Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

ASOCIACIJOS „LINAVA“ XVIII KONGRESAS

Informuojame, kad š. m. gegužės 9 d. „Le Meridien Villon“ viešbutyje Vilniuje (greitkelio A2 Vilnius–Ryga 19-asis km) įvyks asociacijos „Linava“ XVIII kongresas.

DARBOTVARKĖ

1. Asociacijos „Linava“ prezidiumo ataskaita.

2. Asociacijos „Linava“ sekretoriato pranešimas.

3.Asociacijos „Linava“ revizijos komisijos ataskaita.

4. Asociacijos „Linava“ prezidento, prezidiumo narių ir revizijos komisijos narių rinkimai.

5. Asociacijos „Linava“ biudžeto tvirtinimas.

6. Kongreso rezoliucijos ir nutarimų priėmimas.

Kongreso pradžia – 11.00 val.

Dalyvių registracijos pradžia – 10.00 val.

Atvykdami į kongresą asociacijos nariai turi pateikti registracijai dalyvio asmens dokumentą (jei reikia, ir įgaliojimą).

Maloniai kviečiame dalyvauti.

Algimantas KONDRUSEVIČIUS

Asociacijos „Linava“ prezidentas

DOKUMENTAI, ĮRODANTYS TEISĘ ATSTOVAUTI ĮMONEI

Informuojame, kokius dokumentus turi pateikti asmuo, atstovaujantis įmonei Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ XVIII kongrese.

Atkreipiame dėmesį, kad bet kuriuo atveju dalyviai privalo pateikti asmenybę patvirtinantį dokumentą, siekiant nustatyti asmens tapatybę.

Asociacijos narių bazėje yra duomenys apie įmonę ir jos vadovą. Jei narys tinkamai pateikė duomenis apie vadovą, tai jo pavardė yra duomenų bazėje, ir registratoriai tikrins tik asmens dokumentą. Jei atvykusio įmonės vadovo duomenys asociacijos duomenų bazėje netikslūs (pvz., pasikeitusio vadovo duomenys asociacijai nepranešti, todėl atvykusio vadovo pavardė nesutampa su duomenų bazėje esančia pavarde), jis registratoriams turės pateikti akcininkų susirinkimo protokolą (protokolo išrašą), kuriame yra sprendimas tą asmenį skirti administracijos vadovu (direktoriumi). Šis dokumentas turi būti patvirtintas įmonės antspaudu, užrašytas patvirtinusio asmens vardas, pavardė, parašas, data.

Jei kongrese įmonei atstovauja ne įmonės vadovas, o kitas asmuo, jis turi turėti atstovaujamos įmonės išduotą įgaliojimą.

Dėmesio:Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis (LR CK 2.137 str.). Įgaliojimas, išduotas sau pačiam, negalioja.

Įgaliojimas turi būti pasirašytas administracijos vadovo ir antspauduotas įmonės antspaudu. Įgaliojime nurodomas asmuo, jo asmens kodas, kur ir kada atstovaujama ir pan.

Asociacijos „LINAVA“ nario

________________________________________

(Įmonės pavadinimas)

Lietuvos nacionalinei vežėjų

automobiliais asociacijai „Linava“

ĮGALIOJIMAS

2008_____________ Nr.________

(Data) (Reg. Nr.)

Įgaliojame

___________________________________________________________

(Vardas, pavardė, asmens kodas)

___________________________________________________________

atstovauti mūsų įmonei Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ XVIII kongrese 2008 m. gegužės mėn. 9 d.

Šiuo pavedame įgaliotiniui pareikšti nuomonę svarstomais klausimais, balsuoti visais darbotvarkės klausimais ir vykdyti kitus su tuo susijusius veiksmus.

Vadovas ......................... ....................................A.V.

(parašas) (Vardas, pavardė)( Vieta antspaudui)

Susitikimas su Latvijos muitinės atstovais

Asociacijos „Linava“ viceprezidentas Jonas Grybauskas, sekretoriaus pavaduotojas Vidmantas Adomaitis, TIR departamento direktorius Heliodoras Giedrys ir Informacijos ir IT skyriaus vyresnysis specialistas Valdas Kazlauskas susitiko su Latvijos muitinės atstovais.

Asociacijos atstovai kėlė klausimus dėl Latvijos ir Rusijos pasienio infrastruktūros plėtros, transporto priemonių svėrimo, greitai gendančių krovinių gabenimo bei kitų problemų. Susitikime sutarta š. m. gegužės mėn. organizuoti asociacijos „Linava“ ir Latvijos muitinės atstovų susitikimą Latvijos ir Rusijos muitinės pasienio poste. Latvijos muitinės atstovai pristatys posto infrastruktūrą ir jo plėtros galimybes bei bus aptariamos problemos, su kuriomis susiduria Lietuvos vežėjai, veždami krovinius per Latvijos ir Rusijos muitinės pasienio postus.

Pasiūlymus dėl problemų, kurias, Jūsų manymu, būtų tikslinga nagrinėti šiame susitikime, prašome siųsti asociacijai „Linava“ faksu 2786 573 arba el. paštu info@linava.lt

Jūsų pasiūlymų laukiame iki š. m. gegužės 6 d.

Keičiasi kelių rinkliavų tarifai Austrijoje

Austrijos vežėjų asociacija AISO informavo, kad nuo 2008 m. gegužės 1 d. keičiasi kelių rinkliavų tarifai:

– 2 kategorija (2 ašys): 0,158 EUR/KM (buvo 0,155 EUR/KM);

– 3 kategorija (3 ašys): 0,2212 EUR/KM (buvo 0,217 EUR/KM);

– 4 kategorija (4 ir daugiau ašių) : 0,3318 EUR/KM (buvo 0,3255 EUR/KM).

Informacijos ir IT skyrius

Dėl vairuotojų blaivumo tikrinimo tvarkos

Informuojame, kad asociacija „Linava“ gavo Vidaus reikalų ministerijos raštą, kuriame paaiškinama vairuotojų blaivumo tikrinimo tvarka.

Darbuotojų, vairuojančių transporto priemones, blaivumas turi būti tikrinamas ne daugiau kaip 30 minučių iki reiso pradžios. Konkretų terminą (pvz., 5 minutės iki reiso) nustato darbdavys įmonės vidaus dokumentuose. Alkoholio kontrolės įstatymas leidžia nustatyti blaivumą pagal alkoholio kiekį iškvepiamame ore, todėl darbdaviai gali naudoti alkotesterius tokiems patikrinimams atlikti.

Tikrinantiems valstybės valdžios pareigūnams darbdavys privalo pateikti bet kokius įrodymus (žurnalas, liudininkai, kt.), kurie parodo, jog darbuotojas buvo prieš reisą patikrintas, ar yra blaivus.

Teisės skyrius

Eilės Lenkijos ir Ukrainos pasienio postuose

Transporto atašė Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje Lenkijos Respublikoje informavo, kad pastaruoju metu prie Lenkijos ir Ukrainos sienos Dorohusk pasienio poste susidaro krovininių automobilių eilės, kuriose mažiausiai po dvi paras stovi daugiau kaip tūkstantis automobilių.

Panaši situacija yra ir kituose Lenkijos ir Ukrainos perėjimo punktuose: Hreben, Korczowej, Medyce. Priežastis dėl susidariusių eilių Lenkijos muitinės pareigūnai aiškina Ukrainos muitininkų skrupulingu ir smulkmenišku transporto priemonių tikrinimu. Lenkijos rytinėje dalyje situacija pradeda panašėti į tą, kuri susidarė š. m. sausio mėn.

Informacijos ir IT skyrius

"Vežėjų žinios"
Balandis Nr. 8 (164)

"Linava" informuoja

Naujienos

Kaimynų naujienos

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rinkos naujienos

Naujienos

Rytų rinkoje

Naujienos

Servisas

"Linavos" serviso naujienos

Veteranų klubo svetainė

Su gimtadieniu, kolegos!

Vž informacija

Informacija

VKTI informuoja

Informacija

Nauji teisės aktai

Konkurencija

Likvidavimas

Metrologija

Mokesčiai

Muitinė

Sodra

Teisės aktai

Transportas

Veterinarija

Susisiekimo ministerijoje

Naujienos