Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

Prezidiumo posėdis

Kovo 18 d. įvykusiame asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdyje svarstyta: asociacijos „Linava“ veiklos, Lietuvai įstojus į Europos Sаjungа, plėtros perspektyvos, asociacijos įstatų keitimas, ataskaitinių-rinkiminių regioninių susirinkimų rengimas bei narystės klausimai.

Asociacijos „Linava“ atstovybės Maskvoje vadovas Rimantas Budrevičius pristatė veiklos ataskaitа bei pažymėjo aktualiausias problemas, su kuriomis susiduria Lietuvos vežėjai Rusijos Federacijoje. Daugiausia problemų kyla dėl muitinės procedūrų, kurios daugeliu atveju atsiranda ne dėl vežėjų kaltės.

Posėdyje patvirtintas ataskaitinių-rinkiminių regioninių susirinkimų rengimo grafikas ir darbotvarkė. Atsižvelgiant į būsimа Lietuvos narystę Europos Sаjungoje, prezidiumo nariai taip pat aptarė asociacijos veiklos perspektyvas ir numatė pagrindines veiklos gaires.

Regioniniai susirinkimai

Informuojame, kad š. m. kovo-balandžio mėn. vyks asociacijos ҐLinava“ regioniniai susirinkimai. Juose bus svarstomi šie klausimai:

1. Asociacijos prezidiumo nario(ių) ataskaita.

2. ES plėtros poveikis asociacijos veiklai.

3. Kandidatų į asociacijos ҐLinava“ valdymo organus rinkimai.

4. Asociacijos ҐLinava“ įstatų metmenys.

Atvykdami į regioninį susirinkimа, asociacijos nariai ir kandidatai į narius turi pateikti registruoti dalyvio asmens dokumentа (jei reikia - ir įgaliojimа).

Asociacijos ҐLinava“ regioninių susirinkimų

G R A F I K A S:

Kauno regiono - kovo 30 d., Kaune, AB „Drobė“ patalpose (Jonavos g. 60, Kaunas);

Klaipėdos regiono - balandžio 7 d., Klaipėdoje, Klaipėdos verslo ir technologijos kolegijos aktų salėje (Bijūnų g. 10, Klaipėda);

šiaulių regiono - balandžio 8 d., šiauliuose, šiaulių pramonės ir prekybos rūmų Baltojoje salėje (Vilniaus g. 88, šiauliai);

Alytaus regiono - balandžio 14 d., Varėnos r., Liškiava, Liškiavos kultūros centre;

Vilniaus regiono - balandžio 16 d. Vilniuje, viešbučio „Crowne Plaza“ salėje (M. K. čiurlionio g. 84, Vilnius);

Keleivinio transporto sekcijos - balandžio 30 d. Vilniuje, asociacijos „Linava“ mokymo centro salėje (Jankiškių g. 41, Vilnius).

Susirinkimų pradžia 11.00 val. Dalyvių registravimas prasideda 10 val.

Atkreipiame dėmesį, kad bet kuriuo atveju dalyviai privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentа.

Asociacijos narių bazėje yra duomenys apie įmonę ir jos vadovа. Jei narys/kandidatas laiku pateikė šiuos dokumentus, tai jo pavardė yra duomenų bazėje ir registratoriai tikrins tik asmens dokumentа. Jei duomenys netikslūs, registratoriams reikia pateikti akcininkų susirinkimo protokolа (protokolo išrašа), kuriame yra sprendimas tа asmenį skirti administracijos vadovu (direktoriumi). šis dokumentas turi būti patvirtintas įmonės antspaudu, užrašytas patvirtinusio asmens vardas, pavardė, parašas, data.

Jei susirinkime dalyvauja ne įmonės vadovas, o kitas asmuo, jis turi turėti įgaliojimа.

įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis (LR CK 2.137 str.). įgaliojimas, išduotas sau pačiam, negalioja.

įgaliojimas turi būti pasirašytas administracijos vadovo ir antspauduotas įmonės antspaudu. įgaliojime nurodomas asmuo, jo asmens kodas, kur ir kada atstovaujama ir pan.

V. GILYS

Asociacijos „Linava“ generalinis sekretorius

Regioninis susirinkimas Panevėžyje

Kovo 23 d. Panevėžyje įvyko pirmasis atskaitinis-rinkiminis susirinkimas, kuriame dalyvavo asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius, prezidiumo narys Rimantas Pošiūnas, asociacijos generalinis sekretorius Valdas Gilys, Krovininio transporto skyriaus vadovas Gintautas Ramaslauskas bei Informacijos ir IT skyriaus vadovas Vidmantas Adomaitis.

Prezidiumo nario ataskaita

Panevėžio regionui atstovavęs prezidiumo narys R. Pošiūnas išsamiai apžvelgė per ataskaitinį laikotarpį nuveiktus darbus, vežėjų problemas ir artimiausiа perspektyvа.

Nuo XIII asociacijos kongreso surengtuose 8 prezidiumo posėdžiuose svarstyti integracijos į ES klausimai ir asociacijos tolimesnės veiklos perspektyva, PVM grаžinimo, narystės asociacijoje, muitinės procedūrų ir kiti klausimai. Buvo rengiami sekcijų ir komisijų posėdžiai.

Kaip pažymėjo pranešėjas, šiuo metu asociacijoje yra 1365 nariai ir kandidatai į asociacijos narius. Per 2003 m. kandidatais į asociacijos narius buvo priimtos 35, tikraisiais nariais tapo 58, pašalintos už nario mokesčio nemokėjimа 158, savo noru išstojo iš asociacijos 6 vežėjų įmonės. Panevėžio vežėjai iš 6 Lietuvos regionų savo narių skaičiumi užima 5 - аjа vietа. šiame regione yra 80 narių ir 84 kandidatai į asociacijos narius. Tai sudaro 12 proc. visų asociacijos narių.

Susirinkime dar kartа atkreiptas dėmesys į mokestį už tranzitu gabenamas veterinarijos tarnybos kontroliuojamas prekes. Lietuvos veterinarinės tarnybos nustatyti tranzitiniai mokesčiai yra gerokai didesni nei kaimyninių valstybių. Pvz., Estijoje toks mokestis visiškai neimamas, Latvijoje jis perpus mažesnis nei Lietuvoje, Lenkijoje - taip pat mažesnis, nors visos šios šalys yra kandidatės į ES ir joms keliami vienodi reikalavimai.

Pranešėjas teigė, kad esminiai pokyčiai šiuo klausimu įvyks tuomet, kai Lietuva taps Europos Sаjungos nare. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu nustatyta, kad nuo 2004 m. gegužės 5 d. nutraukiama Kalvarijos, Lazdijų, Kalvių, Saločių pasienio veterinarijos postų veikla. Prekės, gabenamos iš Europos Sаjungos šalių per Lietuvа tranzitu į Rusijа, Baltarusijа ir kitas šalis - ne Europos Sаjungos nares, nebebus kontroliuojamos veterinarijos tarnybų ir mūsų vežėjams nebereikės mokėti 80 Lt mokesčio. Prekių veterinarinė kontrolė ir tranzitinis mokestis išliks tik gabenant prekes iš Kaliningrado srities į Rusijа, Baltarusijа ir kitas ne ES šalis ir atvirkščiai, taip pat gabenant ne ES kilmės prekes iš Klaipėdos uosto tranzitu per Lietuvа į ne ES šalis.

Kita aktuali problema - naftos produktų iš Rytų valstybių importo muito sumažinimas iki ES lygmens. Kaip vienа iš būdų dyzelinui atpiginti, asociacija „Linava“ ne kartа siūlė sumažinti importo muitа naftos produktams iš Rytų valstybių nuo dabar nustatytų 15 proc. iki ES taikomų 4,7 proc. Buvo žadama šį muito mokestį sumažinti iki ES lygmens nuo š. m. sausio 1 d., tačiau 2003 m. gruodžio 16 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1605 nustatyta, kad 15 proc. muito tarifas dyzelinui dar galios iki 2004 m. gegužės 1 d. Tuo tarpu akcizas dyzelinui iki ES reikalaujamo minimalaus lygio padidintas jau nuo šių metų pradžios. Nuo gegužės 1 d. Lietuvoje be jokių išlygų turėtų būti taikomos ES muitų normos. ES šalyse taikomas nulinis importo muitas dyzelinui. Taigi toks tarifas turėtų galioti ir Lietuvoje po įstojimo į ES, nors tikslesnė informacija šiuo klausimu bus žinoma tik balandžio mėnesį.

ES poveikis asociacijos veiklai

Asociacija „Linava“ prognozuoja, kad po Lietuvos įstojimo į ES, nuo šių metų gegužės 1 dienos, ženkliai mažės išduodamų TIR knygelių apimtys. Pasak asociacijos prezidento A. Kondrusevičiaus, asociacija „Linava“ numato naujus prioritetus savo veikloje ir planuoja koncentruotis į papildomų paslaugų teikimа vežėjams, t. y. stiprinti ir plėsti komercinių paslaugų spektrа. Po gegužės 1 d. mūsų vežėjams be leidimų ir apribojimų atsiveria 25 ES valstybių rinka, kurioje į mūsų vežėjus jau neramiai žvalgosi nauji konkurentai: vežėjai iš Lenkijos, Vengrijos, Slovakijos.

A. Kondrusevičius vežėjams minėjo, kad netrukus įvyksiančiame Lietuvos ir Lenkijos komisijos posėdyje turėtų būti teigiamai išspręstas leidimų į šiа šalį klausimas. Sudėtingesnė padėtis susiklostė su Rusija, kadangi po RF Vyriausybės pakeitimo iki gegužės mėnesio realiai jokie klausimai nebus sprendžiami. „Linavos“ atstovybė Maskvoje per ASMAP bandys paspartinti problemos dėl Rusijos leidimų sprendimа.

Apibendrindamas per ataskaitinį laikotarpį nuveiktus asociacijos darbus ir atsakydamas į vežėjų klausimus, A. Kondrusevičius pažymėjo, kad kai kuriose srityse didelėmis pastangomis buvo pasiekta teigiamų rezultatų. Pirmiausia - tai sėkmingas PVM grаžinimo iš Lenkijos už degalus procedūros įgyvendinimas. Be to, asociacija ėmėsi skubių veiksmų sumažinant numatytas gana dideles rinkliavas už Bendrijos leidimus ir jų kopijas. Surengus keletа susitikimų su Susisiekimo ministerijos ir VKTI vadovais, pasiekta, kad šios kainos nebūtų didesnės nei dabar galiojančios už veiklos licencijos išdavimа - 250 Lt ir už licencijos kortelę krovininiam automobiliui 5 metams - 150 Lt.

Nuo gegužės 1 d. Kalvarijos pasienio poste nebebus atliekama prekių muitinė, veterinarinė ir fitosanitarinė kontrolė, todėl krovininių automobilių eilės turėtų išnykti. Atitinkamai asociacija „Linava“

siekia, kad būtų pakeistas ir mokamos aikštelės prie šio PKP statusas, kad vežėjai galėtų naudotis ja tik laisvanoriškai.

Asociacijos prezidentas priminė, kad vežėjų interesus aktyviai teks ginti Briuselyje. Jau dabar partijos ruošiasi rinkimams į Europos Parlamentа. A. Kondrusevičius paragino vežėjus paremti kandidatа į Europarlamentа dabartinį susisiekimo ministrа Zigmantа Balčytį, gerai žinantį vežėjų problemas.

Asociacijos „Linava“ prezidentas priminė, kad planuojamas nuo balandžio 1 dienos atidaryti naujas asociacijos tinklapis bus prieinamas tik „Linavos“ nariams ir kandidatams, t. y. visa informacija jiems bus nemokama.

Laukia vežėjų pasiūlymų

Kadangi nuo š. m. vasario 14 d. pasikeitė asociacijų įstatymas, kuriuo išplečiama jų veikla, reikės keisti ir vežėjų asociacijos įstatus. Su naujų įstatų metmenimis vežėjus supažindino advokatė Aurelija Vingrienė, kuri paragino visus iki gegužės 1 d. teikti pasiūlymus naujų įstatų projektui.

Rinkimų rezultatai

Pagal balsų skaičiavimo komisijos protokolа Panevėžio regiono susirinkimo dalyviams išduoti 87 biuleteniai. Kandidatu į asociacijos „Linava“ prezidentus iškeltas Algimantas Kondrusevičius surinko 85 balsus. Tarp kandidatų į asociacijos prezidiumo narius daugiausia balsų - 62 - teko Rimantui Pošiūnui. Kiti kandidatai - Arvydas Pajuodis ir Raimundas Jašinskas surinko atitinkamai po 54 ir 31 balsа. Už kandidatа į revizijos komisijos narius Ričardа Sargūnа balsavo 77 vežėjų atstovai.

Tomas LABžENTIS

Plečiasi tarptautinė asociacijos veikla

Asociacija „Linava“ priimta į Maskvos tarptautinį muitinės atašė klubа ir tapo šio klubo nariu-stebėtoju. Po metų narystės klube asociacijai „Linava“ bus suteikta galimybė tapti šio klubo tikruoju nariu.

Pasak asociacijos „Linava“ atstovybės Maskvoje vadovo Rimanto Budrevičiaus, atstovavimas Lietuvos vežėjams šio klubo veikloje padės palaikyti ir stiprinti dalykinius santykius su Rusijos Federacijos valstybiniu muitinės komitetu, kartu formuoti palankų mūsų šalies vežėjų įvaizdį ne tik Rusijoje, bet ir tarptautiniu lygiu.

Maskvos tarptautinis muitinės atašė klubas Rusijos, Kinijos ir Suomijos atstovų iniciatyva buvo įkurtas 2002 m. gruodžio mėn. prie Rusijos Federacijos valstybinio muitinės komiteto. Tai nekomercinė organizacija, veikianti savanoriškos narystės principu. Klubas įkurtas, siekiant užmegzti dalykiškus santykius tarp užsienio valstybių muitinės tarnybų, muitinės atašė, verslo atstovų ir tarptautinių organizacijų. šiuo metu klubas stiprina bendradarbiavimа tarp įvairių šalių muitinės tarnybų, tarptautinių organizacijų, verslo atstovų. Kiekvienа mėnesį vykstančiuose neformaliuose klubo posėdžiuose aptariami aktualūs klausimai, susiję su Rusijos ir kitų valstybių - klubo narių muitinių veikla bei problemomis.

Klubo nariai yra Rusijos, Didžiosios Britanijos, Vokietijos, Gruzijos, Indijos, Kirgizijos, Kinijos, Latvijos, Suomijos, čekijos, čilės, švedijos, Estijos muitinės atašė bei prekybos atstovai, Pasaulio prekybos organizacijos bei IRU atstovai, Lietuvos Respublikos ambasada Maskvoje.

Plečiant tarptautinį muitinės tarnybų bendradarbiavimа, už nuopelnus Maskvos tarptautinio muitinės atašė klubo garbės nariais išrinkti: M. Dane - Tarptautinės muitinės organizacijos generalinis sekretorius; Džen Deguana - Tarptautinės šanchajaus organizacijos generalinis sekretorius; M. V. Vaninas - Rusijos Federacijos valstybinio muitinės komiteto pirmininkas; A. S. Kruglovas - Rusijos nacionalinės muitinės brokerių asociacijos prezidentas; X. F. fon Pliotzas - Nepaprastasis ir įgaliotasis Vokietijos Federacinės Respublikos pasiuntinys; Umberto de Pretto - IRU generalinio sekretoriaus pirmasis pavaduotojas. Lina KARSOKAITė

Asociacijos „Linava“ spaudos atstovė

Tarptautinė vežėjų sаjunga (IRU) informavo, jog protestuodama prieš išaugusį sunkiasvorių krovininių transporto priemonių srautа ir daromа žalа aplinkai, Austrijos Transitforum grupė paskelbė, jog 2004 m. balandžio 5-7 d. bus surengtos šių kelių blokados:

a) 2004 m. balandžio 5 d. (pirmadienį): nuo 15.00 val. iki 20.00 val. bus blokuojamas eismas Inntal automagistralėje (A12), abiem kryptimis, atkarpoje tarp Kramsach ir Wiesing.

Dėl numatomos automagistralės A12 blokados 2004 m. balandžio 5 d. krovininėms transporto priemonėms rekomenduojama vykti per Salzburgа, o keleivinėms transporto priemonės rekomenduojama vykti keliais B171 ir L211.

b) 2004 m. balandžio 6 d. (antradienį): nuo 11.00 val. iki 15.00 val. bus blokuojamas eismas Loferer-Strasse, nuo 13.00 val. iki 17.00 val. vyks susirinkimas Lermoos ties Fernpass-Strasse, o 19.30 val. vyks eitynės su deglais ties Haimingu.

Dėl numatomos kelio B179 blokados 2004 m. balandžio 6 d. krovininėms transporto priemonėms rekomenduojama vykti per Salzburgа, o keleivinėms transporto priemonėms - per Garmisch, Seefeld, Telfs arba Zirl.

Dėl numatomos kelio B178 blokados 2004 m. balandžio 6 d. krovininėms transporto priemonėms rekomenduojama vykti automagistrale A12, o keleivinėms transporto priemonėms - per Brixental (kelias B170) arba per Walchsee/Kossen (kelias B175).

c) 2004 m. balandžio 7 d. (trečiadienį): nuo 12.00 val. iki 24.00 val. numatoma blokuoti eismа Inntal automagistralėje (A12), abiem kryptimis, atkarpoje tarp Vomp ir Volders.

Dėl numatomos automagistralės A12 blokados 2004 m.balandžio 7 d. krovininėms transporto priemonėms rekomenduojama vykti per Salzburgа, o keleivinėms transporto priemonėms - keliu B171.

Be to, Austrijos Transitforum grupė paskelbė, jog 2004 m. balandžio 5 d. nuo 16.00 val. iki 21.00 val. bei 2004 balandžio 7 d. nuo 18.00 val. iki 22.00 val. bus surengtos kelių blokados automagistralėje A10, ties pietiniu Katschberg tunelio įvažiavimu. Kita vertus, Austrijos valdžios institucijos nepaskelbė, ar minėtos demonstracijos yra sankcionuotos.

Verslo misija į

Nižnij Novgorodа

Lietuvos tarptautiniai prekybos rūmai (ICC Lietuva) informavo, jog bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos ambasada Maskvoje ir Lietuvos verslo klubu Maskvoje 2004 m. balandžio 28-29 d. organizuojama verslo misija į Nižnij Novgorodа (Rusija).

Vizito programoje numatyta susitikti su Nižnij Novgorodo įmonių atstovais, suinteresuotais bendradarbiauti su Lietuva; taip pat su Nižnij Novgorodo administracijos vadovais, apsilankyti miesto įmonėse.

Lietuvos tarptautiniai prekybos rūmai (ICC Lietuva) taip pat informavo, jog, remiantis Rusijos regionų apklausos medžiaga, Nižnij Novgorodo regiono verslininkus domina logistikos paslaugos (daugiausia krovinių gabenimas per Klaipėdos uostа).

Prisiderinant prie lėktuvų skrydžio maršruto, balandžio 30 d. (pakeliui iš Nižnij Novgorodo) planuojama surengti verslo susitikimus Maskvoje.

šiuo metu formuojama Lietuvos verslo delegacija ir rengiama vizito programa. Norintys dalyvauti Lietuvos verslo delegacijoje kviečiami registruotis: užpildžius anketа, atsiųsti jа el. paštu: l.gaisrys@tprl.lt

Užsiregistravusiems bus siunčiama informacija apie pasirengimo vizitui į Nižnij Novgorodа eigа. Jūsų užpildytų anketų laukiama iki kovo 30 d.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Lietuvos tarptautinių prekybos rūmų (ICC Lietuva) direktoriaus pavaduotojа Laurа Gaisrį: tel. (5) 212 11 11, faks. (5) 212 26 21, el.paštas: l.gaisrys@tprl.lt

Naujas įstatymas Italijoje

Tarptautinė vežėjų sаjunga IRU informavo, jog nuo 2004 m. balandžio 1 d. Italijoje įsigalios naujas įstatymas, nustatantis, jog išlipant iš savo transporto priemonės dėl gedimo nakties metu arba esant blogam matomumui, vairuotojams privalu dėvėti šviesа atspindinčiа liemenę. šis nurodymas taip pat taikomas ir bet kuriems kitiems, iš transporto priemonės išlipantiems, lydintiems asmenims. Todėl vairuotojams rekomenduojama transporto priemonėje visа laikа turėti bent vienа šviesа atspindinčiа liemenę (įstatymas nenumato, jog keleiviai privalo būti aprūpinti šviesа atspindinčiomis liemenėmis). šis reikalavimas bus taikomas už gyvenviečių ribų. Nesilaikantieji minėtų nurodymų bus baudžiami bauda. šviesа atspindinčios liemenės parduodamos techninio aptarnavimo stotyse ir prekybos centruose.

Informacijos ir IT skyrius

Naujos PVM įstatymo nuostatos - galvos skausmas vežėjams

Kovo 23 d. Vilniaus viešbučio „Crowne Plaza“ konferencijų salėje laisvų vietų nebuvo - į vykusį seminarа dėl naujų PVM įstatymo nuostatų, kurios įsigalios nuo 2004 m. gegužės 1 d., susirinko apie 300 asociacijos „Linava“ įmonių vadovų bei finansininkų. Naujus būsimojo apmokestinimo principus bei priežastis detaliai aptarė ir į gausius susirinkusiųjų klausimus išsamiai atsakė LR finansų ministerijos Mokesčių departamento direktorė Ingrida šIMONYTė.

Savaime suprantama, jog visа pustrečios valandos užtrukusį pokalbį, koks svarbus jis bebūtų, ir norėdamas neperpasakosi - tam prireiktų specialaus leidinio. Priminsiu, jog žurnalo „Transporto pasaulis“ 3-iajame numeryje buvo išspausdintas Tomo Labženčio straipsnis „Kaip bus apmokestinamos transporto paslaugos“, kuriame bendrais bruožais apibūdinti svarbiausi naujos tvarkos principai. Tačiau, anot I. šimonytės, būtina jau dabar gauti svarbiausiа informacijа bei išsiaiškinti klausimus, nes vėliau klausiančiųjų antplūdis didės. Pranešėja klausytojų prašė tik vieno - nesileisti į diskusijas, protinga siūloma naujoji tvarka, ar ne, nes tai neturi jokios prasmės - sprendimai seniai priimti, jie galioja absoliučiai visose ES šalyse, ir juos pakeisti galima tik naujais ES teisės aktais.

Lietuvai įstojus į ES pakis eksporto, importo ir tranzito sаvokos. Prekių gabenimas iš vienos Bendrosios rinkos šalies į kitа taps vidaus vežimais, o vežimas į ar iš trečiųjų šalių - importu ar eksportu. Bendroje 25 šalių rinkoje nebus atliekamas prekių muito tikrinimas bei kiti formalumai, pasikeis prekių kontrolės tvarka. šiandien, įvežus prekes, muitinėje mokamas importo PVM, kuris vėliau vežėjui grаžinamas, o nuo gegužės 1 d. muitinė šiame procese jau nedalyvaus. Pirkėjas, atsivežęs prekes iš bet kurios ES valstybės narės, būdamas PVM mokėtojas iš prekių pardavėjo gaus sаskaitа, kurioje bus nurodytas nulinis šio mokesčio tarifas, o mokestį susimokės Lietuvoje. Keisis apmokestinimas tų paslaugų, kurios įsigyjamos arba suteikiamos kitiems ES šalių PVM mokėtojams (kilnojamų daiktų aptarnavimo paslaugos - remontas, priežiūra, įvairus perdirbimas ir t. t.). Jeigu vežėjui suteikta paslauga ES ribose, tai jos suteikimo vieta labai dažnai bus fiksuota ten, kur yra paslaugos užsakovo PVM mokėtojo numeris. šiandien, pavyzdžiui, kilnojamųjų daiktų aptarnavimo paslaugų (remonto ir t. t.) atveju - vadovaujamasi principu, jog paslauga suteikta ten, kur ji atlikta, ir nuo gegužės 1 d. ši pagrindinė taisyklė išliks, tačiau, jeigu šiа paslaugа įsigis kitos valstybės narės PVM mokėtojas, situacija keisis. Pavyzdžiui, paslauga suteikta Lenkijoje, bet jos gavėjas - Lietuvos PVM mokėtojas, todėl traktuojama, jog ji suteikta Lietuvoje. Pirkėjas privalės apskaičiuoti PVM pagal atvirkštinę apmokestinimo procedūrа, numatytа 95-ajame PVM įstatymo straipsnyje. šiek tiek keisis ir intelektualių paslaugų apmokestinimas - standartizuota programinė įranga bus laikoma preke, ir tik specialiai sukurtos ar pritaikytos programinės įrangos bus įvardijamos paslaugomis.

