Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

ASOCIACIJOS „LINAVA“ VEIKLOS KRONIKA 2003 M.

SAUSIS

20 d. AB „Parex“ bankas ir asociacija „Linava“ sudarė bendradarbiavimo sutartį dėl banko garantijos teikimo gabenant padidintos paklausos prekes. Pagal šiа sutartį AB „Parex“ bankas išduoda, o asociacija „Linava“ priima transporto įmonėms išduotus garantinius raštus, užtikrinančius, kad bus sumokėti muitai ir mokesčiai, jeigu vežėjas, gabendamas padidintos paklausos prekes, pažeis prisiimtus įsipareigojimus muitinei pagal vežėjo pasirašytа įsipareigojimo deklaracijа.

30 d. Klaipėdoje viešoji įstaiga „Klaipėdos keleivinis transportas“ surengė apskrito stalo diskusijа „Konkurencija miesto keleiviniame transporte“, kurioje dalyvavo Susisiekimo ministerijos, Vilniaus, Kauno, šiaulių, Panevėžio, Klaipėdos miestų savivaldybių atstovai, didžiųjų Lietuvos miestų autobusų ir troleibusų parkų specialistai, Klaipėdos miesto vežėjai. Kalbėta apie keleivių vežimo verslo situacijа kiekviename mieste, apie vis dar egzistuojančiа laukinę konkurencijа miesto gatvėse, aptarti keliai jai pažaboti.

VASARIS

4 d. įvyko asociacijos „Linava“ spaudos konferencija, kurioje prezidentas A. Kondrusevičius bei transporto politikos ir informacijos sekretorius A. Baranauskas žurnalistams pateikė informacijа apie vežėjų darbo 2003-iaisiais metais rezultatus bei naujuosius asociacijos veiklos prioritetus.

9-10 d. Varšuvoje vyko Lietuvos ir Lenkijos dvišalės derybos (jose dalyvavo ir asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius), kuriose svarstytos leidimų kvotos bei linijos Klaipėda-ščecinas/Svinoujcie atidarymo galimybės. Lietuvos ir Lenkijos laivų savininkai ieškos laivų, galinčių vežti krovinius šia linija priimtina kaina, nes Klaipėdos ir Svinoujcie uostai jau pasirengę priimti laivus. Su Lenkijos infrastruktūros ministerijos pareigūnais sutarta Lietuvos vežėjams papildomai skirti 9000 bendrųjų leidimų gabenti kroviniams automobiliais per Lenkijos teritorijа.

11-26 d. Panevėžyje, Kaune, Klaipėdoje, šiauliuose, Alytuje ir Vilniuje asociacija „Linava“ organizavo regioninius pasitarimus, kuriuose buvo pristatyti su Europos Sаjungos plėtra susiję vežėjams aktualūs klausimai. šiuose pasitarimuose dalyvavo Susisiekimo ministerijos, Valstybinės kelių transporto inspekcijos, Muitinės departamento ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovai.

13 d. asociacijoje „Linava“ lankėsi Prancūzijos kelių transporto atstovų delegacija, vadovaujama asociacijos UNOSTRA ir Europos Sаjungos kelių transporto vežėjų sаjungos UETR prezidento J. P. Grardo. Asociacijos „Linava“ vadovybė su Prancūzijos delegacija aptarė abipusio bendradarbiavimo galimybes kelių transporto srityse.

24 d. asociacijos „Linava“ prezidentas
A. Kondrusevičius susitiko su susisiekimo ministru Z. Balčyčiu ir aptarė 2003 m. kelių transporto sektoriaus rezultatus bei perspektyvas, Lietuvai įstojus į Europos Sаjungа. Susitikime taip pat sutarta artimiausiu metu rengti darbo susitikimus su Susisiekimo ministerijos specialistais, siekiant spręsti kelių transporto verslui rūpimus klausimus.

Vasario mėn. Kauno visuomeninio keleivinio transporto įmonė šventė 70-ties metų jubiliejų.

KOVAS

5 d. Rusijos Federacijoje, Maskvoje, Tarptautinės kelių transporto sаjungos (IRU) atstovybė surengė 2-аjа tarptautinę konferencijа kelių transporto plėtros Rusijoje klausimais „Kelių transportas naujos Rusijos transporto strategijos kontekste“. šioje konferencijoje buvo kalbama apie kelių transporto sektoriaus perspektyvas, problemas, Europos Sаjungos plėtrа ir jos pasekmes tarptautiniam kelių transporto verslui. IRU konferencijoje dalyvavęs asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius jos dalyviams pristatė prognozuojamas Lietuvos kelių transporto sektoriaus problemas bei jų sprendimo kelius Europos Sаjungos kontekste.

9-10 d. Vilniuje įvyko Lietuvos ir Ispanijos kelių transporto komisijos posėdis. Lietuvos delegacijoje buvo ir asociacijos „Linava“ transporto politikos ir informacijos sekretorius A. Baranauskas. Posėdyje svarstyti kelionės leidimų išdavimo, kelių transporto rinkos plėtros 2003 metais ir 2004 metų perspektyvų bei keleivių vežimo klausimai. Aptartas ir abiejų šalių bendradarbiavimas kelių transporto srityje po ES plėtros.

17 d. Vilniuje įvyko konferencija-seminaras „Lietuvos kelių transportas Europos Sаjungoje“, skirtas transporto bendrovėms, ekspeditoriams, logistikos įmonių atstovams, pramonininkams bei kitiems verslininkams, susijusiems su krovinių vežimu. Konferencijos-seminaro tikslas - atsakyti į klausimus dėl teisės aktų ir kitų normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių kelių transporto įmonių ir vežėjų veiklа nuo 2004 m. gegužės 1 d., Lietuvai įstojus į Europos Sаjungа, pasikeitimo.

18 d. įvykusiame asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdyje svarstyta: asociacijos „Linava“ veiklos, įstojus į Europos Sаjungа plėtros perspektyvos, asociacijos įstatų keitimas, ataskaitinių-rinkiminių regioninių susirinkimų rengimas bei narystės klausimai. Asociacijos „Linava“ atstovybės Maskvoje vadovas Rimantas Budrevičius pristatė veiklos ataskaitа bei pažymėjo aktualiausias problemas, su kuriomis susiduria Lietuvos vežėjai Rusijos Federacijoje. Posėdyje patvirtintas ataskaitinių-rinkiminių regioninių susirinkimų rengimo grafikas ir darbotvarkė. Atsižvelgiant į būsimа Lietuvos narystę Europos Sаjungoje, prezidiumo nariai taip pat aptarė asociacijos veiklos perspektyvas ir numatė pagrindines veiklos gaires.

26 d. asociacija „Linava“ ir Muitinės departamentas pasirašė sutartį, kuria asociacija „Linava“ pripažįstama garantu, turinčiu teisę vienkartinės lakštų formos garantijos pagrindu išduoti vienkartinės garantijos lakštus tretiesiems (vežėjams), EB ir/arba bendrojo tranzito procedūros vykdytojams.

31 d. Varšuvoje įvyko Lenkijos ir Lietuvos kelių transporto komisijos posėdis. Lietuvos delegacijoje buvo ir asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius. Posėdyje svarstyti šių metų leidimų kvotos panaudojimo, abiejų šalių bendradarbiavimo kelių transporto srityje po Europos Sаjungos plėtros, kabotažo, vežimų į trečiаsias šalis ir kiti klausimai. Po įvykusių derybų Lenkija mūsų šalies vežėjams papildomai šiems metams skyrė 5 000 universalių leidimų ir 500 trečios šalies leidimų.

Kovo mėn. asociacija „Linava“ Alytuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, šiauliuose ir Vilniuje organizavo seminarus dėl naujų

PVM įstatymo taikymo nuostatų, įsigaliosiančių nuo 2004 m. gegužės 1 d., juose dalyvavo LR finansų ministerijos Mokesčių departamento direktorė Ingrida šimonytė.

Kovo mėn. asociacija „Linava“ priimta į Maskvos tarptautinį muitinės atašė klubа ir tapo šio klubo nariu stebėtoju. Po metų narystės klube asociacijai „Linava“ bus suteikta galimybė tapti šio klubo tikruoju nariu. Atstovavimas Lietuvos vežėjams minėto klubo veikloje padės palaikyti ir stiprinti dalykinius santykius su Rusijos Federacijos valstybiniu muitinės komitetu, kartu formuoti palankų mūsų šalies vežėjų įvaizdį ne tik Rusijoje, bet ir tarptautiniu lygiu.

Kovo mėn. laikinuoju UAB „Linavos“ servisas generaliniu direktoriumi paskirtas Virginijus Jagminas.

Kovo-balandžio mėn. vyko asociacijos „Linava“ regioniniai ataskaitiniai-rinkiminiai susirinkimai Kaune, Klaipėdoje, šiauliuose, Alytuje ir Vilniuje, juose svarstyti krovinių vežėjų pasirengimo dirbti išsiplėtusioje Europos Sаjungos erdvėje klausimai ir asociacijos veiklos perspektyvos bei išrinkti kandidatai į „Linavos“ valdymo organus.

BALANDIS

6 d. Tarptautinė visuomeninio transporto asociacija (UITP), jos Europos integracijos komitetas ir asociacija „Linava“ surengė bendrа renginį Lietuvos keleivių vežėjams - seminarа apie būsimų Europos Sаjungos fondų lėšų įsisavinimo galimybes. Seminare dalyvavo svečiai iš UITP, šalies keleivinio transporto įmonių bei savivaldybių atstovai.

14 d. susisiekimo ministras Zigmantas Balčytis dešimčiai Lietuvos vežėjų automobiliais įteikė pirmuosius Europos Bendrijos leidimus. Balandį Lietuvos krovinių vežimo rinkoje veikė apie 3 720 licencijuotų vežėjų, kurie iš viso turėjo
13 315 automobilių. 2003 m. kelių transportu vežta 54,5 mln. t krovinių, t. y. 21 proc. daugiau nei 2002 m. Lietuvos vežėjai veža krovinius į 44 valstybes. 2003 m. leidimų vežti krovinius tarptautiniais maršrutais jiems buvo išduota 5,8 proc. daugiau negu 2002 m.

21 d. Maskvoje, J. Baltrušaičio namuose, įvyko seminaras vežėjams „Pirminiai naujojo Rusijos Federacijos muitinės kodekso taikymo rezultatai bei administracinės atsakomybės taikymas šio kodekso sаlygomis“, jį surengė Lietuvos Respublikos ambasada Rusijos Federacijoje, Tarptautinės kelių transporto sаjungos (IRU) atstovybė Rusijoje ir NVS šalyse, asociacijos „Linava“ atstovybė Maskvoje bei Všį „Linavos“ mokymo centras. Vežėjai seminare akcentavo problemas, susijusias su pasienio postų veikla, atskirų muitinės pareigūnų skirtingu muitinės taisyklių traktavimu, neapibrėžtai reglamentuota kitų tarnybų - transporto inspekcijos, sanitarinių epideminių bei fitosanitarinių postų - veikla. Rusijos Federacijos valstybinio muitinės komiteto pareigūnai kiekvienu konkrečiu atveju patarė kreiptis į juos pačius arba per asociacijos „Linava“ atstovybę Maskvoje.

22-24 d. Japonijoje, Jokohamoje, įvyko 29-asis pasaulinis IRU kongresas „Rytdienos transportas ir technologijos“, kuriame dalyvavo ir asociacijos „Linava“ delegacija, vadovaujama prezidento A. Kondrusevičiaus. Kongreso dalyviai deklaracijoje pareiškė apie vežėjų ryžtа skatinti ekonomikos augimа, kuriam tvirtа pagrindа suteikia gerai organizuotas keleivinis ir krovininis transportas. IRU priėmė kreipimаsi į visų šalių vyriausybes, jame ragina suvokti automobilių transporto reikšmę šiuolaikinėje visuomenėje, pašalinti šios ūkio srities plėtros trukdžius, diegti autotransporte šiuolaikiškas technologijas.

GEGUžė

6-7 d. „Linavoje“ lankėsi Estijos autotransporto įmonių sаjungai priklausančių keleivinio transporto įmonių darbuotojai.

10-11 d. įvyko eilinis Lietuvos ir Austrijos kelių transporto komisijos posėdis. Lietuvos delegacijoje buvo ir asociacijos „Linava“ Krovininio transporto skyriaus vadovas G. Ramaslauskas. Daug dėmesio derybose skirta bendradarbiavimui išsiplėtusioje Europos Sаjungoje. Svarstytas Lietuvos vežėjams labai svarbus klausimas - tranzitiniai važiavimai per Austrijа, už kuriuos buvo skaičiuojami ekotaškai, taip pat suderinta vežimų į/iš trečias šalis, ne ES nares, tvarka. Austrijos delegacija informavo, kad šalis laikosi ES normatyvų, taikomų transporto priemonių leistiniems svoriams ir matmenims, taigi leidžiamas bendras transporto priemonių svoris Austrijoje yra 40 t.

13-15 d. Rygoje vyko tarptautinė transporto ir logistikos konferencija bei paroda „TRANSPORTAS IR LOGISTIKA 2004“, kurioje dalyvavo asociacijos „Linava“ delegacija.

Asociacijos „Linava“ sekretorius A. Baranauskas konferencijoje vykusiame susitikime su Pasaulio banko prekybos ir transporto plėtros Baltijos šalims konsultantu T. Naula aptarė Lietuvos kelių transporto plėtros tendencijas, logistikos centrų kūrimo perspektyvas, bendradarbiavimo galimybes dėl bendrų projektų rengimo ir įgyvendinimo. Siekiant geriau patenkinti vežėjų poreikius ir užtikrinti teikiamų paslaugų aukštа kokybę, UAB „Linavos“ serviso atstovai susitikime su Latvijos vežėjų automobiliais asociacijos „Latvijas auto“ generaliniu sekretoriumi Pavelu Groševu pasidalino vykdomos komercinės veiklos patirtimi bei aptarė bendradarbiavimo tarp UAB „Linavos“ servisas ir Latvijos vežėjų automobiliais asociacijos „Latvijas auto“ dukterinės įmonės „Auto serviss Ltd.“ galimybes.

24-25 d. įvyko Lietuvos ir Vokietijos kelių transporto komisijos posėdis. Lietuvos delegacijoje buvo ir asociacijos „Linava“ Krovininio transporto skyriaus vadovas G. Ramaslauskas.

Posėdyje svarstyta vežimų į/iš trečiаsias šalis leidimų problema, kabotažiniai vežimai, taip pat viena iš pagrindinių problemų Lietuvos vežėjams Vokietijos keliuose - techninės transporto priemonių kontrolės procedūros, dėl kurių pagrįstumo gaunama daug nusiskundimų. Derybose taip pat aptarti kiti praktiniai krovinių ir keleivių vežimo klausimai.

24-27 d. UAB „Linavos“ servisas visuose savo skyriuose vadybininkams ir regionų vežėjams organizavo nemokamus seminarus. Italijos kompanijos „Pirelli“ atstovas F. Romano supažindino seminarų dalyvius su naujausiomis „Pirelli“ padangų gamybos technologijomis.

BIRžELIS

Birželio pradžioje asociacija „Linava“ ir Valstybinis turizmo departamentas prie ūkio ministerijos parašė bendrа laiškа „Dėl IRU Tarptautinės turistinių autobusų klasifikavimo sistemos įdiegimo Lietuvoje“, skirtа Lietuvos kelionių organizatoriams. Laiške keleivių vežėjai ir kelionių organizatoriai - vežėjai kviečiami aktyviai įsijungti į Tarptautinę turistinių autobusų klasifikavimo sistemа ir klasifikuoti turimus autobusus. Lietuvoje autobusus klasifikuoja specialiai tam sudaryta komisija, kurioje yra Valstybinės kelių transporto inspekcijos, Valstybinio turizmo departamento, Lietuvos turizmo asociacijos ir asociacijos „Linava“ specialistai.

15 d. Astanoje įvyko Lietuvos ir Kazachstano transporto darbo grupės posėdis, kuriame Lietuvos delegacijos nario teisėmis dalyvavo ir asociacijos „Linava“ prezidiumo narys Ilja Ostrovskis. Posėdyje susitarta dėl leidimų kvotos 2004 ir 2005 m.,
t. y.: 3100 universalių leidimų ir 100 trečiųjų šalių leidimų - 2004 metams; 3600 universalių leidimų ir 100 trečiųjų šalių leidimų - 2005 metams. Lietuvos transporto darbo grupė atkreipė dėmesį į aktualiа Lietuvos vežėjams problemа Kazachstano metinių vizų įforminimа. Delegacijos susitarė: siekiant išspręsti minėtа klausimа bus kreiptasi į Kazachstano ir Lietuvos užsienio reikalų ministerijas, apie problemos sprendimo eigа darbo grupės informuos viena kitа. Posėdyje taip pat susitarta operatyviai keistis informacija dėl tarptautinių vežimų automobiliais įgyvendinimo.

17 d. asociacija „Linava“, atsižvelgdama į Lietuvos bei kitų ES šalių vežėjų nusiskundimus, raštu kreipėsi į vidaus reikalų ministrа Virgilijų Bulovа bei Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadа Jurgį Jurgelį dėl Lietuvos pasienio postuose vėl atliekamo visų be išimties krovininių automobilių, gabenančių krovinius tarptautiniais maršrutais, bei jų vairuotojų išsamaus tikrinimo. Asociacija „Linava“ paprašė imtis priemonių, kad būtų laikomasi vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintos pasienio tikrinimo tvarkos, kurioje nustatyta, jog Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sаjungos valstybių narių piliečiams yra taikomi minimalūs asmens ir kelių transporto priemonių tikrinimai, išskyrus atvejus, jei pagal turimа informacijа arba minimalaus tikrinimo metu įvertintа rizikа tikėtina, kad minėtų piliečių vykimas per valstybės sienа yra neteisėtas.

17 d. Tarptautinio turistinių autobusų klasifikavimo komisija patikrino ir įvertino keturis UAB Klaipėdos autobusų parkas autobusus. Vienas autobusas NEOPLAN N 116 įvertintas trijų žvaigždučių kategorija, kitas NEOPLAN N 116 bei du „Setra S 315 GT-HD“ autobusai (pagaminti 1996 ir 1998 m.) gavo aukščiausiа - keturių žvaigždučių įvertinimа.

18 d. Vilniuje, „Le Meridien Villon“ viešbutyje, įvyko asociacijos „Linava“ XIV kongresas (dalyvavo 396 balsavimo teisę turintys vežėjai, svečiai iš giminingų asociacijų, valstybinių institucijų atstovai), jame buvo išklausytos asociacijos prezidiumo (pranešėjas - prezidentas A. Kondrusevičius), sekretoriato (pranešėjas - generalinis sekretorius V. Gilys) darbo ataskaitos, Revizijos komisijos atlikto asociacijos ūkinės-finansinės veiklos patikrinimo aktas; išrinkti asociacijos prezidentas (A. Kondrusevičius surinko 258 balsus, M. Kapleris gavo 63 balsus, V. Milėnas - 48)), prezidiumas (V. Smaidžiūnas, K. šarkauskas, A. Kačinskas, R. Stropus, R. Pošiūnas, I. Ostrovskis, J. Grybauskas, M. Mečkovskis ir M. Grigelis) bei revizijos komisija (M. Drėgva, V. Levickas, K. Sadauskas), patvirtintas 2004 m. biudžetas, padaryti asociacijos įstatų pakeitimai ir papildymai bei priimta12 punktų rezoliucija.

22 d. įvyko pirmasis XIV vežėjų kongrese išrinkto prezidiumo posėdis, kurio darbotvarkėje svarstyti du klausimai: XIV kongreso aptarimas bei tarybų, komitetų pirmininkų rinkimai ir generalinio sekretoriaus kandidatūros tvirtinimas. Asociacijos „Linava“ prezidiumas išrinko šiuos tarybų ir komitetų pirmininkus: Jonа Grybauskа - krovininio transporto tarybos pirmininku; Mindaugа Grigelį - keleivinio transporto tarybos pirmininku; Valių Smaidžiūnа - TIR ir muitų komiteto pirmininku; Antanа Kučinskа - profesinio ugdymo komiteto pirmininku;

Rimantа Pošiūnа - finansų ir biudžeto komiteto pirmininku; Rimvydа Stropų - teisinių ir organizacinių reikalų komiteto pirmininku; Iljа Ostrovskį - ryšių su užsienio šalimis komiteto pirmininku. Sudarytas naujas komitetas - darbo su nariais ir socialinių klausimų, jam vadovaus asociacijos prezidentas A. Kondrusevičius. Prezidiumas taip pat patvirtino Valdа Gilį asociacijos generaliniu sekretoriumi, Algirdа Baranauskа - transporto politikos ir informacijos sekretoriumi, Adolfа Darginavičių - sekretoriumi-vyriausiuoju finansininku.

Birželio mėn. išspausdintas tarptautinių ir nacionalinių norminių aktų rinkinys „Keleivių vežimai kelių transportu 2004“, kurį sudarė ir parengė spaudai Keleivinio transporto skyrius.

LIEPA

1 d. sustabdoma dvišalių muitinės kelio postų Baltarusijos pasienyje veikla. Per Adutiškio, Eišiškių, Krakūnų, Latežerio, Papelekio ir Tverečiaus pasienio kontrolės punktus nebus praleidžiami krovininiai automobiliai su kroviniais bei asmenys, gabenantys prekes ir daiktus, už kuriuos imami muitai ir kiti mokesčiai, viršijant šių prekių įvežimo (išvežimo) normas. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai užtikrins, kad asmenys laikytųsi prekių įvežimo normų. Muitinės procedūros nuo liepos 1-osios Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje įforminamos Lavoriškių, Medininkų, šalčininkų bei Raigardo kelio postuose.

2 d. asociacijos „Linava“ viceprezidentas J. Grybauskas, sekretorius A. Baranauskas ir Krovininio transporto skyriaus vadovas G. Ramaslauskas dalyvavo pasitarime su Vidaus reikalų ministerijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnais. Pasitarime atkreiptas dėmesys į asociacijos „Linava“ iškeltus klausimus ir nutarta nuolatos keistis informacija, siekiant operatyviai spręsti vežėjams iškylančias problemas vykstant per valstybės sienа ir išvengiant eilių susidarymo pasienio postuose.

7-9 d. Vilniuje vyko XIII IRU ryšių su NVS šalimis komiteto posėdis. Asociacijos „Linava“ kvietimu, Tarptautinė kelių transporto sаjunga (IRU) sutiko surengti šį posėdį Lietuvoje. Kartu su IRU atstovais posėdyje dalyvavo 10 NVS šalių, taip pat Latvijos, Estijos bei Rumunijos vežėjų asociacijų atstovai. šis renginys ypatingas tuo, kad pirmа kartа organizuotas ne NVS šalių teritorijoje. Kalbėdamas spaudos konferencijoje, asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius pažymėjo, kad Lietuvai tapus

ES nare, šalies vežėjų verslas pajuto prognozuotus pokyčius: atsivėrė rinkos, kurioms didelė kliūtis buvo leidimų kroviniams vežti stygius, ypač į Italijа, Lenkijа, Austrijа. Transporto įmonių efektyvumas padidėjo dėl išnykusių fizinių kontrolės barjerų kertant sienas. IRU atstovas Peteris Krauszas akcentavo, kad IRU teigiamai vertina naujų narių priėmimа į ES, nes išsiplėtusios Europos Bendrijos ribos atveria daugiau perspektyvų nei problemų.

14 d. asociacijoje įvyko darbo su nariais ir socialinių klausimų komiteto (jam vadovauja asociacijos prezidentas A. Kondrusevičius) pirmasis posėdis. Aptartos dvi komiteto veiklos kryptys: kaip didinti asociacijos patrauklumа esamiems ir potencialiems nariams bei kaip būtų dirbama su galimai atsirandančiomis vežėjų profesinėmis sаjungomis.

15 d. asociacijos „Linava“ būstinėje įvyko prezidiumo posėdis, kuriame aptarta per dešimt klausimų. Prezidiumo nariai pritarė prezidiumo darbo reglamento pataisoms ir papildymams bei įpareigojo teisinių ir organizacinių reikalų komitetа iki lapkričio mėn. parengti esminius reglamento pakeitimus. Posėdyje aptartos ir patvirtintos krovininio transporto ir keleivinio transporto tarybų bei TIR ir muitų komiteto, finansų ir biudžeto, teisinių ir organizacinių reikalų, ryšių su užsienio šalimis, darbo su nariais ir socialinių reikalų komitetų sudėtys. Taip pat sudarytos ir patvirtintos asociacijos dukterinių įmonių „Linavos“ servisas ir „Linavos“ mokymo centras valdybos. Iš viso asociacijos tarybų ir jų sekcijų bei komitetų veikloje pakviesta dalyvauti per 40 vežėjų iš visų šalies regionų. Prezidiumas aptarė ir pritarė informacijos bei kitų duomenų banko vežėjams sudarymo projektui.

Liepos pabaigoje asociacijos „Linava“ atstovybė Maskvoje sulaukė nemažai vežėjų skundų dėl priverstinės muitinės palydos taikymo. Atstovybės darbuotojai operatyviai pradėjo aiškintis šių Rusijos Federacijos muitinės pareigūnų veiksmų priežastis. Raštu kreiptasi į Rusijos Federacijos centrinės muitinės valdybos bei šiaurės vakarų muitinės valdybos vadovus ir paprašyta paaiškinti palydos Lietuvos vežėjams taikymo priežastis. Kelios Lietuvos vežėjų įmonės, padedant „Linavos“ atstovybei Maskvoje bei advokatams, kreipėsi į teismа dėl neteisėtų Rusijos Federacijos muitinės veiksmų. Kelioms lietuvių vežėjų įmonėms teismas jau priteisė grаžinti už konvojavimа Rusijos Federacijos muitinei sumokėtus pinigus. Tuo pat metu Maskvoje IRU atstovybės iniciatyva vyko seminaras, skirtas naujojo Rusijos Federacijos muitinės kodekso taikymo rezultatams ir problemoms aptarti. Seminare dalyvavo muitinės kodekso rengėjai, Federalinės muitinės tarnybos vadovai, Rusijos Federacijos Dūmos deputatai, Rusijos Federacijos transporto ministerijos, Rusijos Federacijos pramonės ir prekybos rūmų, Europos verslo klubo, užsienio šalių ambasadų atstovai. „Linavos“ atstovybės Maskvoje vadovas Rimantas Budrevičius savo pranešime seminare išdėstė šalies vežėjų požiūrį į Rusijos Federacijos muitinės darbа ir problemas, taikant naujаjį muitinės kodeksа. Jis akcentavo muitinės palydos taikymo Lietuvos vežėjams problemа bei vilkikų kontrolinio svėrimo muitinės pasienio postuose problemа. Kontrolinio svėrimo problemos esmė - sertifikuotos tokių svėrimų technologijos nėra, o svėrimo duomenų interpretacija priklauso tik nuo subjektyvaus pasienio pareigūno požiūrio.

RUGPJūTIS

5 d. asociacija „Linava“ raštu kreipėsi į Lietuvos studentų atstovybių sаjungа ir Všį Nacionalinę jaunimo ir studentų agentūrа. Kreipimesi nurodyta, jog dėl svarbių priežasčių asociacijos „Linava“ keleivinio transporto taryba nutarė rekomenduoti keleivių vežėjams nuo š. m. spalio 1 d. nebetaikyti lengvatų studentams. Taip pat asociacija dar kartа rekomendavo studentų organizacijoms inicijuoti LR transporto lengvatų įstatymo 5 str. pakeitimа, kuris numatytų lengvatas studentams tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusuose.

13 d. į Vilniaus gatves išriedėjo 136 „Ikarus“ markės autobusai su naujo kuro - biodyzelino - pripildytais bakais. Tа pačiа dienа UAB „Vilniaus autobusai“ teritorijoje pradėjo veikti ir pirmoji mieste biodegalų kolonėlė.

24 d. įvyko asociacijos „Linava“ krovininio transporto tarybos posėdis, kuriame aptarti klausimai dėl kelionės leidimų į Rusijа ir Kazachstanа bei dėl kuro brangimo ir AB „Mažeikių nafta“ raginimo iki 200 l apriboti degalus kuro bakuose automobilių, įvažiuojančių į Lietuvа iš Rusijos ir Baltarusijos. Posėdyje apsvarstyti Krovininio transporto tarybos veiklos nuostatai. Karštos diskusijos vyko dėl kuro brangimo ir „Mažeikių naftos“ siekio apriboti kuro įvežimа į Lietuvа. Krovininio transporto tarybos narių nuomone, „Mažeikių naftos“ informacija, jog šalyje mažėja degalų pardavimas, neatitinka tikrovės, nes dyzelino pardavimo didėjimа liudija ne tik pateikti „Linavos“ statistiniai duomenys, bet ir šalyje veikiančių degalinių statistika.

26-27 d. Palangoje vyko Lietuvos ir Rusijos kelių transporto komisijos posėdis. Lietuvos delegacijai atstovavo asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius ir prezidiumo narys I. Ostrovskij. Susitarta dėl papildomų leidimų vežimams automobiliais į Rusijа. šiems metams papildomai gauta 11 000, o kitų metų leidimų bazinė kvota padidinta nuo 37 000 iki 60 000 leidimų. Posėdyje apsvarstyti ir kiti aktualūs transporto plėtros klausimai - krovinių vežimo tarp abiejų šalių plėtros perspektyvos, krovinių tranzito iš Kaliningrado srities ir kitų Rusijos Federacijos regionų, Lietuvai tapus Europos Sаjungos šalimi, pokyčiai.

27 d. Kaune vyko VIII tolimųjų reisų vilkikų bei tarpmiestinių autobusų vairuotojų konkursas-varžybos (dalyvavo 48 tolimųjų reisų vilkikų bei 38 tarpmiestinių autobusų vairuotojai, varžėsi 17 tolimųjų reisų vilkikų bei 13 tarpmiestinių autobusų komandų). Nugalėjo A. Tomaševičius (UAB „Kalchas“), R. Mačiulis (UAB šakių AP), UAB „Portmann Dobilas“ ir UAB Klaipėdos AP.

30 d. Lietuvos studentų sаjungos prezidentas Mindaugas Boguševičius paskelbė pranešimа žiniasklaidai. Jame pakankamai aiškiai išdėstyti asociacijos „Linava“ ir šalies studentų organizacijų atstovų susitikimo rezultatai. Per susitikimа su studentų organizacijų atstovais buvo aptartos lengvatų studentams perspektyvos važiuojant tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, bet nebuvo susitarta dėl 30 proc. lengvatos taikymo pratęsimo iki metų pabaigos. Asociacijos „Linava“ keleivinio transporto taryba neatšaukė savo rekomendacinio pobūdžio nutarimo keleivių vežėjams nuo š. m. spalio 1 d. nebetaikyti lengvatų studentams. Per vykusį susitikimа asociacija taip pat rekomendavo studentų organizacijoms kreiptis į valdžios institucijas dėl LR transporto lengvatų įstatymo 5 str., kuris numatytų lengvatas studentams tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusuose, pakeitimo. Asociacijos „Linava“ vadovybė įsitikinusi, jog šalies studentų organizacijos suprato iškilusios problemos esmę ir civilizuotai spręs lengvatų studentams teikimo galimybes. Atsižvelgdama į visuomenės poreikius, asociacija „Linava“ nuo 2001 m. asociacijos „Linava“ keleivinio transporto įmonės savo iniciatyva ir savo pajamų sаskaita taikė šalies studentams 30 proc. lengvatа važiuojant tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais.

RUGSėJIS

1 d. pirmа kartа Lietuvoje Všį Alantos technologijos ir verslo mokykla pradėjo rengti tarptautinių vežimų vairuotojus-ekspeditorius. Per dvejus mokymosi metus bus parengta apie 30 šios srities specialistų.

2 d. vykusiame asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdyje buvo pritarta prasidėjusiam „Linavos“ sekretoriato darbo reor

ganizavimui bei aptarti kiti einamieji asociacijos veiklos klausimai. Asociacijos „Linava“ sekretoriato darbo pertvarkymo aspektus pristatė generalinis sekretorius Valdas Gilys bei visų padalinių vadovai. Posėdyje svarstytas ir asociacijos dukterinės įmonės „Linavos“ servisas prašymas leisti padidinti įstatinį kapitalа. Po įmonės veiklos aptarimo ir objektyvių diskusijų prezidiumas pritarė „Linavos“ serviso įstatinio kapitalo padidinimui. Posėdyje buvo patvirtinta: XIV „Linavos“ kongreso rezoliucijos vykdymo planas, turistinių autobusų klasifikavimo nuostatai ir komisija bei aptarti narystės asociacijoje klausimai.

8-9 d. Vilniuje vyko Baltijos ir Beniliukso šalių jungtinio komiteto posėdis, kuriame aptarti tolesnio bendradarbiavimo tarp Lietuvos, Latvijos, Estijos, Belgijos, Liuksemburgo ir Olandijos transporto srities klausimai.

22 d. įvyko asociacijos „Linava“ keleivinio transporto tarybos išplėstinis posėdis, kuriame po rimtų diskusijų nutarta neatsisakyti ketinimų netaikyti 30 proc. lengvatos studentams reguliaraus tolimojo susisiekimo autobusuose nuo š. m. spalio 1 d. Pagal Transporto lengvatų įstatymа lengvatos yra numatytos atskiroms keleivių kategorijoms, o keleivių vežėjų išlaidos (negautos pajamos), susijusios su transporto lengvatų taikymu, kompensuojamos pagal LR Vyriausybės 2000 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 478 patvirtintа vežėjų išlaidų (negautų pajamų) kompensavimo tvarkа. Remiantis minėtu nutarimu, būtų administruojama ir minėta 50 proc. lengvata studentams, ir jokių papildomų išlaidų tam nereikėtų.

17-18 d. Slovėnijoje, Liublijanoje vyko 15-asis IRU paslaugų komisijos posėdis, kuriame dalyvavo asociacijos „Linava“ transporto politikos ir informacijos sekretorius A. Baranauskas bei ryšių su IRU ir Vakarų Europos šalimis specialistas D. žukauskas. IRU paslaugų komisijos posėdžiai kasmet tampa vis aktualesni, nes dalijamasi paslaugų tiekimo vežėjams patirtimi bei plėtra. Asociacijoms yra svarbu kurti naujas bei plėsti teikiamas paslaugas, tokias kaip PVM grаžinimo iš ES šalių, kuro, rinkliavos kortelių už kelius bei tunelius platinimo, vežėjų mokymo, informacijos teikimo, keltų bilietų rezervavimo, draudimo ir k.t. Asociacijos „Linava“ atstovai dalyvavo derybose su „Vialtis“ kompanija dėl PVM grаžinimo už kurа iš Europos Sаjungos šalių bei mokėjimo kortelių už kelius ir tunelius platinimo galimybės.

27-28 d. Helsinkyje vyko derybos tarp Lietuvos ir Suomijos delegacijų. Lietuvos delegacijoje buvo ir asociacijos „Linava“ Krovininio transporto skyriaus vadovas G. Ramaslauskas. Suomijos delegacija pabrėžė, jog ir su senosiomis Europos Sаjungos šalimis Suomija yra išlaikiusi trečiųjų šalių leidimų sistemа, todėl išimčių mums nedarys. Lietuvos delegacija paprašė papildomai 2004 metams skirti 100 trečiųjų šalių leidimų, motyvuodama išaugusiu poreikiu krovinių vežimams iš Suomijos į Rusijа bei Ukrainа. Po ilgų diskusijų Suomija sutiko papildomai 2004 m. Lietuvos vežėjams skirti 30 trečiųjų šalių leidimų. Taip pat buvo nustatyta preliminari 410 trečiųjų šalių leidimų kvota 2005 metams. Derybose dėl kabotažo leidimo Suomija patvirtino, kad laikysis bendros Europos Sаjungos formulės 2+2+1. O po pirmojo 2 metų laikotarpio svarstys, ar pradėti derybas dėl kabotažo leidimo su kiekviena šalimi atskirai.

28 d. Susisiekimo ministerijoje įvyko pasitarimas dėl Transporto lengvatų įstatymo pakeitimo projekto, kurį priėmus studentams būtų įteisintos pigesnės kelionės tarpmiestiniais autobusais. Pasitarime dalyvavo susisiekimo viceministras Valerijus Ponomariovas, kiti atsakingi Susisiekimo, Finansų, švietimo ministerijų darbuotojai, šalies keleivių vežėjų įmonių vadovai, Valstybinės kelių transporto inspekcijos, Lietuvos studentų sаjungos, asociacijos „Linava“ atstovai. Pasitarimo dalyviai sutarė: vežėjams kompensuoti už studentams teikiamas nuolaidas tiktų tas pats mechanizmas, kuris numatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 04 28 priimtame įstatyme Nr. 478. Jame nustatytas ir realiai veikia per Valstybinę kelių transporto inspekcijа vežėjų išlaidų (negautų pajamų) dėl keleiviams taikytų važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatų kompensavimo (atlyginimo) mechanizmas. Pakeitus Transporto lengvatų įstatymа ir numačius 50 proc. bilieto kainos nuolaidа, minėtа mechanizmа būtų galima tiesiogiai taikyti dieninių skyrių studentams ir profesinio mokymo įstaigų moksleiviams tolimojo ir priemiestinio susisiekimo autobusuose.

30 d. savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ surengė seminarа „Visuomeninio transporto valdymas Baltijos šalyse“. Jame dalyvavo grupė vežėjų bei savivaldybių atstovų iš Estijos, asociacijos „Linava“, Vilniaus miesto savivaldybės, Vilniaus, Klaipėdos miestų visuomeninio transporto įmonių atstovai.

Rugsėjo pabaigoje asociacijos „Linava“ atstovybės Maskvoje vadovas Rimantas Budrevičius ir vyriausioji specialistė ryšiams su Rytų Europos šalimis Valerija Glebovienė lankėsi Smolensko ir Sebežo muitinės postuose bei Maskvoje susitiko su Rusijos Federalinės muitinės tarnybos pareigūnais. Kelionės tikslas - susipažinti su problemomis, kurios kyla mūsų šalies vežėjams šiuose maršrutuose, bei susitikti su Rusijos muitinių pareigūnais.

SPALIS

Spalio pradžioje asociacija „Linava“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį su „Info banku“ ir įsijungė į Skolininkų administravimo informacinę sistemа (SAIS).

14 d. vyko asociacijos prezidiumo posėdis, kuriame sekretoriato darbuotojai pateikė ataskaitа apie vykdomа reorganizacijа ir duomenis apie „Linavos“ devynių mėn. veiklos rezultatus. Taip pat buvo pristatyta asociacijos narių ir kandidatų anketinės apklausos ataskaita.

22 d. Kaune, UAB „Kautra“ patalpose, rinkosi asociacijos „Linava“ keleivinio transporto tarybos nariai. Pasitarime aptartos opiausios pastarojo laikotarpio keleivių vežėjų problemos. Viena iš didžiausių - drastiškai brangstantys degalai, dėl ko transporto įmonės patiria milžiniškų nuostolių.

26 d. asociacijos „Linava“ prezidentas
A. Kondrusevičius, transporto politikos ir informacijos sekretorius A. Baranauskas bei Krovininio transporto skyriaus vadovas G. Ramaslauskas susitiko su Valstybinės kelių transporto inspekcijos vadovais. Aptarti papildomų leidimų gavimo į Rusijа bei lietuviškų leidimų, išduotų užsienio vežėjams kontrolės klausimai.

28 d. Maskvoje įvyko Rusijos Federacijos valstybės dūmos Biudžeto ir mokesčių komiteto posėdis, kuriame buvo svarstoma, kaip veikia naujasis RF muitinės kodeksas. Posėdyje dalyvavo Dūmos nariai, Rusijos ir užsienio verslo įmonių, IRU atstovai, svečiai iš Lietuvos, JAV ir Vokietijos, kurie taip pat skaitė pranešimus ir pateikė pasiūlymų kodeksui tobulinti. Minėtame posėdyje mūsų šaliai atstovavo asociacijos “Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius. Renginyje jis padarė pranešimа ir, atsižvelgdamas į Lietuvos vežėjų nuomonę, įvertino Rusijos Federacijos naujаjį Muitinės kodeksа, padedantį plėtoti kaimyninių šalių verslo ryšius, bei paviešino praktikoje pasitaikančius trukdžius, kuriuos įveikus palengvėtų tarptautinės prekybos sаlygos bei vežėjų darbas.

Spalio pabaigoje Briuselyje vyko IRU Krovininio transporto ryšių komiteto posėdis, kuriame aptartos kelių transporto problemos, perspektyvos bei galimi jų sprendimo būdai. Posėdyje dalyvavo visų naujų Europos Sаjungos šalių delegacijos. Lietuvos delegacijoje buvo ir trys asociacijos „Linava“ atstovai. Posėdžio dalyviai svarstė profesinės kompetencijos įgijimo svarbа. Posėdyje dalyviams buvo pristatyta IRU techninės komisijos pozicija dėl krovinių saugos ir informacinis pranešimas apie situacijа transporto sektoriuje po Europos Sаjungos plėtros. Nagrinėtos aktualios vežėjams struktūrinės Europos Sаjungos kelių transporto sektoriaus problemos ir jų sprendimo būdai. IRU nuomone, siekiant išspręsti šias problemas, reikia taikyti papildomas

strategijas, o ne tik kontrolės ir baudžiamаsias sankcijas skelbti Baltojoje knygoje. Tokios strategijos turėtų sugriežtinti profesijos įgijimo sаlygas, įvesti bendrаjа susitariančiųjų šalių atsakomybę ir įkainių peržiūrėjimo aspektus.

LAPKRITIS

3-5 d. ženevoje, Palekspo konferencijų centre, įvyko IRU organizuoti renginiai - seminaras „Jūsų asociacijos stiprinimas teikiant papildomas paslaugas“, IRU keleivinio ir krovininio transporto tarybų posėdžiai, IRU generalinė asamblėja. Juose dalyvavo ir asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius, viceprezidentai M. Grigelis bei J. Grybauskas, teisinių ir organizacinių reikalų komiteto pirmininkas R. Stropus bei transporto politikos ir informacijos sekretorius A. Baranauskas.

4 d. Ministras Pirmininkas Algirdas Brazauskas pasirašė įstatymo pataisų projekto teikimа Seimui, kuriuo nuo 2005 sausio 1 d. numatyta suteikti studentams 50 proc. transporto lengvatа bilietui įsigyti, važiuojant tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais. Vyriausybės spalio 27 d. posėdyje buvo pritarta Transporto lengvatų įstatymo kai kurių straipsnių pataisų projektui, suteikiant teisę aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų dieninių skyrių studentams bei profesinių mokyklų dieninių skyrių moksleiviams važiuoti su 50 proc. nuolaida tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais.

10 d. asociacijos „Linava“ vadovybė kreipėsi į Vyriausybę, Finansų, Susisiekimo bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijas dėl naujai priimto LR Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimo Nr. 1365, nustatančio išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkа, pakeitimo. Asociacijos parengtame oficialiame rašte pateikiamos vežėjų įmonių veiklos analizės ir finansinių rodiklių vertinimo išvados bei prašoma atsižvelgti į vežėjų argumentus ir pritarti asociacijos siūlymams.

10 d. asociacijos „Linava“ prezidentas
A. Kondrusevičius susitiko su susisiekimo ministru Z. Balčyčiu, finansų ministru
A. Butkevičiumi ir asociacijos vardu pateikė susirūpinimа valdžios institucijų priimtais tinkamai neapsvarstytais sprendimais: dėl kelių mokesčių, naujos dienpinigių mokėjimo tvarkos bei nuolat brangstančio kuro kelių transporto sektoriuje. Ministrai žadėjo imtis iniciatyvos sprendžiant šiuos vežėjams itin aktualius klausimus.

10 d. asociacijos „Linava“ mokymo centro salėje seminarа „Viešųjų pirkimų vykdymo ypatumai“ keleivių vežėjų pageidavimu vedė Vidaus reikalų ministerijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas A. Smailys. Seminaro tikslas - supažindinti visuomeninio transporto įmonių vadovus su įstatymo taikymu, pristatyti naujausius pakeitimus ir papildymus, pateikti praktinių pavyzdžių konkretiems pirkimams vykdyti.

11 d. LR Seimas priėmė Transporto lengvatų įstatymа, kuriuo aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų dieninių skyrių studentams bei profesinio mokymo įstaigų dieninių skyrių moksleiviams suteikta teisė nuo rugsėjo 1 d. iki liepos 1 d. įsigyti vienkartinį važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais bei vienkartinį arba terminuotа važiavimo keleiviniais traukiniais bilietа su 50 proc. nuolaida. įstatymas įsigalios 2005 m. sausio 1 d.

11 d. įvyko asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdis, kuriame dalyvavo ir Susisiekimo ministerijos bei VKTI atstovai. Posėdyje aptarti kelionės leidimų sistemos funkcionavimo bei kelionės leidimų panaudojimo kontrolės klausimai, apžvelgta asociacijos veikla sprendžiant kelių transporto problemas. Posėdyje taip pat svarstyti pastarųjų dienų valdžios institucijų priimti sprendimai dėl kelių mokesčių bei dienpinigių mokėjimo tvarkos, aptartos su tuo susijusios problemos ir galimi jų sprendimo būdai. Asociacijos sekretoriatas pristatė vežėjų regioninių pasitarimų tvarkaraščio projektа. Prezidiumas savo nutarimu Nr. 06-35 patvirtino naujos redakcijos „Asociacijos „Linava“ narių ir kandidatų į narius priėmimo, dalyvavimo ir šalinimo iš asociacijos taisykles“. Taisyklių pakeitimai padaryti todėl, kad 2004 m. birželio 18 d. XIV asociacijos kongresas priėmė asociacijos įstatų pakeitimus bei įsigaliojo naujas Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas. Asociacijos prezidiumas taip pat patvirtino (nutarimas Nr. 06-36) naujos formos asociacijos „Linava“ nario anketа. Iš esmės anketa nesikeičia. Papildomai prašoma vežėjų pateikti žinias apie kitas logistikos paslaugas (jeigu jas vykdo), vidaus transporto priemones bei dirbančių automobilių bendrа ridа.

Lapkričio 16 - gruodžio 7 d. dienomis asociacija „Linava“ surengė krovininio ir keleivinio transporto įmonių pasitarimus Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, šiaulių bei Vilniaus regionuose. Pasitarimuose iš viso dalyvavo per 315 vežėjų atstovų, asociacijos vadovai, Valstybinės kelių transporto inspekcijos vadovai, Muitinės departamento, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, savivaldybių atstovai bei Vyriausybės atstovai apskrityse. šiuose tiksliniuose regioniniuose pasitarimuose buvo apsvarstyta per 40 vežėjams labai svarbių klausimų. į daugelį probleminių klausimų susirinkę vežėjai gavo atsakymus vietoje, o kitas aktualias problemas spręs asociacijos sekretoriato, atstovybės Maskvoje darbuotojai bei prezidiumas. Pagrindinės diskusijų temos pasitarimuose buvo brangstantis kuras, dienpinigių mokėjimo tvarka ir kelių mokesčiai. Taip pat išsamiai buvo aptarinėjamas kelionės leidimų į Rusijа trūkumas, racionalesnis jų paskirstymas bei panaudojimas. Vežėjai pareiškė pastabas VKTI dėl neoperatyvios informacijos apie kelionės leidimų panaudojimа, nepakankamа užsienio vežėjų kelionės leidimų naudojimo kontrolę. Daug diskutuota apie Lenkijos transporto inspekcijos pareigūnų ne visada pagrįstus reikalavimus ir skiriamas baudas. įmonių atstovai pastebėjo, jog Lietuvoje trūksta saugių poilsio aikštelių, kuriose vairuotojai galėtų sustoti privalomam poilsiui. Vežėjai prašė, kad asociacija kiek įmanoma operatyviau pateiktų jiems informacijа apie krovinių vežimo sаlygas, kelių mokesčius, muitinės reikalavimų pasikeitimus ir pan. Keleivinio transporto skyriaus vadovas Eugenijus Stolovickis teigė, jog per pasitarimus keleivių vežėjai analizavo statistinius duomenis, svarstė teisės aktų pakeitimus, aptarė, ar sklandžiai vyksta kompensavimas už lengvatas keleiviams bei už nuostolius, patirtus teikiant visuomenei būtinas transporto paslaugas. Keleivių vežėjai pabrėžė, jog kompensacija už nuostolius, patirtus teikiant visuomenei būtinas transporto paslaugas, yra dar nepatenkinamo lygio. Pasitarimuose dalyvavę Vyriausybės atstovai apskrityse aiškino, kad diskusijų šiuo klausimu negali būti ir savivaldybės privalo vykdyti nutarimа bei nuostolius kompensuoti iš savo biudžeto. Keleivių vežėjai vėl akcentavo nepakankamа valdžios institucijų skiriamа dėmesį kovojant su nelegaliais keleivių vežėjais.

23-25 d. asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius lankėsi Estijos vežėjų asociacijoje ir susipažino su kaimyninės šalies vežėjų laimėjimais bei problemomis. Per darbo vizitа „Linavos“ prezidentas buvo pakviestas Estijos prezidento Arnoldo Rььtelio, kuris įteikė A. Kondrusevičiui „Baltosios žvaigždės“ ordinа „Už indėlį plėtojant Baltijos valstybių transporto sistemа bei didelį indėlį integruojantis į Europos Sаjungos transporto sistemа“.

25 d. asociacijos „Linava“ atstovai susitiko su Finansų, Susisiekimo, Teisingumo bei Socialinės ir darbo apsaugos ministerijų atsakingais darbuotojais ir aptarė Vyriausybės nutarimo „Dėl išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos“ papildymo projektа. Ministerijų atstovai pateikė savo siūlymus tuo klausimu ir išklausė „Linavos“ atstovų argumentus, kodėl Vyriausybės priimtas nutarimas Nr.1365 labai neigiamai atsilieps vežėjų verslui.

26 d. asociacijos „Linava“ iniciatyva bendrovė „Ernst & Young“ surengė susitikimа viešojo transporto įmonių darbuotojams aktualiems klausimams aptarti. Jame kalbė

ta apie verslo apskaitos standartų (VAS) taikymo pagrindines naujoves bei apskaitos politikos svarbа, skirtumus tarp VAS ir mokestinės apskaitos, PVM permokos ir Kelių mokesčio susigrаžinimа, įvairias mokestines galimybes vežėjams, finansavimo gavimo kelius iš Europos Sаjungos fondų.

Lapkričio pabaigoje Muitinės departamente aptarti muitinio tranzito duomenų perdavimo (NCTS ir Safe TIR), pretenzijų tyrimo ir sprendimo bei teisės aktų harmonizavimo klausimai. Pasitarime dalyvavo Muitinės departamento, Tarptautinės kelių transporto sаjungos (IRU), asociacijos „Linava“ ir IRU advokatai iš kontoros „Norcous ir partneriai“.

GRUODIS

1-2 d. vyko Baltijos šalių vežėjų asociacijų asamblėjos posėdis, kuriame asociacijų „Linava“, „Latvijas auto“ (Latvija) bei ERAA (Estija) atstovai aptarė kelių transporto srities situacijа, galimus problemų sprendimo būdus, bendradarbiavimo kryptis bei pasirašė kreipimаsi į Baltijos šalių vyriausybes. Baltijos šalių atstovai pabrėžė, jog asociacijos, norėdamos išlikti funkcionalios ir reikalingos vežėjams, turi ieškoti ir ieško naujų finansavimo šaltinių, plečia paslaugų kiekį, įvertina savo išlaidas bei jas mažina. Bendras visoms trims asociacijoms priklausančių įmonių skaičius šiuo metu siekia apie
2 480, automobilių parkа sudaro 30 000 automobilių, dirba apie 120 000 darbuotojų. Bendra Baltijos šalių vežėjų įmonių metų apyvarta viršija 4,15 mlrd. EUR.

3 d. asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius susitiko su Seimo pirmininku Artūru Paulausku, aptarė vežėjų verslo situacijа ir perdavė jam medžiagа, kurioje išvardytos priežastys, lemiančios šalies vežėjams nepalankiai besiklostančiа situacijа kelių transporto sektoriuje. A. Kondrusevičius trumpai pristatė Seimo pirmininkui asociacijos specialistų surinktus duomenis apie kuro brangimo įtakа vežimų išlaidoms, nutarimo dėl dienpinigių mokėjimo tvarkos pasekmes vežėjų įmonėms bei padidėjusius mokesčius šio sektoriaus įmonėms. Perduotoje medžiagoje yra pateikiami ir galimi susidariusių problemų sprendimo būdai. Pasak A. Kondrusevičiaus, Seimo pirmininkas A. Paulauskas gerai supranta besiklostančiа situacijа ir pažadėjo atidžiai susipažinti su asociacijos pateikta medžiaga, nepamiršti vežėjų problemų bei daryti įtakа, kad būtų atsižvelgiama į vežėjų interesus.

7 d. Trišalės tarybos posėdyje iš esmės pritarta siūlymui, jog darbdavys gali mokėti ne mažiau kaip 50% nustatytos dienpinigių sumos, jei tai numatyta kolektyvinėje darbo sutartyje. Tačiau Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valdininkai prašo vis naujų argumentų, kad Vyriausybė pataisytų ne tik vežėjus žlugdantį nutarimа Nr.1365. Asociacijos „Linava“ vadovai pažadėjo nedelsdami pateikti tokius argumentus.

13 d. asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius susitiko su socialinės apsaugos ir darbo ministre Vilija Blinkevičiūte. Labai konstruktyviame pokalbyje aptarta situacija vežėjų versle, besiklostančios tendencijos, padėtis darbo rinkoje ir labai svarbus vežėjams dienpinigių mokėjimo klausimas. Susitikime patvirtinta: abi pusės pritaria, jog Trišalei tarybai pateiktas nutarimo projektas, suteikiantis darbdaviui galimybę mokėti ne mažiau kaip 50 proc. nustatytos dienpinigių sumos, yra palankus tiek darbdaviams, tiek darbuotojams. šiam projektui taip pat pritaria ir profesinių sаjungų atstovai, nes jis leidžia darbuotojams laisvai tartis su darbdaviais. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei asociacija „Linava“ sutarė, kad darbuotojų kvalifikacijos kėlimas bei darbo užmokesčio didėjimas - glaudžiai susiję ir yra bendras valdžios institucijų bei darbdavių reikalas. Tai svarbi kryptis verslo konkurencingumui didinti bei darbuotojų profesionalumui skatinti.

Ministrė V. Blinkevičiūtė patvirtino, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teiks Vyriausybei priimti naujа nutarimo pakeitimo projektа, kuriame siūloma leisti darbdaviui mokėti ne mažiau kaip 50 proc. nustatytos dienpinigių sumos, jei tai numatyta kolektyvinėje darbo sutartyje.

Parengė Kazys MATAčIūNAS

"Vežėjų žinios"
Gruodis Nr. 24 (84)

"Linava" informuoja

ASOCIACIJOS „LINAVA“ VEIKLOS KRONIKA 2003 M.

Naujienos

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams