Pagalba Online Suskleisti meniu
 1. 1. Bendrosios nuostatos.
  1. 1.1. Šios Taisyklės nustato pardavimų Cargo.LT sistemoje sąlygas ir tvarką.
  2. 1.2. Šiose Taisyklėse naudojamos tokios sąvokos ir apibrėžimai:
  3. Administratorius – aukciono organizatorius.
  4. Organizatorius – UAB „Eurospektras“, įmonės kodas 126206243, PVM mokėtojo kodas LT262062413, buveinės adresas – Laisvės pr.88, LT-06125, Vilnius.
  5. Dalyvis – fizinis ar juridinis asmuo, užsiregistravęs tinklapyje www.cargo.lt ir sudaręs sutartį su Cargo.LT Administratoriumi.
  6. Pardavėjas – Cargo.LT vartotojas, siūlantis parduoti savo prekes ir/arba paslaugas Cargo.LT skyriuje Cargo.Auction.
  7. Pirkėjas – Cargo.LT vartotojas, pastatęs statymą Aukcione arba nupirkęs prekę/paslaugą Pirkime už fiksuotą kainą.
  8. Aukcionas – prekių (paslaugų) pardavimo būdas, kuomet teisė įsigyti prekę (paslaugą) atitenka Pirkėjui, iki Aukciono pabaigos pasiūliusiam didžiausią kainą.
  9. Pardavimas už fiksuotą kainą – prekių ir paslaugų pardavimas už Pardavėjo nustatytą kainą, nevykdant Aukciono.
  10. Aukciono nugalėtojas – Aukciono dalyvis, iki Aukciono pabaigos pasiūlęs didžiausią kainą už prekę (paslaugą).
 2. 2. Dalyvio registracija.
  1. 2.1. Registruodamasis Cargo.LT, Dalyvis privalo pateikti apie save išsamią ir tikslią informaciją. Jeigu registracijos metu ar vėliau Dalyvis pateikė melagingus, netikslius, klaidinančius ar neišsamius duomenis, Administratorius turi teisę nedelsiant užblokuoti Dalyvio prieigą prie Cargo.Auction ir/arba Cargo.LT.
  2. 2.2. Aukciono Dalyvis gali turėti tik vieną registraciją.
  3. 2.3. Vartotojai, užsiregistravę Cargo.LT, sutinka su Cargo.Auction taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.
  4. 2.4. Aukciono Organizatorius įsipareigoja užtikrinti Dalyvių saugumą, vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais.
 3. 3. Prekių ir paslaugų išstatymo į Cargo.Auction taisyklės.
  1. 3.1. Pardavėjas, ketinantis parduoti Aukcione jam priklausančias prekes, patvirtina prekių tikrumą ir nuosavybės teisę šioms prekės, ir prisiima visišką atsakomybę prieš Pirkėją tuo atveju, jeigu duomenys apie išstatytas pardavimui prekes neatitinka tikrovės.
  2. 3.2. Draudžiama išstatyti pardavimui prekes, kurių pardavimą draudžia Lietuvos Respublikos įstatymai.
  3. 3.3. Pardavėjas, siūlantis/parduodantis paslaugas, garantuoja, kad turi visus reikiamus leidimus siūlomai/parduodamai paslaugai teikti.
  4. 3.4. Pardavėjas privalo pateikti visą būtinąją informaciją apie prekę (paslaugą), prekės savybių ir charakteristikų aprašymą, informaciją apie prekės būklę, prekės nuotraukas, apmokėjimo ir pristatymo sąlygas.
  5. 3.5 Prekių ir paslaugų išstatymas pardavimui yra nemokamas.
  6. 3.6 Prekių (paslaugų) aprašymuose, nuotraukose ir komentaruose draudžiama nurodyti savo ar svetimą adresą, kitus duomenis (telefono numerį, el.pašto adresą, kitą informaciją), kuriе gali padėti identifikuoti Pardavėją.
  7. 3.7 Prekės (paslaugos) aprašyme draudžiama skelbti informaciją, nesusijusią su siūloma preke (paslauga).
 4. 4. Aukciono vykdymo tvarka.
  1. 4.1 Aukciono vykdymo laiką nustato Pardavėjas.
  2. 4.2. Siūlydamas prekę (paslaugą) pardavimui Aukcione, Pardavėjas nurodo pradinę kainą, nuo kurio.s prasideda kainų siūlymai. Pardavėjas turi teisę nurodyti minimalią pardavimo kainą ir kainą „Perku dabar“. Kaina „Perku dabar“ galioja tol, kol Pirkėjai savo siūlymuose neviršija minimalios pardavimo kainos.
  3. 4.3. Pardavėjas turi teisę koreguoti parduodamų prekių (paslaugų) duomenis ir aprašymus.
  4. 4.4. Pardavėjas turi teisę pašalinti pardavimo Aukcione skelbimą tuo atveju, jei Pirkėjai nedaro statymų. Prekės (paslaugos) pardavimas už fiksuotą kainą gali būti bet kokiu metu nutrauktas arba sustabdytas.
  5. 4.5. Cargo.Auction dalyviai tampa Pirkėjais tuomet, kai pasiūlo už prekę (paslaugą) savo kainą ir kai įsigyja prekę (paslaugą) už fiksuotą kainą. Pardavimų skelbimuose nurodomose kainose nėra įskaičiuotas PVM ir prekių pristatymo išlaidos. Prekių pristatymo kaina apskaičiuojama užsakymo įforminimo metu, Pirkėjui pasirinkus patraukliausią variantą iš variantų, pasiūlytų Pardavėjo.
  6. 4.6. Aukciono nugalėtoju tampa Pirkėjas, pasiūlęs už prekę (paslaugą) maksimalią kainą iki Aukciono pabaigos.
  7. 4.7. Pardavėjas garantuoja, kad parduos prekę (paslaugą) už tą kainą, kurią pasiūlė Aukciono nugalėtojas. Tuo atveju, jei Pardavėjas atsisakys parduoti prekę (paslaugą) už šią kainą, arba neturės pasiūlytos pardavimui prekės (paslaugos), jis įsipareigoja Aukciono organizatoriui sumokėti baudą – 10% prekės (paslaugos) vertės, bet ne mažiau kaip 30 EUR + PVM.
  8. 4.8. Pasibaigus Aukcionui, Organizatorius išsiunčia informacinį pranešimą Aukciono nugalėtojui elektroniniu paštu ir į Cargo.Pager. Nugalėtojas privalo apmokėti ir patvirtinti įsigytos prekės (paslaugos) apmokėjimą ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas.
  9. 4.9. Tuo atveju, jei Pirkėjas atsisako apmokėti įsigytą prekę (paslaugą) arba apmoka ją pavėluotai, jis Aukciono organizatoriui privalo sumokėti baudą – 10% prekės (paslaugos) vertės, bet ne mažiau kaip 30 EUR + PVM.
  10. 4.10. Tuo atveju, jei Pardavėjas arba Pirkėjas pažeidžia p. 4.7. ir 4.9. reikalavimus, Administratorius turi teisę be išankstinio perspėjimo sustabdyti visų Cargo.LT paslaugų teikimą šiam Vartotojui.
  11. 4.11. Tuo atveju, jei Vartotojas su kitais Aukciono Dalyviais elgiasi nepagarbiai, įžeidžiančiai ir piktavališkai, jo prieiga prie Cargo.LT gali būti sustabdyta.
 5. 5. Baigiamosios nuostatos.
  1. 5.1. Aukciono metu rodomas laikas atitinka Cargo.LT serverio laiką, ir gali nesutapti su laiku, matomu Aukciono Dalyvio kompiuteryje.
  2. 5.2. Aukciono Organizatorius neprisiima atsakomybės už jokius galimus nuostolius, atsiradusius Aukciono Dalyviams perkant prekes (paslaugas) iš Aukciono Pardavėjų.
  3. 5.3. Aukciono Organizatorius turi teisę keisti arba visiškai pašalinti Dalyvių informaciją (prekių (paslaugų) aprašymus, skelbimus, Pirkėjų paklausimus ir kt.)), jei ji pažeidžia Cargo.LT ir Cargo.Auction taisykles.
  4. 5.4. Tuo atveju, jei Vartotojas pažeidžia Taisykles, jo prieiga prie Cargo.Auction gali būti uždaryta.
  5. 5.5. Aukciono Organizatorius turi teisę bet kuriuo metu, iš anksto neperspėjęs, keisti Aukciono Taisykles, paskelbdamas apie tai tinklapyje.
Slapukai interneto svetainėje (ang. cookies) naudojamos būtinos normaliam interneto svetainės veikimui, tikslinei reklamai ir lankytojų analizei. Naršydami šiame tinklalapyje Jus sutinkate naudoti slapukus. Detaliau
Duomenų įkėlimas
Statusas: