Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Kronika

“Linava” informuoja

Liepa

Kronika

Liepos 2 d. Lietuvos vežėjai pradėjo pilietinę akciją „STOP degalų kainų augimui“.
Jos metu transporto priemonių kolonos judėjo nedideliu greičiu Vilniaus, Marijampolės ir Utenos gatvėmis nustatytu maršrutu. Taip šalies vežėjai ėmėsi ginti savo sektoriaus ekonominius ir socialinius interesus, solidarizavosi su daugelio Europos šalių transportininkais ir siekė paskatinti Seimą,Vyriausybę priimti efektyvius degalų kainų mažinimo sprendimus.

Vežėjų pilietinė akcija sulaukė ir visuomenės palaikymo. „Audi“ klubas ir automėgėjų klubas „Kartu“ „Linavai“ pranešė, jog radijo „Kelyje“ bangomis jie pakvietė automobilių savininkus solidarizuotis su vežėjais ir liepos 2 d. 10 val. visoje Lietuvoje 15-ai sekundžių paspausti automobilio garsinį signalą, kad paragintų Vyriausybę imtis realių sprendimų ginant visuomenės interesus.

Žiniasklaidos atstovai akcijos metu buvo pakviesti į improvizuotą spaudos konferenciją Vilniuje, prie „Forum Palace“, viršutinėje automobilių statymo aikštelėje, asociacijos „Linava“ vadovai pristatė vežėjų reikalavimus ir galimus alternatyvius siūlymus problemai spręsti.

Asociacija „Linava“ Vyriausybei yra pateikusi siūlymus, kaip sušvelninti degalų kainų augimą šalyje, tačiau akivaizdus atsakingų institucijų delsimas priimti esminius sprendimus verčia ieškoti kraštutinių dialogo formų.
„Suprantame, kad brangstantys degalai yra globaliai augančios naftos žaliavos kainos pasekmė, –rašoma asociacijos kreipimesi į visuomenę. –Tačiau Lietuvoje degalų kaina be mokesčių siekia Europos Sąjungos vidurkį. Akivaizdu, kad to priežastis – nepakankama konkurencija šalies naftos produktų didmeninėje rinkoje, kurioje dominuojančią padėtį užima vienintelis gamintojas AB “Mažeikių nafta”.
Vežėjai reikalauja sudaryti palankesnes sąlygas degalų importui į Lietuvą siekiant paskatinti konkurenciją naftos produktų rinkoje ir imtis visų įmanomų veiksmų paraginti Europos Komisiją peržiūrėti akcizų taikymo degalams politiką Bendrijoje“.

Pasibaigus pilietinei akcijai „ STOP degalų kainų augimui “, vežėjų asociacijos „Linava“ vadovybė konstatavo, jog akcija buvo organizuota gerai ir praėjo sklandžiai. Protesto akcijoje Vilniuje, Utenoje ir Marijampolėje dalyvavo per 250 vilkikų ir autobusų iš įvairių Lietuvos kelių transporto įmonių.

Asociacijos „Linava“ vadovai padėkojo visiems akcijos organizatoriams ir joje dalyvavusiems vairuotojams, įmonių vadovams, sekretoriato darbuotojams.

Jei situacija nesikeis, vežėjai ketina organizuoti ir kitas protesto akcijas, nukreiptas prieš atsakingų institucijų nenorą priimti efektyvius degalų kainų mažinimo sprendimus.

Liepos 8 d.vykusiame Lietuvos pramonininkų konfederacijos posėdyje, kuriame dalyvavo ir asociacijos „Linava“ atstovai, pramonininkai nepritarė ekonominei ir socialinei logikai prieštaraujančioms Darbo kodekso pataisoms ir kreipimesi į Prezidentą, Seimo pirmininką ir Premjerą prašo panaikinti 2008 m. gegužės 13 d. Darbo kodekso 193 ir 194 straipsnių pakeitimus.

Pramonininkai taip pat pritarė asociacijos „Linava“ surengtai protesto akcijai dėl augančių degalų kainų ir nutarė oficialiai kreiptis į Seimą, Vyriausybę, kitas atsakingas institucijas, kad būtų imtasi visų įmanomų priemonių, leisiančių stabdyti kuro brangimą.

Posėdyje buvo akcentuota, kad Seimo nariai, ignoruodami verslo visuomenės nuomonę, iškreiptai pateikdami Lietuvos trišalės tarybos poziciją, keičiant viršvalandžių apskaičiavimo apmokėjimo tvarką, apmokėjimą už darbą poilsio ir švenčių dienomis, net nederindami su Vyriausybe, priėmė Darbo kodekso 193 ir 194 straipsnių pakeitimus ir sukūrė žalingas prielaidas šalies ekonominės ir socialinės plėtros stabdymui, tolimesniam infliacijos šuoliui.
Šis Seimo sprendimas žalingas dar ir tuo, kad griauna darbdavių ir profsąjungų derybų rezultatus, siekį patiems susitarti, kaip sėkmingai suderinti visų interesus, kolektyvines sutartis paverčia bereikšmėmis, stabdo jų diegimo darbo rinkoje procesus. Pramonininkų nuomone, šie pakeitimai turi būti panaikinti.

Pasak asociacijos „Linava“ prezidento A. Kondrusevičiaus, po degalų problemos ir jos galimų sprendimo būdų pristatymo vyko diskusija, per kurią susiformavo aiški nuomonė, jog reikia skubiai sudaryti kuo palankesnes sąlygas degalų importui iš kitų šalių. Tai – ir valstybės kuro rezervo kaupimo sąlygų keitimas, ir kuro kokybės reikalavimų peržiūrėjimas, ir naujų kuro transportavimo galimybių paieška.
Ūkio ministerijos sekretoriaus A. Ignoto teigimu, leidimas prekiauti F klasės dyzelinu, tarpsezoninio eiliškumo suderinimas ir ketinimas padidinti normą, nuo kurios reikės kaupti kuro rezervą ženklios įtakos degalų kainai neturės. Tačiau, jo manymu, reikia ieškoti ir kitų išeičių, gal net ir nepopuliarių sprendimų AB „Mažeikių nafta“ atžvilgiu.
Finansų ministerijos atstovas labai aptakiai siūlė siekti, kad Europos Komisija leistų pratęsti maksimalaus kuro akcizo įsigaliojimo laikotarpį Lietuvoje, tačiau kuras brangsta jau dabar.
Šiuo klausimu pramonininkai nutarė parengti kreipimasį į Seimą ir Vyriausybę bei toliau spausti atsakingas institucijas, kad būtų priimami aiškūs ir efektyvūs sprendimai degalų kainoms mažinti.

Liepos 8 d.asociacijos „Linava“ vadovai susitiko su Susisiekimo ministerijos sekretoriumi R. Gradausku ir aptarė padėtį keleivinio ir krovininio kelių transporto sektoriuose. Sekretoriui buvo pateikta išsami vežėjų problemas apžvelgianti pažyma su „Linavos“ siūlymais kai kuriems klausimams spręsti.

Asociacijos prezidentas A. Kondrusevičius sakė, kad buvo aptarti šeši probleminiai klausimai: dėl papildomų kokybinių reikalavimų naujai į kelių transporto rinką siekiančioms ateiti transporto įmonėms; dėl kelionės leidimų kontrolės sistemos stiprinimo Lietuvoje; keleivių vežėjų patirtų nuostolių teikiant visuomenei būtinas paslaugas kompensavimas; dėl transporto lengvatų taikymo negautų pajamų kompensavimo; dėl nevienodų konkurencinių verslo sąlygų keleiviniame transporte ir dėl nelegalaus verslo.
Siekdami, kad išvardintos problemos būtų operatyviai sprendžiamos, asociacijos vadovai paprašė sekretoriaus artimiausiu laiku surengti Susisiekimo ministerijos ir asociacijos “Linava” ekspertų atskirus pasitarimus, kuriuose būtų galima išsamiau apsvarstyti kiekvieną problemą ir rasti konkrečius sprendimo būdus.

Liepos mėn. 9-11 d.asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius, sekretorius V. Adomaitis, atstovybės Rusijoje vadovas R. Budrevičius ir vyresnis specialistas V. Kazlauskas susitiko su Baltarusijos Respublikos Ašmenų muitinės, Rusijos Federacijos Smolensko muitinės ir Smolensko srities valstybinės kelių transporto priežiūros atstovais.
Susitikime Ašmenų muitinės “Kamenyj Log” posto viršininkas supažindino Lietuvos delegaciją su esama posto infrastruktūra ir numatomomis posto perspektyvomis. Šiuo metu poste stengiamasi visas procedūras atlikti “vieno langelio” principu, t. y. vairuotojui nereikia vaikščioti iš vieno pastato į kitą. Visos tarnybos yra viename pastate. Įsigaliojus naujam Muitinės kodeksui, pagreitėjo muitinis įforminimas Baltarusijos pasienyje. Aiškiai įvardinta, kokius dokumentus vairuotojas turi pateikti muitinės pareigūnui. Jeigu muitinės pareigūnas nustato, kad kroviniui įforminti trūksta duomenų, vežėjui suteikiama galimybė per šešias valandas pateikti papildomus dokumentus arba duomenis apie krovinį. Neatlikus šių veiksmų transporto priemonei taikoma muitinės palyda.
Baltarusijos ir Rusijos pasienyje asociacijos „Linava“ atstovai aptarė Lietuvos vežėjų problemas su Smolensko muitinės Pranešimų priėmimo punkto Krasnoje pareigūnais. Muitinės pareigūnai pateikė informaciją, kad šio posto transporto priemonių projektinis laidumas yra 1200 per parą, tačiau šiuo metu pravažiuoja iki 4000 transporto priemonių ir dėl šių priežasčių susidaro ilgos automobilių eilės. Didžiausios problemos atsiranda tada, kai vairuotojai pažeidžia tranzito terminą ar savavališkai pakeičia muitinės paskirties įstaigą. Tokiu atveju surašomas Administracinių teisės pažeidimų protokolas, skiriama nuobauda, vežėjų įmonė įtraukiama į nepatikimų vežėjų sąrašą. Poste dirba tik muitinės ir valstybinės kelių transporto priežiūros pareigūnai.
Smolenske įvyko susitikimas su Smolensko srities valstybinės kelių transporto priežiūros vadovybe. Valstybinės kelių transporto priežiūros valdybos viršininkas informavo kad beveik 30 proc. transporto priemonių važiuoja per Smolensko srities postus. Transporto priemonių srautas per 2008 m. I pusmetį palyginus su tuo pačiu 2007 m. laikotarpiu padidėjo 20,6 proc. ir sudaro 781,8 tūkst. transporto priemonių, iš jų – 81,5 tūkst. Lietuvos vežėjų (padidėjimas 41,1 proc.). Tikrinant nustatyti 1267 Lietuvos vežėjų padaryti pažeidimai, iš kurių dažniausiai pasitaikantys:
· leidimų vykdyti tarptautinius krovinių vežimus, tarp jų ir į/iš trečių šalių, neturėjimas – 239 atvejai;
· svorio viršijimas – 186;
· vairuotojų darbo ir poilsio nesilaikymas, neįrengtas tachografas, registracijos lapų nebuvimas – 640.

Valstybinės kelių transporto priežiūros valdybos viršininkas papildomai informavo, kad vežti sunkiasvorius ar negabaritinius krovinius į Rusijos Federaciją neturint leidimo yra draudžiama. Jeigu tokie kroviniai vežami iš Rusijos – skiriama didelė bauda už kelių gadinimą ir bauda už leidimo neturėjimą. Taip pat informavo, kad pasikeitė leidimų išdavimo tvarka, vežant pavojingus krovinius: dabar tokį leidimą išduoda ir Smolensko srities valstybinė kelių transporto priežiūros valdyba. Be to nurodė, kad padidėjo baudos už negabaritinių ar pavojingų krovinių vežimo taisyklių nesilaikymą: bauda gali būti skirta vairuotojui (iki 2 500 RUB) arba vairavimo pažymėjimo sulaikymas iki 6 mėn., juridiniams asmenims – iki 500 000 RUB.
Valdybos viršininkas atkreipė dėmesį į tai, kad tikrinant leidimus vykdyti tarptautinius krovinių vežimus, pareigūnai žiūri ne tik krovinio važtaraštį (CMR), bet ir kitus dokumentus, t. y. sąskaitą faktūrą (INVOICE), sertifikatus, dokumentus, patvirtinančius krovinio atvežimą iki Lietuvos importo-eksporto terminalo ir kt., taip pat jų žymėjimą Lietuvos muitinės pareigūnų spaudais.

Smolensko srities valstybinės kelių transporto priežiūros valdybos viršininkas, pateikdamas duomenis apie Lietuvos vežėjų padarytus pažeidimus, pastebėjo, kad mūsų vežėjai daro palyginti nedaug pažeidimų, susijusių su krovinių vežimu. Gerokai daugiau tokių pažeidimų daro Baltarusijos, Lenkijos ir kitų šalių vežėjai.
Susitikime asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius sutarė ir toliau bendradarbiauti su Smolensko srities valstybine kelių transporto priežiūros valdyba."Transporto pasaulis"
Rugpjūtis Nr. 8 (92)

"Linava" informuoja

Kronika

Aktualijos

Išrinksime būti politikais?

Eismas

Eismo problemas sostinėje spręsti siūlosi prancūzai

Kainos

Transportininkai - prieš Europos sąjungą

Nauji modeliai

„Solaris Alpino“ – mielas mažylis iš Lenkijos

Perspektyvos

MAN šlovės viršūnėje ir kryžkelėje

Priekabų ūkis

„Kögel“: vakar – vizija, šiandien – standartas

Problemos

Vairuotojų galvos skausmas - poilsio aikštelės Vokietijoje

Servisas

AIRATRANSUS: kvalifikuotos serviso paslaugos

UAB "Motorida" išplėtė autoservisą Kirtimuose

Tendencijos

Aljanso autobusų trio: privalumai ir problemos

Hanoverio IAA išvakarėse: sunkvežimių gamintojų potencialas ir rinkos plėtros tendencijos

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Žinotina

Tachografai: vairavimo ir poilsio režimo apskaita, kam taikomos išimtys

Keleivinis transportas

Miunchenas: milijoninis miestas be megapoliui būdingų problemų

Teisė

Sutarčių sudarymo tvarka

Muziejus

Automobiliai - sunkumų kilnotojai