Labai aktualūs vežėjams ir su transporto priemonių nuoma susiję klausimai. Nuo gegužės 1 d. transporto priemonių nuoma bus apmokestinama ne pagal transporto naudojimo , bet pagal paslaugos tiekėjo buvimo vietа. Pavyzdžiui, jeigu Lietuvos vežėjas išnuomoja transporto priemonę Lenkijos subjektui, tai jis už tа nuomа privalės apskaičiuoti PVM, nepaisant, kurioje šalyje paslaugos gavėjas šia transporto priemone naudosis. Lenkijos subjektas galės šį mokestį susigrаžinti iš mūsų šalies biudžeto įprastine nerezidentams tvarka. Jeigu Lietuvos vežėjas išsinuomotų transporto priemonę iš Vokietijos subjekto, pastarasis privalės paslaugos gavėjui priskaičiuoti savo 16 proc. PVM. Lietuvoje ši paslauga nebus apmokestinama netgi tuo atveju, jeigu išnuomota transporto priemonė bus naudojama mūsų šalies teritorijoje. Yra tik viena maža išlyga - jeigu transporto priemonė bus nuomojama iš trečiosios šalies subjekto (t. y. iš subjekto, nepriklausančio ES - Rusijos, Baltarusijos ir pan.) ar iš kokios nors ofšorinės įmonės, Lietuvoje ši nuoma bus apmokestinama tik tuo atveju, jeigu transporto priemonė bus daugiausia (atsižvelgiant į laikа ir kilometražа) naudojama Lietuvoje. Tiems, kurie transporto priemonių iš trečiųjų šalių nesinuomoja, privalu žinoti pagrindinę taisyklę: PVM apskaičiuojamas ten, kur suteikta paslauga, o paslauga suteikta ten ir tarifas yra toks, koks galioja nuomotojo šalyje. I. šimonytė atkreipė vežėjų dėmesį, jog sаvokos Ґtransporto priemonė“ nederėtų suprasti siaurаja prasme: ji taikytina ir priekabai, ir puspriekabei, ir konteineriams, ir geležinkelio vagonui.

Naujosios nuostatos yra užfiksuotos PVM įstatymo 13 str. 4 ir 5 dalyse. Atrodytų, vežėjams turėtų būti viskas aišku, tačiau daugybė įvairiais aspektais būsimuosius pasikeitimus nagrinėjančių klausimų, pakartotiniai I. šimonytės atsakymai bei išplėstiniai komentarai akivaizdžiai rodė, jog aiškintis dar yra kа, naujoji tvarka tapo nemenku galvos skausmu vežėjams. Anot prelegentės, aiškinamojo darbo nuošalėje neliks ir Valstybinė mokesčių inspekcija, kuri artimiausiu metu žada pateikti keletа komentarų bei išaiškinimų svarstoma tema. Daug atsakymų vežėjai ras ir Finansų ministerijos interneto tinklapiuose. Tad baigti šias pastabas derėtų optimistine gaida - išmoksime, nes kito kelio nėra…

Kazys BAGDONAVIčIUS

"Vežėjų žinios"
Kovas Nr. 6 (66)

"Linava" informuoja

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

Naujienos

Naujos „Egzotikos“ vasarinės padangos

VKTI informuoja

Nauja kontrolės įranga

Naujienos

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams