Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

Tarybų, komitetų ir sekcijų sudėtis

Asociacijos prezidiumas 2004 07 15 patvirtino Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ tarybų, komitetų ir sekcijų sudėtis. Kviečiame aktyviai dalyvauti jų darbe. Jeigu bus pasiūlymų, prezidiumas gali pakeisti arba papildyti naujais nariais tarybas, komitetus, sekcijas prezidiumo posėdyje, įvyksiančiame rugpjūčio 26 dienа.

PATVIRTINTA:

Prezidiumo 2004 07 15

Nutarimas Nr. 06-20

I. KROVININIO TRANSPORTO TARYBA

1. Jonas Grybauskas - UAB „Lietmaz-Servis“ -

tarybos pirmininkas, tel. (528) 26133;

2. Erlandas Mikėnas - UAB „Vedautos transportas“ - narys, - Generalinių krovinių vežimo sekcijos pirmininkas;

3. Artūras Grigaliūnas - UAB „REFTA“ - narys, -

šaldytų krovinių vežimo sekcijos pirmininkas;

4. Arvydas šutavičius - UAB „DAIVERA“ - narys, -

Automobilių vežimo sekcijos pirmininkas;

5. Vidmantas Pelėda - UAB „Transekspedicija“ - narys, - Specializuoto ir kombinuoto transporto sekcijos

pirmininkas;

6. Remigijus žitkevičius - UAB „Vilniaus dobilas“ -

narys, - Vidaus krovinių vežimo sekcijos pirmininkas;

7. Mečislovas Atroškevičius - UAB „Mečys“ - narys;

8. Vytautas Milėnas - UAB „Vylaista“ - narys;

9. Tomas Narbutas - UAB „Kapratas“ - narys;

10. Kęstutis Norkus - UAB „Taurus-ekspres“ - narys.

11. Ričardas Sargūnas - UAB „Antransas“ - narys;

12. Audrius Slobaševičius - A.Griciaus autotransporto

įmonė - narys;

13. Edvardas žukauskas - UAB „Autologas“ - narys;

14. Gintautas Ramaslauskas - administracijos atstovas.

1. Generalinių krovinių vežimo sekcija

1. Erlandas Mikėnas - UAB „Vedautos transportas“ -

pirmininkas;

2. Romas Adomavičius - UAB „Transtrado“ - narys;

3. Raimundas Jašinskas - R. Jašinsko įmonė - narys;

4. Valdas Kaušylas - UAB „Transgika“ - narys;

5. Audronė Kumelienė - UAB „Dejusta“ - narys;

6. Artūras Volbikas - UAB „šiaulių tiekimo bazė“ - narys;

7. Leonardas Palaikis - UAB „Sleta“ - narys.

2. šaldytų krovinių vežimo sekcija

1. Artūras Grigaliūnas - UAB „Refta“ - pirmininkas;

2. Aleksėjus .Ustinovičius - UAB „Tranita“ - narys;

3. Rimutis Janulis - UAB „Transriva“ - narys;

4. Audrius Slobaševičius - A.Griciaus autotransporto

įmonė - narys;

5. Mindaugas Raila - UAB „Girteka“ - narys.

3. Automobilių vežimo sekcija

1. Arvydas šutavičius - UAB „Daivera“ - pirmininkas;

2. Tomas Narbutas - UAB „Kapratas“ - narys;

3. Vidmantas Gilys - UAB „Vytaro transportas“ - narys;

4. Saulius Vaiginis - UAB „Liutgaras“ - narys.

4. Specializuoto ir kombinuoto transporto sekcija

1. Vidmantas Pelėda - UAB „Transekspedicija“ -

pirmininkas;

2. Alfredas Gulbinas - UAB „Gaisrė“ - narys;

3. Valentas Vaičiūnas - Valento Vaičiūno įmonė - narys;

4. žilvinas Butkus - UAB „Ferteksos ekspedicija“ - narys.

5. Vidaus krovinių vežimo sekcija

1. Remigijus žitkevičius - UAB „Vilniaus dobilas“ -

pirmininkas;

2. Rimantas Dabulis - AB „Alita“ - narys;

3. Gintautas Mockus - UAB „Gilota“ - narys.

II.KELEIVINIO TRANSPORTO TARYBA

1. Mindaugas Grigelis - UAB „Kauno autobusai“ -

tarybos pirmininkas, tel. (37) 362509;

2. Rimantas Martinavičius - UAB „Tauragės AP“ - narys;

3. Liudvikas Bliūdžius - UAB „Kėdbusas“ - narys;

4. Albertas Semėnas - UAB „Utenos AP“ - narys;

5. Linas Skardžiukas - UAB „Kautra“ - narys;

6. Jelizaveta Daugininkienė - UAB „Klaipėdos AP - narys;

7. Jonas Butkus - UAB „Telšių keleivinis transportas“ - narys;

8. Pranas Gintautas Didjurgis - UAB „šakių AP“ - narys;

9. Gintaras Nakutis - UAB „Vilniaus autobusai“ - narys;

10. Arūnas Indrašius - UAB „TOKS“ - narys;

11. Eugenijus Stolovickis - administracijos atstovas.

III.FINANSų IR BIUDžETO KOMITETAS

1. Rimantas Pošiūnas - UAB „Autopervežimai“ -

komiteto pirmininkas, tel. (389) 52949;

2. Bronius Malinauskas - UAB „Autokalchas“ - narys;

3. Jelizaveta Daugininkienė - UAB „Klaipėdos AP“ - narys;

4. Adolfas Darginavičius - narys, administracijos

atstovas.

IV.TIR IR MUITų KOMITETAS

1. Valius Smaidžiūnas - UAB „Aiginta“ -

komiteto pirmininkas, tel. (315) 78535;

2. Vidmantas Pelėda - UAB „Transekspedicija“ - narys;

3. Tadeuš Jusel - UAB „Agroketos transportas“ - narys;

4. Valdas Gilys - narys, administracijos atstovas;

5. Heliodoras Giedrys - narys, administracijos atstovas.

V.TEISINIų IR ORGANIZACINIų

REIKALų KOMITETAS

1. Rimvydas Stropus - UAB „Klaipėdos autotransportas“ - komiteto pirmininkas, tel. (46)313923;

2. Vytautas Aleksa - UAB „Askela“ - narys;

3. Mindaugas Kapleris - UAB „Samarina“ - narys;

4. Aurelija Vingrienė - narys, administracijos atstovas.

VI.DARBO SU NARIAIS IR

SOCIALINIų KLAUSIMų KOMITETAS

1. Algimantas Kondrusevičius - UAB „Transvelas“-

komiteto pirmininkas, tel. (5) 2786501;

2. Mindaugas Grigelis - UAB „Kauno autobusai“ - narys;

3. Jonas Grybauskas - UAB „Lietmaz-servis“ - narys;

4. Kęstutis šarkauskas - UAB „Immensum“ - narys;

5. Rimvydas Stropus - AB „Klaipėdos autotransportas“ - narys;

6. Gintas Gecevičius - UAB „Sprita“ - narys;

7. Julius Salenekas - Všį „Linavos“ mokymo centras - narys;

8. Virginijus Jagminas - UAB „Linavos“ servisas - narys;

8. Algirdas Baranauskas - narys, administracijos atstovas;

9. Justinas Usonis - narys, administracijos atstovas.

VII.RYšIų SU UžSIENIO šALIMIS KOMITETAS

1. Ilja Ostrovskij - UAB „Ostkama“ -

komiteto pirmininkas, tel. (5) 2606973;

2. Alvydas Dapkūnas - UAB „Dožas“ - narys;

3. Vytas Volkevičius - UAB „Hoptransa“ - narys;

4. Rimas Budrevičius - Asociacijos „Linava“ atstovybė Maskvoje - narys;

5. Gintautas Ramaslauskas - narys,

administracijos atstovas.

VIII.PROFESINIO UGDYMO KOMITETAS

1. Antanas Kačinskas - UAB „Arčia“ -

komiteto pirmininkas, (37) 453917;

2. Julius Salenekas - Všį „Linavos“ mokymo centras - narys;

3. Egidijus štaras - UAB „Edingė“ - narys;

4. Gintautas Brukas - UAB „Jonavos agrotiekimas“ - narys;

5. Vidmantas Adomaitis - narys, administracijos atstovas.

Prezidento patarėjas V. Kalašinskas tel. (5) 2786571

GERBIAMI VEžėJAI,

Informuojame, kad nuo 2004 m. rugpjūčio 11 d. asociacijos „Linava“ Kauno ir Klaipėdos padaliniuose už išduodamas TIR knygeles bus galima atsiskaityti tik pavedimu, kadangi uždaromos padalinių kasos.

Atsiprašome už nepatogumus.

Asociacijos „Linava“

TIR departamentas

Baltarusija

Baltarusijos Respublikos Ministrų Tarybos nutarimu Nr. 854, nuo š. m. rugpjūčio 1 d. Baltarusijoje 1,5-3,4 karto padidinti užsienio šalyse registruotų transporto priemonių civilinės atsakomybės privalomojo draudimo tarifai.

Informacijos ir IT skyrius

VAIRUOTOJų

KONKURSAS - VARžYBOS

Gerbiamieji asociacijos „Linava“ nariai ir kandidatai, Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ kviečia Jus į VIII-аsias TOLIMųJų REISų VILKIKų IR TARPMIESTINIų AUTOBUSų VAIRUOTOJų KONKURSА - VARžYBAS. Jos įvyks 2004 m. rugpjūčio 27 d. S. Dariaus ir S. Girėno oro uoste Kaune.

7:00 - 10:00 Vilkikų ir autobusų vairuotojų teorinių žinių patikrinimas

10:00 - 10:20 Varžybų atidarymas

10:20 - 17:00 Figūrinio vairavimo varžybos

17:30 - Rezultatų paskelbimas ir nugalėtojų apdovanojimas

Kviečiame Jus ne tik pasižiūrėti varžybų,

bet ir dalyvauti jose su šeimomis.

Koncertuos Rytis Cicinas, Donalda Meiželytė, Simonas Donskovas, šoks „Siluetas“. Svečius bei dalyvius šokdins „Empy-X“ ir, aišku, nudžiugins tradicinis akinantis fejerverkas. Specialios pramogos suaugusiems ir vaikams, dešimtys prizų ir siurprizų, tiesiog dovanų lietus… Ekskursijos ore ir ant žemės... šventę Jums dovanoja „Linava“ ! Pavaišinsime pusryčiais, pietumis ir vakariene.

Registruotis galima interneto puslapyje

www.linava.lt/varzybos.

„Linavos“ sekretoriatas

VIII-ųJų TOLIMųJų REISų VILKIKų IR TARPMIESTINIų

AUTOBUSų VAIRUOTOJų KONKURSO-VARžYBų TAISYKLėS

Pirmyn su „Linava!“

1. ORGANIZATORIUS: Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“

2. VARžYBAS VYKDO: viešosios įstaigos „Linavos mokymo centras“ ir „Saugus ratas“

3. VARžYBų PROGRAMA: 2004 m. rugpjūčio 27 d. penktadienis, Kauno S. Dariaus ir S. Girėno oro uostas (Aleksotas)

7.00-8.30 val. Dalyvių registracija, automobilių bei autobusų pastatymas į uždarа parkа.

Muitinės kontroliuojamų krovinių vežimo po Europos bendrijos ir trečiаsias šalis žinių patikrinimo testas, ADR žinių patikrinimo testas (dalyvauja norintys).8.40-10.00 val. Autobusų vairuotojų KET žinių patikrinimo testas - Vį „Regitra“ Kauno filiale. 10.00 -10.15 val. Startinių numerių išdavimas pagal KET testo rezultatus. 10.20-10.50 val. Renginio atidarymas. 11.00-18.30 val. Figūrinio vairavimo varžybos (vilkikai su puspriekabėmis ir autobusai). 19.30 val. Rezultatų paskelbimas ir nugalėtojų apdovanojimas (preliminariai).

4. BENDROSIOS NUOSTATOS:

4.1 Savavališkas išvažiavimas automobiliu ar autobusu iš uždaro parko baudžiamas dalyvio pašalinimu iš varžybų.

4.2 Vairavimas neblaiviam baudžiamas šalinimu iš varžybų, pranešama apie nusižengimа Kelių policijai.

4.3 Automobilio arba autobuso perdavimas per varžybas ne komandos nariui baudžiamas šalinimu iš varžybų.

4.4 Praktinės rungties (slalomo) metu šalia vairuotojo gali būti ir kitas komandos narys.

4.5 Varžybų dalyviai ne Lietuvos Respublikos piliečiai su renginio tvarka ir varžybų taisyklėmis supažindinami individualiai.

5. RUNGTYS:

Muitinės kontroliuojamų krovinių vežimas po Europos bendrijos ir trečiаsias šalis. Kiekvienas vilkikų vairuotojų profesinio meistriškumo konkurso dalyvis gauna po bilietа su 10 klausimų. Per penkias minutes dalyvis turi atsakyti į 10 klausimų. Už kiekvienа neatsakytа klausimа - 5 sekundžių bauda. Dalyvis, teisingai atsakęs į visus klausimus, gauna 10 sekundžių premijа, kuri yra atimama iš bendro suminio konkurso laiko. Jeigu kelių dalyvių rezultatas vienodas, aukštesnė vieta skiriama tam dalyviui, kuris sugaišo mažiau laiko atsakydamas į klausimus.

ADR testas (dalyvauja norintys). Organizatorių prizais apdovanojami trys geriausius rezultatus pasiekę vairuotojai. šio egzamino rezultatai į bendrа įskaitа neskaičiuojami.

Autobusų vairuotojų žinių patikrinimo testas. Kiekvienas tarpmiestinių autobusų profesinio meistriškumo konkurso dalyvis gauna „Autobusų vairuotojų žinių patikrinimo testа“ su 5 klausimais. Per penkias minutes dalyvis turi atsakyti į šiuos klausimus. Už kiekvienа neatsakytа klausimа - 10 sekundžių bauda. Dalyvis, teisingai atsakęs į visus klausimus, gauna 10 sekundžių premijа, kuri yra atimama iš bendro suminio konkurso laiko. Jeigu kelių dalyvių rezultatas vienodas, aukštesnė vieta skiriama tam dalyviui, kuris sugaišo mažiau laiko atsakydamas į klausimus.

Kelių eismo taisyklių žinojimo testas. Kelių eismo taisyklių žinios tikrinamos Vį „Regitra“. Per 10 minučių dalyvis turi atsakyti į 30 KET klausimų. Už kiekvienа neatsakytа klausimа - 5 sekundžių bauda. Dalyvis, teisingai atsakęs į visus klausimus, gauna 20 sekundžių premijа, kuri yra atimama iš bendro suminio konkurso laiko.

Figūrinio vairavimo (slalomo) rungtis. Figūrinio vairavimo rungtyje važiuos vilkikai su puspriekabėmis ir autobusai. Už trasoje pastatytų stovelių kliudymа, nuvertimа, bazės neįvykdymа, puodelio nenukabinimа arbа jo išmetimа -10 sekundžių bauda. Draudžiama nukabinti puodelį atidarius transporto priemonės duris. Už figūros nevykdymа (važiavimas ne pagal schemа) skiriamas blogiausias laikas plius 20 sekundžių bauda. Jeigu kelių dalyvių rezultatas vienodas, aukštesnė vieta skiriama tam dalyviui, kuris šį rezultatа pasiekė anksčiau.

Puspriekabės ilgis 13,2 m-13,62 m.; autobuso ilgis 12 m ± 0,2 m.

6. DALYVIAI:

Varžybose gali dalyvauti asociacijos „Linava“ nariai ir kandidatai. Kiekvienam asociacijos nariui gali atstovauti trys vairuotojai, iš kurių du vairuotojai atstovauja komandai, o vienas gali važiuoti individualioje įskaitoje.

Vairuotojai, dalyvaujantys komandinėje įskaitoje, turi paduoti komandinę paraiškа registracijos metu. Po registracijos negalima keisti vairuotojų, dalyvaujančių komandinėje įskaitoje. Komandiniai rezultatai nustatomi sumuojant dviejų pareikštų komandos dalyvių rezultatus absoliučioje įskaitoje.

Rezultatai absoliučioje įskaitoje nustatomi sumuojant slalomo rungties parodytа laikа su gautomis baudos sekundėmis ir gautų baudų laikus testų rungtyse. Jei kelių dalyvių rezultatas vienodas, prioritetа turi dalyvis, parodęs geresnį rezultatа figūrinio vairavimo rungtyje. Jei ir čia rezultatas vienodas - geresnį rezultatа KET rungtyje ir t.t.

Jei kelių komandų rezultatai vienodi, prioritetа turi ta komanda, kurios dalyvis absoliučioje įskaitoje užima aukštesnę vietа.

Atskirai vedama ir tarpmiestinių autobusų vairuotojų komandinė ir absoliuti įskaita.

* Užsiregistravus dalyviui arba komandai www.linava.lt iki 2004 08 24 - 15.00 val. atsiunčiama principinė slalomo trasos schema.

Taisykles parengė varžybų–konkurso vyriausiasis teisėjas Gintautas šlėderis

"Transporto pasaulis"
Rugpjūtis Nr.8 (44)

"Linava" informuoja

Naujienos

Dilerių naujienos

SCANIA: naujų technologijų strategija

Idėjos

„Trakerių“ kelias prasideda Atlantoje

Pasienis

šiemet Lietuvos pasienyje jau sulaikyta 2 milijonai kontrabandinių cigarečių pakelių

Pažintys

Kaip atnaujinti trnasporto parkа?

Psichologija

LIGUISTAS POTRAUKIS DARBUI - MADA AR?..

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Transporto politika

Lietuvos keliai - gyvybinės ES arterijos

Perspektyvos

MAN skaičiuoja viščiukus

Keleivinis transportas

GRIEžTAS SUTARTIES SАLYGAS ATITIKO VOLVO

Kaunui - SOLARIS autobusai

Vežėjo kalendorius

Nedarbo dienos

Technika

MTB NAUJAS STABDžIų EFEKTYVUMO LYGIS

Muitinėje

Muitinės mobiliosios grupės

Teisė

Važtaraščiai

Automobilių sportas

Išvyka ų Niurburgringа

Muziejus

KAI KONSTRUKTORIUS DėL IDėJOS TRENKIA DURIMIS