Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

Gegužės 6 d. 11.00 val.

„Le Meridien Villon“ viešbutyje Vilniuje (greitkelio A2 Vilnius - Ryga 19-asis km) įvyks asociacijos „Linava“ XV kongresas.

DARBOTVARKė:

1. Asociacijos „Linava“ prezidiumo ataskaita.

2. Asociacijos „Linava“ sekretoriato pranešimas.

3. Asociacijos „Linava“ revizijos komisijos ataskaita.

4. Asociacijos „Linava“ įstatų pakeitimai ir papildymai.

5. Asociacijos prezidiumo nario nuo šiaulių regiono rinkimai.

6. Asociacijos „Linava“ biudžeto tvirtinimas.

7. Kongreso rezoliucijos ir nutarimų priėmimas.

Pasibaigus kongresui, dalyvius kviečiame pavakarieniauti.

Dalyvių registracijos pradžia -

10.00 val.

Atvykdami į kongresа asociacijos nariai registruodamiesi turi pateikti dalyvio asmens dokumentа

(jei reikia ir įgaliojimа).

Maloniai kviečiame dalyvauti.

Asociacijos „Linava“ sekretoriatas

Visiems TIR garantinės

sistemos dalyviams

Pagal MUITINėS KONVENCIJOS DėL TARPTAUTINIO KROVINIų GABENIMO SU TIR KNYGELėMIS (1975 m. TIR KONVENCIJOS) 9 priedo II dalies 5 punktа, asociacija kasmet pateikia papildytа sаrašа nurodydama visus asmenis, kuriems, remiantis gruodžio 31 d. duomenimis, buvo išduotas arba panaikintas leidimas. Minėto priedo II dalyje išdėstytos būtinos sаlygos ir reikalavimai, kurių reikia laikytis asmenims, norintiems naudotis TIR procedūromis.

Pagal Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidiumo 2003 m. balandžio mėn. 30 d. patvirtintų „Priėmimo ir dalyvavimo TIR garantinėje sistemoje bei šalinimo iš jos taisyklių“ 18 punktа, vežėjas kasmet iki lapkričio 1 d. asociacijos „Linava“ TIR departamentui (Jankiškių g. 41) privalo pateikti šiuos dokumentus:

Akcinės (uždarosios akcinės) bendrovės:

• praėjusių finansinių metų įmonės balansа, pelno - nuostolių ataskaitа ir pelno mokesčio deklaracijа, patvirtintus Valstybinės mokesčių inspekcijos;

• raštа iš Vežėjo įmonės apie visus akcininkus, nurodant jų vardus, pavardes, asmens kodus bei turimų akcijų kiekį (% arba skaičius);

• raštа, patvirtintа Vežėjo įmonės vadovo parašu ir apvaliu antspaudu, kuriame nurodomi ne daugiau kaip 3 įmonės darbuotojai, įgalioti pirkti TIR knygeles (nurodomi šių darbuotojų vardai, pavardės, parašų pavyzdžiai ir asmens kodai). Jei asmuo įgaliojamas pirmа kartа, papildomai reikia pristatyti Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimo ir „TIR konvencijos reikalavimai ir muitinio tranzito sistema“ pažymėjimo kopijas.

Individualios įmonės:

• įmonės pajamų deklaracijа, patvirtintа Valstybinės mokesčių inspekcijos.

• raštа, patvirtintа Vežėjo įmonės vadovo parašu ir apvaliu antspaudu, kuriame nurodomi ne daugiau kaip 3 įmonės darbuotojai, įgalioti pirkti TIR knygeles (nurodomi šių darbuotojų vardai, pavardės, parašų pavyzdžiai ir asmens kodai). Jei asmuo įgaliojamas pirmа kartа, papildomai reikia pristatyti Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimo ir „TIR konvencijos reikalavimai ir muitinio tranzito sistema“ pažymėjimo kopijas.

Heliodoras Giedrys

TIR departamento direktorius

Aptarti einamieji ir XV vežėjų kongreso organizavimo klausimai

Balandžio 21 d. vykusiame vežėjų asociacijos prezidiumo posėdyje buvo apsvarstytos regioniniuose susirinkimuose iškeltos problemos ir galimi jų sprendimo būdai, XV vežėjų kongreso organizaciniai klausimai bei asociacijos biudžeto vykdymo reikalai.

Asociacijos prezidentas A. Kondrusevičius ir „Linavos“ generalinis sekretorius V. Gilys prezidiumo narius supažindino su savo pranešimų tematika per būsimаjį vežėjų kongresа. Teisinių ir organizacinių reikalų komiteto pirmininkas R. Stropus pristatė XV vežėjų kongresui teiktinus asociacijos įstatų pakeitimus ir papildymus.

Taip pat buvo svarstyti narystės asociacijoje klausimai, TIR garantinės sistemos mokymo programos pakeitimai bei „Linavos“ archyvo-muziejaus steigimo galimybės.

Asociacijos kvietimu prezidiumo posėdyje dalyvavo Susisiekimo ministerijos Kelių ir kelių transporto departamento naujasis direktorius šarūnas Baublys bei Valstybinės kelių transporto inspekcijos (VKTI) atstovai. Atsiliepdami į daugkartinius „Linavos“ vadovų prašymus, VKTI darbuotojai suaktyvino užsienio šalių vežėjų kontrolę dėl trečiųjų šalių leidimų naudojimo. Pasak VKTI, buvo patikrintos 832 užsienio vežėjų transporto priemonės ir paskirta 22 030 Lt baudų - daugiausia dėl važiavimo be trečiosios šalies leidimo arba dėl važiavimo neužpildžius tokio leidimo.

Anot specialistų, rezultatų nereikėjo ilgai laukti: Rusijos transportininkai iškart paprašė papildomų leidimų iš Lietuvos. „Linavos“ vadovai palinkėjo VKTI dar aktyviau dirbti šia kryptimi, kad mūsų vežėjai nesijaustų diskriminuojami ir dirbtų vienodomis skaidrios konkurencijos sаlygomis.

Anatolijus Jakimovas

"Vežėjų žinios"
Balandis Nr. 8 (92)

"Linava" informuoja

Naujienos

Veteranai

Su gimtadieniu, kolegos!

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

KELIONėS - PIGIAU

VKTI informuoja

Naujienos

Susisiekimo ministerijoje

Naujienos

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams