klausimų ir problemų. Svarbiausieji iš jų – transporto priemonių savininkų ir naudotojų mokesčio surinkimo ir administravimo sistemos sutvarkymas, krovinių vežimo liberalizavimas su kai kuriomis Europos Sąjungos valstybėmis, vairuotojų profesinis mokymas, tachografų kortelių išdavimas Lietuvoje įdarbintiems ne ES šalių piliečiams, kelionės leidimų į kai kurias valstybes problema ir kt. Siekdama išspręsti vežėjams aktualius klausimus, „Linava“ ir toliau aktyviai bendradarbiaus su Susisiekimo, Užsienio reikalų ministerijomis, VKTI, Migracijos departamentu, Automobilių kelių direkcija ir tarptautinėmis organizacijomis.

6 d.asociacija „Linava“ pasirašė su SEB Vilniaus banku faktoringo sutartį, kuri suteiks vežėjams galimybę greičiau susigrąžinti PVM už Lenkijoje pirktus degalus. „Linavos“ PVM skyriaus vadovės D. Andruškevičienės teigimu, sutartis leis lėšas vežėjams susigrąžinti per 4–5 dienas nuo sąskaitų pateikimo Lenkijos mokesčių inspekcijai.

7 d. asociacijos „Linava“ prezidento A. Kondrusevičiaus kvietimu Lietuvoje lankėsi Ispanijos vežėjų asociacijos ASTIC prezidentas ir IRU viceprezidentas P. Padrosa. Lietuvos ir Ispanijos vežėjų asociacijų prezidentai aptarė asociacijų bendradarbiavimą, sutarė derinti vežėjų asociacijų pozicijas IRU posėdžiuose ir renginiuose kelių transporto technologijų taikymo srityse.

8 d. asociacijos „Linava“ iniciatyva įvyko pasitarimas, kurio tikslas – ieškoti galimybių kiek įmanoma supaprastinti trečiųjų šalių vairuotojų įdarbinimo procedūras Lietuvoje. Pasitarime dalyvavo asociacijos „Linava“, Užsienio reikalų, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų bei Migracijos departamento atstovai. Asociacijos viceprezidentas J. Grybauskas pristatė šiuo metu iškilusias trečiųjų šalių vairuotojų įdarbinimo problemas: ilgas (iki 2 mėn.) paraiškų nagrinėjimo laikotarpis teritorinėje ir Lietuvos darbo biržoje, tiksliai neapibrėžtas kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančių dokumentų sąrašas bei teisės niuansai, siekiant gauti skaitmeninio tachografo kortelę. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovės manymu, jei vežėjai aktyviau registruotų laisvas vairuotojų darbo vietas darbo biržoje, tai atitinkamos institucijos atsižvelgtų į didelį šios specialybės darbuotojų deficitą ir įtrauktų ją į prioritetinių specialybių sąrašą.

8 d. Susisiekimo ministerijoje įvyko posėdis dėl Lietuvos intermodalinės transporto platformos, jame dalyvavo Ūkio, Susisiekimo ministerijų, automobilių kelių, geležinkelių, jūrų transporto ir savivaldybių atstovai. Posėdyje dalyvavusio „Linavos“ transporto politikos ir informacijos sekretoriaus A. Baranausko nuomone, vežėjai iš esmės pritaria intermodalinio transporto technologinės platformos formavimo kryptims, nes sparčiai plėtojantis kompanijų logistikos veiklai ES erdvėje, inicijuojamas glaudesnis verslo, mokslo ir valstybės institucijų bendradarbiavimas sprendžiant intermodalumo ir logistikos klausimus.

6–9 d. asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius, generalinis sekretorius V. Gilys ir atstovybės Maskvoje vadovas R. Budrevičius darbo vizito metu susitiko su Rusijos vežėjų asociacijos ASMAP vadovais, Rusijos federalinės muitinės tarnybos (FMT) atstovais, draudimo kompanijos „Ingosstrach“ vadovais bei dalyvavo Rusijos pramonininkų ir verslininkų sąjungos konferencijoje. Pasitarime su ASMAP vadovais aptartas kelionės leidimų klausimas ir konstatuota, jog 2006 m. leidimų panaudojimas išaugo iki 30 proc. ASMAP vadovybė pažadėjo palankų bendradarbiavimą ir šiais metais. Pasikeista nuomonėmis dėl Rusijos ir Baltarusijos tranzito, kuris niekaip netenkina Rusijos, todėl ASMAP šiuo klausimu dirba labai aktyviai, tikėdamasi teigiamų pokyčių. Asociacijos „Linava“ vadovų siūlymu pasitarime svarstyta situacija Latvijos ir Rusijos pasienyje, nes ir šiuo metu ten susidaro transporto spūstys, todėl reikia daryti įtaką šalių atsakingoms institucijoms, kad situacija normalizuotųsi. FMT vadovai informavo, jog Rusijos muitinė laikinai nutraukia išankstinio elektroninio krovinių deklaravimo diegimą. „Linavos“ kvietimu, FMT vadovai sutiko surengti seminarą mūsų vežėjams muitinės klausimais 2007. Asociacija „Linava“ kvietė „Ingosstrach“ antrines draudimo bendroves teikti konkurencingas draudimo paslaugas Lietuvoje, pavyzdžiui, privalomojo civilinės atsakomybės draudimo, žalios kortos, sveikatos draudimo ir t. t.

22 d.asociacija „Linava“, siekdama darbdaviams palengvinti tinkamos kvalifikacijos darbuotojų atranką, kreipėsi į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą prašydama apsvarstyti galimybę teikti darbdaviams duomenis apie įdarbinamų asmenų darbovietes per asociaciją. Gautame Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos rašte bei susitikus su šios institucijos vadovybe buvo pateikti argumentai, kad dėl materialinių, organizacinių ir žmogiškųjų išteklių trūkumo Sodra nepajėgi teikti duomenų vežėjams apie priimamus į darbą asmenis per asociaciją. Vis dėlto buvo pažadėta, kad, pasikeitus aplinkybėms, bus ieškoma galimybių supaprastinti duomenų teikimą ir atnaujinti dialogą minėtu klausimu.

KOVAS

1 d.asociacijos „Linava“ mokymo centro salėje Keleivinio transporto tarybos nariai aptarė keleivių vežėjams aktualius klausimus. Keleivinio transporto skyriaus vadovas E. Stolovickis pateikė praėjusių metų autobusų bei troleibusų parkų statistinius duomenis, jų rinkimo bei analizės tobulinimo klausimus. Tarybos nariai diskutavo Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimo, Civilinės atsakomybės draudimo išmokų neskaidymo, galimo smulkių siuntų gabenimo autobusais apribojimo bei kitais klausimais.

2 d. Briuselyje vyko IRU Socialinių reikalų komisijos posėdis, kuriame dalyvavo asociacijos „Linava“ Krovininio transporto skyriaus vadovas G. Ramaslauskas ir advokatas J. Usonis. Posėdyje daugiausia diskutuota dėl Reglamento (EB) Nr. 561/2006 „Dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo“, keičiančio ekipažų darbo ir poilsio tvarką, įsigaliojimo nuo 2007 m. balandžio 11 d.

6–7 d. Ūkio ministerijoje vyko XII dvišalės Lietuvos ir Baltarusijos prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo komisijos posėdis. Asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius pristatė bendradarbiavimo muitinės srityje aktualijas bei krovinių tranzito per Baltarusiją situaciją. Šalys sutarė, jog būtina bendradarbiauti organizuojant pilotinius projektus dėl išankstinio informacijos keitimosi tarp Lietuvos ir Baltarusijos muitinių.

8 d. asociacijos „Linava“ prezidiumo nariai posėdyje svarstė ir tikslino Krovininio ir Keleivinio transporto tarybų ir komitetų ataskaitas kovo 15 d. prasidėsiantiems regioniniams vežėjų susirinkimams, aptarė narystės asociacijoje ir kitus klausimus.

13 d.asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius ir Informacijos ir IT skyriaus vadovas A. Adomaitis susitiko su užsienio reikalų ministru P. Vaitiekūnu. Asociacijos vadovai pateikė ministrui informaciją apie pagrindines kelių transporto verslo problemas užsienio valstybėse ir aptarė galimus jų sprendimo būdus.

14 d.Asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas B. Lubys ir viceprezidentas R. Varkulevičius dalyvavo susitikime su Kazachstano parlamento nariais. Aptarti Lietuvos ir Kazachstano ekonominio bendradarbiavimo rezultatai, problemos ir perspektyvos, bendradarbiavimo transporto srityje klausimai.

15 d.Kaune startavo asociacijos „Linava“ krovininio transporto įmonių regioninių susirinkimų maratonas, kuris per Klaipėdą, Šiaulius, Panevėžį ir Alytų balandžio 6 d. baigėsi Vilniuje.

15–16 d.Briuselyje vykusiame Europos verslo viršūnių susitikime dalyvavo daugiau nei 2 500 Europos verslo lyderių, Europos Sąjungos institucijų ir vyriausybių vadovų. Lietuvos pramonininkų konfederacijos delegacijoje buvo ir asociacijos „Linava“ transporto politikos ir informacijos sekretorius A. Baranauskas. Šių metų Europos verslo viršūnių susitikimas pavadintas „Reform to Perform: Europe is our Business“, skirtas ES 50 metų pasiekimams apžvelgti – konkurencingumo politikai ir ateities vizijai išsakyti.

19 d.Prancūzijoje, Lione, vyko IRU Techninės komisijos posėdis, kuriame dalyvavo asociacijos „Linava“ Informacijos ir IT skyriaus vadovas V. Adomaitis ir Krovininio transporto skyriaus vadovas G. Ramaslauskas. Posėdyje išsamiai buvo nagrinėtas klausimas dėl „modulinės koncepcijos“ transporto priemonių, kurių ilgis siekia 25,25 m, o maksimali leistina masė – 60 t, naudojimo Europos Sąjungoje.

22–23 d. Šveicarijoje, Berne įvyko eilinis Lietuvos ir Šveicarijos kelių transporto komisijos posėdis. Lietuvos delegacijoje buvo ir asociacijos „Linava“ Krovininio transporto skyriaus vadovas G. Ramaslauskas. Šveicarijos atstovai informavo, kad jų šalyje nustatytus mokesčius užsienio vežėjai gali mokėti naudodami specialius elektroninius prietaisus, nors jie ir nėra privalomi. Šiuos prietaisus naudoja visi be išimties Šveicarijos vežėjai bei dažnai į šią šalį vykstantys užsieniečiai, o jų sumontavimas kainuoja apie 500 eurų. Minėti prietaisai tinka ir Austrijos kelių mokesčiams sumokėti.

23 d.asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius, viceprezidentai J. Grybauskas ir M. Grigelis bei generalinis sekretorius V. Gilys susitiko su susisiekimo ministru A. Butkevičiumi ir aptarė pagrindines kelių transporto verslo problemas. Susitikimo dalyviai pažymėjo, jog šiuo metu asociacija sprendžia įvairius kelių transportui svarbius klausimus. Tačiau yra problemų, kurių sprendimas neįmanomas be Susisiekimo ministerijos ir kitų valstybinių institucijų pagalbos. Asociacijos nuomone, tikslinga tęsti derybas su Lenkija ir Italija dėl krovinių vežimų į trečiąsias šalis liberalizavimo, todėl artimiausiu metu reikėtų inicijuoti šalių bendrų komisijų posėdžius.

Susirūpinimą kelia kontrolės punkto Kalvarija–Budziskas laidumas. Vykdamos per šį postą, krovininės transporto priemonės užtrunka apie 4–6 valandas ir ilgiau. Asociacija siūlo tartis su Lenkija dėl draudimo atšaukimo sunkvežimiams vykti per Lazdijų postą ir svarstyti klausimą dėl visų transporto priemonių tikrinimo rentgeno aparatu Budzisko poste, nes tai neatitinka TIR konvencijos nuostatų, kurios leidžia muitinės pareigūnams atlikti krovinių patikrinimus tik pasirinktinai arba esant įtarimui. Asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius pabrėžė multimodalumo svarbą efektyviai plėtojant visų rūšių transportą. Viena iš aktualiausių problemų kelių transporto sektoriuje – nepakankama vairuotojų pasiūla darbo rinkoje. Asociacijos nuomone, vairuotojų stygiaus problemą reikia spręsti valstybiniu lygiu, rengiant mokymosi programas vidurinėse mokyklose, vykdant jaunimo profesinį orientavimą didelio nedarbo lygio regionuose ir pan. Vairuotojų rengimas turi tapti vienu iš valstybės švietimo ugdymo prioritetų.

27–30 d.Maskvoje vykusioje parodoje „TransRusija 2007“ jungtiniame Lietuvos transportininkų beveik 150 kv. metrų stende šalies kelių transporto įmonių galimybes pristatė asociacija „Linava“. Didžiulio lankytojų dėmesio sulaukė per 100 asociacijai priklausančių įmonių atstovų, kurie užmezgė kontaktus su naujais partneriais, krovinių siuntėjais ir gavėjais. Parodoje dalyvavo įmonės iš 25 šalių. Asociacijos „Linava“ vadovai susitiko su Rusijos vežėjų asociacijos ASMAP vadovais, diskutavo Kaliningrado tranzito klausimais, svarstė naujas bendradarbiavimo kryptis. Asociacijos įmonių vadovams buvo surengtas seminaras, kuriame Rusijos muitinės pareigūnai ir teisininkai pristatė svarbiausius Rusijos muitinės kodekso aspektus.

Nuo kovo 15 d. iki balandžio 6 d.šešiuose šalies regionuose vyko asociacijos „Linava“ krovininio transporto įmonių regioniniai susirinkimai. Juose asociacijos vadovai ir prezidiumo nariai, Valstybinės kelių transporto inspekcijos ir Muitinės departamento atstovai iškėlė ir aptarė daugiau kaip 18 vežėjams aktualių klausimų. Pasikeista nuomonėmis apie transporto verslo aplinkos pokyčius, kylančias įvairias problemas ir jų sprendimo būdus. Asociacijos vadovai pateikė informaciją apie „Linavos“ sekretoriato veiklą, TIR garantinės sistemos funkcionavimą ir pavaldžių įmonių darbo rezultatus.

BALANDIS

16 d. asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius, astovybės Maskvoje vadovas R. Budrevičius ir Informacijos ir IT skyriaus vadovas V. Adomaitis susitiko su Latvijos ambasadoriumi Lietuvoje H. Baumaniu. Susitikime aptarta situacija Latvijos ir Rusijos pasienio postuose bei galimybės sutrumpinti krovininio transporto eiles šiame pasienio ruože.

19 d.vykusiame asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdyje aptarti vežėjų regioninių susirinkimų rezultatai, svarstyta preliminari asociacijos „Linava“ XVII kongreso darbotvarkė ir organizaciniai klausimai, aptarti asociacijos prezidento ir generalinio sekretoriaus ataskaitų metmenys.

26–27 d. Vilniuje įvyko eilinis Lietuvos ir Moldovos bendros kelių transporto komisijos posėdis. Lietuvos delegacijoje buvo ir asociacijos „Linava“ Krovininio transporto skyriaus vadovas G. Ramaslauskas. Daugiausia diskutuota dėl leidimų kvotos vežti tarptautinius krovinius nustatymo. Atsižvelgdamos į užsienio prekybos apimties augimą, šalys susitarė šiais metais papildomai pasikeisti po 100 universaliųjų leidimų dvišaliams ir tranzitiniams krovinių vežimams. Esant leidimų trūkumui, šalys susitarė toliau derėtis dėl kvotos padidinimo. Buvo suderinta ir preliminari leidimų kvota 2008 metams: 700 universaliųjų leidimų ir 250 leidimų vežti krovinius į / iš trečiųjų šalių.

GEGUŽĖ

3 d.asociacijos „Linava“ kvietimu įvyko susitikimas su Rusijos Federacijos užsienio reikalų ir asociacijos ASMAP atstovais. Susitikime aptarti vizų vairuotojams išdavimo klausimai. Abi šalys aptarė problemas, su kuriomis susiduriama gaunant vizas Rusijos vairuotojams Lietuvos konsulinėse įstaigose bei Lietuvos vairuotojams Rusijos konsulinėse įstaigose, ir sutarė tęsti konsultacijas su savo šalių Užsienio reikalų ministerijomis dėl vizų gavimo procedūrų supaprastinimo.

4 d. asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius, atstovybės Maskvoje vadovas R. Budrevičius ir Informacijos ir IT skyriaus vadovas V. Adomaitis susitiko su LR užsienio reikalų ministerijos sekretoriumi O. Jusiu ir Konsulinio departamento direktoriumi T. Pajauju. Asociacijos „Linava“ atstovai apibūdino situaciją, kuri susidarė Rusijos Federacijos ambasadai Lietuvoje patvirtinus ypač sudėtingą dokumentų pateikimo tvarką Lietuvos vairuotojams daugkartinėms vizoms įforminti ir informavo apie gegužės 3 d. įvykusio susitikimo su Rusijos Federacijos užsienio reikalų ir asociacijos ASMAP atstovais rezultatus. Rusijos Federacijos atstovai sugriežtintos tvarkos įvedimą daugkartinėms vizoms įforminti motyvuoja panašia dokumentų pateikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos ambasados Rusijos Federacijoje konsulinio skyriaus. Užsienio reikalų ministerijos sekretorius O. Jusys pažymėjo, kad vežėjų verslo interesai turi būti apginti, ir būtina, nepažeidžiant konsulinių reikalavimų, suderinti su Rusijos atstovais tokią tvarką, kuri tenkintų tiek vežėjų, tiek valstybės interesus. Derinant vizų išdavimo tvarkas gaunant vizas Rusijos vairuotojams Lietuvos konsulinėse įstaigose bei Lietuvos vairuotojams Rusijos konsulinėse įstaigose, sutarta abipusiškumo pagrindu atsisakyti daugelio papildomų reikalavimų.

4 d.įvyko asociacijos „Linava“ Darbo su nariais ir socialinių klausimų komiteto posėdis, kuriame dalyvavo prezidentas A. Kondrusevičius, prezidiumo nariai K. Šarkauskas ir J. Misiūnas, vežėjų atstovas A. Pajuodis, sekretoriato darbuotojai. Posėdyje aptartos aktualiausios kelių transportui socialinės problemos. Pranešėjas – asociacijos „Linava“ advokatas J. Usonis supažindino komitetą su Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos ruošiamu įsakymo projektu „Dėl darbe įvykusių ir su eismu susijusių nelaimingų atsitikimų prevencijos šalies įmonėse, įstaigose ir organizacijose“. Posėdyje apsvarstyti Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimai, susiję su sankcijomis kelių transporte, taip pat nagrinėti darbo ir poilsio laiko režimo pakeitimai kelių transporte. Diskutuota dėl Europos Komisijos 2007 m. balandžio 12 d. sprendimo „Dėl blanko, naudojamo įgyvendinant socialinius teisės aktus, susijusius su kelių transporto veikla“ įgyvendinimo.

16–17 d.Vilniuje ir Klaipėdoje vyko Užsienio reikalų ir Susisiekimo ministerijų organizuota konferencija „Šalies institucijų vaidmuo atstovaujant transporto sektoriaus interesams užsienyje“. Asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius skaitė pranešimą „Lietuvos vežėjai: rinka ir konkurencingumą lemiantys veiksniai“. Buvo priimtas baigiamasis dokumentas, kurio pagrindinė išvada: spartėjant prekybos mainams ir konkurencijai regione būtina siekti, kad Lietuvos transporto sistema būtų visiškai integruota į tarptautinius transporto tinklus.

18 d.vykusiame asociacijos „Linava“ XVII kongrese asociacijos vadovybė ir per 420 įmonių atstovų aptarė krovininio ir keleivinio transporto bendrovių 2006 m. veiklos rezultatus, kelių transporto problemas ir plėtros perspektyvas. Pagrindinis šio kongreso leitmotyvas – žmogiškųjų išteklių problema ir transporto infrastruktūros plėtra. Asociacijos prezidentas A. Kondrusevičius savo pranešime atkreipė dėmesį, kad 2005 m. vairuotojų trūkumas vienoje įmonėje vidutiniškai sudarė 2,4 vairuotojo, o 2006 m. šis skaičius išaugo iki 4,5 vairuotojo. Su šia problema susiduria apie 60 proc. asociacijos įmonių. 2006 m. Lietuvoje buvo naujai įregistruota daugiau nei 18 tūkst. sunkvežimių ir vilkikų, o vairuotojų, išlaikiusių egzaminus pagal CE kategoriją, skaičius sudarė tik 2,7 tūkst. Toks didžiulis atotrūkis tarp naujai registruojamų vilkikų daugėjimo ir naujai parengiamų vairuotojų bus deficitinis ir ateityje, jeigu nespręsime šios problemos. Nors kelių transporto indėlis kuriant bendrąjį vidaus produktą yra vienas iš reikšmingesnių (kelių transporto sukuriama pridėtinė vertė 2006 m. sudarė 53 proc., o šalies ūkio mastu – 5,4 proc.), tačiau šiuo metu situacija logistikos paslaugų rinkoje nėra gera, o valstybės pozicija šiuo klausimu yra tik aprašomosios formos. Asociacija „Linava“ visada tvirtai pasisakė dėl būtinybės steigti logistikos centrus, kurie garantuotų stabilią logistikos paslaugų plėtrą bei efektyvų transporto sistemų funkcionavimą. Asociacijos „Linava“ XVII kongrese dalyvavo Prezidentūros, Seimo, Vyriausybės bei kitų valdžios institucijų atstovai, kiti svečiai.

22 d.Lietuvos pramonininkų konfederacijos vadovybė susitiko su Baltarusijos ambasadoriumi Lietuvoje V. Dražin’u. Susitikime, be kitų pramonininkams svarbių klausimų, buvo aptarta krovinių tranzito per Baltarusiją problema. Asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius pasiūlė Baltarusijos muitinei krovinių tranzitui taikyti pažangius kontrolės ir priežiūros būdus bei laikytis tarptautinių konvencijų nuostatų. Po nuomonių pasikeitimo sutarta, kad skubios vizos į Baltarusiją bus daromos per 1 dieną.

24 d.įvyko asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdis. Jame buvo aptarti XVII vežėjų kongreso rezultatai, numatyta kongrese priimtos rezoliucijos vykdymo eiga, svarstyti narystės asociacijoje klausimai. Asociacijos vadovybės ir prezidiumo narių nuomone, XVII vežėjų kongresas dirbo konstruktyviai ir efektyviai, todėl buvo svarstomi tik dalykiški ir aktualiausi klausimai. Kongrese priimta 7 punktų rezoliucija įpareigoja asociacijos prezidiumą ir sekretoriatą ginti „Linavos“ narių interesus ir jiems atstovauti, populiarinti vairuotojo profesiją ir aktyviai bendradarbiauti su valstybinėmis institucijomis siekiant palankių verslo sąlygų.

24 d.asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius, Keleivinio transporto skyriaus vadovas E. Stolovickis, įmonių „Kautra“ bei TOKS vadovai L. Skardžiukas ir A. Indrašius susitiko su Lietuvos pašto direktoriumi E. Vaideliu. Susitikimo tikslas – aptarti bendradarbiavimo galimybes su Lietuvos paštu, išsiaiškinti skirtingą požiūrį į įstatymus, reglamentuojančius pašto paslaugų teikimą ir smulkių siuntų vežimą.

30 d.Minske įvyko eilinis Lietuvos ir Baltarusijos bendros kelių transporto komisijos posėdis. Lietuvos delegacijai vadovavo Susisiekimo ministerijos Kelių ir kelių transporto departamento direktorius Š. Baublys, delegacijoje dalyvavo Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko pavaduotojas E. Ruškus ir asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius. Baltarusijos delegacijai vadovavo Transporto ir komunikacijų ministerijos Tarptautinės ekonominės veiklos valdybos viršininkas S. Negrej’us. Svarbiausias posėdžio klausimas buvo leidimų kvotų tarptautiniams krovinių vežimams nustatymas. 2007 m. Lietuvos vežėjams papildomai bus skirta 1 000 dvišalių leidimų ir 40 000 tranzitinių leidimų. Buvo suderinta preliminari leidimų kvota 2008 m., kuri Lietuvos vežėjams sudarys: 16 000 dvišalių leidimų, 5 500 leidimų krovinių vežimams į / iš trečiųjų šalių ir 90 000 tranzitinių leidimų (iš 33 000 atleistų nuo kelių mokesčių). Delegacijos sutarė, jog 2007 m. leidimai krovinių vežimams į / iš trečiųjų šalių suteikia teisę vykdyti taip pat ir dvišalius bei tranzitinius vežimus. Baltarusijos delegacija informavo, kad yra priimtas 2006 m. rugpjūčio 28 d. Baltarusijos Respublikos Prezidento įsakymas Nr. 536, kuriuo nuo kelių mokesčių atleidžiami užsienio valstybių krovininiai automobiliai, vykdantys vežimus su ETMK leidimais, o taip pat keleivių ir krovinių vežimai tomis transporto priemonėmis, kurioms leidimai nereikalingi vadovaujantis tarpvalstybinių sutarčių nuostatomis.

31 d. asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius, Informacijos ir IT skyriaus vadovas V. Adomaitis, Susisiekimo ministerijos Kelių ir kelių transporto departamento direktorius Š. Baublys ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko pavaduotojas E. Ruškus Lietuvos ambasadoje Minske susitiko su Lietuvos ambasadoriumi Baltarusijoje E. Bagdonu ir aptarė atstovavimo verslo interesams bei konsulinius klausimus. Jau keleri metai Lietuvos vežėjai susiduria su žmogiškųjų išteklių trūkumo problema. Ypač trūksta transporto priemonių vairuotojų. Nepakankama vairuotojų pasiūla darbo rinkoje stabdo kelių transporto augimo tempus. Vežėjai ieško galimybių įdarbinti Baltarusijos vairuotojus. Ambasadorius E. Bagdonas informavo, kad Lietuvos ambasadoje Minske per metus išduodama per 100 tūkst. Lietuvos vizų ir tokiam kiekiui nepakanka darbuotojų bei patalpų.

Nuotraukoje: po susitikimo LR ambasadoje Minske.

Gegužės 29–birželio 1 d.Minske vyko pirmoji tarptautinė paroda „Transportas ir logistika“. Lietuvos jungtiniame 114 kv. metrų ploto stende mūsų šalies transporto sistemą pristatė asociacija „Linava“, 10 jūrų transporto kompanijų, AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos. Parodoje vyko transporto sektoriaus vadovų bei verslo atstovų forumas. Aktyviai buvo diskutuojama dėl tranzito per Baltarusiją sąlygų.

Birželis

26 d. birželio 26 d. Ukrainos ambasada Lietuvoje organizavo susitikimą tarp “UKRINTERAVTOSERVICE” ir asociacijos „Linava“ atstovų. Susitikime Ukrainos atstovai pasiūlė naudotis jų įmonės paslaugomis, t. y. naudotis saugomomis krovininių automobilių aikštelėmis pagal serviso knygeles, taip pat esant nenumatytoms aplinkybėms naudotis techninės pagalbos automobiliais, servisais tachografų aptarnavimo ir gedimo atvejais ir muitinės brokerių paslaugomis.

28 d.vykusiame asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdyje buvo pristatyta 2006 m. „Linavos“ serviso veiklos ataskaita, patvirtinti narių priėmimo ir šalinimo taisyklių pakeitimai bei aptarti narystės asociacijoje klausimai. „Linavos“serviso veikla apima tris projektus: komercijos, kuro ir serviso paslaugų. Šios pavaldžios įmonės bendras 2006 m. veiklos audituotas rezultatas viršija 500 tūkst. Lt.

Liepa

3 d.Kaune įvyko tradicinis asociacijos „Linava“ Keleivinio transporto sekcijos narių susitikimas, kuriame dalyvavo asociacijos vadovai, Susisiekimo ministerijos ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos atstovai, keleivinio transporto įmonių vadovai ir svečiai iš Lenkijos bei Vokietijos. Sveikindamas susitikimo dalyvius, asociacijos prezidentas A. Kondrusevičius pasidžiaugė, kad darni asociacijos „Linava“ Keleivinio transporto sekcijos veikla leidžia siekti vis geresnių rezultatų bendradarbiaujant tiek su įstatymų leidėjais, tiek su savivaldybių administracijomis ir kitomis institucijomis. Lenkijos bendrovės „Solaris Bus & Coach S.A.“ atstovas ir UAB „Solaris Baltic“ direktorius M. Mečkovski susitikimo dalyviams pristatė naujausius šios įmonės autobusus ir kitas gamybos naujoves. Vokietijos koncernas „ZF KG Knutsson“ – pasaulinis transmisijos gamybos lyderis – supažindino susirinkusiuosius su pažangiausia savo produkcija: pavarų dėžėmis, vairo mechanizmais, reduktoriais ir tiltais. Susitikime svarstyti autobusų klasifikavimo klausimai, Transporto lengvatų įstatymo pakeitimų aspektai, keleivių vežimo reguliariais reisais, tolimojo susisiekimo maršrutais tarifų ir kiti aktualūs klausimai.

9 d.Asociacijos „Linava“ atstovybė Rusijoje informavo, kad Rusijos Federalinė Muitinės Tarnyba pastaruoju metu pradėjo taikyti papildomas kontrolės priemones užsienio šalių vežėjams, baustiems administracine tvarka už muitinės taisyklių pažeidimus, taip pat turintiems nebaigtų administracinių bylų bei neapmokėjusiems pretenzijų pagal administracines bylas. Rekomenduota vežėjams, gabenantiems krovinius į Rusijos Federaciją, atkreipti ypatingą dėmesį į krovinio dokumentų įforminimą, instruktuoti vairuotojus bei vadybininkus.

30–31 d.asociacijos atstovybės Rusijoje vadovas R. Budrevičius lankėsi Latvijos ir Rusijos pasienio Terechovo ir Burački muitinės postuose. Tikslas – susipažinti su realia situacija pasienyje, išklausyti Latvijos bei Rusijos pareigūnų nuomones apie susidariusią padėtį bei sužinoti apie pasienio ruožo plėtros perspektyvas. Nuo 2006 m. rudens situacija Terechovo–Burački pasienio ruože nepagerėjo. Didėjant krovinių gabenimui Rusijos kryptimi, transporto srautas per šį pasienio ruožą irgi nuolat auga. Infrastruktūrinių pokyčių nei Latvijos, nei Rusijos pasienio postuose per metus neįvyko. Šalia Terechovo muitinės posto šiuo metu statoma stovėjimo aikštelė maždaug 100 vilkikų. Tačiau, atsižvelgiant į augimo perspektyvas, tai daugiau „moralinė paguoda“, nei reali investicija. Rusijos pasienio posto Burački vadovai žadėję 2007 m. išplėsti posto laidumą, šių metų rezultatais pasigirti negalėjo. Rusijos muitinės vadovai teigė, kad realių permainų galima tikėtis tik po dvejų metų nuo posto rekonstrukcijos darbų pradžios.

Rugpjūtis

3 d. asociacija „Linava“ buvo informuota, kad padaugėjo atvejų, kai Rusijos Federacijoje muitinės tarnybų pareigūnai automobiliams, gabenantiems krovinius su TIR knygele, jei nustatyta muitų ir mokesčių suma viršija TIR garantijos dydį (Rusijos Federacijos teritorijoje – 50 000 JAV dolerių), taiko muitinės palydą. Europos Sąjungos valstybėse didžiausia muitų ir mokesčių suma, kurios gali reikalauti muitinė iš garantinių asociacijų yra 60 000 eurų. Tais atvejais, kai nustatyta muitų ir mokesčių suma kiekvienoje TIR procedūroje dalyvaujančioje šalyje viršija nustatytą TIR garantijos dydį, muitinės tarnybos gali reikalauti, kad kelių transporto priemonės, autotraukiniai arba konteineriai, būtų eskortuojami vežėjo sąskaita (1975 m. TIR Konvencijos 23 straipsnis).

Atsižvelgiant į tai, kad vis dažniau Rusijos Federacijos muitinės tarnybų pareigūnai taiko muitinės palydą Lietuvos vežėjams, asociacija „Linava“ pasiūlė Tarptautinei kelių sąjungai (IRU) apsvarstyti Rusijos Federacijos pasiūlymą dėl reikalavimų suvienodinimo artimiausioje Jungtinių Tautų EEK Kelių transporto komiteto darbo grupės muitinės klausimams, susijusiems su transportu (WP.30) sesijoje

17 d. Rusijos Federacijos transporto ministerija 2007 m. papildomai skyrė Lietuvos vežėjams 4 000 leidimų vežti dvišalius ar tranzitinius krovinius ir 1 000 leidimų vežti krovinius į (iš) trečiąsias šalis.

22–24 d.Klaipėdoje vyko Lietuvos ir Rusijos kelių transporto komisijos posėdis. Lietuvos delegacijai vadovavo Susisiekimo ministerijos Kelių ir kelių transporto departamento direktorius Š. Baublys. Posėdyje Lietuvos delegacijoje dalyvavo ir asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius bei asociacijos generalinis sekretorius V. Gilys. Derybose su Rusija susitarta dėl papildomų 20 000 leidimų dvišaliams ir tranzitiniams krovinių vežimams tarp Rusijos ir Lietuvos 2007 m. Posėdyje apsvarstyti krovinių vežimo tarp abiejų šalių plėtros perspektyvos, krovinių tranzito iš Kaliningrado srities ir kitų Rusijos Federacijos regionų. Posėdyje konstatuota, kad aktyvėja Lietuvos ir Rusijos prekybinis ir ekonominis bendradarbiavimas bei padidėjo krovinių vežimo automobilių transportu srautai. Vien 2006 m. bendra vežimų apimtis automobilių transportu tarp dviejų šalių išaugo 28,5 proc. ir sudarė 2 mln. 823 tūkst. t. Rusijos automobilių transporto vežėjų, gabenamų krovinių apimtis išaugo 35,7 proc. ir pagrindinę įtaką turėjo Rusijos transporto kompanijų gabenami kroviniai tranzitu per Lietuvos teritoriją. Derybose apsikeista nuomonėmis dėl leidimų vežti krovinius 2008 m. ir susitarta iki 2007 m. gruodžio 15 d. apsikeisti šiomis leidimų kvotomis: 120 000 leidimų dvišaliams ir tranzitiniams vežimams ir 4 000 krovinių vežimui į / iš trečiųjų šalių.

Rugsėjis

6 d.vyko asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdis, kuriame aptarta „Linavos“ mokymo centro veikla, patvirtinta XI vairuotojų meistriškumo konkurso programa, svarstyti narystės asociacijoje klausimai. Mokymo centro veiklos tikslas – „Linavai“ priklausančių įmonių vadovams ir darbuotojams sudaryti palankias sąlygas kelti profesinę kvalifikaciją, tobulinti žinias ir įgūdžius, plėsti profesinį akiratį. 2006 m. mokymo centro organizuotų renginių ir seminarų dalyvių skaičius sudarė 2 591. Iš jų 388 žmonės dalyvavo mokymo kursuose ir seminaruose užsienyje, o 2 203 įmonių atstovai lankė seminarus ir mokymus Lietuvoje. Linavos“ mokymo centro direktoriaus J. Saleneko teigimu, centras ir toliau tęs savo veiklą, ieškos būdų, kaip spręsti profesionalių vairuotojų stygiaus problemą. Šiuo klausimu jau dirbama su darbo biržomis, profesinio rengimo mokyklomis.

6 d. Baltarusijos Respublikos transporto ir komunikacijų ministerija 2007 m. papildomai skyrė Lietuvos Respublikos vežėjams Baltarusijos Respublikos dvišalių bei tranzitinių tarptautinių krovinių vežimo leidimų.

8 d.Kėdainiuose, Daukšių oro uoste, asociacija „Linava“ surengė XI tolimųjų reisų krovininių automobilių (vilkikų su puspriekabėmis ir autotraukinių) bei tarpmiestinių autobusų vairuotojų konkursą-varžybas. Konkurso dalyviai pirmiausia laikė Kelių eismo taisyklių žinių patikrinimo testą, krovininių automobilių vairuotojai – muitinės kontroliuojamų krovinių vežimo Europos Bendrijos ir trečiosiose šalyse bei darbo ir poilsio režimo žinių patikrinimo testą, pageidaujantys turėjo galimybę pasitikrinti ir ADR žinias apie pavojingų krovinių gabenimą. Autobusų vairuotojai prieš startą laikė ne tik Kelių eismo taisykles, bet ir keleivių vežimą reglamentuojančių dokumentų bei darbo ir poilsio režimo žinių patikrinimo testus. Be abejonės, pagrindinė ir įdomiausia šio renginio dalis – figūrinio vairavimo varžybos, kuriose, be vilkikų su puspriekabėmis ir autobusų, šiemet pirmą kartą dalyvavo ir autotraukinių vairuotojai.

10–11 d.Vilniuje vyko Lietuvos ir Kazachstano kelių transporto komisijos posėdis. Lietuvos delegacijai vadovavo Susisiekimo ministerijos Kelių ir kelių transporto departamento direktorius Š. Baublys, delegacijoje buvo ir asociacijos „Linava“ sekretorius A. Baranauskas. Pagrindinis posėdžio klausimas – kelionės leidimų kvotų tarptautiniams krovinių vežimams nustatymas. Po ilgų diskusijų derybininkai suderino preliminarias kelionės leidimų kvotas 2008 m. mūsų vežėjams: 5000 universaliųjų leidimų ir 500 leidimų krovinių vežimams į / iš trečiųjų šalių. Šalys sutarė, kad esant būtinybei, teigiamai apsvarstys papildomų leidimų kvotas 2008 m.

17 d.Astanoje vyko Lietuvos ir Kazachstano vyriausybių dvišalės prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo komisijos trečiasis posėdis. Asociacijos „Linava“ viceprezidentas J. Grybauskas pažymėjo, kad susitikime aptartas vežėjams aktualus vizų gavimo procedūrų supaprastinamo klausimas. Lietuva pasiūlė taikyti tokią pat vizų išdavimo tvarką, kaip tai daroma su Rusija ir Baltarusija. Šiam siūlymui buvo pritarta, jis įtrauktas į posėdžio protokolą. Šalių užsienio reikalų ministerijos įpareigotos apsikeisti notomis ir suderinti vizų išdavimo supaprastinamo procedūrų nuostatas. Dalyviai nutarė ketvirtąjį dvišalio prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo komisijos posėdį organizuoti trečiąjį 2008 m. ketvirtį Palangoje.

19 d.ūkio ministras V. Navickas Almatoje atidarė tarptautinę transporto ir logistikos parodą „Transit-Trans Kazakhstan 2007“, kurioje Lietuvos transporto įmonių jungtiniame stende buvo pristatyta ir asociacija „Linava“. Per tris parodos dienas užmegsta apie 40 naujų kontaktų su įvairių sričių verslo įmonėmis. Jo nuomone, parodos „Transit-Trans Kazakhstan 2007“ metu Lietuvos stendą aplankė daugiau kaip 5 000 įvairios kvalifikacijos specialistų. Be „Linavos“, parodoje savo veiklą pristatė jūrų, uosto, oro ir geležinkelių transporto bendrovės. Lietuvos prekybos su užsienio šalimis statistikos duomenimis, Kazachstanas 2006 m. pagal prekybos apyvartą užėmė 24, pagal eksportą – 19, pagal importą – 32 vietą.

22–24 d.Klaipėdoje vyko Lietuvos ir Rusijos kelių transporto komisijos posėdis. Lietuvos delegacijai vadovavo Susisiekimo ministerijos Kelių ir kelių transporto departamento direktorius Š. Baublys. Lietuvos delegacijoje buvo ir asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius bei asociacijos generalinis sekretorius V. Gilys. Derybose susitarta dėl papildomų 20 000 leidimų dvišaliams ir tranzitiniams krovinių vežimams tarp Rusijos ir Lietuvos 2007 m. Apsikeista nuomonėmis dėl leidimų vežti krovinius 2008 m. ir susitarta iki 2007 m. gruodžio 15 d. apsikeisti šiomis leidimų kvotomis: 120 000 leidimų dvišaliams ir tranzitiniams vežimams ir 4 000 krovinių vežimui į / iš trečiųjų šalių. Derybose Lietuvos delegacija paprašė 2007 m. papildomai skirti 100 leidimų nereguliariems keleivių vežimams į / iš trečiųjų šalių, taip pat padidinti tokių leidimų kiekį 2008 m. Lietuvos ir Rusijos transporto komisija pareiškė susirūpinimą dėl situacijos Latvijos ir Rusijos pasienyje bei susitarė kreiptis į suinteresuotas kompetentingas institucijas siekiant sumažinti pasienio ir muitinės kontrolės formalumų atlikimo laiką šiame pasienio ruože.

25 d.įvyko asociacijos „Linava“ ir Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento vadovų susitikimas, kuriame apsikeista informacija bei diskutuota vizų išdavimo trečiųjų šalių vairuotojams klausimais po Šengeno plėtros. Esminių pasikeitimų po Šengeno plėtros konsulinėms įstaigoms išduodant vizas trečiųjų šalių vairuotojams, turintiems leidimą dirbti Lietuvoje, nenumatoma. Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, trečiųjų šalių vairuotojams, gavusiems leidimą dirbti, yra išduodamos D vizos leidimo laikinai gyventi svarstymo laikotarpiui, t. y. iki 6 mėnesių. Numatoma, kad po Šengeno plėtros leidimas laikinai gyventi atstos Šengeno vizą. Susitikime aptarta galimybė po Šengeno plėtros trečiųjų šalių vairuotojams, įdarbintiems Lietuvos įmonėse, išduoti vizas, suteikiančias teisę leidimo laikinai gyventi nagrinėjimo laikotarpiu vykti iš Lietuvos ne tik į trečiąsias šalis, bet ir į Šengeno erdvės valstybes.

SPALIS

3 d.asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius penktosios nacionalinės parodos „Belarus Expo 2007“ proga dalyvavo Baltarusijos ambasadoje surengtame susitikime ir su Baltarusijos premjeru S. Sikorski’u bei transporto ministru V. Sosnovski‘u ir aptarė tranzito per Baltarusiją aktualijas. Asociacijos „Linava“ prezidentas pristatė problemas, su kuriomis susiduria Lietuvos vežėjai gabendami krovinius per Baltarusiją, akcentuodamas nemokamų tranzitinių leidimų stygiaus klausimą. Dažni tranzitinių krovinių, gabenamų su TIR knygele, konvojavimo ir fizinio prekių patikrinimo atvejai, neatitinkantys TIR konvencijos reikalavimų. Akcentuota, kad Baltarusijos muitinės pareigūnai dažnai sulaiko krovinius, norėdami atlikti fizinį patikrinimą, tačiau, net nenustačius jokių pažeidimų, vežėjas brangiai moka už krovinio iškrovimą ir pakrovimą, už transporto priemonės parkavimą ir patiria nuostolių dėl prastovų. Susitikime dalyviai išgirdo naujausią informaciją apie Baltarusijos įstatyminę aplinką ir investicinį klimatą.

3–5 d. Kaune vyko 5-asis Europos mobilumo forumas CIVITAS FORUM 2007, kurį atidarė ir sveikinimo kalbas sakė Kauno miesto meras A. Kupčinskas ir asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius. CIVITAS forume dalyvavo Europos Komisijos Transporto ir energetikos komisaras J. Barrot, kuris skaitė pranešimą apie svarbiausią Europos Komisijos transporto dokumentą – Europos transporto žaliąją knygą.

4 d.asociacijos „Linava“ Informacijos ir IT skyrius parengė ir išleido du vežėjams aktualius leidinius: „Trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo Lietuvoje tolimųjų reisų vairuotojais tvarka ir informacija apie Šengeno plėtrą“ ir „Žalų, atsiradusių dėl autoįvykių užsienyje, administravimas“. Leidiniai parengti bendradarbiaujant su draudimo bendrovėmis ir atsakingomis valstybės institucijomis.

4 d.Vilniuje įvykusios tarptautinės konferencijos „Rail Baltica – nuo vizijos iki realybės“ dalyviai pritarė naujam požiūriui į geležinkelio projektą „Rail Baltica“. Kaip sakė konferencijoje dalyvavęs asociacijos prezidentas A. Kondrusevičius, šiuo renginiu siekiama akumuliuoti Europos transporto ir logistikos sektoriaus susidomėjimą europinio modernaus geležinkelio „Rail Baltica“ projektu ir visu Rytinės Baltijos regionu.

7–11 d.Lietuvos pramonininkų konfederacijos delegacija dalyvavo verslo misijoje Italijoje. Delegacijoje tarp įvairių šalies verslo sričių atstovų buvo ir asociacijos „Linava“ transporto politikos ir informacijos sekretorius A. Baranauskas. Lietuvos delegacija susitiko su Romos pramonininkų ir įmonių asociacijos atstovais. Susitikime pažymėta, kad prekių apyvarta tarp abiejų valstybių išaugo ir eksporto, ir importo srityse. Per ketverius metus šie rodikliai padidėjo beveik tris kartus. Susitikime A. Baranauskas įvardijo trukdžius, kurie neleidžia vežėjams dirbti efektyviau. Tai ir neturėjimas itališkų trečiosios šalies kelionės leidimų, Italijos pareigūnų sankcijos vežėjams, kai Rusijai skirti kroviniai juda per Lietuvos terminalus. Labai dalykiškai organizuotas susitikimas su Italijos transporto ir logistikos konfederacijos CONFETRA atstovais, jame kalbėta tik apie krovinių gabenimo ypatumus tarp abiejų šalių. Jame pateikti asociacijos „Linava“ argumentai, kad Italijoje mūsų vežėjams neteisingai taikomos CMR konvencijos nuostatos. A. Baranauskas pateikė aiškią asociacijos „Linava“ poziciją dėl krovinių į trečiąsias šalis vežimo per Lietuvos terminalus. Italų atstovai neturėjo argumentuotų atsakymų, kodėl tokiu atveju iš vežėjų reikalaujama trečiosios šalies leidimų. Lietuvos ambasadorius įteikė Italijos transporto ministrui notą su asociacijos „Linava“ siūlymais laikytis CMR konvencijos reikalavimų ir netaikyti sankcijų mūsų vežėjams. 17 d. asociacijos „Linava“ Krovininio transporto tarybos posėdyje svarstytos krovininio kelių transporto verslo plėtros problemos, perspektyva po Šengeno plėtros bei kiti aktualūs klausimai. Posėdyje dalyvavo asociacijos vadovai, Krovininio transporto tarybos nariai, Susisiekimo ministerijos sekretorius R. Gradauskas, šios ministerijos Kelių ir kelių transporto departamento direktorius Š. Baublys bei Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko pavaduotojas E. Ruškus. Aktuali problema – itin spartus automobilių, gabenančių krovinius tarptautiniais maršrutais, parkų augimas ir jo pasekmės transporto paslaugų verslo sektoriui. Posėdžiui pirmininkavęs asociacijos viceprezidentas J. Grybauskas pateikė Estijos pavyzdį, pagal kurį naujai į rinką ateinantiems vežėjams dvejus metus leidžiama gabenti krovinius tik vidaus maršrutais, o pasibaigus nustatytam laikotarpiui išduodamas Europos Bendrijos leidimas. Daug dėmesio skirta ir vežėjų verslo perspektyvai po Šengeno erdvės plėtros, kalbėta ir apie vizų išdavimą trečiųjų šalių vairuotojams po Šengeno plėtros bei papildytas leidimų dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygas ir tvarką. Š. Baublys pateikė informaciją apie ateinančiais metais numatomus gauti ETMK leidimus: 35 proc. jų bus skirta Euro 4, 65 proc. – Euro 3 reikalavimus atitinkančioms transporto priemonėms. Norint išlaikyti tą patį leidimų skaičių 2009 m., numatoma prašyti ETMK leidimų tik Euro 4 krovininėms transporto priemonėms.

23 d.Seime įvyko tarptautinė konferencija „Eismo sauga keliuose: iššūkiai ir realybė“, ją surengė Europos Komisija, LR Seimo Ekonomikos komitetas ir Susisiekimo ministerija. Konferencijoje asociacijai „Linava“ atstovavusio prezidento A. Kondrusevičiaus nuomone, eismo saugumas ir gerinimas yra vienas iš aktualiausių klausimų, reikalaujantis vieningų įvairių institucijų pastangų ir atsakomybės priimant sprendimus. Europos Komisija baltojoje knygoje patvirtino bendrą ES šalių narių tikslą iki 2010 m. per pusę sumažinti eismo įvykiuose žūstančių žmonių skaičių. Deja, Lietuva kol kas atsilieka nuo ES šalių vidurkio pagal žuvusiųjų keliuose skaičių. Todėl iškilo būtinybė siekti lūžio ir esminio progreso saugaus eismo gerinimo srityje. Antroji konferencijos dalis buvo skirta Europos kelių saugos chartijai nagrinėti. Jos tikslus konferencijos dalyviams pristatė Europos kelių saugos chartijos koordinatorė A. Delesalle. Suprasdamos ir įvertindamos visuomeninių organizacijų įtaką užtikrinant eismo saugą ir įgyvendinant Europos kelių saugos chartijos tikslus, septynios asociacijos – asociacija „Linava“, „Lietuvos keliai“, „Transeksta“, Lietuvos automobilių klubas, Lietuvos automobilių sporto federacija, Lietuvos studentų atstovybių sąjunga ir Lietuvos vairuotojų mokymo bei kvalifikacijos kėlimo mokyklų asociacija pasirašė Europos kelių saugos chartiją.

25 d.vyko asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdis, kuriame buvo aptartas asociacijos veiksmų planas vykdant XVII vežėjų kongreso rezoliuciją, apžvelgta sekretoriato veikla, svarstyti narystės asociacijoje ir kiti klausimai. Prezidiumo nariai aktyviai diskutavo dėl krovininių automobilių parko augimo įtakos kelių transporto sektoriaus plėtrai. Pažymėta, kad 2004–2007 m. krovinių automobilių parkas Lietuvoje išaugo daugiau negu dvigubai. Asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius pažymėjo, kad krovininių automobilių parko augimas gresia tam tikru sektoriaus perkaitimu. Jis pasiūlė, kad naujai į rinką ateinančioms įmonėms būtų taikomi griežtesni reikalavimai. Posėdyje aptarti vairuotojų iš trečiųjų šalių įdarbinimo aspektai ir užsienio šalių vežėjų kontrolės klausimai po Šengeno erdvės plėtros, logistikos centrų bei saugaus eismo centrų steigimo klausimai. Pristatydamas sekretoriato veiklos aktualijas, asociacijos generalinis sekretorius V. Gilys sakė, kad numatyti darbai ir planai sėkmingai vykdomi: efektyvus PVM grąžinimo skyriaus darbas leido sureguliuoti PVM lėšų grąžinimą iš Lenkijos. Tam labai padėjo faktoringo sutartis su SEB Vilniaus banku. Šiuo metu 649 įmonės naudojasi šia „Linavos“ paslauga ir turi galimybę susigrąžinti PVM už pirktus degalus iš 16 valstybių. Per 9 š. m. mėnesius asociacijos Vizų skyrius padėjo vežėjams įforminti per 13 tūkst. vizų.

Spalio mėn.asociacijos „Linava“ siūlymu Socialinės apsaugos ir darbo ministerija papildė Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygas ir tvarką. Sumažės dokumentų, kuriuos turi pateikti darbdavys, norėdamas įdarbinti užsienietį. Nebebus reikalaujama pateikti juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopijos. Teritorinė darbo birža pati patikrins, ar darbdavys atitinka nustatytus reikalavimus: yra įregistruotas Lietuvos Respublikoje; nėra bankrutavęs ir (ar) nevykdo restruktūrizacijos; neturi mokestinės nepriemokos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui ir t. t.

Lapkritis

9 d. Užsienio reikalų ministerijoje vyko Lietuvos pramonininkų konfederacijos ir asociacijos „Linava“ inicijuotas pasitarimas užsieniečių įdarbinimo Lietuvoje klausimais. Pasitarime dalyvavo Užsienio reikalų ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Susisiekimo ministerijos, Ūkio ministerijos sekretoriai, Migracijos departamento vadovai, Lietuvos ambasadorius Baltarusijoje, Lietuvos pramonininkų konfederacijos ir asociacijos „Linava“ atstovai.

Siekdama iki vieno mėnesio sumažinti leidimo dirbti išdavimo terminą, asociacija „Linava“ pateikė konkrečius siūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai: dar kartą iškėlė labai svarbų klausimą dėl trečiųjų šalių vairuotojų, kuriems išduotas leidimas dirbti, teisės vykdyti tarptautinius vežimus leidimo laikinai gyventi nagrinėjimo laikotarpiu po Šengeno plėtros. Nėra išspręstas klausimas trečiųjų šalių vairuotojų, turinčių daugkartinę ilgalaikę (D) vizą, tranzito per Latvijos teritoriją atveju po Šengeno plėtros. Po Šengeno plėtros kol kas numatyta tik viena galimybė trečiųjų šalių vairuotojams, įdarbintiems Lietuvoje, vykdyti tarptautinius gabenimus – gavus leidimą laikinai gyventi. Todėl rekomenduojama darbdaviams, kurie yra įdarbinę trečiųjų šalių vairuotojus su daugkartinėmis ilgalaikėmis metinėmis (D) vizomis, ir ketinantiems, pasibaigus vizos galiojimo terminui, pratęsti darbo santykius su darbuotoju, kuo skubiau pateikti Migracijos departamentui dokumentus dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo. Kompetentingų valstybinių institucijų atstovai atsižvelgė į asociacijos „Linava“ pateiktus siūlymus bei pažadėjo neatidėliotinai spręsti vežėjams aktualias problemas, susijusias su trečiųjų šalių vairuotojų įdarbinimo procedūrų supaprastinimu.

14–16 d.LR susisiekimo ministro A. Butkevičiaus vadovaujama verslo delegacija, kurioje buvo ir asociacijos „Linava“ sekretorius A. Baranauskas, dalyvavo Turkijos užsienio ekonomikos ryšių tarybos surengtame verslo forume Stambule. Vizito metu Lietuvos ir Turkijos verslo atstovai užmezgė naujų verslo kontaktų, kurie ateityje leis padidinti abiejų šalių prekybos srautus. Susitikimuose aptarti ir „Linavos“ vežėjams aktualūs klausimai: trečiųjų šalių kelionės leidimų ir specialiųjų leidimų kvotos nepakrautam transportui. Mūsų šalies derybininkai prašė didinti šias kvotas. Turkai pažadėjo atsižvelgti į mūsų siūlymus, nes suinteresuoti didinti krovinių srautus per Lietuvą. Lietuvos Susisiekimo ministerija kreipsis į Turkijos institucijas dėl šių leidimų kvotų padidinimo 2008 m.

15–16 d.Maskvoje asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius, prezidiumo narys I. Astrovskij ir asociacijos atstovybės Maskvoje vadovas R. Budrevičius susitiko su Rusijos Transporto ministerijos ir vežėjų asociacijos ASMAP atstovais. Susitikime Transporto ministerijoje asociacijos vadovai suderino klausimą dėl 5 000 papildomų kelionės leidimų į Rusiją skyrimo mūsų vežėjams šiais metais. Asociacijos vadovai su ASMAP Juridinio skyriaus vadovu suderino seminaro mūsų vežėjams tematiką ir datą. Seminaras „Rusijos Muitinės kodekso teisinio taikymo praktika“ įvyko lapkričio 28 d. „Linavos“ mokymo centre. Be to, asociacijos „Linava“ atstovai, siekdami plėsti juridinių paslaugų sektorių, suderino bendradarbiavimo klausimus su viena Maskvos advokatų kontora, kuri bus mūsų vežėjų partneriai Rusijoje.

22 d.Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje įvyko posėdis, skirtas situacijai Latvijos ir Rusijos pasienyje aptarti. Posėdyje dalyvavo Užsienio reikalų ministerijos, Susisiekimo ministerijos, Pasienio tarnybos atstovai, Lietuvos Respublikos muitinės vadovai, Lietuvos profsąjungos atstovas. Asociacijai „Linava“ atstovavo prezidentas A. Kondrusevičius, atstovybės Maskvoje vadovas R. Budrevičius, vyr. specialistas V. Kazlauskas. Asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius susirinkimo dalyvius informavo apie sudėtingą Lietuvos vežėjų padėtį Latvijos ir Rusijos pasienyje. Asociacijos atstovai akcentavo, kad daug metų besitęsiančios eilės Latvijos ir Rusijos pasienyje ir dėl to patiriami milžiniški nuostoliai yra Latvijos vyriausybės neveiklumo rezultatas. A. Kondrusevičius susirinkusiems teigė, kad konstruktyvaus dialogo tarp Latvijos ir Rusijos nebuvimas neteikia vilčių, kad eilių problema Latvijos ir Rusijos pasienyje artimiausiu laikotarpiu išsispręs. Asociacijos „Linava“ atstovai susirinkusiems pareiškė, kad Lietuvos vežėjų problemas Latvijos ir Rusijos pasienyje reikia spręsti tarpvyriausybiniu bei diplomatiniu lygmeniu.

28 d.„Linavos“ mokymo centre vyko asociacijos atstovybės Maskvoje inicijuotas seminaras vežėjams „Rusijos Muitinės kodekso teisinio taikymo praktika“, kurį vedė ASMAP juridinio departamento viršininko pavaduotojas A. Žigulin’as. Asociacijos „Linava“ atstovybės Maskvoje vadovas R. Budrevičius sakė, kad seminaro metu lektorius vežėjus supažindino su administracinių bylų nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo praktika Rusijos teisėsaugos institucijose, trumpai apžvelgė pagrindinius įstatymus, kuriais reikia vadovautis, iškilus tam tikroms problemoms, supažindino su Rusijos Federacijos muitinės kodekso pasikeitimais ir Rusijos baudžiamojo kodekso taikymo ypatumais, nagrinėjo konkrečius probleminius atvejus, kaip turi elgtis vairuotojas, kaip turi elgtis įmonės vadovas, kokius turi pateikti dokumentus ir t. t.

28–29 d.Vilniuje asociacijos „Linava“ prezidento A. Kondrusevičiaus kvietimu lankėsi IRU viceprezidentas Pere Padrosa. Susitikime asociacijos prezidentas su svečiu aptarė naujo ES darbo ir poilsio laiko režimo supratimo skirtumus (Reglamentas (EB) Nr.561/2006) bei atkreipė dėmesį į netikslumus atskiruose reglamento straipsniuose. Abi pusės atvirai pripažino, kad reglamento įgyvendinimas yra sudėtingas ir teisiniu, ir techniniu požiūriu. A. Kondrusevičius pasiūlė veikti bendromis pastangomis ir siekti darnumo įgyvendinant šiuos teisės aktus visose ES šalyse. Diskutuota profesionalių vairuotojų trūkumo ir rengimo klausimais, aptartos vairuotojų iš trečiųjų šalių įdarbinimo aktualijos. Pokalbyje kalbėta apie TIR sistemos funkcionavimo ir garantijų dydžio įvairiose šalyse klausimai. Asociacijos „Linava“ prezidentas iškėlė naujų įmonių patekimo į kelių transporto rinką griežtesnės kontrolės klausimą. Pašnekovų nuomone, tam tikri rinkos kontrolės ir reguliavimo svertai būtini, nes nereguliuojama plėtra gali sukelti neigiamų ir neprognozuojamų pasekmių.

29 d.įvyko asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdis, kuriame aptarta vežėjų regioninių susirinkimų darbotvarkė ir grafikas, saugaus eismo centrų steigimo klausimai, vairuotojo profesijos populiarinimo aktualijos ir kiti klausimai. Asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius pasiūlė aktyviau dirbti saugaus eismo centrų steigimo koncepcijos klausimais ir spartinti vairuotojo profesijos populiarinimo projektą. Posėdyje pristatyta TIR ir Muitinės pretenzijų departamentų veikla. Šiuo metu TIR sistemos nariais yra 996 vežėjų įmonės, kurios turi per 19 tūkst. transporto priemonių su Europos Bendrijos leidimais (iš viso šalyje – 24 692 transporto priemonių turi EB leidimus). Pažymėta, jog asociacijos vykdoma TIR sistemos priežiūra vyksta sparčiai ir gerai vertinama IRU. Posėdyje svartyti „Linavos“ nario anketos pakeitimai ir papildymai bei narystės asociacijoje klausimai.

29 d. asociacijos „Linava“ vadovai ir prezidiumo nariai įteikė apdovanojimus studentų konkurso „Kelių transporto tyrimai ir plėtra“ nugalėtojams. Konkursui geriausiems bakalauro ir magistro baigiamiesiems darbams kelių transporto tematika išaiškinti buvo pateikta 10 studentų darbų: penki bakalauro (3 – keleivinio transporto ir 2 – krovininio transporto tematika) ir penki magistro darbai (1 – keleivinio transporto ir 4 – krovininio transporto tematika). Vertinimo komisija, kurią sudarė asociacijos „Linava“ specialistai, šalies universitetų dėstytojai ir keleivinio bei krovininio transporto įmonių vadovai, dalykiškai ir aktyviai dalyvavo pateiktų darbų aptarime. Jie apibūdino kiekvieną darbą, nurodė jų klaidas, netikslumus, trūkumus, teigiamai vertino kai kurių darbų novatoriškumą, nagrinėjamos temos aktualumą.

"Vežėjų žinios"
Gruodis Nr. 24 (156)

"Linava" informuoja

ASOCIACIJOS „LINAVA“ VEIKLOS KRONIKA 2007 METAI

Nauji teisės aktai

Muitinė