Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Asociacijos vadovų darbo vizitas Maskvoje

Spalio 22–24 d. asociacijos „Linava“ delegacija, vadovaujama prezidento Algimanto Kondrusevičiaus ir generalinio sekretoriaus Valdo Gilio, dalyvavo dalykiniuose susitikimuose ir seminaruose Maskvoje.

Spalio 23 d. asociacijos „Linava“ atstovybė Maskvoje iškilmingai paminėjo 5-erių metų sukaktį. Minėjime buvo pristatyti ir aptarti „Linavos“ atstovybės pastarųjų metų veiklos rezultatai. Šiame renginyje dalyvavo Lietuvos Respublikos ambasadorius Rusijos Federacijoje Rimantas Šidlauskas, Lietuvos ir Rusijos susisiekimo ministerijų, draudimo kompanijų, Rusijos Federacijos federalinės muitinės tarnybos, asociacijos „Linava“ prezidiumo nariai ir kitų šalių asociacijų atstovai. Tylos minute buvo pagerbtas rugsėjo mėnesį tragiškai žuvusio atstovybės vadovo Rimanto Budrevičiaus atminimas.

Nuoširdžius ir šiltus sveikinimo žodžius ir palinkėjimus tarė ambasadorius Rimantas Šidlauskas ir kiti svečiai. Asociacijos vadovai taip pat susitiko su Rusijos vežėjų asociacijos ASMAP vadovybe. Susitikime aptartos krovinių gabenimo aktualijos ir rinkos dabartinės tendencijos. Vizito dienomis asociacijos delegacija dalyvavo IRU inicijuotame praktiniame seminare „TIR išankstinio elektroninio deklaravimo pritaikymo pirminiai rezultatai“ (NCTS- TIR).

Seminare sveikinimo žodį tarė Rusijos Federacijos vežėjų asociacijos ASMAP prezidentas J. Suchin‘as ir IRU TIR departamento vadovas Ž. Acri. Renginyje ypač akcentuota TIR sistemos privalumai ir pateikta statistika, jog daugiausia TIR knygelių išduota NVS šalyse – 44 proc., ES šalyse – 27 proc., Turkijoje – 26 proc. Prognozuojama, kad TIR knygelių išdavimo dinamika keisis, nes prisijungimą prie TIR sistemos svarsto ir Kinija.

Asociacijos „Linava“ generalinio sekretoriaus Valdo Gilio teigimu, seminaras surengtas Rusijoje IRU iniciatyva todėl, kad nuo 2009 m. sausio 1 d. išankstinis elektroninis deklaravimas (NCTS-TIR) bus privalomas atliekant vežimus į / iš Europos Sąjungos šalių į trečiąsias šalis. NCTS-TIR užtikrins visišką su TIR knygelėmis Europos teritorijoje gabenamų prekių kontrolę ir palengvins TIR operacijų vykdymą Bendrijoje. Sukurta bei įdiegta sistema įgalins ES šalių muitinių administracijas keistis tarpusavyje elektroniniais pranešimais apie į / iš ES teritoriją įvežamas (išvežamas) prekes, leis muitinės administracijoms efektyviai valdyti riziką ir spartins prekių judėjimą. Siekdama palengvinti vežėjų darbą, IRU parengė kompiuterinę programą, kuri leidžia jau šiuo metu eksperimento tvarka perduoti TIR duomenis į IRU, o IRU šiuos duomenis perduoda į projekte dalyvaujančių šalių muitines. Šiuo metu projekte dalyvauja 5 šalių muitinės: Čekijos, Estijos, Lenkijos, Vengrijos ir Slovakijos. Artimiausiu metu Tarptautinė kelių transporto Sąjunga IRU planuoja aptarti galimybę pasirašyti sutartį su Lietuvos muitine dėl TIR duomenų perdavimo. Nors elektroninis TIR knygelių deklaravimas leistų operatyviau gauti duomenis apie TIR knygelių užbaigimą ir pretenzijų išaiškinimą, V. Gilio nuomone, dar yra įvairių neaiškumų šioje grandinėje. Viena iš esminių – kurioje vietoje ir koks yra asociacijų vaidmuo, nes šiuo metu tik asociacija prisiima atsakomybę ir teikia pagalbą konkrečiam vežėjui. Be to, Rusija taip pat rengiasi įvesti privalomąjį išankstinį elektroninį TIR duomenų informavimą.

"Vežėjų žinios"
Lapkritis Nr.21 (177)

"Linava" informuoja

Asociacijos vadovų darbo vizitas Maskvoje

Dėl eismo apribojimo Mont-Blanc tunelyje

Dėl sienos kirtimo posto Rava-Ruska darbo

Kasmet rugsėjį minėsime Kelių transporto darbuotojų dieną

Kaimynų naujienos

Baltarusijos kelių tinklas

Baltarusijos vežėjai padidino krovinių gabenimo apimtį ir tarifus

Kyla kaimynų automobilizacijos lygis

Modernizuoti krautuvai su MAZ-MAN varikliais

Pirmieji savivarčiai su MMZ varikliais

„MAZ-Kupava“ izoterminiai kėbulai

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Inžinerija – saugiam eismui

Pokalbis apie komunikacijos tendencijas Lietuvoje

Rytų rinkoje

Korporacijos „Etalon“ autobusai

Lėtina plėtros tempus

Mažina gamybos pajėgumus

Nauja „Isuzu“ gamykla

Vž informacija

Idėja pagaliau išsipildė

„Volvo“ pakvietė į kalnus

VKTI informuoja

Organizuojami papildomi profesinės kompetencijos ir žinių atnaujinimo egzaminai

Svarbi informacija vežėjams

Nauji teisės aktai

Darbo santykiai

Geležinkeliai

Keleivinis transportas

Mokesčiai

Muitinė

Patikrinimai

Sandėliai

Transportas

Vandens transportas

Verslo apskaita

Viešasis administravimas

Susisiekimo ministerijoje

Kombinuotų vežimų traukinio „Vikingas“ plėtrai diriguos koordinacinė taryba

Nuo 2009 m. bus taikomos naujos transporto priemonių išmetamųjų teršalų normos

Pekine pristatytas transporto plėtros forumas, kuris vyks kitais metais Vilniuje