Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

KOVO KRONIKA

Kovo 5 d. Rusijos Federacijoje, Maskvoje, vyko Tarptautinės

kelių transporto sаjungos IRU konferencija „Kelių

transportas naujos Rusijos transporto strategijos

kontekste“, joje pranešimа skaitė asociacijos

„Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius

Kovo 9-10 d Eilinis Lietuvos ir Ispanijos bendros kelių

transporto komisijos posėdis

Kovo 18 d. Asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdis

Kovo 23 d. Panevėžio regioninis susirinkimas

(ataskaitinis-rinkiminis)

Kovo 26 d. Asociacija „Linava“ ir Muitinės departamentas

pasirašė sutartį, kuria asociacija „Linava“

pripažįstama garantu, turinčiu teisę vienkartinės

lakštų formos garantijos pagrindu išduoti

vienkartinės garantijos lakštus tretiesiems

asmenims (vežėjams), EB ir/arba bendrojo

tranzito procedūros vykdytojams.

Kovo 30 d. Kauno regioninis susirinkimas (ataskaitinis-rinkiminis) Kovo 30 d. Alytuje įvyko asociacijos „Linava“ organizuojamas

seminaras dėl naujų PVM įstatymo taikymo nuostatų,

įsigaliosiančių nuo 2004 m. gegužės 1 d.

Kovo 31 d. Lenkijoje, Varšuvoje, įvyko Lenkijos ir Lietuvos kelių transporto bendros komisijos posėdis.

Dėl savivaldybėms teikiamų ataskaitų

į asociacijа „Linava“ kreipėsi keleivių vežėjai klausdami, ar pateikiant savivaldybėms ataskaitas nuostolių, susidarančių teikiant visuomenei būtinas vežimo paslaugas, kompensavimui, reikia pateikti duomenis tik apie nuostolingus maršrutus, ar ir apie pelningus. Norėdami išsiaiškinti šį klausimа, kreipėmės į Susisiekimo ministerijа ir gavome atsakymа (2004 02 13 raštas
Nr. 25-2-73), kuriame paaiškinta, kad „Keleivinio transporto vežėjų nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų teikimo visuomenei, kompensavimo tvarkos“ nuostatos numato nuostolių kompensavimа, kai reguliaraus vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutai vežėjams yra nuostolingi (Tvarkos 3 punktas), ir kad šių maršrutų išlaidos turi būti apskaitomos atskirai. Todėl vežėjai turi teikti savivaldybėms ataskaitas tik apie nuostolingai veikiančius maršrutus.

Pageidaujančius gauti Susisiekimo ministerijos raštа dėl teikiamų savivaldybėms ataskaitų prašome kreiptis į Keleivinio transporto skyrių tel. 8-5-278-6532.

Taip pat dažnai klausiama, kokiais atvejais reikalinga skelbti konkursus vežėjams parinkti, numatytus „Keleivinio kelių transporto vežėjų nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų teikimo visuomenei, kompensavimo tvarkos“ 2 punkte.

Dar kartа išnagrinėjus Kompensavimo tvarkа ir įvertinus Susisiekimo ministro 2003 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 3-154, patvirtinusio Kompensavimo tvarkа, antrаjį punktа, manome, kad konkursai turi būti organizuojami tik naujiems maršrutams. šiuo klausimu taip pat konsultavomės su Susisiekimo ministerijos Kelių ir kelių transporto departamentu, ir jo darbuotojai patvirtino, kad ministro minėto įsakymo 2 punktas būtent tai ir numato: „Nustatau, kad Keleivinio kelių transporto vežėjų nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų teikimo visuomenei, kompensavimo tvarkos 2 punkte nurodyti konkursai vežėjams parinkti organizuojami maršrutams, kurie bus pradedami įsigaliojus minėtajai tvarkai“.

Keleivinio transporto skyrius

Kazachstanas

Kazachstano Respublikos atstovybė Vilniuje informavo, jog užsienyje registruotoms transporto priemonėms, vežančioms krovinius į/iš trečiųjų šalių, įvažiuojant į Kazachstano Respublikа užtenka turėti tik atitinkamus leidimus vežimui į/iš trečiųjų šalių (bendrųjų leidimų nereikalaujama).

Vokietija

Asociacija „Linava“ kreipėsi į Vokietijos Federacinės Respublikos ambasadа Vilniuje prašydama paaiškinti, ar reikės darbo vizų vairuotojams, vežantiems krovinius į/iš Vokietijos su ETMK leidimais.

Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada Vilniuje informavo, kad Lietuvos Respublikos piliečiams, vežantiems krovinius į/iš Vokietijos, nuo 2004 gegužės 1 d. nebereikės vizų. Būtina sаlyga, jog vairuotojai dirbtų Lietuvos įmonėje, turinčioje Europos Bendrijos leidimа, ir vairuotų Lietuvoje registruotas krovinines transporto priemones.

Rumunija

Rumunijos vežėjų asociacija ARTRI, remdamasi Rumunijos nacionalinės kelių administracijos pranešimu, informavo, jog nuo 2004 balandžio 13 d. vėl atidaryti šie nacionaliniai keliai:DN7A, km 63 - 91 Vidra - turistinė vieta ties Groapa Seaca DN66A, km 35+604 - 52+354 Campu lui Neag - Gorj regiono riba DN67C, km 32+400 - 67+400 Ranca-Curpat

IRU

Tarptautinė kelių transporto sаjunga (IRU) ir Europos Komisija bendradarbiaus atliekant europinį tyrimа, kuris turėtų pateikti vilkikų avarijų priežasčių statistikа.

Anot IRU, toks tyrimas yra būtinas, nes padėtų formuoti efektyvesnę krovininio transporto sektoriaus strategijа, mažinant avarijų skaičių. Tyrimas, inicijuotas IRU, pritrauks ekspertus iš visos Europos. Jo rezultatai bus prieinami tyrėjams ir naudojami siūlant sprendimus tiek transporto operatoriams, tiek atsakingų institucijų atstovams.

Tyrimo komandа sudarys ekspertai iš tokių nacionalinių tyrimo centrų, kaip CEESAR (Prancūzija), CEMEK (Slovėnija), DEKRA (Vokietija), CIDAUT Foundations (Ispanija), IdB (Vengrija), IDIADA (Ispanija), REGES (Ispanija), TNO (Olandija) ir Pavia universitetas (Italija). šie centrai ištirs mažiausiai 600 vilkikų avarijų visoje Europoje.

Tyrimas bus pradėtas 2004 metų balandžio mėnesį ir truks 2 metus.

"Transporto pasaulis"
Balandis Nr. 4 (28)

"Linava" informuoja

"TransBaltica“ – transporto ir logistikos naujienos

Asociacijos nariams ir kandidatams

Bendra Lietuvos ir Latvijos Pareigūnų kontrolė

Chronologija

Dėl darbo sutarties su užsieniečiu nutraukimo

Didžiausias pavojus - dyzelino kaina

Estija

Gyvenimas ant ribos

INFORMACIJA keleivinio transporto sekcijos nariams

IRU:Eurazijos ekonominė erdvė - XXI amžiaus perspektyva

Kaip bus apmokestinamos transporto paslaugos

Kelyje į ES - vis mažiau nežinomųjų

Lenkijos apribojimai

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ XIII KONGRESAS 2003 m. gegužės 9 d., Vilnius

MAN: kartų kaita

Naujienos

Naujienos

Norvegija

Nuo rugsėjo - naujas mokestis

Prezidiumo posėdyje

REISAS - VALANDA TRUMPIAU

Rusija

Seminaras keleivių vežėjams

Su draudimo ir išperkamosios nuomos įstaigų atstovais aptartos vežėjų aktualijos

SUDėTINGAS SUNKVEžIMIO AGREGATAS

Susitikimas Ūkio ministerijoje

Teismo sprendimų vykdymas

TimoCorn TRUCK & CARGO

Transporto priemonių atitikties įvertinimo ir techninės apžiūros pakeitimai

VISKAS, KА NORėJOTE SUžINOTI APIE…

„Temsa Tourmalin“ debiutas Lietuvoje

Dilerių naujienos

Vilnius - VOLVO sostinė baltijos šalyse

Gamintojai siūlo

NESTE TURTO LXE ATITINKA DYZELINIų VARIKLIų ALYVų NAUJAUSIų KLASIFIKACIJų REIKALAVIMAMS

Kelių transporto inspekcija

Valstybinės kelių transporto inspekcijos informacija apie gautus ir išduotus kelionės leidimus 2003 m. sausio 1 d. - birželio 30 d.

Parodos

alt 2003

Poleminės pastabos

DVIGUBAS APMOKESTINIMAS: PASIRODO, KAI KAM TAI PATINKA

Norėta kuo greičiau, o...

Požiūris

KONGRESUI ARTėJANT

Psichologija

Derybos: svarbiausias pagalbininkas - šaltas protas

Rinkos naujienos

Naujienos

Rytų rinkoje

Modernizuoti MZKT savivarčiai

šeima

Lemtingas atsitiktinumas

Užsienyje

Ko laukia europos krovinių vežėjai?

Veteranų klubo svetainė

Su gimtadieniu, kolegos!

Vežėjų žinios

Krovininės transporto sekcijos posėdis

Lietuvoje ir pasaulyje

KELEIVIų VEžėJAI CELėJE

Lietuviškos žaliosios – nuo spalio

NAUJAS SENAS GERAS PAžįSTAMAS

REKORDINė KONTRABANDA

SOSTINėJE - „MERCEDES-BENZ CITO“

VERSLO SАLYGOS SUNKėJA

„DAILY“ SMULKIų KROVINIų IšVEžIOTOJAMS

Transporto politika

Ar gyvens proektas 2K?

EKOTAšKAI IšLIEKA

Vž informacija

Naujienos

Žinotina

Galvos skausmas - firmos vardas

Nepasvėręs - nevažiuosi

Pavojingi korviniai: kas už ka atsako?

VEžėJAI LAUKIA KVALIFIKUOTų VAIRUOTOJų

Perspektyvos

Susisiekimo ministerija: planuojamų darbų apimtis auga

Paslaugos

šaldytuvu ant ratų laboratorija

Keleivinis transportas

Pagaliau priimta nuostolingų maršrutų kompensavimo tvarka

Vežėjo kalendorius

Nedarbo dienos Europoje

Technika

Airlight Direct - konfortiškesnė, stabilesnė, lengvesnė

Ilgaamžiai guoliai

Lietuvos rinkoje nauja savivartinė puspriekabė

Naujos kartos centrifuga alyvai valyti

„Požemių jautis“ iš Suomijos

Muitinėje

Aptartos mokesčių surinkimo gerinimo priemonės

Teisė

Bylos su vairuotojais ekspeditoriais

Valstybė pasilieka teisę reikalauti ...

Verslo etika

Kalbos paprastumas

Muziejus

RED BALL EXPRES logistikos pergalė